Jump to content

Falska varningsmeddelanden


Recommended Posts

Hej!

Skulle vara tacksam för hjälp att tolka TM HJT-loggen o råd om/vad jag ska göra.

I början av veckan blev datorskrivbordet plötsligt bombarderat med olika varningar om att datorn var utsatt för virusangrepp och infiltrationsförsök. Efter en stund startade en sk "demoversion" (vars ikon smugit sig ner på verktygsmenyn, i närheten av NOD32-ikonen). Det såg ut som om Antivirus Soft började skanna datorn. Detta gick att avbryta, men varningsmeddelandena fortsatte att komma.

Inget program, förutom webbläsaren, gick att starta. Men eftersom jag har mobilt bredband, kunde jag inte använda mjukvaran som behövs för att ansluta till internet.

Det gick att stänga av datorn, men alla procedurer började igen, nästan omgående efter varje uppstart av datorn. Emellertid visade det sig, att om jag var snabb, gick det att starta Windows XP:s återställningsfunktion. Dock fanns det bara en återställningspunkt - samtidigt som datorn fick problem. Återställningarna hade ingen större effekt på varningsmeddelandena, men mjukvaran för anslutning till internet hann arbeta färdigt en gång direkt efter att återställningen var klar. Så snart jag bröt anslutningen var det kört igen.

Men så i em, när jag startade upp datorn (tänkte reinstallera Windows XP) - då kom inte ett enda varningsmeddelande, ingen låsning av program!? Varför?

Jag passade på ladda ner Trend Micro Hight-jack This, CCleaner och Malwarebytes' Anti-Malware. Har städat och gjort en TM HJT-logg. Ska jag nu gå vidare med Malwarebytes' Anti-Malware eller något annat?

Hälsningar

mape

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:28:27, on 2010-02-14

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\mape.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avhdlbpt] C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [avhdlbpt] C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Visa eller dölj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1256894838109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1256895652843

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--

End of file - 9357 bytes

Link to comment
Share on other sites

Loggen ser inte bra ut. Det ser ut som att du redan har installerat MBAM. Innan du kör MBAM skulle jag vilja se en logg som visar mer av hur det ser ut i datorn än vad HijackThis gör.

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Ja, jag installerade MBAM medan jag kom ut på nätet för att kunna uppdatera, eftersom jag inte visste hur länge anslutningen skulle fungera.

Ett förtydligande till uppgiften i loggen att licensen på NOD32 har gått ut: ja den gick ut i söndags och sista virussignaturen heter "4845 (20100207)". Det ser inte bra ut, anledningen är att jag var osäker på om jag skulleförnya eller prova ett annat program. Sen kom detta emellan.

Hälsningar

MaPe

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by Magnus Petterson at 18:40:08,21 on 2010-02-14

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1383 [GMT 1:00]

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning enabled* (Outdated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Magnus Petterson\Desktop\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.asus.com/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/

BHO: HP Print Enhancer: {0347c33e-8762-4905-bf09-768834316c61} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_printenhancer.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

BHO: HP Smart BHO Class: {ffffffff-cf4e-4f2b-bdc2-0e72e116a856} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll

TB: {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File

EB: HP Smart Web Printing: {555d4d79-4bd2-4094-a395-cfc534424a05} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_bho.dll

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

uRun: [MSMSGS] "c:\program files\messenger\msmsgs.exe" /background

uRun: [avhdlbpt] c:\documents and settings\magnus petterson\local settings\application data\wjnwiq\sivasftav.exe

mRun: [HControl] c:\windows\atk0100\HControl.exe

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [ehTray] c:\windows\ehome\ehtray.exe

mRun: [sMSERIAL] c:\windows\sm56hlpr.exe

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [ASUS Live Update] c:\program files\asus\asus live update\ALU.exe

mRun: [Wireless Console 2] c:\program files\wireless console 2\wcourier.exe

mRun: [ATKMEDIA] c:\program files\asus\atk media\DMEDIA.EXE

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [ABLKSR] c:\windows\ablksr\ABLKSR.exe

mRun: [RemoteControl] "c:\program files\asustek\asusdvd\PDVDServ.exe"

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [Power_Gear] c:\program files\asus\power4 gear\BatteryLife.exe 1

mRun: [ACMON] c:\program files\asus\splendid\ACMON.exe

mRun: [intelZeroConfig] "c:\program files\intel\wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

mRun: [intelWireless] "c:\program files\intel\wireless\bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

mRun: [EOUApp] "c:\program files\intel\wireless\bin\EOUWiz.exe"

mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [hpqSRMon] c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqSRMon.exe

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [avhdlbpt] c:\documents and settings\magnus petterson\local settings\application data\wjnwiq\sivasftav.exe

mRunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe /install /silent

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\magnus~1\startm~1\programs\startup\regist~1.lnk - c:\program files\ubisoft\heroes of might and magic v\registration\RegistrationReminder.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\blueto~1.lnk - c:\program files\toshiba\bluetooth toshiba stack\TosBtMng1.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\window~1.lnk - c:\program files\windows desktop search\WindowsSearch.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

IE: {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - c:\program files\hp\digital imaging\smart web printing\hpswp_BHO.dll

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1256894838109

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1256895652843

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\program files\windows desktop search\MSNLNamespaceMgr.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]

R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\eset\eset nod32 antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]

R2 McrdSvc;Media Center Extender Service;c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe [2005-8-5 99328]

R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-1-20 841110]

R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-1-2 8278]

=============== Created Last 30 ================

2010-02-14 14:08:13 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-02-14 14:08:09 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-02-14 14:08:07 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-02-14 14:05:53 0 d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-02-12 15:34:27 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2010-02-11 22:39:53 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)

2010-02-10 23:50:41 0 d-----w- c:\docume~1\magnus~1\applic~1\Malwarebytes

2010-02-10 23:50:36 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2010-02-10 22:19:20 0 d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-02-07 19:30:57 173056 --sha-r- c:\windows\system32\senscfgr.dll

==================== Find3M ====================

2009-12-31 16:50:03 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2009-12-31 16:50:03 353792 ------w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2009-12-21 13:19:18 173056 ------w- c:\windows\system32\dllcache\ie4uinit.exe

2009-12-16 18:43:27 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe

2009-12-16 18:43:27 343040 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mspaint.exe

2009-12-16 18:01:06 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat

2009-12-14 07:08:23 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2009-12-14 07:08:23 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll

2009-12-14 07:08:23 33280 ------w- c:\windows\system32\dllcache\csrsrv.dll

2009-12-08 09:23:28 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll

2009-12-08 09:23:28 474112 ------w- c:\windows\system32\dllcache\shlwapi.dll

2009-12-04 18:22:22 455424 ------w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2009-11-27 17:11:44 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2009-11-27 17:11:44 17920 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msyuv.dll

2009-11-27 17:11:44 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2009-11-27 17:11:44 1291776 ------w- c:\windows\system32\dllcache\quartz.dll

2009-11-27 16:07:35 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2009-11-27 16:07:35 8704 ------w- c:\windows\system32\dllcache\tsbyuv.dll

2009-11-27 16:07:35 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2009-11-27 16:07:35 28672 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msvidc32.dll

2009-11-27 16:07:34 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-11-27 16:07:34 84992 ------w- c:\windows\system32\dllcache\avifil32.dll

2009-11-27 16:07:34 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2009-11-27 16:07:34 48128 ------w- c:\windows\system32\dllcache\iyuv_32.dll

2009-11-27 16:07:34 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2009-11-27 16:07:34 11264 ------w- c:\windows\system32\dllcache\msrle32.dll

2009-11-27 04:26:08 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-11-21 15:51:04 471552 ------w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

============= FINISH: 18:40:28,86 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Nu när jag har sett det så kan du köra MBAM. När du har startat programmet så se till att uppdatera det innan du gör något mer.

Välj att göra en snabbskanning.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Då var det gjort - loggen + en ny TMHJT-logg.

MaPe

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Databasversion: 3739

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

2010-02-14 20:26:05

mbam-log-2010-02-14 (20-26-05).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 124058

Förfluten tid: 5 minute(s), 37 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 2

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avhdlbpt (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\avhdlbpt (Trojan.FakeAlert.Gen) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:30:39, on 2010-02-14

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program Files\3\3Connect\AutoUpdateSrv.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\mape.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.asus.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.asus.com/

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Visa eller dölj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1256894838109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1256895652843

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--

End of file - 9094 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - Mappalternativ - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Kan du då se filen c:\windows\system32\senscfgr.dll med Den här datorn eller Utforskaren?

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in c:\windows\system32\senscfgr.dll i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) eller en länk till resultatet här.

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag hittade filen, men det är nog tänkt att den ska stanna kvar där ...

Det gick inte att ladda upp filen till Virustotal, inte heller att bifoga den i ett mail till dem. När jag tittade på filens egenskaper visade det sig att båda rutorna under attribut var markerade. Rutan Dold var dessutom gråfärgad och gick därmed inte att ändra alls. Rutan Skrivskydd gick att avmarkera, men när jag skulle verkställa åtgärden fick jag beskedet att jag inte hade behörighet att utföra detta. Jag hade heller inte behörighet att kopiera eller flytta filen.

Hur gör jag nu?

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om det går att göra en kopia med hjälp av något program.

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Det ska inte vara några problem. Du tänker att jag ska göra enligt tidigare instruktion och när allt är klart installerar jag om modemet?

Du skrev att automatisk uppspelning förhindrades av ComboFix, det innebär att man istället får gå via Den här datorn och manuellt aktivera den önskade enheten?

Link to comment
Share on other sites

Här kommer ComboFix-loggen. Frågan om installation av återställningskonsolen kom upp, så det gjorde jag. Jag behövde inte installera om mitt USB-modem, inga problem i övrigt.

MaPe

ComboFix 10-02-12.01 - Magnus Petterson 2010-02-16 0:53.1.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1497 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\ComboFix.exe

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-01-15 till 2010-02-15 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-02-14 14:08 . 2010-02-14 14:08 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-02-14 14:05 . 2010-02-14 14:05 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-02-12 15:34 . 2010-02-12 15:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2010-02-11 22:39 . 2010-02-12 15:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)

2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\Malwarebytes

2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-02-10 22:19 . 2010-02-10 22:19 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-02-07 19:45 . 2010-02-07 19:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\ESET

2010-02-07 19:38 . 2010-02-07 19:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\HPAppData

2010-02-07 19:30 . 2010-02-07 19:30 173056 --sha-r- c:\windows\system32\senscfgr.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-02-15 23:40 . 2009-11-05 23:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HPAppData

2010-01-25 11:35 . 2009-11-14 15:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HpUpdate

2010-01-17 22:33 . 2009-11-14 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2009-12-31 16:50 . 2006-09-18 15:07 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2009-12-21 19:14 . 2006-09-18 15:07 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-12-16 18:43 . 2006-12-26 21:20 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe

2009-12-16 18:01 . 2009-12-16 17:54 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat

2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll

2009-12-08 09:23 . 2006-09-18 15:07 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll

2009-12-04 18:22 . 2006-09-18 15:07 455424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2009-11-27 17:11 . 2006-09-18 15:07 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2009-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:56 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2009-11-27 16:07 . 2001-08-17 21:36 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-11-27 16:07 . 2004-08-03 23:56 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2009-11-27 04:26 . 2009-11-27 04:26 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-11-21 15:51 . 2006-09-18 15:07 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-03-13 19543592]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-04-17 110592]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-03-16 7561216]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-16 1519616]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-16 86016]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 64512]

"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-03 16206848]

"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]

"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-02-15 49152]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]

"ABLKSR"="c:\windows\ABLKSR\ABLKSR.exe" [2006-01-02 61440]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-03-14 90112]

"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-02-21 17920]

"IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 667718]

"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 602182]

"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 569413]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-11-14 1410304]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]

"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-12-11 948672]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Start Menu\Programs\Startup\

Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK - c:\program files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe [2009-11-27 868352]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2005-6-16 49152]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqsudi.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]

R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]

R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-01-20 841110]

R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-01-02 8278]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.asus.com/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

AddRemove-HijackThis - c:\program files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-02-16 00:56

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\|ÿÿÿÿÀ|ùA~*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

Sluttid: 2010-02-16 00:58:30

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-02-15 23:58

Före genomsökningen: 33 539 063 808 bytes free

Efter genomsökningen: 33 524 412 416 bytes free

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows XP Media Center Edition" /noexecute=optin /fastdetect

- - End Of File - - 3066E8EC1363E9936DEC4F8394DB9B5B

Link to comment
Share on other sites

Bra att du fick dit återställningskonsolen också. Starta återställningskonsolen genom att trycka på nedåtpilstangenten och Enter när menyn med den kommer upp när datorn startar. I konsolen skriver du:

copy c:\windows\system32\senscfgr.dll c:\senscfgr.dll.bad

avsluta sedan konsolen.

Vet du hur man zippar (packar) en mapp? I så fall gör det med mappen C:\Qoobox. I den mappen ligger information från ComboFix. Jag skulle vilja ha den plus filen c:\senscfgr.dll.bad för närmare undersökning. Gör som så att du laddar upp en fil i taget på http://sprend.com/ och då kommer du att få en länk tillbaks för varje fil. Skicka de två länkarna till mig i ett PM (meddelande) här i forumet. Man kan bara ladda ner filer från sprend en gång och jag vill inte riskera att någon annan laddar ner dem vilket kan hända om du skriver in länkarna här i tråden.

Link to comment
Share on other sites

Tack för filerna!

Vi försöker så här. Kopiera alla rader i rutan:

Killall::
Rootkit::
c:\windows\system32\senscfgr.dll

och klistra in i Anteckningar.

Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer den nya ComboFix-loggen:

ComboFix 10-02-12.01 - Magnus Petterson 2010-02-17 12:43:26.2.2 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1033.18.2047.1476 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\ComboFix.exe

Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Magnus Petterson\Desktop\CFScript.txt

AV: ESET NOD32 Antivirus 3.0 *On-access scanning disabled* (Updated) {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-01-17 till 2010-02-17 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-02-17 11:48 . 2003-07-29 02:18 3839 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\GETPADD.sys

2010-02-16 22:22 . 2010-02-16 22:22 428772 ----a-w- C:\Qoobox.zip

2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-02-14 14:08 . 2010-01-07 15:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-02-14 14:08 . 2010-02-14 14:08 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-02-14 14:05 . 2010-02-14 14:05 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-02-12 15:34 . 2010-02-12 15:34 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2010-02-11 22:39 . 2010-02-12 15:33 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware(2)

2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\Malwarebytes

2010-02-10 23:50 . 2010-02-10 23:50 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-02-10 22:19 . 2010-02-10 22:19 -------- d-----w- c:\program files\Trend Micro

2010-02-07 19:45 . 2010-02-07 19:45 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\ESET

2010-02-07 19:38 . 2010-02-07 19:38 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Application Data\HPAppData

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-02-17 11:38 . 2009-11-05 23:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HPAppData

2010-01-25 11:35 . 2009-11-14 15:22 -------- d-----w- c:\documents and settings\Magnus Petterson\Application Data\HpUpdate

2010-01-17 22:33 . 2009-11-14 15:59 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Adobe

2009-12-31 16:50 . 2006-09-18 15:07 353792 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2009-12-21 19:14 . 2006-09-18 15:07 916480 ------w- c:\windows\system32\wininet.dll

2009-12-16 18:43 . 2006-12-26 21:20 343040 ----a-w- c:\windows\system32\mspaint.exe

2009-12-16 18:01 . 2009-12-16 17:54 19545 ----a-w- c:\windows\hpqins13.dat

2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2009-12-14 07:08 . 2006-09-18 15:07 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv(2)(2).dll

2009-12-08 09:23 . 2006-09-18 15:07 474112 ----a-w- c:\windows\system32\shlwapi(2)(2).dll

2009-12-04 18:22 . 2006-09-18 15:07 455424 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2009-11-27 17:11 . 2006-09-18 15:07 1291776 ----a-w- c:\windows\system32\quartz.dll

2009-11-27 17:11 . 2004-08-03 23:56 17920 ----a-w- c:\windows\system32\msyuv.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 28672 ----a-w- c:\windows\system32\msvidc32.dll

2009-11-27 16:07 . 2001-08-17 21:36 8704 ----a-w- c:\windows\system32\tsbyuv.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 11264 ----a-w- c:\windows\system32\msrle32.dll

2009-11-27 16:07 . 2006-09-18 15:07 84992 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2009-11-27 16:07 . 2004-08-03 23:56 48128 ----a-w- c:\windows\system32\iyuv_32.dll

2009-11-27 04:26 . 2009-11-27 04:26 98304 ----a-w- c:\windows\system32\CmdLineExt.dll

2009-11-21 15:51 . 2006-09-18 15:07 471552 ----a-w- c:\windows\AppPatch\aclayers.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2010-02-15_23.56.48 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2010-02-17 11:48 . 2010-02-17 11:48 16384 c:\windows\temp\Perflib_Perfdata_73c.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Skype"="c:\program files\Skype\Phone\Skype.exe" [2006-03-13 19543592]

"MSMSGS"="c:\program files\Messenger\msmsgs.exe" [2008-04-14 1695232]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HControl"="c:\windows\ATK0100\HControl.exe" [2006-04-17 110592]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-03-16 7561216]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-03-16 1519616]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2006-03-16 86016]

"ehTray"="c:\windows\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 64512]

"SMSERIAL"="c:\windows\sm56hlpr.exe" [2006-03-21 544768]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-05-03 16206848]

"ASUS Live Update"="c:\program files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe" [2006-02-21 180224]

"Wireless Console 2"="c:\program files\Wireless Console 2\wcourier.exe" [2005-10-17 987136]

"ATKMEDIA"="c:\program files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE" [2006-02-15 49152]

"SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-05-25 786521]

"ABLKSR"="c:\windows\ABLKSR\ABLKSR.exe" [2006-01-02 61440]

"RemoteControl"="c:\program files\ASUSTeK\ASUSDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 32768]

"NeroFilterCheck"="c:\windows\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 155648]

"Power_Gear"="c:\program files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe" [2006-03-14 90112]

"ACMON"="c:\program files\ASUS\Splendid\ACMON.exe" [2006-02-21 17920]

"IntelZeroConfig"="c:\program files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe" [2006-04-14 667718]

"IntelWireless"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" [2006-04-14 602182]

"EOUApp"="c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe" [2006-04-14 569413]

"egui"="c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" [2007-11-14 1410304]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-10-14 49152]

"hpqSRMon"="c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe" [2008-08-20 150016]

"Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2009-12-11 948672]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\Magnus Petterson\Start Menu\Programs\Startup\

Registration Heroes of Might & Magic 5.LNK - c:\program files\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V\registration\RegistrationReminder.exe [2009-11-27 868352]

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\

Bluetooth Manager.lnk - c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng1.exe [2005-6-16 49152]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-10-14 214360]

Windows Search.lnk - c:\program files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2008-5-26 123904]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "c:\program files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2009-05-24 304128]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqtra08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqste08.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hposid01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqkygrp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqcopy2.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpiscnapp.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqgpc01.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\HP Software Update\\HPWUCli.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\Smart Web Printing\\SmartWebPrintExe.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpse.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqPhotoCrm.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqsudi.exe"=

"c:\\Program Files\\HP\\Digital Imaging\\bin\\hpqpsapp.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R1 epfwtdir;epfwtdir;c:\windows\system32\drivers\epfwtdir.sys [2007-11-14 30728]

R2 ekrn;Eset Service;c:\program files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2007-11-14 455936]

R3 SynMini;ASUS WebCam, 1.3M, USB2.0, FF;c:\windows\system32\drivers\SynMini.sys [2006-01-20 841110]

R3 SynScan;ASUS WebCam Still Image;c:\windows\system32\drivers\SynScan.sys [2006-01-02 8278]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12 REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.asus.com/

uInternet Connection Wizard,ShellNext = hxxp://www.asus.com/

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-02-17 12:50

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\|ÿÿÿÿÀ|ùA~*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3928)

c:\windows\system32\WININET.dll

c:\windows\system32\ieframe.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

c:\windows\eHome\ehRecvr.exe

c:\windows\eHome\ehSched.exe

c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

c:\windows\system32\SearchIndexer.exe

c:\windows\ehome\mcrdsvc.exe

c:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

c:\windows\RTHDCPL.EXE

c:\windows\eHome\ehmsas.exe

c:\windows\system32\ACEngSvr.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtBty.exe

c:\windows\ATK0100\ATKOSD.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

c:\program files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

c:\windows\system32\dllhost.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

c:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe

c:\windows\system32\SearchFilterHost.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2010-02-17 12:52:09 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-02-17 11:52

ComboFix2.txt 2010-02-15 23:58

Före genomsökningen: 33 708 322 816 bytes free

Efter genomsökningen: 33 673 461 760 bytes free

- - End Of File - - 8BDE6FCC976FF13E9A33DD1DF29F3A8B

Link to comment
Share on other sites

Kasperskys log:

--------------------------------------------------------------------------------

KASPERSKY ONLINE SCANNER 7.0: scan report

Wednesday, February 17, 2010

Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (build 2600)

Kaspersky Online Scanner version: 7.0.26.13

Last database update: Wednesday, February 17, 2010 13:04:39

Records in database: 3544318

--------------------------------------------------------------------------------

Scan settings:

scan using the following database: extended

Scan archives: yes

Scan e-mail databases: yes

Scan area - My Computer:

C:\

D:\

E:\

F:\

Scan statistics:

Objects scanned: 56049

Threats found: 1

Infected objects found: 3

Suspicious objects found: 0

Scan duration: 01:43:47

File name / Threat / Threats count

C:\Qoobox\Quarantine\C\Documents and Settings\Magnus Petterson\Local Settings\Application Data\wjnwiq\sivasftav.exe.vir Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1

C:\Qoobox.zip Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1

C:\System Volume Information\_restore{9EB4FAEC-07CE-495B-8BBE-AEECE64D0545}\RP8\A0004650.exe Infected: Trojan.Win32.FraudPack.akyn 1

Selected area has been scanned.

Link to comment
Share on other sites

Bra resultat, inget av det där är ju aktivt.

Den här raden i HijackThis-loggen:

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

kan du läsa om på http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Nu återstår bara en sista städomgång:

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa är infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avanderade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och de olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn. Om något fix-program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det.

3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

samt se till att installera ett nytt antivirusprogram.

Link to comment
Share on other sites

Cecilia, en ?a!

Du rekommenderar alltid den gamla godingen, Soptunnan!, ATF cleaner.

Är den speciellt bra, eller är det så att den är enkel och praktisk, samt att den verkligen, symboliserar soptömning, (Ikonen)?

De flesta har ju typ diskrensning och/ eller CCleaner eller motsvarande, som gör samma jobb.

Link to comment
Share on other sites

ATF-Cleaner är enkel att använda och gör det den ska. Enkelheten gör att det går lätt att skriva och följa en bruksanvisning. Jag tror inte att CCleaner är installerad i de flesta datorer i Sverige, om jag skulle fråga mina syskon eller pappa om CCleaner så skulle de nog se ut som frågetecken.

Windows egna diskrensning tar inte bort inte tillfälliga filer i Firefox eller Opera.

Link to comment
Share on other sites

Nu återstår bara en sista städomgång:

Nu är detta gjort och datorn mår bra igen :) Hjärtlig tack för hjälpen!

När jag gjorde detta uppkom en undran:

Jag skulle jämföra ATF-Cleaner med städfunktionen i IE8 och hittade då något som verkar skadat. Nu undrar jag om detta kan ha samband med borttagandet av den skadliga koden?

På Egenskaper för IE8, under fliken Allmänt, under rubriken Webbhistorik klickade jag på knappen Inställningar och fick då upp dialogrutan Inställningar för temporära Internetfiler och Tidigare. Om jag där klickar på knappen Visa objekt får jag upp innehållet i C:\Downloaded Program Files och där finns tre filer som heter Java Runtime Environment 1.6.0 och två filer MUWebControl Class, samtliga med Status Installerat.

Dessutom finns en fil med Status Skadad:

{E2883E8F-472F-4FBO-9522-AC9BF37916A7}

Om jag högerklickar Egenskaper för denna fil får jag fram att det är

ActiveX-kontroll som skapades 2006-12-26 har 0 byte i storlek, Status=skadad och Kodbas=http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.

Under fliken Beroende:

C\WINDOWS\DOWNLOADE...\GP.OCX* Skadad

C\WINDOWS\DOWNLOADED...\GP.INF* Skadad

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL* 61,440

Under fliken Version: 1.6.2.49

Är detta något som ska tas bort och reinstalleras eller bara struntas i?

MaPe

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...