Jump to content

IE8 - Slutar inte skapa nya processer PCGuiden


Recommended Posts

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:47:46, on 2009-09-30

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

D:\TrayLauncher\TrayLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=566...k/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Tray Launcher] "D:\TrayLauncher\TrayLauncher.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O4 - Global Startup: Telenor Mobilt Bredband.lnk = C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Unibet - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\unibetpokerMPP\MPPoker.exe (HKCU)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Acronis Nonstop Backup service (afcdpsrv) - Acronis - C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\GtDetectSc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logishrd\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: XAudioService - Unknown owner - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio64.exe (file missing)

--

End of file - 8202 bytes

Har kört mbam inga fel

Har kört MS Security Essential fullscan inga fel

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i den här loggen.

Hur länge har du haft problem?

Kan du beskriva ditt problem så att det står i den här tråden ihop med en eventuell lösning.

Vi kan se om DDS visar något mer. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt men inte Attach.txt, den sparar du däremot på skrivbordet utifall att den behövs senare.

Link to comment
Share on other sites

Jag har precis samma symptom som WhyBother har/hade... Jag stängde iofs av alla problem i Aktivitetshanteraren och undviker att starta IE och det har gått bra hittils

Här kommer loggen

DDS (Ver_09-09-29.01) - NTFSx86

Run by Admin at 10:13:39,41 on 2009-09-30

Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_16

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.3838.2505 [GMT 2:00]

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MsMpEng.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\CDP\afcdpsrv.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\GtDetectSc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio64.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

D:\TrayLauncher\TrayLauncher.exe

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files (x86)\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Option\Telenor Mobilt Bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\MMDx64Fx.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MpCmdRun.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Admin\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\progra~2\micros~3\office14\URLREDIR.DLL

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - No File

uRun: [msnmsgr] "c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [Tray Launcher] "d:\traylauncher\TrayLauncher.exe"

mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files (x86)\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

mRun: [TrueImageMonitor.exe] c:\program files (x86)\acronis\trueimagehome\TrueImageMonitor.exe

mRun: [iJNetworkScanUtility] c:\program files (x86)\canon\canon ij network scan utility\CNMNSUT.EXE

mRun: [LManager] "c:\program files (x86)\launch manager\LManager.exe"

StartupFolder: c:\progra~3\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files (x86)\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~3\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\logite~1.lnk - c:\program files\logitech\setpoint\SetPoint.exe

StartupFolder: c:\progra~3\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\teleno~1.lnk - c:\program files (x86)\option\telenor mobilt bredband\Telenor Mobilt Bredband.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)

IE: Append Link Target to Existing PDF - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office14\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~3\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files (x86)\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files (x86)\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_16-windows-i586.cab

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\admin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\rhq2ysrw.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.fastbrowsersearch.com/results/results.aspx?s=DEF&v=18&q=

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Vemringde.se

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - file:///C:/Users/Admin/Superstart/superstart.html

FF - component: c:\users\admin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\rhq2ysrw.default\extensions\{a7c6cf7f-112c-4500-a7ea-39801a327e5f}\platform\winnt_x86-msvc\components\ipc.dll

FF - component: c:\users\admin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\rhq2ysrw.default\extensions\piclens@cooliris.com\components\coolirisstub.dll

FF - plugin: c:\progra~2\micros~3\office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\progra~2\micros~3\office14\NPSPWRAP.DLL

FF - plugin: c:\program files (x86)\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\mozilla firefox\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\users\admin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\rhq2ysrw.default\extensions\piclens@cooliris.com\plugins\npcoolirisplugin.dll

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files (x86)\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 BtHidBus;Bluetooth HID Bus Service;c:\windows\system32\drivers\bthidbus.sys --> c:\windows\system32\drivers\BtHidBus.sys [?]

R0 tdrpman251;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 251);c:\windows\system32\drivers\tdrpm251.sys --> c:\windows\system32\drivers\tdrpm251.sys [?]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys --> c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [?]

R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:\program files (x86)\common files\acronis\cdp\afcdpsrv.exe [2009-9-19 2326920]

R2 GtDetectSc;GtDetectSc;c:\program files\option\telenor mobilt bredband\GtDetectSc.exe [2007-12-18 312320]

R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant;c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WLIDSVC.EXE [2009-3-30 2297216]

R3 afcdp;afcdp;c:\windows\system32\drivers\afcdp.sys --> c:\windows\system32\drivers\afcdp.sys [?]

R3 CAXHWAZL;CAXHWAZL;c:\windows\system32\drivers\caxhwazl.sys --> c:\windows\system32\drivers\CAXHWAZL.sys [?]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\k57nd60a.sys --> c:\windows\system32\drivers\k57nd60a.sys [?]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\drivers\mpnwmon.sys --> c:\windows\system32\drivers\MpNWMon.sys [?]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys --> c:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys [?]

S3 btnetBUs;Bluetooth PAN Bus Service;c:\windows\system32\drivers\btnetbus.sys --> c:\windows\system32\drivers\btnetBus.sys [?]

S3 GT72NDISIPXP;GT 72 IP NDIS;c:\windows\system32\drivers\gt51ip.sys --> c:\windows\system32\drivers\Gt51Ip.sys [?]

S3 GT72UBUS;GT 72 U BUS;c:\windows\system32\drivers\gt72ubus.sys --> c:\windows\system32\drivers\gt72ubus.sys [?]

S3 GTPTSER;GT PT SER;c:\windows\system32\drivers\gtptser.sys --> c:\windows\system32\drivers\gtptser.sys [?]

S3 IvtBtBUs;IVT Bluetooth Bus Service;c:\windows\system32\drivers\ivtbtbus.sys --> c:\windows\system32\drivers\IvtBtBus.sys [?]

S3 ose64;Office 64 Source Engine;c:\program files\common files\microsoft shared\source engine\OSE.EXE [2009-8-21 174440]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2009-8-21 4924336]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\drivers\vstazl6.sys --> c:\windows\system32\drivers\VSTAZL6.SYS [?]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\vstdpv6.sys --> c:\windows\system32\drivers\VSTDPV6.SYS [?]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\vstcnxt6.sys --> c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT6.SYS [?]

S3 VBoxUSB;VirtualBox USB;c:\windows\system32\drivers\vboxusb.sys --> c:\windows\system32\drivers\VBoxUSB.sys [?]

=============== Created Last 30 ================

2009-09-30 09:46 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Trend Micro

2009-09-29 10:30 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\A bootable USB

2009-09-28 12:30 <DIR> a-d----- c:\programdata\TEMP

2009-09-28 12:30 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Classic Menu for Office

2009-09-28 11:33 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Collectorz.com

2009-09-28 09:06 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\File Scavenger 3.0

2009-09-27 09:22 <DIR> --d----- c:\users\admin\cbt

2009-09-27 09:18 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Personal

2009-09-27 09:18 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Personal

2009-09-26 12:44 374 a------- c:\windows\ODBC.INI

2009-09-25 16:51 59 a------- c:\windows\pp.enc

2009-09-25 16:51 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Microgaming

2009-09-25 16:49 <DIR> --d----- C:\MicroGaming

2009-09-24 22:41 0 a------- c:\windows\system32\0

2009-09-24 22:21 88 a------- c:\windows\BsMobileModel.ini

2009-09-24 22:20 <DIR> --d----- c:\windows\system32\ivtMobCache

2009-09-24 22:10 32 a------- c:\windows\0

2009-09-24 22:08 <DIR> --d----- c:\programdata\Installations

2009-09-24 12:27 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Ocad9

2009-09-23 15:30 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\JAlbum

2009-09-23 15:16 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Jalbum

2009-09-23 10:12 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\DownloadToolz

2009-09-22 08:59 1,476,284 a------- c:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2009-09-19 19:44 <DIR> --d----- c:\programdata\Acronis

2009-09-19 19:17 1,358,192 a------- c:\windows\system32\D3DCompiler_35.dll

2009-09-19 16:23 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\CD-LabelPrint

2009-09-19 14:42 <DIR> --d----- c:\windows\system32\RTCOM

2009-09-19 14:40 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Realtek

2009-09-19 14:40 528,384 a------- c:\windows\RtlExUpd.dll

2009-09-19 14:40 <DIR> --d-h--- c:\program files (x86)\Temp

2009-09-18 13:16 <DIR> --d----- c:\users\admin\Tracing

2009-09-18 13:04 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Youtube Downloader HD

2009-09-17 18:02 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\FreeTime

2009-09-17 15:30 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\FastStone

2009-09-17 15:30 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\FastStone Image Viewer

2009-09-15 13:29 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\VideoLAN

2009-09-15 10:46 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Free PDF to Word Doc Converter

2009-09-11 15:36 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\common files\PX Storage Engine

2009-09-11 09:39 <DIR> --d----- c:\programdata\LogiShrd

2009-09-11 09:37 <DIR> --d----- c:\programdata\Logitech

2009-09-10 18:13 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Ashampoo

2009-09-10 18:12 <DIR> --d----- c:\programdata\ashampoo

2009-09-10 18:12 <DIR> --d----- c:\progra~3\ashampoo

2009-09-10 18:01 2,828 a--sh--- c:\programdata\KGyGaAvL.sys

2009-09-10 18:01 2,828 a--sh--- c:\progra~3\KGyGaAvL.sys

2009-09-10 18:01 8 ---shr-- c:\programdata\F8EE7C1D97.sys

2009-09-10 18:01 8 ---shr-- c:\progra~3\F8EE7C1D97.sys

2009-09-10 16:22 0 a------- c:\windows\Setup.INI

2009-09-10 16:22 89 a------- c:\windows\LManager.UNI

2009-09-10 16:22 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Launch Manager

2009-09-10 15:29 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Return to Castle Wolfenstein

2009-09-10 15:28 266,293 a------- c:\windows\system32\temp.000

2009-09-10 15:28 810 a------- c:\windows\Rtcw.INI

2009-09-10 08:47 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Foxit

2009-09-10 08:47 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Foxit Software

2009-09-10 08:23 <DIR> --d-h--- c:\programdata\CanonBJ

2009-09-10 08:20 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Canon

2009-09-09 22:53 <DIR> --d----- c:\windows\PCHEALTH

2009-09-09 22:50 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Microsoft Analysis Services

2009-09-09 22:48 <DIR> --d----- c:\programdata\Microsoft Help

2009-09-09 22:27 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\UltraGet

2009-09-09 22:26 <DIR> --d----- c:\programdata\FLEXnet

2009-09-09 22:18 <DIR> --d----- c:\windows\system32\spool

2009-09-09 22:12 <DIR> --d----- c:\programdata\Adobe

2009-09-09 22:01 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Windows Live Writer

2009-09-09 21:57 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Microsoft

2009-09-09 21:56 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Windows Live SkyDrive

2009-09-09 21:55 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\common files\Windows Live

2009-09-09 21:53 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\uTorrent

2009-09-09 21:52 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\uTorrent

2009-09-09 21:50 <DIR> --d----- c:\users\admin\Superstart

2009-09-09 21:41 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\GRETECH

2009-09-09 21:38 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\MozBackup

2009-09-09 21:36 200,704 a------- c:\windows\PLFSetI.exe

2009-09-09 21:36 74 a------- c:\windows\PidList.ini

2009-09-09 21:36 106,496 a------- c:\windows\FixUVC.exe

2009-09-09 21:36 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Acer

2009-09-09 21:33 <DIR> --d--r-- c:\program files (x86)\Skype

2009-09-09 21:33 <DIR> --d----- c:\programdata\Skype

2009-09-09 21:25 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Microsoft Antimalware

2009-09-09 21:23 <DIR> --d----- c:\users\admin\appdata\roaming\Malwarebytes

2009-09-09 21:23 38,224 a------- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-09-09 21:23 <DIR> --d----- c:\programdata\Malwarebytes

2009-09-09 21:23 <DIR> --d----- c:\progra~3\Malwarebytes

2009-09-09 21:23 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-09-09 21:21 <DIR> --d----- c:\windows\Panther

2009-09-09 21:21 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Ashampoo

2009-09-09 21:20 8,192 a--shr-- C:\BOOTSECT.BAK

2009-09-09 21:20 383,562 a--shr-- C:\bootmgr

2009-09-09 21:20 <DIR> --dsh--- C:\Boot

2009-09-09 21:18 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\gBurner

2009-09-09 21:11 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\CCleaner

2009-09-09 21:09 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\DAMN NFO Viewer

2009-09-09 21:09 411,368 a------- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-09-09 21:07 <DIR> --d----- c:\windows\system32\Adobe

2009-09-09 21:03 <DIR> --dsh--- c:\windows\Installer

2009-09-09 20:35 171,136 a--shr-- C:\grldr

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Start-meny

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Skrivare

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Programdata

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Nätverket

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Mina dokument

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Mallar

2009-09-09 20:31 <DIR> --dsh--- c:\users\admin\Lokala inställningar

2009-09-09 20:31 <DIR> --d----- c:\users\Admin

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- C:\Recovery

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Start-meny

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Skrivbord

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Programdata

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Mallar

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Favoriter

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\programdata\Dokument

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- C:\Program

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Start-meny

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Skrivbord

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Programdata

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Mallar

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Favoriter

2009-09-09 20:30 <DIR> --dsh--- c:\progra~3\Dokument

2009-09-09 20:24 0 a------- c:\windows\ativpsrm.bin

==================== Find3M ====================

2009-08-27 08:31 347,648 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcLayers.dll

2009-08-27 08:31 135,168 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcXtrnal.dll

2009-07-26 16:44 48,448 a------- c:\windows\system32\sirenacm.dll

2009-07-21 08:52 499,712 a------- c:\windows\system32\msvcp71.dll

2009-07-21 08:52 348,160 a------- c:\windows\system32\msvcr71.dll

2009-07-14 09:43 294,764 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-07-14 09:43 294,764 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-07-14 09:43 37,052 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-07-14 09:43 37,052 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-07-14 06:54 174 a--sh--- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 03:40 4,772,352 a------- c:\windows\system32\atiumdva.dll

2009-07-14 03:40 4,030,976 a------- c:\windows\system32\atiumdag.dll

2009-07-14 03:40 2,342,400 a------- c:\windows\system32\atidxx32.dll

2009-07-14 03:40 52,736 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\apihex64.dll

2009-07-14 03:40 50,688 a------- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2009-07-14 03:40 309,248 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcGenral.dll

2009-07-14 03:40 111,104 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\acspecfc.dll

2009-07-14 03:39 10,240 a------- c:\windows\write.exe

2009-07-14 03:39 61,952 a------- c:\windows\splwow64.exe

2009-07-14 03:39 427,008 a------- c:\windows\regedit.exe

2009-07-14 03:39 193,536 a------- c:\windows\notepad.exe

2009-07-14 03:39 733,696 a------- c:\windows\HelpPane.exe

2009-07-14 03:39 16,896 a------- c:\windows\hh.exe

2009-07-14 03:39 2,868,224 a------- c:\windows\explorer.exe

2009-07-14 03:39 15,360 a------- c:\windows\fveupdate.exe

2009-07-14 03:38 71,168 a------- c:\windows\bfsvc.exe

2009-07-14 03:26 21,584 a------- c:\windows\system32\BOOTVID.DLL

2009-07-14 03:23 5,070,848 a------- c:\windows\system32\AuthFWSnapin.dll

2009-07-14 03:22 107,008 a------- c:\windows\system32\NAPHLPR.DLL

2009-07-14 03:22 46,080 a------- c:\windows\system32\NAPCRYPT.DLL

2009-07-14 03:20 3,954,768 a------- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-07-14 03:20 3,899,472 a------- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-07-14 03:20 91,728 a------- c:\windows\system32\MigAutoPlay.exe

2009-07-14 03:20 126,976 a------- c:\windows\system32\AuthFWWizFwk.dll

2009-07-14 03:19 52,816 a------- c:\windows\system32\PSHED.DLL

2009-07-14 03:17 249,680 a------- c:\windows\system32\bcryptprimitives.dll

2009-07-14 03:17 242,936 a------- c:\windows\system32\rsaenh.dll

2009-07-14 03:17 156,728 a------- c:\windows\system32\dssenh.dll

2009-07-14 03:17 102,448 a------- c:\windows\system32\wbem\Win32_Tpm.dll

2009-07-14 03:17 1,289,712 a------- c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-07-14 03:17 143,936 a------- c:\windows\system32\basecsp.dll

2009-07-14 03:15 1,386,496 a------- c:\windows\system32\msxml6.dll

2009-07-14 03:14 171,520 a------- c:\windows\system32\BioCredProv.dll

2009-07-14 03:11 54,272 a------- c:\windows\system32\WsmRes.dll

2009-07-14 03:10 2,560 a------- c:\windows\system32\uxlibres.dll

2009-07-14 03:10 1,164,800 a------- c:\windows\system32\UIRibbonRes.dll

2009-07-14 03:10 2,048 a------- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-07-14 03:10 108,544 a------- c:\windows\system32\tapiui.dll

2009-07-14 03:10 7,168 a------- c:\windows\system32\spwizres.dll

2009-07-14 03:10 8,338,432 a------- c:\windows\system32\spwizimg.dll

2009-07-14 03:10 2,560 a------- c:\windows\system32\sfc.dll

2009-07-14 03:10 68,608 a------- c:\windows\system32\nlsbres.dll

2009-07-14 03:08 6,917,120 a------- c:\windows\system32\NlsLexicons0c1a.dll

2009-07-14 03:07 18,944 a------- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\netmsg.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\neth.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml6r.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2009-07-14 03:07 60,928 a------- c:\windows\system32\msvcrt40.dll

2009-07-14 03:07 268,800 a------- c:\windows\system32\msshavmsg.dll

2009-07-14 03:07 8,192 a------- c:\windows\system32\msorc32r.dll

2009-07-14 03:07 60,416 a------- c:\windows\system32\msobjs.dll

2009-07-14 03:07 25,088 a------- c:\windows\system32\msimsg.dll

2009-07-14 03:07 4,608 a------- c:\windows\system32\msidntld.dll

2009-07-14 03:05 3,072 a------- c:\windows\system32\icmp.dll

2009-07-14 03:05 4,240,384 a------- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-07-14 03:05 925,184 a------- c:\windows\system32\FXSRESM.dll

2009-07-14 03:04 2,560 a------- c:\windows\system32\dpnlobby.dll

2009-07-14 03:04 2,048 a------- c:\windows\system32\dpnaddr.dll

2009-07-14 03:04 372,224 a------- c:\windows\system32\dmdskres.dll

2009-07-14 03:04 2,048 a------- c:\windows\system32\dmdskres2.dll

2009-07-14 03:04 1,297,408 a------- c:\windows\system32\comres.dll

2009-07-14 03:04 514,048 a------- c:\windows\system32\shellstyle.dll

2009-07-14 03:00 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 03:00 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 03:00 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 03:00 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-07-14 01:25 293,888 a------- c:\windows\system32\atmfd.dll

2009-07-14 01:16 14,336 a------- c:\windows\system32\wowreg32.exe

2009-07-14 01:16 7,680 a------- c:\windows\system32\instnm.exe

2009-07-14 01:15 2,048 a------- c:\windows\system32\user.exe

2009-07-14 01:15 25,088 a------- c:\windows\system32\mode.com

2009-07-14 01:15 16,384 a------- c:\windows\system32\tree.com

2009-07-14 01:15 20,992 a------- c:\windows\system32\more.com

2009-07-14 01:15 35,840 a------- c:\windows\system32\format.com

2009-07-14 01:15 13,824 a------- c:\windows\system32\diskcomp.com

2009-07-14 01:15 11,264 a------- c:\windows\system32\diskcopy.com

2009-07-14 01:15 11,776 a------- c:\windows\system32\chcp.com

2009-07-14 01:11 3,584 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-security-lsalookup-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:11 3,072 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-security-sddl-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:10 6,144 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:10 4,608 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:10 3,584 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:10 3,072 a---h--- c:\windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2009-07-14 01:06 43,131 a------- c:\windows\mib.bin

2009-07-13 23:03 49,179 a------- c:\windows\system32\sqlwoa.dll

2009-06-10 22:44 9,633,792 a--shr-- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

============= FINISH: 10:14:28,66 ===============

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte hitta något skadligt i loggen.

UAC (användarkontroll) ser inte ut att vara inställt på det säkraste sättet. Det är mycket bra på stoppa skadliga program från att installeras så utnyttja det skyddet, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Inställningar hittar man här:

Control Panel - System and Security - Action Center - Security - User Account Control Change settings

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.fastbrowsersearch.com/results/results.aspx?s=DEF&v=18&q=

Det är sökmotorn som är inställd i Firefox. På den här sidan kan du läsa om andras åsikter om den webbplatsen: http://www.mywot.com/sv/scorecard/fastbrowsersearch.com

Det var ju väldigt mycket du installerade för drygt två veckor sedan så det är ju svårt att veta vilket program problemet beror på.

Enligt hjälpen i Win7 så kan man starta IE utan tillägg på detta sätt:

Click the Start button , click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Internet Explorer (No Add-ons).

Gör det så får vi reda på om det är något sådant som strular.

Link to comment
Share on other sites

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://www.fastbrowsersearch.com/results/results.aspx?s=DEF&v=18&q=

Det är sökmotorn som är inställd i Firefox. På den här sidan kan du läsa om andras åsikter om den webbplatsen: http://www.mywot.com/sv/scorecard/fastbrowsersearch.com

Hur ändrar man denna då?

Har ändra UAC till denna versionen, men då kan jag inte använda gadgets av någon konstig anledning

post-9713-1254307386_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

I Firefox-fönstret så i sökrutan finns i vänsterkanten en liten nedåtriktad pil. Om man trycker på den så får man upp en meny där det längst ner står Hantera sökmotorer. Där kan man markera en sökmotor och välja att ta bort den.

När det gäller gadgets så kanske någon annan kan svara för jag kan inte tillräckligt mycket om Windows 7.

Link to comment
Share on other sites

Enligt bilden du bifogade nyss så är Fast Browser Search vald som sökmotor så då drar jag slutsatsen att vemringde.se använder sig av Fast Browser Search. Behöver du använda den sökmotorn?

Du ser ut att ha installerat ett tillägg/insticksmodul som har med cooliris.com att göra. Vad är det?

Link to comment
Share on other sites

cooliris.com Är ett bildvisningsprogram gå in på hemsidan så får du se

Installera det och finns sidan bland deras index så kan du se alla bilder från ex facebook eller vad som helst.

Spelar ingen roll om man ändrar bilden blir likadan ändå, dvs sökmotorn Fast Browser Search

Edited by PCGuiden
Link to comment
Share on other sites

När du skriver "ändrar bilden" menar du att du ändrar i about:config?

Du måste nog ta bort vemringde.se för att det ska bli ändrat.

Men syftet med den här tråden var trots allt problemen med Internet Explorer. Har du kommit något längre med det jag föreslog klockan 11:26?

Link to comment
Share on other sites

När jag går in med IE8 utan addons blir det så här och jag får klicka på huset för att komma till startsidan.

Sedan vår jag upp denna rutan på varje ny sida jag skall till och jag får inte bort den ...

post-9713-1254329069_thumb.png

post-9713-1254329113_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Att du får upp en särskild informationssida gör väl inget just nu under uttestandet.

Samma sak med den särskild informationsraden.

Men kan du komma till olika webbsidor, skapa nya flikar utan att Internet Explorer får fnatt och startar mängder av processer?

I så fall är det ju något tillägg och då får du gå in på inställningarna och inaktivera alla tillägg utom ett och så starta och se om det går bra. Går det inte bra så vet du vilket tillägg som är problemet och går det bra så är det ju bara att aktivera nästa.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...