Jump to content

[LÖST] Vista startar om stup i kvarten


Elemental

Recommended Posts

som sagt... Vista startar om så fort jag vänder ryggen till, har hänt EN gång när jag satt och spelade, eller suttit vid datorn över huvud taget. annars så fort jag lämnar den några minuter.

så här ser loggen ut... jag kan läsa den själv, dock inte tyda den och hitta ev fel

kan tillägga att datorn är nyinstalerad för ca 2 veckor sedan, med en ny och äkta vista...

innan körde jag en annan vista ultimate ::)  dock utan några som helst problem

samma rigg för övrigt utom ny HDD (Samsung  750 Gb) och  CPU kylare som byttes samtidigt

Memtest86 har stått på hela dagen idag.... inga fel där

inga värmeproblem... Antec nine hundred  CPU 34-36 grader enl everest

Tack på förhand till er som tar er tid och tittar.

edit/ nu han jag se vad det stog på "blåskärmen"  BAD_POOL_CALLER

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:06:50, on 2008-07-22

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:Program FilesAdobePhotoshop Elements 5.0apdproxy.exe

C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009avp.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe

C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Program FilesOpenOffice.org 2.4programsoffice.exe

C:Program FilesOpenOffice.org 2.4programsoffice.BIN

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe

C:Windowssystem32conime.exe

C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe

C:Windowssystem32taskeng.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:Program FilesDAEMON Tools ToolbarDTToolbar.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [Adobe Photo Downloader] "C:Program FilesAdobePhotoshop Elements 5.0apdproxy.exe"

O4 - HKLM..Run: [AVP] "C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009avp.exe"

O4 - HKLM..Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderReader_sl.exe"

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [sidebar] C:Program FilesWindows Sidebarsidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU..Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools Litedaemon.exe" -autorun

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:Program FilesOpenOffice.org 2.4programquickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Banner Ad Blocker - C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~2.0_0binssv.dll

O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009SCIEPlgn.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flas...ent/swflash.cab

O20 - AppInit_DLLs: C:PROGRA~1KASPER~1KASPER~1mzvkbd.dll,C:PROGRA~1KASPER~1KASPER~1adialhk.dll,C:PROGRA~1KASPER~1KASPER~1kloehk.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:Program FilesAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (avp) - Kaspersky Lab - C:Program FilesKaspersky LabKaspersky Internet Security 2009avp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:Program FilesWinPcaprpcapd.exe

--

End of file - 5636 bytes

Link to comment
Share on other sites

Kolla på guiden http://www.alltomxp.se/index.php?option=co...&Itemid=103 och återkom med resultatet!

jag har redan kört igenom det, och det enda jag fick ut av det var just "BAD_POOL_CALLER"

och det har nåt med minnena att göra vad jag förstår...  inga fel i memtest86 dock... och den gick i ca 12 timmar förut idag.

Det enklaste "test" jag kan göra nu e att koppla ur min nya HDD och se om det funkar bättre, i så fall kan det ju vara så att jag har för lite ström till mina 5 diskar (2x36raptor i raid + 500 S-ATA + 500 USB samt den nya 750 S-ATA)

Jag återkommer med resultet, samt för att kolla efter fler tips

Tack för visat intresse

Link to comment
Share on other sites

ok, körde en gång till....

kan det ha med utorrent att göra?

*******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

BAD_POOL_CALLER (c2)

The current thread is making a bad pool request.  Typically this is at a bad IRQL level or double freeing the same allocation, etc.

Arguments:

Arg1: 00000007, Attempt to free pool which was already freed

Arg2: 0000110b, (reserved)

Arg3: 08bf0000, Memory contents of the pool block

Arg4: 84cf0008, Address of the block of pool being deallocated

Debugging Details:

------------------

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdc00c).  Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdc00c).  Type ".hh dbgerr001" for details

POOL_ADDRESS:  84cf0008 Nonpaged pool

FREED_POOL_TAG:  Klim

BUGCHECK_STR:  0xc2_7_Klim

DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME:  uTorrent.exe

CURRENT_IRQL:  2

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 8213c00c to 8211b163

STACK_TEXT: 

a8803294 8213c00c 000000c2 00000007 0000110b nt!KeBugCheckEx+0x1e

a880330c 82c18370 84cf0008 00000000 84cf0008 nt!ExFreePoolWithTag+0x17f

a880331c 8bd3feb0 84cf0008 00000000 00000000 ndis!NdisFreeMemory+0x16

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

a880333c 82cdd4dd 867435f0 84be4128 00000001 klim6+0x1eb0

a880335c 82f81175 86121438 84be4128 00000001 ndis!NdisMSendNetBufferListsComplete+0x70

a8803390 82f7cbf5 00000000 00000000 00000000 Rtlh86!MiniportSendNetBufferList+0x18d

a88033b8 82f7d6e4 0016a7e0 00000000 00000000 Rtlh86!MPSendNetBufferListsNPQ+0x183

a88033d4 82cdd5c4 8616a7e0 84be4128 00000000 Rtlh86!MPSendNetBufferLists+0x3e

a88033fc 82c12585 86121438 84be4128 00000000 ndis!ndisMSendNBLToMiniport+0xb4

a880341c 82c125a8 84be4128 84be4128 00000000 ndis!ndisFilterSendNetBufferLists+0x8b

a8803434 8bd40306 86741278 84be4128 00000000 ndis!NdisFSendNetBufferLists+0x18

a8803454 8bd3f6c2 866c9ea8 8663a2b0 a8803490 klim6+0x2306

a8803470 82c12585 867435f0 00000000 00000000 klim6+0x16c2

a8803490 82c125a8 84ce7ad8 84ce7ad8 00000000 ndis!ndisFilterSendNetBufferLists+0x8b

a88034a8 8bd2d4ab 8663a2b0 84ce7ad8 00000000 ndis!NdisFSendNetBufferLists+0x18

a8803524 82c12638 866c7808 84ce7ad8 00000000 pacer!PcFilterSendNetBufferLists+0x233

a8803540 82cdd64a 84ce7ad8 84ce7ad8 00000000 ndis!ndisSendNBLToFilter+0x87

a8803564 82e631ae 86743238 84ce7ad8 00000000 ndis!NdisSendNetBufferLists+0x4f

a88035ac 82e62d8c 86692d38 00000000 00000000 tcpip!FlSendPackets+0x399

a88035ec 82e6299b 82ec7c68 00000000 00000000 tcpip!IppFragmentPackets+0x201

a8803624 82e6478b 82ec7c68 a8803740 616c7049 tcpip!IppDispatchSendPacketHelper+0x252

a88036c4 82e63bff 00803740 00000000 84c5c228 tcpip!IppPacketizeDatagrams+0x8fd

a8803824 82e5ccab 00000000 00000007 82ec7c68 tcpip!IppSendDatagramsCommon+0x5f9

a8803844 82e44be2 853a4af8 a8803860 86cbf270 tcpip!IpNlpSendDatagrams+0x4b

a8803934 82e4918d 84ce7ad8 00000000 a8803968 tcpip!TcpTcbSend+0x56d

a8803944 82e4903d 86cbf270 86dd8608 00000000 tcpip!TcpEnqueueTcbSendOlmNotifySendComplete+0x13f

a8803968 82e49269 00cbf270 a88039c4 00000000 tcpip!TcpEnqueueTcbSend+0x27d

a8803980 8bc6dad9 86cbf270 a88039c4 850daef8 tcpip!TcpTlConnectionSend+0x1e

a88039e0 8bc72a77 00c66168 850daef8 850dafb0 tdx!TdxSendConnection+0x1d7

a88039fc 8210a053 86680440 850daef8 850daef8 tdx!TdxTdiDispatchInternalDeviceControl+0x115

a8803a48 8bc7f177 866d0760 850daef8 874a7830 nt!IofCallDriver+0x63

a8803a70 8210a053 866d0760 850daef8 850daec0 kl1+0x2177

a8803a88 8bcd2405 234c3b63 a8803b54 00000002 nt!IofCallDriver+0x63

866d0818 86680440 866d08a0 86680440 00000000 afd!AfdFastConnectionSend+0x28c

866d082c 54435020 00000106 0000000d 866d0760 0x86680440

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x54435020

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

klim6+1eb0

8bd3feb0 eb0d            jmp    klim6+0x1ebf (8bd3febf)

SYMBOL_STACK_INDEX:  3

SYMBOL_NAME:  klim6+1eb0

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: klim6

IMAGE_NAME:  klim6.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  47ea12e7

FAILURE_BUCKET_ID:  0xc2_7_Klim_klim6+1eb0

BUCKET_ID:  0xc2_7_Klim_klim6+1eb0

Followup: MachineOwner

---------

Link to comment
Share on other sites

ok, skall instalera om både kaspersky och uTorrent, det är dom ihop som inte verkar funka.

när jag gick till jobbet i morse så dubbelkollade jag att uTorrent var avstängt samt startade win mediaplayer (för att se om datorn startat om)

väl hemma igen kunde jag bara konstatera att datorn INTE startat om...

återkommer med resultatet senare..

//Elemental

Link to comment
Share on other sites

jag vet inte om det är för tidigt att editera in [LÖST] ännu, men det verkar funka nu...

(instalerat om både uTorrent och Kaspersky)

en sak som jag undrar är om jag missat en inställning vid installationen av Kaspersky.

mins inte vad det hette nu men hade nåt med "multipel network traffic, like file sharing for example"

eller om det var nån trasig fil, den kan vi fundera på ett tag  ;D

Det kan ju vara så enkelt, för nu har datorn varit igång MED uTorrent i "flera timmar" (räckte med minuter till omstart innan)

Stort tack till er som tog er tid iaf.

//Elemental

edit Vet inte om det var själva ominstalationen eller att jag bockade av en funktion i instalationen...

men nu funkar det igen.

(och jag som ALLTID försöker förklara för andra hur viktigt det är att läsa allt innan man klickar "next")  ;D

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ok, jag har faktiskt glömt att skriva in vad lösningen på problemet var....

men så här blev det...

Jag blåste datorn en gång till, och instalerade med en annan vista skiva. nämligen UTAN SP1

och uppgraderade sen manuellt till SP1..

samma hårdvara, samma program konfig som innan. ändrade inget utom skivan jag instalerade med.

Det låter ganska osannolikt, jag vet... men det är det enda jag gjorde + att jag fick bekräftat av en servicetekniker att det ifs inte är ett vanligt fel, men att jag knappast var först...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...