Jump to content

Blåskärmar och andra fel


Recommended Posts

fick som sagt lite fel och bsods :(

" (1)

Felkod 1000000a, parameter1 00000004, parameter2 00000002, parameter3 00000000, parameter4 806e8d04.

"

"(2)

Nätverksadressöversättaren (NAT) kunde inte begära en åtgärd från modulen för översättning i kernel-läge. Detta kan bero på en felaktig konfiguration, otillräckliga resurser eller ett internt fel. Felkoden finns under i datan.

"

"(3)

Master browser har mottagit ett meddelande från datorn A-A4D66567394A4 som tror att den är master browser för domänen på transporten NetBT_Tcpip_{99E810E9-FC2. Master browser stannar eller ett val tvingas att göras.

"

"(4)

Drivrutinen hittade ett styrenhetsfel på DeviceHarddisk1D.

"

"(5)

Parametern TraceLevel finns inte i registret. Följande standardspårningsnivå används istället: 32.

"

Link to comment
Share on other sites

jag har gjort det på alla 3 dmp filer nu och tror att det beror på nvata.sys

1: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If a kernel debugger is available get the stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 00000004, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, bitfield :

bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation

bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)

Arg4: 806e8d04, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

READ_ADDRESS:  00000004

CURRENT_IRQL:  2

FAULTING_IP:

hal!HalPutScatterGatherList+a

806e8d04 8b4104          mov    eax,dword ptr [ecx+4]

CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1

DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:  0xA

PROCESS_NAME:  Idle

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from ba5dd682 to 806e8d04

STACK_TEXT: 

bacd7ca4 ba5dd682 8a5cb948 00000000 00000001 hal!HalPutScatterGatherList+0xa

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

bacd7cc4 ba5ddb9c 8a51e0e8 88041390 8a69152c nvata+0x3682

bacd7ce8 ba6b8d54 8a51e1dc 8a51e0e8 00000000 nvata+0x3b9c

bacd7d28 80545e6f 8a51e1dc 8a51e0e8 00000000 sptd+0x11d54

bacd7d50 80545d54 00000000 0000000e 00020012 nt!KiRetireDpcList+0x61

bacd7d54 00000000 0000000e 00020012 00000400 nt!KiIdleLoop+0x28

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

nvata+3682

ba5dd682 ??              ???

SYMBOL_STACK_INDEX:  1

SYMBOL_NAME:  nvata+3682

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: nvata

IMAGE_NAME:  nvata.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4456a751

FAILURE_BUCKET_ID:  0xA_nvata+3682

BUCKET_ID:  0xA_nvata+3682

Followup: MachineOwner

---------

Link to comment
Share on other sites

ska man använd NVIDIA IDE SW eller inte?

Behövs dom när man har SATA diskar? Desutom har jag nForce 5 och i deras beskriving står det nForce 2,3,4.

Så här blir det utan dom. (Jag tror jag behöver dom ändå kanske)

ffseo1.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...