Jump to content

Tidigare dokument och Execelfiler


Recommended Posts

Efter olika rensningar med bla Ccleaner ,SuperAntispyvare och Advance System Care så har följande

fel upp stått:

I Execel och Word har tidigare filer legat kvar till höger i resp program (Office 2003). Nu finns de inte

längre kvar utan jag måste gå via Öppna och välja aktuellt dokument varje gång.

Nu har också datorn blivit otroligt seg. Efter att ha gått igenom tex en mapp med bilder (I MINA BILDER)

så djöjer det länge innan nästa mapp kan öppnas.

Förmodar att jag stängt av eller i värsta fall tagit bort någon funktion.

Hoppas någon här på forumet kan tipsa om vad som kan/bör göras.

Bifogat en  HJT-logga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:37:53, on 2008-12-08

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32LEXBCES.EXE

C:WINDOWSsystem32LEXPPS.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:ProgramDelade filerAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramComodoFirewallcmdagent.exe

C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramMcAfeeSiteAdvisorMcSACore.exe

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedVS7DEBUGMDM.EXE

C:ProgramCDBurnerXPNMSAccessU.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXspkrmon.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32SearchIndexer.exe

C:ProgramComodoFirewallcfp.exe

C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusegui.exe

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramSUPERAntiSpywareSUPERAntiSpyware.exe

C:ProgramIObitAdvanced SystemCare 3AWC.exe

C:ProgramPersonalbinPersonal.exe

C:WINDOWSsystem32cisvc.exe

C:WINDOWSsystem32cidaemon.exe

C:ProgramInternet ExplorerIEXPLORE.EXE

C:WINDOWSexplorer.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisRensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:ProgramIEProiepro.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:ProgramSpywareGuarddlprotect.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O4 - HKLM..Run: [sBAutoUpdate] "C:ProgramSpywareBlastersbautoupdate.exe"

O4 - HKLM..Run: [COMODO Firewall Pro] "C:ProgramComodoFirewallcfp.exe" -h

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [egui] "C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusegui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [sUPERAntiSpyware] C:ProgramSUPERAntiSpywareSUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU..Run: [Advanced SystemCare 3] "C:ProgramIObitAdvanced SystemCare 3AWC.exe" /startup

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSSystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:ProgramPersonalbinPersonal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:ProgramIEProiepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.6.0_07binssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:ProgramSkypeToolbarsInternet ExplorerSkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~2OFFICE11REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:programmcafeesiteadvisormcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:ProgramDELADE~1SkypeSkype4COM.dll

O20 - AppInit_DLLs:  C:WINDOWSsystem32guard32.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:ProgramSUPERAntiSpywareSASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:ProgramCitrixGoToAssist514G2AWinLogon.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:ProgramAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:ProgramDelade filerAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:ProgramComodoFirewallcmdagent.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EHttpSrv) - ESET - C:ProgramESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:ProgramESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - NOS Microsystems Ltd. - C:ProgramNOSbingetPlus_HelperSvc.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:ProgramCitrixGoToAssist514g2aservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:ProgramDelade filerInstallShieldDriver1150Intel 32IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:ProgramiPodbiniPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:WINDOWSsystem32LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:ProgramMcAfeeSiteAdvisorMcSACore.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe (file missing)

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:ProgramCDBurnerXPNMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:WINDOWSsystem32driverspclepci.sys

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXspkrmon.exe

--

End of file - 8511 bytes

Mvh

candela

Link to comment
Share on other sites

Har för mig att CCleaner rensar senasta använda Office-dokument. Kolla inställningarna. Jag har ej MS Office, så jag kan ej kolla. Inte omöjligt att Advance System Care också gör det. ???

Du har en massa processer giång, som jag anser är onödiga (att ha igång hela tiden):

C:ProgramAdobePhotoshop Elements 5.0PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:ProgramDelade filerAppleMobile Device SupportbinAppleMobileDeviceService.exe

C:ProgramBonjourmDNSResponder.exe

C:ProgramDelade filerLightScribeLSSrvc.exe

C:ProgramCDBurnerXPNMSAccessU.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Om du inte använder anvancerad textinmatning, t.ex. för att skriva kinesiska)

C:ProgramSUPERAntiSpywareSUPERAntiSpyware.exe (Om du inte har Pro-versionen med realtidsskydd)

C:ProgramPersonalbinPersonal.exe (Starta det manuellt när du skall använda det.)

C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXspkrmon.exe (Endast för att ändra inställningar, väl? Kan i så fall startas manuellt vid behov.)

Dessa används för indexering, och när den utförs, är CPU-användningen rätt hög.

C:WINDOWSsystem32SearchIndexer.exe

C:WINDOWSsystem32cidaemon.exe

Dags att uppdatera Java. ;)

Link to comment
Share on other sites

Hej JoWa,

Kan jag gå in i Autoruns.exe alt Tjänster och avmarkera de som du angivit?

Det är ok att Ccleaner sopar bort men efter att ha använt tex Excel några gånger så ligger filerna kvar tills jag rensar med Cleaner igen.

Bäst att fråga dig innan (annars blir det "friskt kopplat hälften brunnit")

/candela

Link to comment
Share on other sites

Hej candela,

Ja, i stort sett kan du det. En del tjänster har dock andra namn än motsvarande processer. t.ex. tjänsten Bonjour (mDNSResponder.exe). Indexeringstjänsten har jag inaktiverat.

ctfmon.exe: Kontrollpanelen, Nationella inställningar och språkinställningar, fliken Språk, Information…, fliken Avancerat, Inaktivera avancerade texttjänster.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...