Jump to content

Internet Antivirus PRO


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Gick in på microsoft update för att kolla ev uppdateringar. På sidan dyker plötsligt upp IAPRO.exe som erbjuder fri scanning. Tror att det är ett Microsoft-program och klickar OK. Programmet visar på att datorn är nedlysad med otyg. Tyvärr har jag redan satt igång installation. Efter installation kommer jag till programtillverkarna som erbjuder programmet till ett antal dollar. Givetvis försöker jag avinstallera med REVO- uninstaller. Det lyckas inget vidare och rutan att skicka felmeddelande till Microsoft dyker upp.

Kör desperat Super antispyware och Malwarebytes Antimalware. :angry: Se bif bilder längst ned i detta inlägg.

Efter borttag med dessa program så hittar jag inget otyg. :unsure:

Fråga: Borde inte Comodo Firewall och NOD32 ha varnat och blockerat? Hur kommer det sig att junket kommer upp på Microsoft Update sidan?

Bif HJT-logga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:12:08, on 2009-02-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Secunia\PSI\psi.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sBAutoUpdate] "C:\Program\SpywareBlaster\sbautoupdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Secunia PSI.lnk = C:\Program\Secunia\PSI\psi.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/...lscbase6662.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1234352412640

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1234356596468

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk...ows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/Optimize2/pcpitstop2.dll

O20 - AppInit_DLLs:

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

--

End of file - 6426 bytes

Tacksam för förklaringar till detta.

/candela

post-1775-1235232544_thumb.jpgpost-1775-1235232570_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Fråga: Borde inte Comodo Firewall och NOD32 ha varnat och blockerat? Hur kommer det sig att junket kommer upp på Microsoft Update sidan?

Vad NOD32 detekterar eller inte beror ju på om skräpet finns i definitionerna. Det gjorde det tydligen inte. :unsure: Inte heller heuristiken upptäckte tydligen något. En riktig miss i så fall. :(

I Comodos fall beror det nog på hur Defense+ är inställt, och hur du väljer när det dyker upp en Alert. Om du inte såg någon Alert, måste D+ ha varit inaktiverat. :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Vad NOD32 detekterar eller inte beror ju på om skräpet finns i definitionerna. Det gjorde det tydligen inte. :unsure: Inte heller heuristiken upptäckte tydligen något. En riktig miss i så fall. :(

I Comodos fall beror det nog på hur Defense+ är inställt, och hur du väljer när det dyker upp en Alert. Om du inte såg någon Alert, måste D+ ha varit inaktiverat. :unsure:

Defence+ var aktiverat. Var tyvärr inte skärpt :huh: så junket tilläts komma in. Mitt fel :angry:

Konstigt att NOD32 inte var uppdaterat på detta. Update sker ju varje dag tom flera gånger.

Hoppas att otyget försvunnit.

/candela

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...