Jump to content

Stim

Medlem
 • Posts

  841
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Stim's Achievements

(6/8)

 1. Man får inget annat än kalla kårar av W8. Jag kan bara hålla med e-son, fullständigt omöjligt att arbete i. På en läsplatta funkar det säkert bra och är nog främst till en sån W8 är framtaget för. Man ska komma ihåg att det är byggt på W7 och tar antagligen upp lika mycket plats. HD på surplattor lär blir större framöver så då spelar det kanske mindre och mindre roll. Nej, MS skulle låtit W8 varit en ren OS till surfplattor. Plockat bort videolänk och Linuxkommentar... Feedback i tråden uppskattas, Linuxpropaganda uppskattas INTE
 2. Det kan vara att få tiden att räcka till som kan vara det stora problemet. Eller att du är lite lat bara Det är simpel engelska, tex Day of Birth, Year of Birth osv. Använd google translate om det krånglar. Jag har lite ont om tid just nu och hinner tyvärr inte börja med nåt
 3. Jag kan hjälpa dig kanske. Jag behöver dock ta mig en titt på det (språkfilerna). Föresten kan du nog kanske själv översätta. Leta bara reda på rätt fil(er) och ändra texterna som behövs. Är det ett kännt, e-butik som jag fattar det som det är, så kanske du kan hitta språk att ladda ned och installera. Vet inte riktigt vad "php pro bid" är men verkar vara e-butik av nåt slag.
 4. Nån som vet något om varför Breivik valt Geir Lippestad som advokat? läste nåt om att Breivik själv hade valt Geir och senare i nåt annat samanhang i nån annan artikel på nätet om jag inte missminner mig läste att de två skulle ha jobbat i nån samma byggnad en gång i tiden. Idag tror jag det var i nån videoklipp att han inte ville kommentera om han hade hotats. Uppfattde inte riktigt om det var hot från allmänheten, av Breivik själv eller av andra som det frågades om, bara att han inte ville kommentera något om det. "någonting" verkar skumt och verka inte stå mycket nånstans. Om varför terroristen valde just honnom som advokat. Han kan ju vara en helt vanlig advokat också. Utan att det måste vara något skumt.
 5. V, MP begär stopp för datadirektiv Miljöpartiet och Vänsterpartiet begär nu formellt att EU:s omstridda datalagringsdirektiv ska skjutas upp ett år. Om Sverigedemokraterna står fast vid sitt besked att stödja en sådan begäran, så kommer det svenska införandet av direktivet att försenas ytterligare ett år, eftersom de tre partierna tillsammans har tillräckligt många mandat i riksdagen.Direktivet tvingar operatörerna att lagra all information om elektronisk kommunikation i sex månader. http://www.dn.se/nyheter/sverige/v-mp-begar-stopp-for-datadirektiv
 6. Så försvann 90 procent av Egyptens internet http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-forsvann-90-procent-av-egyptens-internet Handlar om den egyptiska nedstängning av nätet men lite om sverige, datalagringsdirektivet mm "Bahnhofs VD, Jon Karlung som är kritisk till den alltmer statliga kontrollen över nätet, ser paralleller till det som händer i Egypten med tidigare inskränkningar av nätanvändningen som skett i nationer som Burma, Iran och Thailand jämför också med utvecklingen i Sverige. Den här horisontella kommunikationen mellan medborgarna skrämmer makthavarna. De vill ha kontroll på vad folk säger till varandra. Jag var senast i tisdags på ett möte med svenska myndigheter som i och med datalagringsdirektivet önskar att vi ska erbjuda gränssnitt för hur myndigheter lättare ska kunna söka efter den information de vill ha. Hade Egypten haft tillgång till sådan övervakning som Sverige redan har och sådana lagar som är på väg att föras in så hade de kunnat kväsa det egyptiska upproret redan från början, hävdar Jon Karlung"
 7. Bahnhof anonymiserar fildelning Nätoperatören Bahnhof kommer att anonymisera sin datatrafik för att gå runt det datalagringsdirektiv som regeringen är på väg att genomföra. I vårt fall planerar vi att låta vår trafik gå igenom en VPN-tjänst, säger Jon Karlung, vd för Bahnhof till P 3 Nyheter. Det innebär att bolaget inte själv kan se vad deras kunder gör på nätet och därmed blir informationen ointressant för polisen. http://www.dn.se/nyheter/sverige/bahnhof-anonymiserar-fildelning Förhoppningsvis följer andra operatörer efter. I protest och för skydda svenska medborgares rätt till integritet från utlänska myndigheters intressen och snokande.
 8. Brevet nedan läste jag på annat forum för ett par dagar sen. lite fler 'fina lagförslag' och läsvärt: En utredning föreslår att svensk polis ska få begå brott i utredande syfte. Dessutom ska brottsprovokation utan åtal tillåtas http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-polis-ska-fa-bega-brott Brevet: Hej #####, Tack för ditt nya brev om det aktuella lagförslaget som gör att Sverige genomför EU:s så kallade datalagringsdirektiv från 2006. Breven till de folkpartister du hörde av dig till har överlämnats till mig. Frågan om datalagringsdirektivet är viktig eftersom det måste göras en noggrann avvägning mellan två intressen. I en demokratisk rättstat har individen rätt till skydd för sin privata integritet. Samtidigt måste ett samhälle också kunna ingripa mot grov brottslighet, och i kampen mot brott blir det ibland nödvändigt att göra mer eller mindre långtgående intrång i integriteten: husrannsakan, telefonavlyssning och fängelsestraff. Samtidigt måste integritetsintrånget stå i proportion till hur allvarligt brottet är. Tele- och Internetföretag har länge sparat sina kunders trafikuppgifter för att använda som underlag för fakturor. Det har inte funnits någon gemensam lagstiftning i Europa om hur länge företagen får spara sådana uppgifter, inte heller något krav på dem att göra det. Den 15 mars 2006 antogs ett EU-direktiv som skapar gemensamma regler om att operatörerna måste spara trafikuppgifter i minst sex månader och högst två år. Det är mycket viktigt att betona att trafikuppgifter handlar om själva trafiken, inte om innehållet. De uppgifter som ska lagras svarar enkelt uttryckt på frågorna om vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de som kommunicerade befann sig och vilken typ av kommunikation som användes. Uppgifterna får inte avslöja innehållet i en kommunikation. Trafikuppgifter handlar alltså t.ex. om vilket telefonnummer som ringts upp och hur länge samtalet varade, men däremot ger trafikuppgifterna ingen information om samtalet. På samma sätt kan trafikuppgifter ge information om huruvida en dator med ett visst IP-nummer varit uppkopplad mot nätet, men inte om vilka webbsidor som besökts. Den nya lagen innebär inte heller att det byggs upp något gigantiskt central databas med sådana trafikuppgifter, vilket du antyder i ditt mejl. Tvärtom säger vi bestämt nej till den idén, just av integritetsskäl. Trafikuppgifterna ska ligga där de alltid har legat hos tele- och Internetföretagen själva. Det är sedan bara i konkreta brottsutredningar som det kan bli aktuellt att begära utlämning av enskilda trafikuppgifter. Det finns stränga lagbestämmelser om i vilka lägen som polis eller åklagare kan begära fram trafikuppgifter och hur dessa uppgifter i så fall ska hanteras. Regeringen håller också på att se över dessa bestämmelser, bland annat av integritetsskäl. Att lagring och utlämning av uppgifter regleras är därför inte automatiskt ett hot mot integriteten. Det beror på vilka villkor som ställs. Folkpartiet har fått gehör inom Alliansen för att Sverige ska välja så kort lagringstid som direktivet medger, sex månader. Därefter ska uppgifterna förstöras. Trafikuppgifter har kunnat användas under många år i brottsutredningar, utan att detta har ansetts vara ett orimligt intrång in integriteten. Tvärtom har sådana uppgifter ofta varit helt nödvändiga för att kunna säkra bevisning om t.ex. vilka som varit delaktiga i ett grovt rån eller vilka som samarbetat i en narkotikasmugglingshärva. Därför anser Folkpartiet att det är rimligt att trafikuppgifter ska lagras också i framtiden, så länge detta sker reglerat och polisens rätt att begära ut dem i varje enskilt fall prövas mot den enskildes anspråk på skyddad kommunikation. Den lagstiftningen innebär alltså inte att något egentligt nytt inträffar. Snarare handlar den om att förebygga att tele- och Internetföretagen upphör att lagra uppgifter nu när allt fler företag övergår till enhetsfakturering i stället för fakturering på grund av trafikmängd. Regeringen har medvetet tagit mycket lång tid på sig för att införa EU-bestämmelserna i svensk lag, just eftersom vi vill analysera konsekvenserna noga. Denna försening gör att Sverige har bötfällts i EU-domstolen, men vi har varit beredda att ta den kostnaden hellre än att riskera att lägga fram ett bristfälligt lagförslag som skulle kunna hota integriteten. Regeringens lagförslag har också fått klartecken av lagrådet, som är den instans i det svenska rättsväsendet som ska förhandsgranska alla förslag till lagstiftning bland annat utifrån om de är förenliga med grundlagen och rättssäkerheten. Lagrådet skriver bland annat så här: Till bilden hör [] att telefonbolagen sedan länge med abonnenternas tillstånd och med stöd i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation lagrar uppgifter i betydande mängd om telefon- och internettrafiken. Dessa uppgifter, som används av bolagen för fakturering av telefon- och internettrafik men också tjänar som underlag för marknadsföringsåtgärder, kan på begäran lämnas ut till de brottsbekämpande myndigheterna i den ordning som föreskrivs i rättegångsbalken och 6 kap. 22 § lagen om elektronisk kommunikation. Vad som är nytt i det remitterade förslaget är framför allt att den föreslagna lagringen blir obligatorisk. Förslaget [från regeringen] överensstämmer i allt väsentligt med vad som föreskrivs i EU:s datalagringsdirektiv och får i överensstämmande delar anses utgöra ett med europeiska ögon försvarligt ingrepp i den personliga integriteten för att få till stånd nödvändiga brottsbekämpande åtgärder. Jag hoppas att detta ger en bakgrund till den nya lagstiftningen. Du kan själv läsa mer på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/13718/a/155471 Än en gång tack för att du tog kontakt! Vänliga hälsningar Martin Andreasson
 9. Tack, Cecilia! Ska testa. Lite märkligt att man inte kan göra det utan tilllägg. Hoppas möjligheten kommer småningom.
 10. Har just uppdaterat FF och undrar om det fortfarande inte går ställa in så ens startsida auto-öppnas då en ny flik öppnas? Om det går hur?
 11. Igår eller om det var i förgår så gick jag in på Apple store Norge och Danmark för se hur det såg ut där om man kunde köpa olåsta iphone,vilket inte gick att göra och såg ungefär ut som det gjorde för Sverige. Men nu ser det ut att det går handla olåsta även i Danmark och Norge. Precis som det går att göra i tex England och Frankrike. Danmark: http://store.apple.com/dk/browse/home/shop_iphone/family/iphone?mco=MTgxNTg0NDc Norge: http://store.apple.com/no/browse/home/shop_iphone/family/iphone?mco=MTgxNTg0NDc Så om jag nu inte inbillade mig igår eller om det var i förgår så är det högst troligt att samma möjlighet även kommer för Sverige vilken dag som helst. Jag kommer nog hur som helst nu att avakta några dagar för se hur det blir och innan man beställer.
 12. ja jag vet det, om du "missade" det skrev jag ju "Edit. Hörde att det var bindande till 12 månader."
 13. Jag fattar inte varför telefonen inte säljs olåsta av svenska Apple Store som t.ex. England och frankrike när samtliga av svenska operatörerna kommer sälja den. Varför har Apple denna begränsning i Sverige men inte i England och frankrike? Skulle Apple av nån anledning tjäna mer på låsa och begränsa sina telefoner till en eller samtliga av svenska operatörer?
 14. Såja, nu börjar det se lite normalt ut även i sverige. http://www.comviq.se/iphone/iphone4.htm 16-GB för 5899kr med kontant 32-GB för 6899 med kontant Frågan är nu om den fortfarande är bunden, vad för slags kontant det är, om det är med något krav på mycket man måste tanka/månad? Fanns dåligt med info förutom om bara vad telefonen kan göra. Edit. Hörde att det var bindande till 12 månader.
×
×
 • Create New...