Jump to content

iertutil.exe (Problem)


Gotlandskanin

Recommended Posts

Har installerat windows 7 ultimate och det har till en början fungerat hur smidigt som helst, men sedan två veckor tillbaka så har än det ena och än det andra programmet slutat svara.. Nu får jag varken igång internet eller för mig andra viktiga program längre.. Vad har hänt? och framför allt hur skall jag göra för att åtgärda dessa problem?

Några av MÅNGA varningar som dyker upp lyder:

ipoint.exe/Ordinal Not Found

(The ordinal 121 could not be located in the dynamic library iertutil.exe)

WilogApp.exe/Ordinal Not Found

(The ordinal 121 could not be located in the dynamic library iertutil.exe)

Är inte så jäkla duktig på datorer så jag skulle vara MYCKET tacksam för en utförlig beskrivning till hur jag skall gå till väga.. Skickar här med en "HijackThis" loggfil och "DDS" loggfiler vilken jag hoppas skall vara till hjälp att finna problemet..

Attach.txt

DDS (Ver_10-11-10.01) - NTFSx86

Run by Gotlandskanin at 6:14:26,50 on 2010-11-24

Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.46.1033.18.3326.2054 [GMT 1:00]

AV: ThreatFire *On-access scanning enabled* (Updated) {67B2B9A1-25C8-4057-962D-807958FFC9E3}

SP: Spybot - Search and Destroy *disabled* (Outdated) {ED588FAF-1B8F-43B4-ACA8-8E3C85DADBE9}

SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *disabled* (Updated) {67844DAE-4F77-4D69-9457-98E8CFFDAA22}

SP: ThreatFire *enabled* (Updated) {79E34F8F-D0AD-48d6-9223-C657C6491F67}

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\CISVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services\EmmaDeviceMgmt.exe

C:\Program Files\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services\EmmaUpdateMgmt.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\ThreatFire\TFService.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

C:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91AgentS1.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\brs.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\C0100Mon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ThreatFire\TFTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\3\3Connect\Wilog.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Users\Gotlandskanin\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = about:blank

mStart Page = about:blank

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

mWinlogon: Userinit=c:\windows\system32\userinit.exe

BHO: IE7Pro BHO: {00011268-e188-40df-a514-835fcd78b1bf} - c:\program files\iepro\iepro.dll

BHO: Skype add-on (mastermind): {22bf413b-c6d2-4d91-82a9-a0f997ba588c} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

BHO: Open FVD Suite Toolbar: {2b171655-a69c-5c18-b693-6cb5dc269d44} - c:\program files\fvd suite\addons\ie\FVDToolbar.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

BHO: IEVkbdBHO Class: {59273ab4-e7d3-40f9-a1a8-6fa9cca1862c} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\ievkbd.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\progra~1\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Babylon IE plugin: {9cfaccb6-2f3f-4177-94ea-0d2b72d384c1} - Babylon IE plugin

BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\progra~1\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL

BHO: LocationFinder Class: {bc0e8ad7-13aa-4694-8edd-0246bc47a35f} - c:\program files\skyhook wireless\loki activex component\versions\3.4.2.20\loki.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - Windows Live Toolbar Helper

BHO: FilterBHO Class: {e33cf602-d945-461a-83f0-819f76a199f8} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\klwtbbho.dll

TB: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - No File

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

TB: Grab Pro: {c55bbcd6-41ad-48ad-9953-3609c48eacc7} - c:\program files\iepro\IEProRecorder.dll

TB: FVD Suite Toolbar: {2b171655-a69c-5c18-b693-6cb5dc269d41} - c:\program files\fvd suite\addons\ie\FVDToolbar.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} -

TB: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File

TB: {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - No File

uRun: [AliceConnect] c:\program files\3\3connect\Wilog.exe

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [Creative Live! Cam Manager] "c:\program files\creative\creative live! cam\live! cam manager\CTLCMgr.exe"

uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [sRS Audio Sandbox] "c:\program files\srs labs\audio sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

uRun: [Google Update] "c:\users\gotlandskanin\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

mRun: [AVP] "c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\avp.exe"

mRun: [intelliPoint] "c:\program files\microsoft intellipoint\ipoint.exe"

mRun: [bDRegion] c:\program files\cyberlink\shared files\brs.exe

mRun: [RemoteControl10] "c:\program files\cyberlink\powerdvd10\PDVD10Serv.exe"

mRun: [VirtualCloneDrive] "c:\program files\elaborate bytes\virtualclonedrive\VCDDaemon.exe" /s

mRun: [Windows Mobile-based device management] %WINDIR%\WindowsMobile\wmdcBase.exe

mRun: [AutoKMS] c:\windows\AutoKMS.exe

mRun: [DivXUpdate] "c:\program files\divx\divx update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

mRun: [RtHDVCpl] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe -s

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [bCSSync] "c:\program files\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [C0100Mon.exe] c:\windows\C0100Mon.exe

mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup

mRun: [ThreatFire] c:\program files\threatfire\TFTray.exe

mRun: [amd_dc_opt] c:\program files\amd\dual-core optimizer\amd_dc_opt.exe

dRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uPolicies-explorer: HideClock = 0 (0x0)

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-explorer: NoFileAssociate = 0 (0x0)

mPolicies-explorer: NoResolveTrack = 1 (0x1)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: NoDispSettingsPage = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: FVDToolbar Add Page - c:\program files\fvd suite\addons\ie\FVDToolbar.dll/IECONTEXT.DLL.HTM

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

IE: Lägg till i Skydd mot webbannonser - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\ie_banner_deny.htm

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Translate this web page with Babylon - c:\program files\babylon\babylon-pro\utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

IE: Translate with Babylon - c:\program files\babylon\babylon-pro\utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

IE: {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - c:\program files\paltalk messenger\Paltalk.exe

IE: {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE}

IE: {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - res://c:\program files\babylon\babylon-pro\utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

IE: {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - {CD275D4E-791A-4993-9D4D-6A071EDD2709} - c:\program files\iepro\iepro.dll

IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll

IE: {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - {B119EB0C-C021-46CF-85B0-34A760E0D5FE} - c:\program files\iepro\iepro.dll

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\klwtbbho.dll

IE: {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\SkypeIEPlugin.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

IE: {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\klwtbbho.dll

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

DPF: CabBuilder - hxxp://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} - hxxp://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/en-us/wlscctrl2.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {9C23D886-43CB-43DE-B2DB-112A68D7E10A} - hxxp://lads.myspace.com/upload/MySpaceUploader2.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su2/ocx/15112/CTPID.cab

DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

Notify: klogon - c:\windows\system32\klogon.dll

AppInit_DLLs: "c:\progra~1\google\google desktop search\googledesktopnetwork3.dll",wbsys.dll,c:\progra~2\avp9\kloehk.dll

STS: {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FB} - No File

STS: Stardock Vista ControlPanel Extension: {ec654325-1273-c2a9-2b7c-45d29bce68fd} - c:\progra~1\stardock\object desktop\deskscapes\DesktopControlPanel.dll

STS: StardockDreamController: {ec654325-1273-c2a9-2b7c-45d29bce68ff} - c:\progra~1\stardock\object desktop\deskscapes\DreamControl.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\progra~1\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL

LSA: Authentication Packages = msv1_0 relog_ap

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\gotlan~1\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.bing.com/search?FORM=WLETDF&PC=WLEM&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.com/ig

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://www.bing.com/search?FORM=WLETDF&PC=WLEM&q=

FF - component: c:\program files\fvd suite\addons\firefox\components\fvd_connector.dll

FF - component: c:\program files\mozilla firefox\extensions\linkfilter@kaspersky.ru\components\KavLinkFilter.dll

FF - component: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\{340c2bbc-ce74-4362-90b5-7c26312808ef}\platform\winnt_x86-msvc\components\WeaveCrypto.dll

FF - component: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\{b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7}\components\FFExternalAlert.dll

FF - component: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\{b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7}\components\RadioWMPCore.dll

FF - component: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\lazarus@interclue.com\platform\winnt_x86-msvc\components\WeaveCrypto.dll

FF - component: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\piclens@cooliris.com\components\coolirisstub.dll

FF - plugin: c:\progra~1\microsoft office\office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\progra~1\microsoft office\office14\NPSPWRAP.DLL

FF - plugin: c:\program files\divx\divx plus web player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google updater\2.4.1970.7372\npCIDetect14.dll

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npRLCT4Player.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\skyhook wireless\loki browser plugin\versions\3.1.0.05\nploki.dll

FF - plugin: c:\program files\sony\media go\npmediago.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: c:\program files\voddler\plugin\npvoddler.dll

FF - plugin: c:\programdata\nexoneu\ngm\npNxGameeu.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\{e2883e8f-472f-4fb0-9522-ac9bf37916a7}\plugins\np_gp.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\moveplayer@movenetworks.com\platform\winnt_x86-msvc\plugins\npmnqmp071101000055.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\npfax@microgaming.co.uk\platform\winnt_x86-msvc\plugins\npfax.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\mdevdopw.default\extensions\piclens@cooliris.com\plugins\npcoolirisplugin.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\plugins\npcoolirisplugin.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

FF - plugin: c:\users\gotlandskanin\appdata\roaming\mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: browser.blink_allowed - true

FF - user.js: network.prefetch-next - true

FF - user.js: browser.search.openintab - false

FF - user.js: browser.tabs.closeButtons - 1

FF - user.js: browser.tabs.opentabfor.middleclick - true

FF - user.js: browser.tabs.tabMinWidth - 100

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 8

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 4

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 250

FF - user.js: content.notify.interval - 600000

FF - user.js: content.interrupt.parsing - true

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 1800000

FF - user.js: content.switch.threshold - 600000

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--fiqz9s", true); // Traditional

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--fiqs8s", true); // Simplified

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--j6w193g", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4a87g", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbqly7c0a67fbc", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbqly7cvafr", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--kpry57d", true); // Traditional

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--kprw13d", true); // Simplified

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 klbg;Kaspersky Lab Boot Guard Driver;c:\windows\system32\drivers\klbg.sys [2009-10-14 36880]

R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [2009-2-13 51488]

R0 TfSysMon;TfSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [2009-2-13 39200]

R1 KLIM6;Kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filter;c:\windows\system32\drivers\klim6.sys [2009-9-14 21520]

R1 SSHDRV65;SSHDRV65;c:\windows\system32\drivers\SSHDRV65.sys [2008-10-30 120320]

R2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2010/11/23 21:45:04];c:\program files\cyberlink\powerdvd10\navfilter\000.fcl [2010-4-2 87536]

R2 AGWinService;AG Windows Service;c:\program files\agi\common\win32\pythonservice.exe [2008-9-25 10240]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-8-26 176128]

R2 AVP;Kaspersky Internet Security;c:\program files\kaspersky lab\kaspersky internet security 2010\avp.exe [2009-10-20 340520]

R2 EmmaDevMgmtSvc;Emma Device Management;c:\program files\common files\sony ericsson\emma core\services\EmmaDeviceMgmt.exe [2010-2-2 306296]

R2 EmmaUpdMgmtSvc;Emma Update Management;c:\program files\common files\sony ericsson\emma core\services\EmmaUpdateMgmt.exe [2010-2-2 162936]

R2 Lavasoft Ad-Aware Service;Lavasoft Ad-Aware Service;c:\program files\lavasoft\ad-aware\AAWService.exe [2009-3-9 951632]

R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:\program files\sony ericsson\sony ericsson pc suite\SupServ.exe [2010-2-5 90112]

R2 PD91Agent;PD91Agent;c:\program files\raxco\perfectdisk2008\PD91Agent.exe [2008-12-31 693512]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\spybot - search & destroy\SDWinSec.exe [2009-5-31 1153368]

R2 ThreatFire;ThreatFire;c:\program files\threatfire\tfservice.exe service --> c:\program files\threatfire\TFService.exe service [?]

R2 TuneUp.UtilitiesSvc;TuneUp Utilities Service;c:\program files\tuneup utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe [2009-10-30 1021256]

R2 VoddlerNet;VoddlerNet;c:\program files\voddler\service\voddler.exe [2010-10-19 907984]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2010-8-26 6380032]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2010-8-26 221696]

R3 HCW88BDA;Hauppauge WinTV 88x DVB Tuner/Demod;c:\windows\system32\drivers\hcw88bda.sys [2009-8-6 215168]

R3 hcw88rc5;Hauppauge WinTV 88x IR Decoder;c:\windows\system32\drivers\hcw88rc5.sys [2009-8-6 12288]

R3 HCW88TSE;Hauppauge WinTV 88x MPEG/TS Capture;c:\windows\system32\drivers\hcw88tse.sys [2009-8-6 321280]

R3 hcw88vid;Hauppauge WinTV 88x Video;c:\windows\system32\drivers\hcw88vid.sys [2009-8-6 396672]

R3 klmouflt;Kaspersky Lab KLMOUFLT;c:\windows\system32\drivers\klmouflt.sys [2009-10-2 19472]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys [2010-11-9 193640]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2010-11-21 275048]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2010-2-5 27632]

R3 SNXUAAAF;Sonix USB Audio Lower Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\SNXUAAAF.sys [2008-10-5 14269]

R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [2009-2-13 33056]

R3 TuneUpUtilitiesDrv;TuneUpUtilitiesDrv;c:\program files\tuneup utilities 2010\TuneUpUtilitiesDriver32.sys [2009-10-14 10064]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 EraserSvc11010;Symantec Eraser Service;"c:\program files\norton internet security\engine\17.7.0.12\ccsvchst.exe" /h cccommon --> c:\program files\norton internet security\engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe [?]

S2 gupdate1c985736af68b07;Google Update Service (gupdate1c985736af68b07);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2009-2-2 133104]

S2 NIS;Norton Internet Security;"c:\program files\norton internet security\engine\17.7.0.12\ccsvchst.exe" /s "nis" /m "c:\program files\norton internet security\engine\17.7.0.12\dimaster.dll" /prefetch:1 --> c:\program files\norton internet security\engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe [?]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]

S3 BthAvrcp;Bluetooth AVRCP Profile;c:\windows\system32\drivers\BthAvrcp.sys [2009-8-13 22528]

S3 C0100Afx;Provides a software interface to control audio effects of VC0100 camera.;c:\windows\system32\drivers\C0100Afx.sys [2010-9-13 143104]

S3 C0100Aud;Provides a software interface to control noise cancellation of VC0100 camera.;c:\windows\system32\drivers\C0100Aud.sys [2010-9-13 93440]

S3 C0100Dev;Creative Camera VC0100 Driver;c:\windows\system32\drivers\C0100Dev.sys [2010-9-13 239968]

S3 C0100Vfx;Creative Camera VC0100 Video VFX Driver;c:\windows\system32\drivers\C0100Vfx.sys [2010-9-13 7168]

S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Origins - Content Updater;f:\game\dragon age\bin_ship\daupdatersvc.service.exe [2010-6-5 25832]

S3 DrvAgent32;DrvAgent32;c:\windows\system32\drivers\DrvAgent32.sys [2010-9-17 23456]

S3 EC168BDA;EC168BDA service;c:\windows\system32\drivers\EC168BDA.sys [2007-9-10 87296]

S3 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2010-10-20 39272]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-9-22 1493352]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2010-6-4 30192]

S3 KHCAP;KHCap Packet Driver (KHCAP);c:\windows\system32\drivers\KHCAP.sys [2010-9-22 44256]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program files\microsoft office\office14\GROOVE.EXE [2010-1-21 30963576]

S3 nosGetPlusHelper;getPlus® Helper 3004;c:\windows\system32\svchost.exe -k nosGetPlusHelper [2009-7-14 20992]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]

S3 PD91Engine;PD91Engine;c:\program files\raxco\perfectdisk2008\PD91Engine.exe [2008-12-31 910600]

S3 Revoflt;Revoflt;c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys [2010-9-19 27192]

S3 s0016bus;Sony Ericsson Device 0016 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016bus.sys [2010-2-5 89256]

S3 s0016mdfl;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0016mdfl.sys [2010-2-5 15016]

S3 s0016mdm;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0016mdm.sys [2010-2-5 120744]

S3 s0016mgmt;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016mgmt.sys [2010-2-5 114216]

S3 s0016nd5;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0016nd5.sys [2010-2-5 25512]

S3 s0016obex;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0016obex.sys [2010-2-5 110632]

S3 s0016unic;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016unic.sys [2010-2-5 115752]

S3 s0017bus;Sony Ericsson Device 0017 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017bus.sys [2010-2-5 86824]

S3 s0017mdfl;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0017mdfl.sys [2010-2-5 15016]

S3 s0017mdm;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0017mdm.sys [2010-2-5 114600]

S3 s0017mgmt;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017mgmt.sys [2010-2-5 108328]

S3 s0017nd5;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0017nd5.sys [2010-2-5 26024]

S3 s0017obex;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0017obex.sys [2010-2-5 104616]

S3 s0017unic;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017unic.sys [2010-2-5 109736]

S3 se3ebus;Sony Ericsson Device 062 (WDM);c:\windows\system32\drivers\se3ebus.sys [2010-2-5 83080]

S3 se3emdfl;Sony Ericsson Device 062 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\se3emdfl.sys [2010-2-5 15112]

S3 se3emdm;Sony Ericsson Device 062 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\se3emdm.sys [2010-2-5 108552]

S3 se3emgmt;Sony Ericsson Device 062 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\se3emgmt.sys [2010-2-5 100360]

S3 se3eobex;Sony Ericsson Device 062 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\se3eobex.sys [2010-2-5 98568]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-5-20 1343400]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\windows live\mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 51040]

=============== Created Last 30 ================

2010-11-23 08:05:40 -------- d-----w- c:\users\gotlandskanin\samsa

2010-11-21 14:34:43 80416 ----a-w- c:\windows\system32\RtNicProp32.dll

2010-11-21 14:34:43 275048 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys

2010-11-17 18:40:45 1286960 ----a-w- c:\windows\system32\ntdll.dll

2010-11-17 18:34:08 -------- d-----w- c:\users\gotlan~1\appdata\roaming\RegGenie

2010-11-17 17:09:15 161816 ----a-w- c:\windows\RegGenieOnUninstall.exe

2010-11-17 17:09:10 -------- d-----w- c:\program files\RegGenie

2010-11-16 11:31:15 103424 ----a-w- c:\windows\system32\PowerUp3_nat.dll

2010-11-14 16:00:35 29512 ----a-w- c:\windows\system32\TURegOpt.exe

2010-11-14 16:00:30 30024 ----a-w- c:\windows\system32\uxtuneup.dll

2010-11-14 16:00:30 21320 ----a-w- c:\windows\system32\authuitu.dll

2010-11-14 15:59:30 -------- d-----w- c:\program files\TuneUp Utilities 2010

2010-11-14 15:33:55 -------- dc-h--w- c:\progra~2\{7972B2E5-3E09-4E5E-81B7-FE5819D6772F}

2010-11-14 15:26:28 -------- d-----w- c:\users\gotlan~1\appdata\roaming\Desktop Maestro

2010-11-14 15:23:05 -------- d-----w- c:\program files\Desktop Maestro

2010-11-12 22:50:50 -------- d-----w- c:\users\gotlandskanin\Nya Projekt

2010-11-09 01:46:50 9112168 ----a-w- c:\windows\system32\RtsUStoricon.dll

2010-11-09 01:46:50 313960 ----a-w- c:\windows\system32\RtsUStor.dll

2010-11-09 01:46:50 193640 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys

2010-11-03 08:00:01 621056 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mod7700.sys

2010-11-03 08:00:01 112128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbnet.sys

2010-11-03 08:00:01 103040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbfake.sys

2010-11-03 08:00:01 102784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbmdm.sys

2010-11-03 08:00:00 23424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewdcsc.sys

2010-11-03 07:33:11 -------- d-----w- c:\users\gotlan~1\appdata\roaming\Birdstep Technology

2010-11-02 19:38:07 -------- d-----w- c:\progra~2\Birdstep Technology

2010-10-31 12:31:06 615936 ----a-w- c:\windows\AutoKMS.exe

2010-10-29 09:23:06 6146896 ----a-w- c:\progra~2\microsoft\windows defender\definition updates\{7544a851-c8e9-43d0-ad13-78b1e92fb97d}\mpengine.dll

2010-10-27 08:19:03 641536 ----a-w- c:\windows\system32\CPFilters.dll

2010-10-27 08:19:03 417792 ----a-w- c:\windows\system32\msdri.dll

2010-10-27 08:19:03 204288 ----a-w- c:\windows\system32\MSNP.ax

2010-10-27 08:19:03 199680 ----a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax

2010-10-27 08:18:50 26504 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Diskdump.sys

==================== Find3M ====================

2010-11-03 07:59:39 71253 ----a-w- c:\windows\Huawei ModemsUninstall.exe

2010-10-19 09:41:44 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-09-22 22:47:28 49016 ----a-w- c:\windows\system32\sirenacm.dll

2010-09-22 22:32:56 301936 ----a-w- c:\windows\WLXPGSS.SCR

2010-09-21 12:03:14 208768 ----a-w- c:\windows\system32\LIVESSP.DLL

2010-09-15 02:50:37 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-09-08 09:17:46 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-09-08 09:17:46 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-09-08 04:30:04 978432 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-09-01 04:23:49 12625408 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2010-09-01 02:34:52 2327552 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-08-31 22:46:36 1355264 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2010-08-31 22:44:32 367104 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-08-31 22:44:30 1448448 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-08-31 22:44:06 424960 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-08-31 22:43:22 23552 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-08-31 22:43:12 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2010-08-31 22:43:12 114176 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2010-08-31 22:43:10 76800 ----a-w- c:\windows\system32\SetIEInstalledDate.exe

2010-08-31 22:43:10 74752 ----a-w- c:\windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe

2010-08-31 22:42:58 51200 ----a-w- c:\windows\system32\admparse.dll

2010-08-31 22:42:54 75264 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2010-08-31 22:42:48 110592 ----a-w- c:\windows\system32\IEAdvpack.dll

2010-08-31 22:42:42 150016 ----a-w- c:\windows\system32\iexpress.exe

2010-08-31 22:42:42 149504 ----a-w- c:\windows\system32\wextract.exe

2010-08-31 22:42:20 33280 ----a-w- c:\windows\system32\imgutil.dll

2010-08-31 22:42:16 48640 ----a-w- c:\windows\system32\mshtmler.dll

2010-08-31 22:42:12 11264 ----a-w- c:\windows\system32\mshta.exe

2010-08-31 22:42:10 2381824 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2010-08-31 22:42:04 63488 ----a-w- c:\windows\system32\tdc.ocx

2010-08-31 22:41:46 160768 ----a-w- c:\windows\system32\msls31.dll

2010-08-31 04:32:30 954752 ----a-w- c:\windows\system32\mfc40.dll

2010-08-31 04:32:30 954288 ----a-w- c:\windows\system32\mfc40u.dll

2010-08-27 05:46:48 168448 ----a-w- c:\windows\system32\srvsvc.dll

============= FINISH: 6:17:14,73 ===============

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 21:57:27, on 2010-11-21

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.7930.16406)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ThreatFire\TFTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Windows\C0100Mon.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe

C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Program Files\3\3Connect\Wilog.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStore.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91AgentS1.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\MSTORDB.EXE

J:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Open FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D44} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java™ Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Babylon IE plugin - {9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: LocationFinder Class - {BC0E8AD7-13AA-4694-8EDD-0246BC47A35F} - C:\Program Files\Skyhook Wireless\Loki ActiveX Component\versions\3.4.2.20\loki.dll

O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - (no file)

O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Grab Pro - {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - C:\Program Files\IEPro\IEProRecorder.dll

O3 - Toolbar: FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D41} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [amd_dc_opt] C:\Program Files\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ThreatFire] C:\Program Files\ThreatFire\TFTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [C0100Mon.exe] C:\Windows\C0100Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [bCSSync] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

O4 - HKLM\..\Run: [AutoKMS] C:\Windows\AutoKMS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %WINDIR%\WindowsMobile\wmdcBase.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Gotlandskanin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [sRS Audio Sandbox] "C:\Program Files\SRS Labs\Audio Sandbox\SRSSSC.exe" /hideme

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AliceConnect] C:\Program Files\3\3Connect\Wilog.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Storegate Autostore.lnk = C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStore.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: FVDToolbar Add Page - res://C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll/IECONTEXT.DLL.HTM

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Lägg till i Skydd mot webbannonser - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll/105

O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Virtuellt tangentbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: (no name) - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {5067A26B-1337-4436-8AFE-EE169C2DA79F} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} - (no file)

O9 - Extra button: K&ontroll av webbadresser - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll (file missing)

O9 - Extra button: Open FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D43} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Open FVD Suite Toolbar - {2B171655-A69C-5c18-B693-6CB5DC269D43} - C:\Program Files\FVD Suite\addons\IE\FVDToolbar.dll (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com...llerControl.cab

O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onec...s/wlscctrl2.cab

O16 - DPF: {9C23D886-43CB-43DE-B2DB-112A68D7E10A} - http://lads.myspace....ceUploader2.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - http://messenger.zon...nt.cab56907.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.ad...Plus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creat...15112/CTPID.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valu...ashax/iefax.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: "C:\PROGRA~1\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopNetwork3.dll",wbsys.dll,C:\PROGRA~2\AVP9\kloehk.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Deskscapes - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FB} - (no file)

O22 - SharedTaskScheduler: Stardock Vista ControlPanel Extension - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FD} - C:\PROGRA~1\Stardock\Object Desktop\DeskScapes\DesktopControlPanel.dll

O22 - SharedTaskScheduler: StardockDreamController - {EC654325-1273-C2A9-2B7C-45D29BCE68FF} - C:\PROGRA~1\Stardock\Object Desktop\DeskScapes\DreamControl.dll

O23 - Service: Acronis OS Selector Reinstall Service (AcronisOSSReinstallSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Acronis Disk Director\oss_reinstall_svc.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V6 (AdobeActiveFileMonitor6.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program Files\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Storegate Autostore (Autostore) - Storegate AB - C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Dragon Age: Origins - Content Updater (DAUpdaterSvc) - BioWare - F:\Game\Dragon Age\bin_ship\DAUpdaterSvc.Service.exe

O23 - Service: Emma Device Management (EmmaDevMgmtSvc) - Sony Ericsson Mobile Communications - C:\Program Files\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services\EmmaDeviceMgmt.exe

O23 - Service: Emma Update Management (EmmaUpdMgmtSvc) - Sony Ericsson Mobile Communications - C:\Program Files\Common Files\Sony Ericsson\Emma Core\Services\EmmaUpdateMgmt.exe

O23 - Service: Symantec Eraser Service (EraserSvc11010) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335 (GoogleDesktopManager-051210-111108) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c985736af68b07) (gupdate1c985736af68b07) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

O23 - Service: PD91Agent - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Agent.exe

O23 - Service: PD91Engine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk2008\PD91Engine.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - NetGroup - Politecnico di Torino - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:\Program Files\ThreatFire\TFService.exe

O23 - Service: Acronis Try And Decide Service (TryAndDecideService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Fomatik\TrueImageTryStartService.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

--

End of file - 19558 bytes

Edited by Gotlandskanin
Link to comment
Share on other sites

Hej,

Kör en DDS logg, så kommer det fram lite mera information, än från HiJack This.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

ett tillägg,

ladda upp följande fil,

C:\Windows\AutoKMS.exe

på Virustotal, hittas här:

http://www.virustotal.com/index.html

Använd bläddraknappen för att hitta filen, tryck sedan Send file.

Klistra in svarslänken här i din tråd, färdiganalyserad.

Ska jag tolka filen AutoKMS.exe att du har en illegal Office kopia i din dator?

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Är det inte så att det skall vara "iertutil.dll" inte iertutil.exe???

Det är iaf ett "Run time utility for Internet Explorer", så ligger ganska nära till hands att be dig installera om Internet Explorer och se om detta inte löser problemet för dig .

Avinstallera Internet explorer 9 beta, kolla om problemt kvarstår, ja / nej? ev återinstallera internet explorer 9 beta problemet återkommer?

Edited by si3rra
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...