Jump to content

Recommended Posts

Frågan blir då och då aktuell, detta med den ”nya” standarden för lamputtag.

Elsäkerhetsverket skriver bl.a.

Citat

DCL-uttag och stickproppar
Från och med den 1 april 2019 gäller nya regler för stickproppar och uttag till taklampor. Det är en standard som gäller inom hela EU vilket innebär nya stickproppar och uttag till våra taklampor.


Klickar man runt där och även kollar in Elsäkerhetsverkets tjänst Kopplasäkert.se finns ganska bra info om uttagen men inte så mycket om propparna, enligt min mening.

Jag skapade en fråga i Voltimums forum där jag efterlyste lite mer ”klarspråk” och fick några svar, bl.a. från branschens kanske mest namnkunnige i området, Mats Jonsson.
Nedan har jag klippt ihop deras svar och justerat ytterst lite.

Citat

Stickproppar för DCL finns i två varianter;
 - jordade – har tre stift
 - dubbelisolerade – har två stift. Dessa får bara användas för armaturer som är dubbelisolerade.

 

Elmateriel indelas i olika klasser. Mycket förenklat:
Klass 0 - Enbart grundläggande isolering. Användes tidigare i utrymmen med isolerat golv.
Klass I - Skyddsjordad materiel.
Klass II - Dubbel eller förstärkt isolering. Får inte anslutas till skyddsjord. Förses ofta med symbol som förbjuder anslutning till skyddsjord.
Klass III - Materiel avsedd för skyddsklenspänning.

 

Vem som helst får inte reparera elektrisk utrustning/materiel.
Detta framgår tydligt i punkt 2 i § 19 i elsäkerhetslagen (2016:732):

Citat

19 §   Den som innehar en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning ska se till att
  ...
   2. arbete som utförs på eller i anslutning till utrustningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Om man inte har kunskaper om olika elmaterielers klasser så saknar man alltså föreskrivet kompetenskrav.
I detta sammanhang bör man även läsa §§ 16-18. § 19 är straffsanktionerad med möjlighet till fängelse i ett år.
Motsvarande krav för innehavare av starkströmsanläggning ges i § 6 samma lag.
 

Att ha i åtanke!

Edited by Mikael63
radbryt, länk
  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Elsäkerhetsverket bekräftar via e-post *)

Citat

DCL-uttag får inte installeras utan skyddsjord i Sverige. Detta innebär att i det utrymme där DCL-uttaget är placerat måste alla uttag vara försedda med skyddsjord.

De ojordade DCL-proppar som finns på marknaden är tillverkade för dubbelisolerade armaturer(isolationsklass II). Dubbelisoleringen skall framgå av armaturens märkning och dokumentation med en så kallad dubblekvadrat.

DCL-proppar med skyddsjordsstift skall användas till skyddsjordade armaturer.

 

*) Jag har inget minne av att jag ställde frågan till dem men jag fyllde i formuläret man får när man klickar på "Saknar du en miljö eller en produkt?", på sidan där Kopplasäkert.se finns.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...