Jump to content

Saknar filer i Windows system32


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Waxinator på Sweclockers rekommenderade denna sidan och särskilt Malou som skall vara riktigt vass på HJT -loganalyser.

Laddade ner HJT och körde det, upptäckte att jag saknar en del filer... Kan jag sakna fler än vad som visas nedan?

Jag kör med Vista Ultimate 64

Någon som vet vad jag ska göra?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 08:55:56, on 2009-03-11

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\AASP\1.00.59\aaCenter.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\EnergySaving\PwSave.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Spel\Left 4 Dead\steam.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Analog Devices\SoundMAX\SoundTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Reclusa\razerhid.exe

C:\Program Files (x86)\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\stxmenumgr.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Reclusa\razertra.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program\Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.spray.se/mail/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files (x86)\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [soundTray] "C:\Program Files (x86)\Analog Devices\SoundMAX\SoundTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ai Nap] "C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CPU Power Monitor] "C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiGear3\CpuPowerMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cpu Level Up help] "C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\CpuLevelUpHelp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Reclusa] "C:\Program Files (x86)\Razer\Reclusa\razerhid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MaxMenuMgr] "C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\StxMenuMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\spel\left 4 dead\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JS...ows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {E505599B-F37A-4849-A7B0-E0AAB5CB054C} (ScriptPlayerRuntime Class) - https://gfs.nb.se/privat/bank/scrip...eaSmartCard.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Seagate Service (FreeAgentGoNext Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\Sync\FreeAgentService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files (x86)\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 9784 bytes

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej DKOP och e-son!

TM HJT går alldeles ypperligt att använda på en 64-bitars Vista då under förutsättning att man vet vad man sysslar med. Och med det så menar jag att man bör under INGA omständigheter ge sig på att själv bocka/fixa i TM HJT utan låta någon lärd/kunnig tolka den.

Detta beror då bla på det som e-son tar upp där det exempelvis står file missing så betyder inte det att filen saknas. Utan den kan i alla högsta grad finnas i sytemet (oavsett elaking eller inte).

DKOP

Misstänker du otrevligheter i ditt system?

Flaggar ditt skyddsprogram upp för något?

Om ja kan ditt skyddsprogram åtgärda det upphittade?

Kan inte se till några otrevligheter eller andra konstigheter i din TM HJT-logga. Bortsett från en detalj som bör åtgärdas (dock ingen otrevlighet):

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

O13 - Gopher Prefix:

Nu:

Starta om datorn:

1: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.

2: Berätta/Tala om hur datorn mår.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej DKOP och e-son!

TM HJT går alldeles ypperligt att använda på en 64-bitars Vista då under förutsättning att man vet vad man sysslar med.

Jag säger inte att ALL info i HJT är värdelös, för att det är ett 64-bit system... bara att den inte kan användas som säker grund för malwareundersökning... och jag vet mycket väl vad jag sysslar med!

Edit:

För att svara på DKOP´s fråga... jag känner dessvärre i nuläget inte till något liknande program , anpassat för 64-bit system!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Här är den nya logg filen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:48:05, on 2009-03-17

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\AASP\1.00.59\aaCenter.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\EnergySaving\PwSave.exe

D:\Spel\Left 4 Dead\steam.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\stxmenumgr.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe

C:\Program Files (x86)\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.spray.se/mail/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files (x86)\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MaxMenuMgr] "C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\FreeAgent Status\StxMenuMgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Ai Nap] "C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite\AiNap\AiNap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\spel\left 4 dead\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD7/JSCDL/jdk...ows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {E505599B-F37A-4849-A7B0-E0AAB5CB054C} (ScriptPlayerRuntime Class) - https://gfs.nb.se/privat/bank/scripts/eid/N...eaSmartCard.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Unknown owner - C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Seagate Service (FreeAgentGoNext Service) - Seagate Technology LLC - C:\Program Files (x86)\Seagate\SeagateManager\Sync\FreeAgentService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files (x86)\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--

End of file - 8532 bytes

Det som är konstigt med min dator är att ibland ( var tredje gång kanske ) när man startar upp den så är det en massa program som slutar fungera och felmedelanden som kommer upp, verktygsfältet samt sidpanelen bytar färg till vitt, när detta händer så startar jag om datorn och du är allt som det ska, men man undrar ju vad felet är och om det kanske finns fler fel som jag inte märker men som påverkar datorn.

Riktigt irriterande och jag hoppas att det finns en lösning på problemet.

Tack för att ni tar er tid!

MVH: DKOP

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej e-son!

och jag vet mycket väl vad jag sysslar med!

Nu tror jag bestämt att det uppstod missförstånd här ;) Det var inte så jag menade att du inte vet vad du sysslar med och det var dessutom inte riktat till dig specifikt. Jag vet att du vet vad du sysslar med så nu skall vi inte bli ovänner här och börja gnabbas på detta sättet ;)

Mitt inlägg var en allmän upplysning och inget annat.

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest Malou

Hej DKOP!

Din TM HJT-logga ser ren och fin ut ;)

Det som är konstigt med min dator är att ibland ( var tredje gång kanske ) när man startar upp den så är det en massa program som slutar fungera och felmedelanden som kommer upp, verktygsfältet samt sidpanelen bytar färg till vitt, när detta händer så startar jag om datorn och du är allt som det ska, men man undrar ju vad felet är och om det kanske finns fler fel som jag inte märker men som påverkar datorn.

Riktigt irriterande och jag hoppas att det finns en lösning på problemet.

Detta låter mer som ett hård/mjukvaruproblem. Rekommenderar att du skapar en tråd i det berörda ämnet i Vista-delen här på forumet så får du garanterat den bästa hjälpen. I den delen vi befinner oss i nu (systemrensningar) där tar jag mig enbart hand om otyg som tagit sig in i systemet.

Windows Vista

http://www.alltomxp.se/forum/index.php?showforum=59

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...