Jump to content

[LÖST] Windows security alerts


Recommended Posts

Jag har fått in Windows security alerts i datorn och får inte bort det. Den säger att jag har virus och trojanska hästar och allt möjligt. Mitt program F secure hittar inget. Det poppar upp hela tiden. HUr får jag bor det?? Är det nån om vet?

Link to comment
Share on other sites

Börja med det här:

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-...4-10804572.html

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Börja med det här:

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-...4-10804572.html

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Hej

Jag gjorde som du sa. Programmet hittade dock ingenting :(... Andra förslag??!

Link to comment
Share on other sites

Javisst finns det andra möjligheter.

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

Link to comment
Share on other sites

Javisst finns det andra möjligheter.

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

Hej

Mitt eget virusprogram hittade det idag och tog bort det! Tog ett tag för programmet.... Tack för allt engagemang!!! :)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
  • 2 weeks later...

hm, jag har också fått ett sånt virus, malware lyckades jag ta bort själv.

Cecilia här är en DDS-logg

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by gare at 10:06:35,20 on 2010-01-07

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1015.544 [GMT 1:00]

AV: PC Tools AntiVirus 6.0.0.19 *On-access scanning enabled* (Outdated) {832E7172-E406-4bb2-8B19-6D29F2C93A98}

AV: Malware Defense *On-access scanning enabled* (Outdated) {28e00e3b-806e-4533-925c-f4c3d79514b9}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\PC Tools AntiVirus\PCTAV.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Electronic Arts\EADM\Core.exe

C:\DOCUME~1\GARE~1\LOKALA~1\Temp\settdebugx.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\DOCUME~1\GARE~1\LOKALA~1\Temp\wscsvc32.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\PC Tools AntiVirus\PCTAVSvc.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Documents and Settings\ägare\Skrivbord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://facebook.se/

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: BitComet Helper: {39f7e362-828a-4b5a-bcaf-5b79bfdfea60} - c:\program\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [EA Core] "c:\program\electronic arts\eadm\Core.exe" -silent

uRun: [settdebugx.exe] c:\docume~1\gare~1\lokala~1\temp\settdebugx.exe

uRun: [Malware Defense] "c:\program\malware defense\mdefense.exe" -noscan

mRun: [soundMAXPnP] c:\program\analog devices\soundmax\SMax4PNP.exe

mRun: [soundMAX] c:\program\analog devices\soundmax\Smax4.exe /tray

mRun: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

mRun: [igfxtray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [igfxhkcmd] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [igfxpers] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [GrooveMonitor] "c:\program\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"

mRun: [EPSON Stylus C48 Series] c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_S4I091.EXE /P23 "EPSON Stylus C48 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C48"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [PCTAVApp] "c:\program\pc tools antivirus\PCTAV.exe" /MONITORSCAN

mRun: [QlbCtrl.exe] c:\program\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program\itunes\iTunesHelper.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\gare~1\start-~1\program\autost~1\skrmur~1.lnk - c:\program\microsoft office\office12\ONENOTEM.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bttray.lnk - c:\program\widcomm\bluetooth software\BTTray.exe

IE: &D&ownload &with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddLink.htm

IE: &D&ownload all video with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddVideo.htm

IE: &D&ownload all with BitComet - c:\program\bitcomet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Skicka till &Bluetooth-enhet... - c:\program\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie_ctx.htm

IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:\program\widcomm\bluetooth software\btsendto_ie.htm

IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://c:\program\bitcomet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program\micros~2\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL

LSP: c:\program\delade filer\pc tools\lsp\PCTLsp.dll

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {233C1507-6A77-46A4-9443-F871F945D258} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} - hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1225903211231

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 PCTCore;PCTools KDS;c:\windows\system32\drivers\PCTCore.sys [2009-8-10 130936]

R2 AVFilter;AVFilter;c:\windows\system32\drivers\AVFilter.sys [2008-11-25 21904]

R2 PCTAVSvc;PC Tools AntiVirus Engine;c:\program\pc tools antivirus\PCTAVSvc.exe [2008-11-25 826600]

R3 AVHook;AVHook;c:\windows\system32\drivers\AVHook.sys [2008-11-25 28560]

R3 GTIPCI21;GTIPCI21;c:\windows\system32\drivers\gtipci21.sys [2008-11-5 88192]

=============== Created Last 30 ================

2010-01-07 09:01:13 0 d--h--r- c:\documents and settings\ägare\Recent

2010-01-07 07:46:51 856 ----a-w- c:\windows\system32\krl32mainweq.dll

2010-01-07 07:35:25 55056 ---ha-w- c:\windows\system32\mlfcache.dat

2010-01-03 14:30:59 26600 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GEARAspiWDM.sys

2010-01-03 14:30:59 107368 ----a-w- c:\windows\system32\GEARAspi.dll

2010-01-03 14:29:38 0 d-----w- c:\program\iPod

2010-01-03 14:29:31 0 d-----w- c:\program\iTunes

2010-01-03 14:29:31 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\{755AC846-7372-4AC8-8550-C52491DAA8BD}

2010-01-03 14:28:50 0 d-----w- c:\program\Bonjour

2010-01-03 14:26:41 40448 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbaapl.sys

2010-01-03 14:26:41 2065696 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

2010-01-03 14:25:43 0 d-----w- c:\program\delade filer\Apple

==================== Find3M ====================

2010-01-07 08:55:18 80260 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-01-07 08:55:18 437918 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-01-07 08:50:02 4980736 ---ha-w- c:\documents and settings\ägare\NTUSER.DAT

2009-10-29 07:44:35 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-10-21 05:40:44 75776 ----a-w- c:\windows\system32\strmfilt.dll

2009-10-21 05:40:44 25088 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2009-10-13 10:38:09 270848 ----a-w- c:\windows\system32\oakley.dll

2009-10-12 13:40:17 79872 ----a-w- c:\windows\system32\raschap.dll

2009-10-12 13:40:17 150016 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2008-11-06 11:41:42 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008102720081103\index.dat

2008-11-06 11:41:42 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012008110620081107\index.dat

============= FINISH: 10:07:36,96 ===============

Link to comment
Share on other sites

Fungerar engelska för dig?

I så fall följ anvisningarna på

http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/remove-malware-defense

Annars så kommer en här en översättning men titta gärna på bilderna i den engelska guiden samtidigt.

Läs igenom noga och fråga om det är något som känns oklart.

Det är bra om du kan skriva ut det här också, åtminstone från punkt 11 då du måste stänga av webbläsaren.

3. I Internet Explorer välj Internet-alternativ i Verktygsmenyn.

4. Välj fliken Anslutningar

5. Tryck på LAN-inställningar

6. Ta bort bocken före "Använd en proxyserver".

Tryck på OK.

7. Spara RKill av Grinler på Skrivbordet. Ladda ner det från den första av dessa länkar:

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.com

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.pif

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.scr

http://download.bleepingcomputer.com/grinler/rkill.exe

Om du inte kan ladda ner RKill så upprepa punkt 3-6 och det kan behöva göras flera gånger innan det fastnar. Om du inte lyckas efter 5 försök så säg till.

8. Starta Rkill (i Vista och Windows 7 genom att högerklicka på filen och välj Kör som administratör om det valet finns).

Det blir ett svart fönster en stund om programmet lyckades köra.

Om det inte blev något svart fönster så ta bort den RKill-varianten och upprepa med nästa RKill.

Om du får ett meddelande om att RKill är skadligt så bry dig inte om det. Det är det skadliga programmen som inte vill bli stoppat. Lämna kvar varningen på skärmen och kör RKill en gång till.

Kör RKill flera gånger efter varandra tills du inte ser till det skadliga programmet längre, dock max 10 gånger. Fortsätt med resten sedan.

Om inte någon av program-varianterna kan köra så berätta det.

9.Spara MBAM på nytt från en av dessa länkar

http://download.bleepingcomputer.com/malwarebytes/mbam-setup.exe

http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html?part=dl-10804572&subj=dl&tag=button

Spara filen på Skrivbordet.

10. Högerklicka på den nedladdade filen mbam-setup och väj "Byt namn". Byt namn till explorer.exe.

11. Stäng av alla program du ser inklusive Internet Explorer.

12. Dubbelklicka på ikonen som är installationsfilen för MBAM och som du bytte namn på. Installationen av MBAM börjar.

13. Ändra inte standardinställningarna under installationen. Se till i slutet av installationen att det INTE är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det kommer upp något om att du ska starta om datorn så gör INTE det.

Om det blir ett felmeddelande som ser ut som bilden under punkt 13 i den engelska guiden så tryck bara på OK.

14. Spara denna fil:

http://mbam.malwarebytes.org/program/random.php

Välj att spara den i mappen:

C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

Ändra inte det föreslagna filnamnet! Men skriv ner det.

15. Öppna mappen "C:\program\Malwarebytes' Anti-Malware" och leta reda på det filnamn som du skrev ner i punkt 14. MBAM startar nu.

16. Välj fliken Uppdatera och där trycker du på knappen för att uppdatera. När det kommer upp ett meddelande så tryck på OK.

17. Välj fliken Skanna (eller något liknande ord). Välj "Utför fullständig skanning" och därefter trycker du på Skanna.

18. MBAM kommer att söka igenom datorn. Beroende på hur mycket filer du har så kan det ta några timmar. Lämna datorn ifred under tiden.

19. När skanningen är klar så kommer det upp ett meddelande och då trycker du på OK.

20. Tryck på "Visa resultat".

21. Allt som MBAM hittade visas. Se till att alla hittade filer är förbockade. Tryck på knappen "Ta bort markerade". Om det kommer upp ett meddelande om att datorn ska startas om så låt datorn göra det.

22. När MBAM har tagit bort allt så kommer det upp en logg i Anteckningar. Kopiera loggen och klistra in i ditt svar här.

23. Avsluta MBAM.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...