Jump to content

Fel På Felsäkert Läge


Landsfiskalen

Recommended Posts

Kommer inte in med F8 Felsäkert läge. Datorn startar som den ska när jag väljer normal start. När jag väljer något av de andra alternativen startar datorn bara om och går tillbaks till dosmenyn.

Har provat Ewido, Ad-Aware, PestPatrol, Spybot S&D, Microsoft AntiSpyware. Men dom hittar inget. :? Har sökt efter virus oxå. kom ja på.

O så har jag rensat med CCleaner.

Hitta inget sånt fel på microsoft.

Please help, sos :)

Link to comment
Share on other sites

Här e loggen.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:56:35, on 2005-11-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32csrss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramAheadInCDInCDsrv.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramWinampwinampa.exe

C:ProgramPinnaclePinnacle PCTVRemoteRemoterm.exe

C:NormanbinZLH.EXE

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWorks SharedWkUFind.exe

C:ProgramAheadInCDInCD.exe

C:ProgramMicrosoft AntiSpywaregcasServ.exe

C:ProgramATI TechnologiesATI Control Panelatiptaxx.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

C:ProgramInterVideoCommonBinWinCinemaMgr.exe

C:ProgramPinnacleShared FilesProgramsSchedulerPCLEScheduler.exe

C:ProgramWallpaperToyWallpapertoy.Exe

C:Programewidosecurity suiteewidoctrl.exe

C:Programewidosecurity suiteewidoguard.exe

C:NormanNpfBINNPFSVICE.EXE

C:NormanBinZanda.exe

C:ProgramMicrosoft AntiSpywaregcasDtServ.exe

C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXSMAgent.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:NormanNvcBINNIP.EXE

C:NormanNpfBINnpfmsg2.exe

C:NormanNvcBINNVCSCHED.EXE

C:NormanNvcBINnipsvc.exe

C:NormanbinNJEEVES.EXE

C:NormanNvcbinnvcoas.exe

C:WINDOWSSystem32alg.exe

C:NormanNvcbincclaw.exe

C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe

C:HijackThisHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://start.comhem.se/

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSpybot - Search & DestroySDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:programgooglegoogletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:programgooglegoogletoolbar1.dll

O4 - HKLM..Run: [WinampAgent] C:ProgramWinampwinampa.exe

O4 - HKLM..Run: [sBAutoUpdate] "C:ProgramSpywareBlastersbautoupdate.exe"

O4 - HKLM..Run: [PCTVRemote] C:ProgramPinnaclePinnacle PCTVRemoteRemoterm.exe

O4 - HKLM..Run: [Norman ZANDA] C:NormanbinZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM..Run: [NeroFilterCheck] C:WINDOWSsystem32NeroCheck.exe

O4 - HKLM..Run: [Microsoft Works Update Detection] C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWorks SharedWkUFind.exe

O4 - HKLM..Run: [inCD] C:ProgramAheadInCDInCD.exe

O4 - HKLM..Run: [gcasServ] "C:ProgramMicrosoft AntiSpywaregcasServ.exe"

O4 - HKLM..Run: [ATIPTA] C:ProgramATI TechnologiesATI Control Panelatiptaxx.exe

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - Startup: Wallpaper Changer.lnk = C:ProgramWallpaperToyWallpapertoy.Exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:ProgramAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:ProgramInterVideoCommonBinWinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:ProgramMicrosoft OfficeOffice10OSA.EXE

O4 - Global Startup: Pinnacle Scheduler.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://C:ProgramGoogleGoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://C:ProgramGoogleGoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://C:ProgramGoogleGoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://C:ProgramGoogleGoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://C:ProgramGoogleGoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Open Link Target in Firefox - file://C:Documents and SettingsJanne$Application DataMozillaFirefoxProfilesyfzh21cg.defaultextensions{5D558C43-550F-4b12-84AB-0D8ABDA9F975}firefoxviewlink.html

O8 - Extra context menu item: View This Page in Firefox - file://C:Documents and SettingsJanne$Application DataMozillaFirefoxProfilesyfzh21cg.defaultextensions{5D558C43-550F-4b12-84AB-0D8ABDA9F975}firefoxviewpage.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1129534777187

O16 - DPF: {A8482EAF-A1F3-4934-AE3F-56EB195A50BF} (DeskUpdate - Activex Control) - http://support.fujitsu-siemens.de/DeskUpda...api/activex.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:Programewidosecurity suiteewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:Programewidosecurity suiteewidoguard.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:ProgramAheadInCDInCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:NormanNvcBINnipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:NormanbinNJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:NormanNpfBINNPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:NormanBinZanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:NormanNvcbinnvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:NormanNvcBINNVCSCHED.EXE

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:ProgramAnalog DevicesSoundMAXSMAgent.exe

Link to comment
Share on other sites

Hej

Nej Jotti borde inte det.

Nu kan det här hända efter något knas med något "otyg"

http://www.techspot.com/vb/all/windows/t-1...-safe-mode.html

"occurs when Windows switches into kernel mode and a user-mode subsystem, such as Winlogon or the Client Server Runtime Subsystem (CSRSS), is compromised and security can no longer be guaranteed. Because Win XP can’t run without Winlogon or CSRSS, this is one of the few situations where the failure of a user-mode service can cause the system to stop responding. This Stop message also can occur when the computer is restarted after a system administrator has modified permissions so that the SYSTEM account no longer has adequate permissions to access system files and folders."

Om du har loggfiler från Norman så borde det synas vad som togs bort.

Jag tror att något blev dåligt reparerat när något virus togs bort någon gång.

Kollar man lite mer så rekommenderas formatering/ominstallation

alternativt en systemfils check.

http://www.microsoft.com/resources/documen...mc_str_bjid.asp

Prova med en SFC check som steg 1:

Sök igenom alla skyddade filer på datorn med Systemfilsgranskaren.

a. Klicka på Start och sedan på Kör.

b. Skriv sfc /scannow i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;sv;318378

8)

Link to comment
Share on other sites

Installerade om. Kom in i början. Men nu e de ""¤££ igen.

Satte i ett Tv-Kort För några månader sen. Sen ble de så att de står "skicka felrapport till microsoft" varje gång ja försöker använda quicktimeplayer. Så de e bare o skicka, men tv,n fungerar ändå. Fattar noll. Kanske finns det nått bra prog man kan optimera windows med? Har ni nått bra tipps?

Kommer inte in i felsäkert läge ännu. Fungerade bara precis när jag hade installerat om. Va ska ja göra?

SOS

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för TV kort ?

Svar: Pinnacle pro

Jag är jätteglad för att du svara. :D

De funka i början. men sen skulle ja bränna lite film från en videokamera, tryckte lite fel. Inte så noga, tänkta ja. Men de kan ju hända att ja haft sönder datorn på nått vis?

Glömde säga det..... Datorn har hittat på att den ska pipa två gånger i starten. Och så kolla ja i loggen.... Massor av Konflikter.

Va ska ja göra?

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta. :oops: PcTv pro ska de va.

Fråga på pchemma också. Fick rådet att flytta kortet. Så jag får fixa det nån dag.

Föresten: Datumen på tv-skivan är maj 2005. Och så finns det en uppdatering för video och det har jag provat.

Sammanfattar felen:

1. kommer inte in i felsäkert läge.

2. Tv,n fungerar om man inte installerar quicktime, annars felrapport.

3. Massor av konflikter i loggen.

4. Piper två gånger i starten.

Link to comment
Share on other sites

Hej

Pipen tyder på ett hårdvarufel.För att ev tyda pipen så måsta man kolla i din moderkortsmanual. Konflikterna tyder också på hårdvarufel.

Signaleras kortet ua i System> Enhetshanteraren ?

Ryck ur kortet och prova utan och se om felen upphör.

Om det är från Maj i år så har du ju även garanti kvar.

Annars är det att själv lusläsa Pinnacles supportsida samt deras forum.

Alternativt måste de som sålde kortet veta vem som supportar.

Hursomhelst skulle jag börja med att rycka ur kortet, tar någon minut

och prova. Så är man säker på felkällan.

EDIT

1:a FAQn på supportsidan är just om hårdvarukonflikter

http://pinnacle.custhelp.com/cgi-bin/pinna...p?p_faqid=11252

8)

Link to comment
Share on other sites

Hej igen. :P

Tog bort modemet och satte tv-kortet där istället.

Och så tog ja bort windows messenger.

Datorn e ju hypersnabb nu. Alla konflikter är borta. :D

Det enda jobbiga är att jag måste göra om allt igen. DeskUppdaten på FujitsuSiemens känner inte igen datorn längra. Så jag får skruva om till orginal, updatera och sen sätta tillbaks mina grejer igen. Blir så när man kör o m.

Rotade i BIOS. Det enda sättet att stänga av pipet e att dissebla kontroll av bootsektorvirus. Kanske biosen e körd men det gör inget. Bara burken går ett år till så e ja nöjd.

Får klara mig utan felsäkert läge så länge. :roll:

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
Gamla cd:ar är ölunderlägg.  ;D

Hej

Visst är det så......  nu finns det några skivor man ska vara rädd om som

XP alt recoveryskivan....

Allt annat är "ölunderlägg".............

Gamla Telia ADSL skivor är värsta sorten.... ;D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...