Jump to content

Wait state


bepees

Recommended Posts

Hej Hopp alla.

har ett litet bekymmer med min dator. Får wait states när datorn varit inaktiv i typ 5 min.

Händer främst när man ska använda utforskaren och bläddra i biblioteken eller nätverket. Känns lite som att det skulle vara något vajsing med indexeringstjänsten.

Någon som har något bra förslag på hur man kan lösa det?

bifogar en hjt logg så kan väl någon kunnig person kika på den

Mvh

bepees

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:20:14, on 2010-01-19

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\hasplms.exe

C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Auslogics\AusLogics BoostSpeed\boostspeed.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Onyx\Server\postershop.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local;<local>

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Network Registry Agent] C:\WINDOWS\system32\hpnra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Proxy Server] C:\Program Files\Hewlett-Packard\ProxyService\ProxyService.lnk

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [Auslogics BoostSpeed] C:\Program Files\Auslogics\AusLogics BoostSpeed\boostspeed.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Broadcom ASF IP and SMBIOS Mailbox Monitor (ASFIPmon) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\Broadcom\ASFIPMon\AsfIpMon.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Client Update Service for Novell (cusrvc) - Novell, Inc. - C:\WINDOWS\system32\cusrvc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - Aladdin Knowledge Systems Ltd. - C:\WINDOWS\system32\hasplms.exe

O23 - Service: HP Status - Hewlett-Packard Company - C:\WINDOWS\system32\hpb2ksrv.exe

O23 - Service: HP Status Print - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\hpbhksrv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

--

End of file - 7116 bytes

Link to comment
Share on other sites

HijackThis-loggen ser helt normal ut.

Vad menar du med att du får "wait states", hur yttrar det sig?

http://en.wikipedia.org/wiki/Wait_state

http://www.webopedia.com/TERM/w/wait_state.html

Hur gammal är datorn?

Det yttrar sig precis som det står i länkarna.

A wait state is a delay experienced by a computer processor when accessing external memory or another device that is slow to respond.

Alltså när jag ska öppna t.ex en mappad nätverksenhet så tar det ex antal sekunder innan den byter mapp till denna vilket är ganska irriterande.

Datorn är ca 8 månader gammal.

Link to comment
Share on other sites

Okej, det tar alltså tid att hämta information från en nätverksenhet. Att hämta något över nätverket är ju långsammare än att hämta i den egna datorn, särskilt om mycket annat pågår på nätverket. Men det är inget som jag har någon större erfarenhet av att felsöka. Varför tror du att indexeringstjänsten skulle vara inblandad?

Link to comment
Share on other sites

Misstänker att den kan ha något med det att göra då det inte bara är nätverksenheter utan även lokala mappar på min egen burk.

Och jag vet med säkerhet att det inte pågår sådär jättemycket trafik på nätverket då det förutom mina storformatsprintrar endast är affärssystem som används sporadiskt.

Printrarna tar upp ca 1-5% av den totala kapaciteten och affärssystemet då det används tar up ca 0.5%.

Mvh

Bepees

Link to comment
Share on other sites

Får du något meddelande om "wait states" eller är det bara din gissning om att det är det som inträffar när det går långsamt? Långsam access av hårddisken behöver ju inte bero på att processorn stoppar in "wait states" utan det kan ju vara sådant som dålig hårddisk, kabel eller andra hårdvaruproblem.

Indexeringstjänsten kan man ju stänga av om man vill.

Link to comment
Share on other sites

absolut är det bra med uppdaterade drivisar.

Är osäker på om den alltid har uppfört sig såhär. Jobbar mycket mot en server och den har inte varit den snabbaste kan man ju säga.

Märktes igentligen först när vi petade i lite nya fräscha raiddiskar på nätverket.

Håller på att hämta de senaste drivrutinerna från Dell så får jag se om det löser sig.

//Bepees

Link to comment
Share on other sites

Alltså får du något meddelande eller liknande??

wait state är ju ett läge processorn intar medan den väntar på att minnet eller annan I/O komponent ska bli klar med sin pågående operation.

Och sådana borde inte vara något som plötsligt dyker upp om du inte bytt till väldigt långsamma minnen eller lagrinsmedia.

Antar att det du får är väntaläge / viloläge, kolla i kontrollpanelen, energialternativ efter detta,

Är det en laptop som körs på batteri kan den mycket väl vara inställd på att stänga av hårddisken efter 5 minuters inaktivitet.

Men om du använder datorn för att bläddra i nätverket så är den ju inte inaktiv?!

When the processor needs to access external memory, it starts placing the address of the requested information on the address bus. It then must wait for the answer, that may come back tens if not hundreds of cycles later. Each of the cycles spent waiting is called a wait state.
Edited by si3rra
Link to comment
Share on other sites

Alltså får du något meddelande eller liknande??[/Quote]

Nepp Inget meddelande.

wait state är ju ett läge processorn intar medan den väntar på att minnet eller annan I/O komponent ska bli klar med sin pågående operation.

Och sådana borde inte vara något som plötsligt dyker upp om du inte bytt till väldigt långsamma minnen eller lagrinsmedia.

Antar att det du får är väntaläge / viloläge, kolla i kontrollpanelen, energialternativ efter detta,

Är det en laptop som körs på batteri kan den mycket väl vara inställd på att stänga av hårddisken efter 5 minuters inaktivitet.

Men om du använder datorn för att bläddra i nätverket så är den ju inte inaktiv?!

precis. Det är en workstation. Dell Precision T3400.

Energialternativen är inställda på aldrig på samtliga punkter då jag kör storformatsprintrar över nätverk på den. Då vill man inte att den ska stanna upp bara för att man ska spara lite energi...

//Bepees

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...