Jump to content

Key Code


Adnerzzon

Recommended Posts

Fick i dag en faktura som gäller någon Spärrservice hos Key Code.

Dock så nyttjar inte någon sådan tjänst.

Ev. ARN och Polisanmälan kommer att göra.

Men först ska jag prova med ett brev. Som jag kan behöva lite hjälp med kanske.

Brevet ser i skrivande stund ut så här:

Key Code

Vill härmed säga upp mitt abonnemang hos Er. (som jag tydligen ovetandes har).

MVH

min adress

Med referens till tingsrättens dom T755-09 (oktober 2009).

Ämnar jag här själv avsäga mig Er tjänst, som jag inte har begärt eller tackat ja till. Men som jag tydligen har.

Tror inte det finns några belägg eller garantier att jag skulle tackat ja till denna typ av tjänst då jag inte har några

behov av att nyttja den. Och tvivlar stort på att det finns några som helst motsatta bevis på detta.

T.ex en telefoninspelning...

Har fått en faktura på en tjänst jag inte nyttjar.

Distans- och hemförsäljningslagen(2005:59)

Negativ avtalsbildning, dvs att man förväntas godkänna ett avtal i och med att man betalar en faktura.

Någon tidigare information eller paket har ej erhållits. De hänvisar till hemförsäljningslagen i sina villkor.

Dock står det i denna text följande:

Kunden har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerfristen är 14 dagar från Key Code Securitys ordererkännande (gäller endast konsumentavtal).

Samtidigt står det i fjärde kapitlet första paragrafen och

första stycket i hemförsäljningslagen:

1 § Detta kapitel gäller för hemförsäljningsavtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument.

Kapitlet gäller inte om:

1. det pris som konsumenten sammanlagt skall betala understiger 300 kronor,

Alltså, de hänvisar till en lag i sina villkor som inte är applicerbar.

Frågan är om det finns någon lag som är applicerbar för deras tjänster.

4. De har 2 månaders uppsägning och skickar ut fakturor 1 månad och 3 veckor innan förfallodag. När man(jag ringde samma dag(källa: internet) säger upp grejerna, dvs avtalet som man inte har slutit pga negativ avtalsbildning, så nekar de till detta och säger att du får stanna kvar året ut, ett år till(källa: internetforum). Gissar att många många blir kvar ett år eller två extra mot sin vilja pga detta sätt. Mer seriöst hade ju varit att ha 1 månads uppsägningstid och 0 månaders bindningstid så att kunderna stannar kvar pga den lämpliga tjänsten snarare än att de blir kvartvingade.

Söker man på nätet hittar man dels fler som råkat ut för liknande.

Och dels hittar man företag som har liknande tjäster till bättre villkor.

Forts.

Telefonförsäljare eller dyl. som ringer brukar jag oftast snällt tacka nej till eller inte svara alls

om jag inte känner igen telefonnummret. Fakturan säger att jag för en tid sedan fått ett paket innehållandes

någon bricka/nyckelring och dekaler osv.

-Eller något sådant. Har inte fått något paket, heller inte något brev med en hälsning som t.ex "Tack för din beställning" eller

"Välkommen till...". Heller ingen infomation om KeyCode eller någon info innan denna faktura.

Jag har/SKA inte ha några "föremål" registrerade. Därför är denna tjänst för mig obefintlig. Och jag är ytterst aktsam att lämna

ut mina kortuppgifter eller annat av värde. Det jag känner till är Spärrservice sedan tidigare, och inget annat.

Varför avsäga/sluta med det (under 08, 09) någon gång för att sedan gå över till en annan liknande tjänst?

Det jag minns är att det ringde en person (kvinna) någon gång och hävdade att de jag tidigare haft (spärrservice) var olagliga.

Men mer än så var det inte. Och detta var halvår till ett år sedan..om det mot förmodan att mitt "Nej Tack" ändå har blivit till ett

"Ja Tack" för uppringaren vid detta tillfälle?

Anmälan till ARN och Polis kommer ev. att göras om ingen bättre klarhet/bevisning görs.

Saxat från internet i liknande fall:

Klarläggande

Key Code Security tillhandahåller en spärrtjänst för spärr av värdehandlingar, kreditkort, ID handlingar, mobiltelefoner etc. där kunden genom ett samtal kan spärra alla sina handlingar på en gång vid händelse av stöld eller förlust.

Denna tjänst säljs till konsument via telemarketing. Alla samtal bandas för kundens och för företagets säkerhet. Vid försäljningstillfället informeras kunden om Key Codes avtalsvillkor och kunden måste muntligen bekräfta att de har förstått villkoren.

-Om det mot förmodan trots allt finns bevis för muntlig bekräftelse

så vill jag bli erhållen en ljudfil på detta.

Efter samtalet skickas en skriftlig orderbekräftelse till kunden där avtalsvillkoren också framgår. Om kunden inte under denna 14 dagars period kontaktar oss för att använda sig av ångerrätten alternativt ställa de kompletterande frågor som behövs om man inte till fullo har förstått innebörden i avtalet, läggs kunden upp på ett löpande årsabonnemang. Vi skickar ut paketet med nödvändiga registreringshandlingar, dekaler samt aktuell premie. I samband med paketutskicket får kunden också sin första faktura där avtalsvillkoren än en gång framgår.

-Denna bekräftelse har jag inte fått. Har således heller inte kontaktat Er.

Inget paket har jag heller inte fått hem.

För att säga upp avtalet krävs en skriftlig uppsägning. Den kan skickas till oss via fax, mail eller vanligt brev.

Anledningen att vi kräver skriftlig uppsägning har en direkt koppling till vem som bär riskerna. Vid en förlust av kundens värdehandlingar måste det vara glasklart vem som bär ansvaret för att verkställa spärrar. För att klara av att snabbt och effektivt kunna utföra dessa spärrtjänster krävs samarbete med ett flertal olika samarbetspartners. Det kontinuerliga arbetet med att hålla alla register aktuella och uppdaterade för 100 % service och säkerhet ställer krav på 2 månaders uppsägningstid.

Om insändarskribenten är en av våra nyckelbrickskunder är scenariot troligtvis att han en gång har fått en säkerhetsbricka av sin mäklare, bank eller arbetsgivare. Det är en vanlig gåva där avsändaren betalar för 3 års abonnemang åt mottagaren. När dessa 3 år löper ut skickar Key Code ett erbjudande brev till brick- innehavaren där han får frågan om han vill förlänga avtalet. I brevet framgår att han genom att betala in bifogade inbetalnings kort, själv tar över abonnemanget med årsvis förlängning: Gällande avtalsvillkor framgår naturligtvis i brevet.

Att säga upp sitt avtal här går också att göra via fax, mail eller brev.

Det är olyckligt att kunden uppfattar oss som ett oseriöst företag när det troligtvis handlar om missuppfattningar. Key Code arbetar kontinuerligt med att förbättra vår kommunikation och tycker att vi genom 3 repetitioner är en bra bit på väg. Om man fortfarande uppfattar att vi brister i informationshanteringen får vi naturligtvis se över rutinerna igen.

Kunden är naturligtvis välkommen att kontakta oss direkt för en vidare diskussion.

Med vänlig hälsning

Anna Andersson

Marknadschef

Key Code Security AB

Har ringt (2010-01-22) och ärendet skulle kollas upp. Ombads att åter igen ringa på Tisdag.

Återkommer Tisdag. Lämna gärna tel.nr eller namn till den som har hand om mitt ärende.

Edited by Adnerzzon
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...