Jump to content

Blåskärm & Felmedelande


Master_812

Recommended Posts

Hejsan!

Har lite av ett problem med min dator rätt ofta så blir de blåskärm och datorn startas om osv loggar in igen efter omstart så dyker ett fönster upp som säger att datorn har återställts efter ett allvarligt fel skicka

felrapport osv när detta görs så kommer de upp ett annat fönster som säger nåt om de inte går att hitta filen?? (se Bild) någon som har nån lösning på detta ?? /Master_812

post-4825-1267642175,46_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Tittade lite på microsofts hemsida ang. detta. Fann ut att det kan handla om ett minnesproblem, så du kan väl köra en minnestest och se om det är där problemet finns! ;)

Link to comment
Share on other sites

Har Googlat lite på ditt OS nr: OS=5.1.2600.2.00010300.3.0, det finns tydligen validerings problem, som kanske orsakar dina blåskärmar!

Kolla efter lite, om det kan vara ngt fel där som orsakar detta.

Kanske det förklarar att felfilen inte kommer fram??

Långsökt kanske!!

Link to comment
Share on other sites

Hmm får undersöka detta låter hel skumt .:unsure:

Jag körde valideringen igen och de gick men ja kollade i felloggen som finns på datorn vet inte om de har nått med detta att göra men

3 mars 2010 Applicatio n Error Felaktigt program ctfmon.exe, version 5.1.2600.5512, felaktig modul am31376.dll, version 4.81.0.31376, felaktig adress 0x000014c5.

den 1 mars 2010 Applicatio n Error Felaktigt program alcwzrd.exe, version 1.1.0.12, felaktig modul am31376.dll, version 4.81.0.31376, felaktig adress 0x000014e5.

Edited by Master_812
Link to comment
Share on other sites

Hmm får undersöka detta låter hel skumt .:unsure:

http://social.microsoft.com/Forums/en-US/genuineoffice/thread/16a612f6-f5c9-4063-ab0a-1834901a0c50

http://forum.dll-files.com/Validation-Fails-ftopict45809.html

http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/msestart/thread/9287dcfc-6bc3-4359-8732-52fb7ed0614f

Har ingen aning om hur Windows XP beter sig om det tappar valideringen som äkta, men skulle tro att skumma fel kan uppstå!

Hoppas att du finner på ngt!

Färjestad är ju bäst dessutom!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Ja du frågan är ju varför detta uppstår datorn är ju som sagt ny formaterad och alla windows uppdates saker är instalerade kan de vara nån av dessa uppdates som gör detta för jag läste nånstans att de va en uppdatering som orsakade detta :wacko::unsure:

Link to comment
Share on other sites

alcwzrd.exe is a process associated with the audio drivers from Realtek. The process is used for detection of new devices and should not be removed to unless causing problems.

ctfmon.exe is a process belonging to Microsoft Office Suite.\r It activates the Alternative User Input Text Input Processor (TIP) and the Microsoft Office XP Language Bar. "This program is a non-essential system process, but should not be terminated unless suspected to be causing problems.\r

Så Real Tek ljud och MS Office skapar ngt bekymmer, utifrån de fel du nämner tidigare, så du skulle kunna stänga ner processerna vi a aktivitetshanteraren för att se om du fortsättningsvis kommer att få BSOD

(OBS, jag är absolut ingen XP guru!)

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Gör så, jag finner inget mera just nu, som kan vara till hjälp, men hoppas att det kommer flera svar från andra som kanske vet mer!

Kanske en Hi Jack this logg kunde vara till hjälp!

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Gör så, jag finner inget mera just nu, som kan vara till hjälp, men hoppas att det kommer flera svar från andra som kanske vet mer!

Kanske en Hi Jack this logg kunde vara till hjälp!

Då fixar jag en sådan i morgon :)

Link to comment
Share on other sites

Hmm får undersöka detta låter hel skumt .:unsure:

Jag körde valideringen igen och de gick men ja kollade i felloggen som finns på datorn vet inte om de har nått med detta att göra men

3 mars 2010 Applicatio n Error Felaktigt program ctfmon.exe, version 5.1.2600.5512, felaktig modul am31376.dll, version 4.81.0.31376, felaktig adress 0x000014c5.

den 1 mars 2010 Applicatio n Error Felaktigt program alcwzrd.exe, version 1.1.0.12, felaktig modul am31376.dll, version 4.81.0.31376, felaktig adress 0x000014e5.

Modulen am31376.dll som är den som verkar krascha i båda fallen tillhör Ad Muncher så vitt jag kan förstå. Har du installerat det? Se om dina problem upphör om du avinstallerar det.

Link to comment
Share on other sites

http://oca.microsoft...eId=BAD_DUMPFIL

Borde ju tyda på att dumpfilen som skapades vid BSOD är dålig, skulle nog rekommendera kontroll av minne, samt hårddisk.

om man följer länken ovan (som återfinns i felmeddelandet)

Corrupted error report

Unfortunately, the error report you submitted is corrupted and can't be analyzed. Corrupted error reports are rare. They can be caused by hardware or software problems, and usually indicate a serious problem with your computer.

http://wer.microsoft.com/Responses/Response.aspx/79/en/5.1.2600.0.00000000.9.9?SGD=68ebc339-a8b4-4c77-b0bb-97920ae79e84#here

Båda lösningarna pekar på att göra kontroll av ram minnet.s

Edited by si3rra
Link to comment
Share on other sites

Ok då tar jag bort admuncher se om det hjälper.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:15:17, on 2010-03-04

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

c:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\ApvxdWin.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\ACER\PSM.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\GoGoData.com\GoGoData Toolbar\GoGoTray.exe

C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe

C:\Program\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\ADBUST~1.EXE

C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\WebProxy.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavBckPT.exe

c:\program\winamp\winamp.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Quero Toolbar\QueroBroker.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lunarstorm.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: GoGoData AdBuster - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: RoboForm - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:\WINDOWS\system32\smiehlp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: GoGoData AdBuster - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

O3 - Toolbar: &Quero - {A411D7F4-8D11-43EF-BDE4-AA921666388A} - C:\Program\QUEROT~1\Quero.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MPS] C:\ACER\PSM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alaunch] C:\Windows\alaunch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sBDrvDet] C:\Program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [GoGoTray.exe] C:\Program\GoGoData.com\GoGoData Toolbar\GoGoTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RoboForm] "C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboTaskBarIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program\LimeWire\LimeWire.exe

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: Anpassa meny - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: Fyll i formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_96D6FF0C6D236BF8.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: RF verktygsfält - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O8 - Extra context menu item: Spara formulär - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Fyll i formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Spara - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spara formulär - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygsfält - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: (no name) - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: GoGoData AdBuster - {7B6E4BB4-8464-47CF-9A5B-F82F6B408A6E} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://global.acer.com/

O16 - DPF: {140E4DF8-9E14-4A34-9577-C77561ED7883} (SysInfo Class) - http://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.1.67.0.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1266227602875

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe (file missing)

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - Unknown owner - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE (file missing)

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software International - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

--

End of file - 14147 bytes

Edited by Master_812
Link to comment
Share on other sites

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe

Ingår det inte i Panda att man får uppgradera till nya årsmodeller gratis? För ett tre år gammalt antivirusprogram är mycket dåligt på att hantera de skadliga program som är i farten numera. Det räcker inte att bara uppdatera virusdatabasen utan själva programmet måste uppgraderas också.

O2 - BHO: GoGoData AdBuster - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

Läs andras åsikter om företaget på http://www.mywot.com/sv/scorecard/gogodata.com

och User Reviews på http://download.cnet.com/GoGoData-Toolbar/3000-7786_4-10297983.html

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Det är en hel del kvar efter F-secure (Telia Säker Surf)

http://support.f-secure.com/enu/corporate/downloads/removeav.shtml första delen om "client products"

Link to comment
Share on other sites

C:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\psimreal.exe

Ingår det inte i Panda att man får uppgradera till nya årsmodeller gratis? För ett tre år gammalt antivirusprogram är mycket dåligt på att hantera de skadliga program som är i farten numera. Det räcker inte att bara uppdatera virusdatabasen utan själva programmet måste uppgraderas också.

O2 - BHO: GoGoData AdBuster - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL

Läs andras åsikter om företaget på http://www.mywot.com/sv/scorecard/gogodata.com

och User Reviews på http://download.cnet.com/GoGoData-Toolbar/3000-7786_4-10297983.html

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Det är en hel del kvar efter F-secure (Telia Säker Surf)

http://support.f-secure.com/enu/corporate/downloads/removeav.shtml första delen om "client products"

Kan man uppgradera till nya årsmodeller helt gratis ? trodde man fick betala får sådant :unsure: får kolla upp detta

Ska jag ta bort O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE & O2 - BHO: GoGoData AdBuster - {3EB9C349-7473-48AC-A59B-42F31751974B} - C:\Program\GoGoData.com\GOGODA~1\TOMAHA~1.DLL ?

Link to comment
Share on other sites

Om det var min dator så skulle jag avinstallera AdBuster och avbocka Alcmtr i msconfig - Autostart.

Jag vet inte vad som gäller Panda, men t ex Norton kan man gratis uppgradera till nya årsmodeller sedan ett par år. Om det inte är gratis att uppgradera så har du nog ett bättre skydd med gratis Avast och gratis brandvägg än med en tre år gammal Panda.

Edited by Cecilia
Link to comment
Share on other sites

Om det var min dator så skulle jag avinstallera AdBuster och avbocka Alcmtr i msconfig - Autostart.

Jag vet inte vad som gäller Panda, men t ex Norton kan man gratis uppgradera till nya årsmodeller sedan ett par år. Om det inte är gratis att uppgradera så har du nog ett bättre skydd med gratis Avast och gratis brandvägg än med en tre år gammal Panda.

Kan ju rekommendera Comodo 3.14, som ett alternativ, som dessutom är gratis och erbjuder ett mycket bra skydd!

(Utan att kritisera Avast!)

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...