Jump to content

Hyperlänk i Excel till PAINT fungerar ej


Recommended Posts

Hej!

Ett irriterande mysterium.

Har filformaten *.jpg och *.jpeg associerade med PAINT.

Har ett antal hyperlänkar i Excel till bildfiler i JPG-format.

Till för ca 2 veckor sedan fungerade allt som jag ville. Om jag klickade på en hyperlänk så öppnades bilderna i PAINT och jag kunde editera dem.

Sedan helt plötsligt slutade detta fungera. Först med felmeddelande om att "filformatet ej var associerat med något program", och efter OMinstallation av OFFICE(2007), så öppnas

bilderna helt plötsligt i Internet Explorer....???

Kör Windows 7 Professional.

Kan se att många andra haft liknande problem, men kan inte finna någon lösning.

Har någon en bra idé?

Björn

Link to comment
Share on other sites

Här är ett reparationsförfarande som jag kan tänka mig bör fungera.

Börja med att återställa standardvärdena med hjälp av nedanstående registerfiler. Efter omstart bör du kunna återassociera dom berörda filtilläggen med önskat program genom att högerklicka på lämplig fil och välja "Öppna med...", och se till så att "Använd alltid detta program...." är ibockat.

jpgExtDefault.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg]

"Content Type"="image/jpeg"

@="jpegfile"

"PerceivedType"="image"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\OpenWithList]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\OpenWithList\ehshell.exe]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\OpenWithProgids]

"jpegfile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\PersistentHandler]

@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile]

@="JPEG Image"

"EditFlags"=dword:00010000

"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\

00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\

32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\

00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,39,00,36,00,00,00

"ImageOptionFlags"=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\CLSID]

@="{25336920-03F9-11cf-8FD0-00AA00686F13}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\DefaultIcon]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,6d,00,\

61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,37,\

00,32,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open]

"MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\

69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\

00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,\

72,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,\

00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\

6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\

00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\

25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\

00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\

6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\

00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\

5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\

00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open\DropTarget]

"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\printto]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\printto\command]

@=hex(2):22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,\

75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,\

00,22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\

25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,\

00,69,00,6d,00,67,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,22,00,2c,00,49,00,\

6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,5f,00,50,00,72,00,69,00,6e,\

00,74,00,54,00,6f,00,20,00,2f,00,70,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,\

20,00,22,00,25,00,32,00,22,00,20,00,22,00,25,00,33,00,22,00,20,00,22,00,25,\

00,34,00,22,00,00,00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg]

"PreviewDetails"="prop:System.Photo.DateTaken;System.Keywords;*System.Photo.PeopleNames;System.Rating;*System.Image.Dimensions;*System.Size;System.Title;System.Author;System.Comment;*System.OfflineAvailability;*System.OfflineStatus;System.Photo.CameraManufacturer;System.Photo.CameraModel;System.Subject;*System.Photo.FNumber;*System.Photo.ExposureTime;*System.Photo.ISOSpeed;*System.Photo.ExposureBias;*System.Photo.FocalLength;*System.Photo.MaxAperture;*System.Photo.MeteringMode;*System.Photo.SubjectDistance;*System.Photo.Flash;*System.Photo.FlashEnergy;*System.Photo.FocalLengthInFilm;*System.DateCreated;*System.DateModified;*System.SharedWith"

"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.Title;System.Subject;System.Rating;System.Keywords;*System.Photo.PeopleNames;System.Comment;System.PropGroup.Origin;System.Author;System.Photo.DateTaken;System.ApplicationName;System.DateAcquired;System.Copyright;System.PropGroup.Image;System.Image.ImageID;System.Image.Dimensions;System.Image.HorizontalSize;System.Image.VerticalSize;System.Image.HorizontalResolution;System.Image.VerticalResolution;System.Image.BitDepth;System.Image.Compression;System.Image.ResolutionUnit;System.Image.ColorSpace;System.Image.CompressedBitsPerPixel;System.PropGroup.Camera;System.Photo.CameraManufacturer;System.Photo.CameraModel;System.Photo.FNumber;System.Photo.ExposureTime;System.Photo.ISOSpeed;System.Photo.ExposureBias;System.Photo.FocalLength;System.Photo.MaxAperture;System.Photo.MeteringMode;System.Photo.SubjectDistance;System.Photo.Flash;System.Photo.FlashEnergy;System.Photo.FocalLengthInFilm;System.PropGroup.PhotoAdvanced;System.Photo.LensManufacturer;System.Photo.LensModel;System.Photo.FlashManufacturer;System.Photo.FlashModel;System.Photo.CameraSerialNumber;System.Photo.Contrast;System.Photo.Brightness;System.Photo.LightSource;System.Photo.ExposureProgram;System.Photo.Saturation;System.Photo.Sharpness;System.Photo.WhiteBalance;System.Photo.PhotometricInterpretation;System.Photo.DigitalZoom;System.Photo.EXIFVersion;System.PropGroup.GPS;*System.GPS.Latitude;*System.GPS.Longitude;*System.GPS.Altitude;System.PropGroup.FileSystem;System.ItemNameDisplay;System.ItemType;System.ItemFolderPathDisplay;System.DateCreated;System.DateModified;System.Size;System.FileAttributes;System.OfflineAvailability;System.OfflineStatus;System.SharedWith;System.FileOwner;System.ComputerName"

"InfoTip"="prop:System.ItemType;System.Photo.DateTaken;System.Keywords;*System.Photo.PeopleNames;System.Rating;*System.Image.Dimensions;*System.Size;System.Title"

"ExtendedTileInfo"="prop:System.ItemType;System.Photo.DateTaken;*System.Image.Dimensions"

"SetDefaultsFor"="prop:System.Author;System.Document.DateCreated;System.Photo.DateTaken"

"ImageOptionFlags"=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\OpenWithList]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\OpenWithList\PhotoViewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell\setdesktopwallpaper]

"MultiSelectModel"="Player"

@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,\

74,00,6f,00,62,00,6a,00,65,00,63,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\

00,34,00,31,00,37,00,00,00

"NeverDefault"=""

"SuppressionSlapiPolicy"="ChangeDesktopBackground-Enabled"

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell\setdesktopwallpaper\Command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\

65,00,00,00

"DelegateExecute"="{ff609cc7-d34d-4049-a1aa-2293517ffcc6}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\ShellEx\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]

@="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithProgids]

"jpegfile"=hex(0):

jpegExtDefault.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg]

"Content Type"="image/jpeg"

@="jpegfile"

"PerceivedType"="image"

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\OpenWithProgids]

"jpegfile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\PersistentHandler]

@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}]

@="Null persistent handler"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}\PersistentAddinsRegistered]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}\PersistentAddinsRegistered\{89BCB740-6119-101A-BCB7-00DD010655AF}]

@="{c3278e90-bea7-11cd-b579-08002b30bfeb}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c3278e90-bea7-11cd-b579-08002b30bfeb}]

@="Null filter"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{c3278e90-bea7-11cd-b579-08002b30bfeb}\InprocServer32]

@=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,71,00,75,00,\

65,00,72,00,79,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Both"

[-HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile]

@="JPEG Image"

"EditFlags"=dword:00010000

"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\

00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\

32,00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\

00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,35,00,39,00,36,00,00,00

"ImageOptionFlags"=dword:00000003

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\edit]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\edit\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\

6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\

00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\

25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\

00,74,00,6f,00,20,00,47,00,61,00,6c,00,6c,00,65,00,72,00,79,00,5c,00,50,00,\

68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,\

00,6c,00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,\

77,00,5f,00,45,00,64,00,69,00,74,00,20,00,25,00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open]

"MuiVerb"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\

69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\

00,20,00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,47,00,61,00,6c,00,6c,00,65,00,\

72,00,79,00,5c,00,70,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,76,00,69,00,65,00,77,00,65,\

00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,33,00,30,00,34,00,33,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open\command]

@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\

00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\

6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\

00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\

25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\

00,74,00,6f,00,20,00,47,00,61,00,6c,00,6c,00,65,00,72,00,79,00,5c,00,50,00,\

68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,\

00,6c,00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,\

77,00,5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,\

00,25,00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\open\DropTarget]

"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}]

@="Windows Photo Gallery Viewer Image Verbs"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}\InProcServer32]

@=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,\

00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,\

68,00,6f,00,74,00,6f,00,20,00,47,00,61,00,6c,00,6c,00,65,00,72,00,79,00,5c,\

00,50,00,68,00,6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,\

64,00,6c,00,6c,00,00,00

"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}\shellex]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}\shellex\MayChangeDefaultMenu]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\printto]

[HKEY_CLASSES_ROOT\jpegfile\shell\printto\command]

@=hex(2):22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\

00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,\

75,00,6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,\

00,22,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,\

25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,\

00,69,00,6d,00,67,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,22,00,2c,00,49,00,\

6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,5f,00,50,00,72,00,69,00,6e,\

00,74,00,54,00,6f,00,20,00,2f,00,70,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,\

20,00,22,00,25,00,32,00,22,00,20,00,22,00,25,00,33,00,22,00,20,00,22,00,25,\

00,34,00,22,00,00,00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg]

"PreviewDetails"="prop:System.Photo.DateTaken;System.Keywords;System.Rating;*System.Image.Dimensions;*System.Size;System.Title;System.Author;System.Comment;*System.OfflineAvailability;*System.OfflineStatus;System.Photo.CameraManufacturer;System.Photo.CameraModel;System.Subject;*System.Photo.FNumber;*System.Photo.ExposureTime;*System.Photo.ISOSpeed;*System.Photo.ExposureBias;*System.Photo.FocalLength;*System.Photo.MaxAperture;*System.Photo.MeteringMode;*System.Photo.SubjectDistance;*System.Photo.Flash;*System.Photo.FlashEnergy;*System.Photo.FocalLengthInFilm;*System.DateCreated;*System.DateModified;*System.SharedWith"

"FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.Title;System.Subject;System.Rating;System.Keywords;System.Comment;System.PropGroup.Origin;System.Author;System.Photo.DateTaken;System.ApplicationName;System.DateAcquired;System.Copyright;System.PropGroup.Image;System.Image.ImageID;System.Image.Dimensions;System.Image.HorizontalSize;System.Image.VerticalSize;System.Image.HorizontalResolution;System.Image.VerticalResolution;System.Image.BitDepth;System.Image.Compression;System.Image.ResolutionUnit;System.Image.ColorSpace;System.Image.CompressedBitsPerPixel;System.PropGroup.Camera;System.Photo.CameraManufacturer;System.Photo.CameraModel;System.Photo.FNumber;System.Photo.ExposureTime;System.Photo.ISOSpeed;System.Photo.ExposureBias;System.Photo.FocalLength;System.Photo.MaxAperture;System.Photo.MeteringMode;System.Photo.SubjectDistance;System.Photo.Flash;System.Photo.FlashEnergy;System.Photo.FocalLengthInFilm;System.PropGroup.PhotoAdvanced;System.Photo.LensManufacturer;System.Photo.LensModel;System.Photo.FlashManufacturer;System.Photo.FlashModel;System.Photo.CameraSerialNumber;System.Photo.Contrast;System.Photo.Brightness;System.Photo.LightSource;System.Photo.ExposureProgram;System.Photo.Saturation;System.Photo.Sharpness;System.Photo.WhiteBalance;System.Photo.PhotometricInterpretation;System.Photo.DigitalZoom;System.Photo.EXIFVersion;System.PropGroup.FileSystem;System.ItemNameDisplay;System.ItemType;System.ItemFolderPathDisplay;System.DateCreated;System.DateModified;System.Size;System.FileAttributes;System.OfflineAvailability;System.OfflineStatus;System.SharedWith;System.FileOwner;System.ComputerName"

"InfoTip"="prop:System.ItemType;System.Photo.DateTaken;System.Keywords;System.Rating;*System.Image.Dimensions;*System.Size;System.Title"

"ExtendedTileInfo"="prop:System.ItemType;System.Photo.DateTaken;*System.Image.Dimensions"

"SetDefaultsFor"="prop:System.Author;System.Document.DateCreated;System.Photo.DateTaken"

"ImageOptionFlags"=dword:00000003

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\OpenWithList]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\OpenWithList\PhotoViewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\ShellEx\ContextMenuHandlers]

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\ShellEx\ContextMenuHandlers\ShellImagePreview]

@="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg\OpenWithProgids]

"jpegfile"=hex(0):

Link to comment
Share on other sites

Har du provat att byta program för att se om det överhuvudtaget går att ändra associering?

Vilket operativsystem har du?

.....jaa, det går att byta program i programassocieringen, till ex till Microsoft Picture Manager, men denna

ändring slår INTE igenom när jag klickar på HYPERLÄNKEN i Excel....där öppnas FORTFARANDE Internet Explorer som bildvisare för jpg-bilden.

...som jag skrev så har jag Windows 7 professsional...

Björn

Link to comment
Share on other sites

Här är ett reparationsförfarande som jag kan tänka mig bör fungera.

Börja med att återställa standardvärdena med hjälp av nedanstående registerfiler. Efter omstart bör du kunna återassociera dom berörda filtilläggen med önskat program genom att högerklicka på lämplig fil och välja "Öppna med...", och se till så att "Använd alltid detta program...." är ibockat.

Spännande, skall testa i kväll!

TACK.....för att jag åtminstone tills vidare har fått hoppet åter.....:-)

Björn

Link to comment
Share on other sites

...som jag skrev så har jag Windows 7 professsional...

Björn

Jag är lite splittrad idag ;) men den här lösningen har jag sett på flera ställen.

My default program to open .JPG files is set to windows picture and fax viewer

I use excel a lot and have many hyperlinks to .JPG files and other excel

workbooks. Since the upgrade to ie8 when clicking a hyperlink from excel to a

..JPG file it opens in an internet explorer window instead of the default

program. I have had this problem before using ie7 and it was cured with a

registry entry in

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Internet:

DWORD ForceShellExecute = 1

Adding this Dword does in fact cure the problem and hyperlinks to picture

files now open in the default program.

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite splittrad idag ;) men den här lösningen har jag sett på flera ställen.

My default program to open .JPG files is set to windows picture and fax viewer

I use excel a lot and have many hyperlinks to .JPG files and other excel

workbooks. Since the upgrade to ie8 when clicking a hyperlink from excel to a

..JPG file it opens in an internet explorer window instead of the default

program. I have had this problem before using ie7 and it was cured with a

registry entry in

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\Internet:

DWORD ForceShellExecute = 1

Adding this Dword does in fact cure the problem and hyperlinks to picture

files now open in the default program.

Detta tips fungerade EN gång, när jag inte bara lagt imn detta DWORD-värde i ...12.0....utan även i ...9.0.....

Därefter fick jag bara felmeddelanden när jag klickade på länkarna..."Åtgärden orsakade ett fel"....eller något liknande....

Så detta gick inte, tyvärr!

Link to comment
Share on other sites

Här är ett reparationsförfarande som jag kan tänka mig bör fungera.

Börja med att återställa standardvärdena med hjälp av nedanstående registerfiler. Efter omstart bör du kunna återassociera dom berörda filtilläggen med önskat program genom att högerklicka på lämplig fil och välja "Öppna med...", och se till så att "Använd alltid detta program...." är ibockat.

Näe, detta gjorde inte heller någon skillnad.

tyvärr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...