Jump to content

Glaide32.sys infektion.


Recommended Posts

Hej ! Har drabbats av ett envisst rootkit-virus vid namn "glaide32.sys" som jag inte lyckas få bort.

Hittade en tidigare tråd med en användare med samma problem, som blev tvungen att göra en "clean install", efter att ha använt ett verktyg kallat SDfix. Så antagligen är det programemt inte rätt väg att gå, då jag vill undvika detta.

Är verkligen urkass på virus, trojaner mm, så all hjälp är välkommen!

Tack på förhand.

Mvh Adam

Här kommer själva problemet.

Har AVG antivirus, men det programmet hittar inget fel

När jag kört Mallwarebytes hittas själva "glade32.sys" infektionen, men verkar inte kunna ta bort den, då den fortfarande är kvar trots radering/omstart av datorn. Även två till filer finns kvar efter proceduren, vet inte om de är kopplade till glaide32, eller om de är seperata virus. Postar loggen här nedan.

Uppskattar all hjälp jag kan få!

Postar loggen från programmet här nedan.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Databasversion: 2936

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-10-10 16:46:16

mbam-log-2009-10-10 (16-46-16).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 133624

Förfluten tid: 6 minute(s), 32 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\drivers\glaide32.sys (Rootkit.Rustock) -> Delete on reboot.

Link to comment
Share on other sites

Postar en hijack logg med, om det kan hjälpa:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:53:09, on 2009-10-10

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: GA311 Smart Wizard Utility.lnk = C:\Program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_02\bin\npjpi142_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_02\bin\npjpi142_02.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1219401493281

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1219401574734

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Background Intelligent Transfer Service (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Automatiska uppdateringar (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

--

End of file - 6584 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia och tack för det snabba svaret!

Har nu kört igenom combofix och fårr loggen:

ComboFix 09-10-08.04 - Adam 2009-10-10 17:15.1.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1023.646 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Adam\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Adam\Application Data\iniasd.txt

c:\recycler\S-1-5-21-343818398-57989841-725345543-1003

c:\windows\Installer\9c826.msp

c:\windows\system32\drivers\glaide32.sys

c:\windows\system32\pagefileconfig.vbs

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Service_glaide32

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-09-10 till 2009-10-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\Malwarebytes

2009-10-09 21:13 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes

2009-10-09 21:13 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-10-09 21:11 . 2009-10-09 21:11 -------- d-----w- c:\program\Trend Micro

2009-09-30 07:56 . 2009-09-30 07:56 -------- d-----w- C:\EA Sports

2009-09-30 07:55 . 1996-11-06 10:10 301568 ----a-w- c:\windows\unin041d.exe

2009-09-25 05:57 . 2009-09-25 05:57 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Jessica\IETldCache

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-08 16:27 . 2008-08-26 17:13 -------- d-----w- c:\program\DC++

2009-09-20 12:04 . 2008-09-01 21:17 19882 ----a-w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\wklnhst.dat

2009-09-01 20:26 . 2008-08-22 14:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\Apple Computer

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-08-27 17:20 . 2009-01-13 13:33 883 ----a-w- c:\windows\eReg.dat

2009-08-27 17:15 . 2009-08-27 17:15 -------- d-----w- c:\program\EA GAMES

2009-08-27 17:15 . 2007-10-02 08:04 -------- d--h--w- c:\program\InstallShield Installation Information

2009-08-27 17:15 . 2009-08-27 17:15 -------- d-----w- c:\program\GameSpy Arcade

2009-08-27 17:11 . 2008-08-22 14:53 -------- d-----w- c:\program\Apple Software Update

2009-08-27 17:09 . 2009-08-27 17:09 -------- d-----w- c:\program\Safari

2009-08-27 17:08 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\program\iTunes

2009-08-27 17:08 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}

2009-08-27 17:07 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\program\iPod

2009-08-27 17:06 . 2009-08-27 17:05 -------- d-----w- c:\program\QuickTime

2009-08-27 17:01 . 2009-08-27 17:01 -------- d-----w- c:\program\Bonjour

2009-08-27 11:34 . 2008-09-08 20:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\AdobeUM

2009-08-05 09:01 . 2008-04-01 16:40 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-17 19:04 . 2003-04-24 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2009-09-02 09:58 1107200 ----a-w- c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSMSGS"="c:\program\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe" [2008-01-09 32881]

"ATIPTA"="c:\ati-cpanel\atiptaxx.exe" [2003-12-12 335872]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"AVG8_TRAY"="c:\program\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-10-06 2023704]

"HP Software Update"="c:\program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696]

"AppleSyncNotifier"="c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe" [2009-05-13 177472]

"iTunesHelper"="c:\program\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-07-13 292128]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"ATIModeChange"="Ati2mdxx.exe" - c:\windows\system32\Ati2mdxx.exe [2001-09-04 28672]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2004-02-26 65024]

"PRISMSTA.EXE"="PRISMSTA.EXE" - c:\windows\system32\PRISMSTA.exe [2003-08-04 215552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Start-meny\Program\Autostart\

GA311 Smart Wizard Utility.lnk - c:\program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe [2003-11-6 270336]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]

Microsoft Office.lnk - c:\program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-08-28 09:22 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.EXE"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program\\EA GAMES\\Battlefield 1942\\BF1942.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-08-28 335240]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2008-08-28 108552]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\program\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-06-25 908056]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-06-25 297752]

R2 LANPkt;Realtek LANPkt Protocol;c:\windows\system32\drivers\LANPkt.sys [2003-09-17 8440]

R3 Diag69xp;Diag69xp;c:\windows\system32\drivers\diag69xp.sys [2003-08-15 11237]

S2 otiffylgngux;otiffylgngux;\??\c:\windows\system32\drivers\mmzfr.sys --> c:\windows\system32\drivers\mmzfr.sys [?]

S3 NetgearGA311;NETGEAR GA311 Gigabit Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\G311N6.sys [2008-08-22 70144]

S3 PRISM_A00;CREATIX 802.11g Driver;c:\windows\system32\drivers\PRISMA00.sys [2008-04-01 362688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2009-10-07 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-04-11 10:34]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-10-10 17:22

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1767777339-839522115-1004\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:61,b2,b2,bd,9b,19,1e,b3,37,ac,86,00,0f,58,0c,a9,a3,33,85,ee,fc,15,9c,

0c,75,29,3f,8b,0e,82,5c,2c,2b,ba,09,b4,a5,9e,09,4b,35,63,da,1a,4a,d1,d1,1b,\

"??"=hex:de,ec,cb,c5,06,e7,c3,66,ce,d0,8a,cb,aa,58,dd,54

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2348)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

c:\program\iPod\bin\iPodService.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2009-10-10 17:25 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-10 15:25

Före genomsökningen: 87 809 867 776 byte ledigt

Efter genomsökningen: 94 177 935 360 byte ledigt

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn

176 --- E O F --- 2009-09-23 21:14

Link to comment
Share on other sites

Körde en mallware- scan och det verkar som glaide32 har raderats(?) från datorn, dock är de 2 andra infektionerna kvar likväl. Även om rapportern visar att de är deleted så hittas de igen när jag kör en ny scan :(

Postar loggenhär:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Databasversion: 2936

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-10-10 17:42:44

mbam-log-2009-10-10 (17-42-44).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 129304

Förfluten tid: 5 minute(s), 8 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\BITS\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\wuauserv\ImagePath (Hijack.WindowsUpdates) -> Bad: (%fystemroot%\system32\svchost.exe -k netsvcs) Good: (%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Edited by Kuffs
Link to comment
Share on other sites

Combofix tog bort glaide32-filen.

Kopiera alla rader i rutan (använd markera kod)

[KOD]

Driver::

otiffylgngux

[/KOD]

och klistra in i Anteckningar.

Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut.

Ladda ner WUS_Fix.exe till Skrivbordet

http://users.telenet.be/marcvn/tools/WUS_Fix.exe

Kör den och starta om datorn.

Klistra in en ny HijackThis-logg.

Det är en urgammal Java-version med väldigt många säkerhetshål i datorn (lite konstigt eftersom Javas uppdateringsprogram går igång när du startar datorn). Installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallerar du alla Java och J2SE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

Link to comment
Share on other sites

Ursäkta att svaret dröjde, men nu har jag gjort alla intruktioner jag fick av dig.

Här kommer ComboFix-loggen:

ComboFix 09-10-08.04 - Adam 2009-10-10 19:08.2.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1023.589 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Adam\Skrivbord\ComboFix.exe

Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Adam\Skrivbord\CFScript.txt

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning disabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Service_otiffylgngux

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-09-10 till 2009-10-10 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\Malwarebytes

2009-10-09 21:13 . 2009-09-10 12:54 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-10-09 21:13 . 2009-10-09 21:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Malwarebytes

2009-10-09 21:13 . 2009-09-10 12:53 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-10-09 21:11 . 2009-10-09 21:11 -------- d-----w- c:\program\Trend Micro

2009-09-30 07:56 . 2009-09-30 07:56 -------- d-----w- C:\EA Sports

2009-09-30 07:55 . 1996-11-06 10:10 301568 ----a-w- c:\windows\unin041d.exe

2009-09-25 05:57 . 2009-09-25 05:57 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Jessica\IETldCache

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-10-08 16:27 . 2008-08-26 17:13 -------- d-----w- c:\program\DC++

2009-09-20 12:04 . 2008-09-01 21:17 19882 ----a-w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\wklnhst.dat

2009-09-01 20:26 . 2008-08-22 14:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\Apple Computer

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 335240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2009-08-28 09:22 . 2008-08-28 13:29 27784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2009-08-27 17:20 . 2009-01-13 13:33 883 ----a-w- c:\windows\eReg.dat

2009-08-27 17:15 . 2009-08-27 17:15 -------- d-----w- c:\program\EA GAMES

2009-08-27 17:15 . 2007-10-02 08:04 -------- d--h--w- c:\program\InstallShield Installation Information

2009-08-27 17:15 . 2009-08-27 17:15 -------- d-----w- c:\program\GameSpy Arcade

2009-08-27 17:11 . 2008-08-22 14:53 -------- d-----w- c:\program\Apple Software Update

2009-08-27 17:09 . 2009-08-27 17:09 -------- d-----w- c:\program\Safari

2009-08-27 17:08 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\program\iTunes

2009-08-27 17:08 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Application Data\{8CD7F5AF-ECFA-4793-BF40-D8F42DBFF906}

2009-08-27 17:07 . 2009-08-27 17:07 -------- d-----w- c:\program\iPod

2009-08-27 17:06 . 2009-08-27 17:05 -------- d-----w- c:\program\QuickTime

2009-08-27 17:01 . 2009-08-27 17:01 -------- d-----w- c:\program\Bonjour

2009-08-27 11:34 . 2008-09-08 20:43 -------- d-----w- c:\documents and settings\Adam\Application Data\AdobeUM

2009-08-05 09:01 . 2008-04-01 16:40 205312 ----a-w- c:\windows\system32\mswebdvd.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 403816 ----a-w- c:\windows\system32\OGACheckControl.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 322928 ----a-w- c:\windows\system32\OGAAddin.dll

2009-08-03 13:07 . 2009-08-03 13:07 230768 ----a-w- c:\windows\system32\OGAEXEC.exe

2009-07-17 19:04 . 2003-04-24 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C}]

2009-09-02 09:58 1107200 ----a-w- c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}"= "c:\program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll" [2009-09-02 1107200]

[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829}]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSMSGS"="c:\program\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\j2re1.4.2_02\bin\jusched.exe" [2008-01-09 32881]

"ATIPTA"="c:\ati-cpanel\atiptaxx.exe" [2003-12-12 335872]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"AVG8_TRAY"="c:\program\AVG\AVG8\avgtray.exe" [2009-10-06 2023704]

"HP Software Update"="c:\program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"QuickTime Task"="c:\program\QuickTime\qttask.exe" [2009-05-26 413696]

"AppleSyncNotifier"="c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe" [2009-05-13 177472]

"iTunesHelper"="c:\program\iTunes\iTunesHelper.exe" [2009-07-13 292128]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2009-09-10 1312080]

"ATIModeChange"="Ati2mdxx.exe" - c:\windows\system32\Ati2mdxx.exe [2001-09-04 28672]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" - c:\windows\SOUNDMAN.EXE [2004-02-26 65024]

"PRISMSTA.EXE"="PRISMSTA.EXE" - c:\windows\system32\PRISMSTA.exe [2003-08-04 215552]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users.WINDOWS\Start-meny\Program\Autostart\

GA311 Smart Wizard Utility.lnk - c:\program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe [2003-11-6 270336]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]

Microsoft Office.lnk - c:\program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-2-13 83360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2009-08-28 09:22 11952 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\aawservice]

@="Service"

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\DC++\\DCPlusPlus.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgemc.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG8\\avgupd.exe"=

"c:\\Program\\Microsoft Games\\Age of Empires II\\EMPIRES2.EXE"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program\\EA GAMES\\Battlefield 1942\\BF1942.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-08-28 335240]

R1 AvgTdiX;AVG Free8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2008-08-28 108552]

R2 avg8emc;AVG Free8 E-mail Scanner;c:\program\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-06-25 908056]

R2 avg8wd;AVG Free8 WatchDog;c:\program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-06-25 297752]

R2 LANPkt;Realtek LANPkt Protocol;c:\windows\system32\drivers\LANPkt.sys [2003-09-17 8440]

R3 Diag69xp;Diag69xp;c:\windows\system32\drivers\diag69xp.sys [2003-08-15 11237]

S3 NetgearGA311;NETGEAR GA311 Gigabit Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\G311N6.sys [2008-08-22 70144]

S3 PRISM_A00;CREATIX 802.11g Driver;c:\windows\system32\drivers\PRISMA00.sys [2008-04-01 362688]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]

"c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\windows\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2009-10-07 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-04-11 10:34]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-10-10 19:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_USERS\S-1-5-21-73586283-1767777339-839522115-1004\Software\SecuROM\!CAUTION! NEVER A OR CHANGE ANY KEY*]

"??"=hex:61,b2,b2,bd,9b,19,1e,b3,37,ac,86,00,0f,58,0c,a9,a3,33,85,ee,fc,15,9c,

0c,75,29,3f,8b,0e,82,5c,2c,2b,ba,09,b4,a5,9e,09,4b,35,63,da,1a,4a,d1,d1,1b,\

"??"=hex:de,ec,cb,c5,06,e7,c3,66,ce,d0,8a,cb,aa,58,dd,54

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2852)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

c:\program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2009-10-10 19:19 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-10-10 17:18

ComboFix2.txt 2009-10-10 15:25

Före genomsökningen: 94 183 940 096 byte ledigt

Efter genomsökningen: 94 148 317 184 byte ledigt

165 --- E O F --- 2009-09-23 21:14

...och här kommer Hijack loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:33:09, on 2009-10-10

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: GA311 Smart Wizard Utility.lnk = C:\Program\NETGEAR GA311 Adapter\GA311.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1219401493281

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1219401574734

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 6814 bytes

Link to comment
Share on other sites

Körde precis en mallware..scan och den hittar inte några infekterade filer, samtidigt som datorn (hittils) fungerar utmärkt.....

...så det verkar iallfall som den blivit botad :)

Vill tacka dig hemskt mycket för hjälpen, du är en räddande ängel.

Mvh Adam

Edited by Kuffs
Link to comment
Share on other sites

Tack själv för fina ord! :D

Nu återstår bara en sista städomgång.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avanderade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

2. Om du har använt något fix-program, t ex ComboFix så ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Om något fix-program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...