Jump to content

7:an Krashar


MadeByMe

Recommended Posts

Programmet si3rra rekomenderar är jättebra, men jag rekommenderar ändå att du gör en analys på sedvanligt sätt.

Själv får jag bsod då och då men jag kan inte få fram orsaken om jag använder ovan rekommenderade prog, utan bara vilken fil som krashat, vilket jag får om jag gör en vanlig analys enl denna anvisning.

http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoe...n-beror-pa.html

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Programmet si3rra rekomenderar är jättebra, men jag rekommenderar ändå att du gör en analys på sedvanligt sätt.

Själv får jag bsod då och då men jag kan inte få fram orsaken om jag använder ovan rekommenderade prog, utan bara vilken fil som krashat, vilket jag får om jag gör en vanlig analys enl denna anvisning.

http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoe...n-beror-pa.html

Körde igenom..

Fick detta

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: fffff880090a4368, memory referenced.
Arg2: 0000000000000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: fffff8000290c8b0, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 0000000000000002, (reserved)

Debugging Details:
------------------


Could not read faulting driver name

READ_ADDRESS: fffff880090a4368 

FAULTING_IP: 
nt!MiCaptureProtectionFromProto+1c
fffff800`0290c8b0 488b01		 mov	 rax,qword ptr [rcx]

MM_INTERNAL_CODE: 2

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x50

PROCESS_NAME: SearchIndexer.

CURRENT_IRQL: 0

TRAP_FRAME: fffff880083a17e0 -- (.trap 0xfffff880083a17e0)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000000000000011 rbx=0000000000000000 rcx=fffff880090a4368
rdx=fffff880083a1ac8 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff8000290c8b0 rsp=fffff880083a1970 rbp=0000000000000001
r8=0000000077a83000 r9=fffffa8008cc0b30 r10=0000000000000000
r11=fffff70001080000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0		 nv up ei ng nz na pe nc
nt!MiCaptureProtectionFromProto+0x1c:
fffff800`0290c8b0 488b01		 mov	 rax,qword ptr [rcx] ds:fffff880`090a4368=????????????????
Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002942bc2 to fffff800028c4f00

STACK_TEXT: 
fffff880`083a1678 fffff800`02942bc2 : 00000000`00000050 fffff880`090a4368 00000000`00000000 fffff880`083a17e0 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`083a1680 fffff800`028c2fee : 00000000`00000000 fffff880`090a4368 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x40f90
fffff880`083a17e0 fffff800`0290c8b0 : fffff8a0`090a4320 00000000`00000001 00000000`00000001 fffff880`083a1ac0 : nt!KiPageFault+0x16e
fffff880`083a1970 fffff800`029252a8 : fffffa80`0826aa20 fffff880`090a4368 00000000`00000001 fffffa80`08cc0ec8 : nt!MiCaptureProtectionFromProto+0x1c
fffff880`083a19c0 fffff800`0289340e : 00000000`00000000 fffffa80`0826aa20 fffff6fb`7da00008 f880090a`43680400 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x13cac
fffff880`083a1a00 fffff800`028930aa : fffffa80`0826aa20 fffffa80`08cc0b30 fffffa80`08cc0b30 00000000`77a82000 : nt!MiQueryAddressState+0x2ae
fffff880`083a1a50 fffff800`02ba9798 : fffff880`00000020 00000000`77a83000 fffffa80`0826aa20 fffffa80`00000000 : nt!MiQueryAddressSpan+0xaa
fffff880`083a1ac0 fffff800`028c4153 : 00000000`0000015c fffffa80`08ef81e0 fffff880`083a1bc8 00000000`0019a908 : nt!NtQueryVirtualMemory+0x386
fffff880`083a1bb0 00000000`77b900ea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0019a8e8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77b900ea


STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP: 
nt!MiCaptureProtectionFromProto+1c
fffff800`0290c8b0 488b01		 mov	 rax,qword ptr [rcx]

SYMBOL_STACK_INDEX: 3

SYMBOL_NAME: nt!MiCaptureProtectionFromProto+1c

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600

IMAGE_NAME: memory_corruption

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x50_nt!MiCaptureProtectionFromProto+1c

BUCKET_ID: X64_0x50_nt!MiCaptureProtectionFromProto+1c

Followup: MachineOwner
---------

Tog en annan bluescreen, fick detta

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002bbb64c, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff880081be110, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.

Debugging Details:
------------------


EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p 0x%08lx refererade till minnet p 0x%08lx. Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be %s.

FAULTING_IP: 
nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+10c
fffff800`02bbb64c 0fb64518		movzx  eax,byte ptr [rbp+18h]

CONTEXT: fffff880081be110 -- (.cxr 0xfffff880081be110)
rax=ffdffa80078ba461 rbx=fffff8a003e13410 rcx=ffdffa80078ba460
rdx=0000000000000002 rsi=fffff8a0096515a0 rdi=fffffa8006032660
rip=fffff80002bbb64c rsp=fffff880081beaf0 rbp=ffdffa80078ba460
r8=fffff8a00a1eb000 r9=0000000000000008 r10=0000000000000504
r11=0000000000319260 r12=0000000000000000 r13=0000000000000504
r14=0000000000000001 r15=fffffa8005e1bb30
iopl=0		 nv up ei ng nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b			 efl=00010286
nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+0x10c:
fffff800`02bbb64c 0fb64518		movzx  eax,byte ptr [rbp+18h] ss:0018:ffdffa80`078ba478=??
Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x3B

PROCESS_NAME: iexplore.exe

CURRENT_IRQL: 0

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002be3dd5 to fffff80002bbb64c

STACK_TEXT: 
fffff880`081beaf0 fffff800`02be3dd5 : 00000000`02a2f500 fffffa80`00000002 fffffa80`05258200 00000000`02a2f601 : nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+0x10c
fffff880`081bebc0 fffff800`028c9153 : fffffa80`06032660 00000000`77614270 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!NtSetEvent+0x75
fffff880`081bec20 00000000`7755ff9a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`02a2f478 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7755ff9a


FOLLOWUP_IP: 
nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+10c
fffff800`02bbb64c 0fb64518		movzx  eax,byte ptr [rbp+18h]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+10c

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc600

STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880081be110; kb

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+10c

BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!ObReferenceObjectByHandleWithTag+10c

Followup: MachineOwner
---------

Link to comment
Share on other sites

Hej

Som jag kan se du har hardware problem, har du installerat drivrutiner from Vista eller laddat drivrutiner from Windows update(de är for vista ej for 7, drivrutiner till win 7 kommer släppas efter den 22 oct.)

Avinstallera drivrutiner som kom inte med windows och ta ut alla kort, testa om det fortfarande ger BSOD , test köra bara med en minne modul (test minne en i taget).

Har du hardware lista

Kind Regardss

DELL Support Enginering

Link to comment
Share on other sites

God kväll MBM!

Har Du bytt något minne i datorn? Nästan samma sak hände Mig, fick plocka ur ett minne för att datorn skulle uppföra sig som den ska göra. Minnen jag satte i var, GEIL 2Gb:s. Så nu har jag bara ett av GEIL och tre av KingStons. Så sätter jag in ett av GEILS igen, så fungerar datorn bara en kort stund.

Detta var vad jag har fått erfara.

Hoppas bara att Du också får till det.

MVH//sunshine

PS: Jag tror dock inte på att signaturen: Adrian_se tillhör gruppen DELL support Man blandar inte Svenska-Engelska, samt glömmer åäö på sina ställen.

DS:

Edited by Sunshine
Link to comment
Share on other sites

Hej

Jag jobbar på Dell Enterprise UK, och det är svårt ibland med svenska tecken på en Engelsk tangentbord om man inte har Language bar.

Jag tipsar med minne och drivrutiner ty statistisk det är 80% av alla fel på datorer

Med vänlig hälsning

Adrian_se

Link to comment
Share on other sites

Hej

Jag jobbar på Dell Enterprise UK, och det är svårt ibland med svenska tecken på en Engelsk tangentbord om man inte har Language bar.

Jag tipsar med minne och drivrutiner ty statistisk det är 80% av alla fel på datorer

Med vänlig hälsning

Adrian_se

Jag ber om ursäkt/excuse me if i hurt you ! I own myself a Dell XPS 420, no problems at all.

Best regards//sunshine

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...