Jump to content

Datorn laggar när jag bränner samtidigt


__087

Recommended Posts

Hejsan, som topic lyder så laggar datorn + wmp musiken när jag bränner dvdr i IMG Burn samtidigt. Detta har fungerat jätte bra tidigare, har uppdaterat ImgBurn men vet inte ifall de är pga det. Någon som har tips på vad de kan bero på?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hejsan, som topic lyder så laggar datorn + wmp musiken när jag bränner dvdr i IMG Burn samtidigt. Detta har fungerat jätte bra tidigare, har uppdaterat ImgBurn men vet inte ifall de är pga det. Någon som har tips på vad de kan bero på?

Datorn laggar även om jag t.ex installerar spel och lyssnar på musik, vad kan detta bero på? har haft inlägget över en vecka utan svar, skickar med en HJT-logga ifall ni kan se något i den.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:38:40, on 2010-04-12

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17023)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\mIRC\mirc.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: XBTBPos00 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in RSS Bandit - C:\Documents and Settings\tompa\Application Data\RssBandit\iecontext_subscribebandit.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

--

End of file - 5851 bytes

Link to comment
Share on other sites

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

Är Voddler avinstallerad?

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

Det där ska ju vara någon sorts halvdan brandvägg från Nvidia. Det vore inte första gången den påverkade en dator negativt.

http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t3455.html

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

Det där lär visst vara nTune http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.54.00.html men dels vet jag vad nTune har med internetanslutningen att göra och dels är det konstigt att den finns med fyra gånger. Men det är kanske inte nTune utan Network Access Manager, men den borde inte finnas fyra gånger heller.

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

Bonjour kan väl vara lite konstig ibland så om du inte använder det avinstallera.

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Men inget som ska påverka prestanda.

Det syns inte till något skadligt, men å andra sidan finns det väldigt mycket skadligt som inte syns i en HijackThis-logg. Kolla upp datorn med t ex Kasperskys online-skanning och MBAM.

Men det finns säkert många möjliga anledningar till ditt problem. En hårddisk som inte mår så bra utan kräver omläsningar kan göra en dator seg/långsam.

Link to comment
Share on other sites

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

Är Voddler avinstallerad?

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

Det där ska ju vara någon sorts halvdan brandvägg från Nvidia. Det vore inte första gången den påverkade en dator negativt.

http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t3455.html

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvlsp.dll

Det där lär visst vara nTune http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.54.00.html men dels vet jag vad nTune har med internetanslutningen att göra och dels är det konstigt att den finns med fyra gånger. Men det är kanske inte nTune utan Network Access Manager, men den borde inte finnas fyra gånger heller.

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

Bonjour kan väl vara lite konstig ibland så om du inte använder det avinstallera.

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Men inget som ska påverka prestanda.

Det syns inte till något skadligt, men å andra sidan finns det väldigt mycket skadligt som inte syns i en HijackThis-logg. Kolla upp datorn med t ex Kasperskys online-skanning och MBAM.

Men det finns säkert många möjliga anledningar till ditt problem. En hårddisk som inte mår så bra utan kräver omläsningar kan göra en dator seg/långsam.

datorn började fungera allt sämre och allt krångla, här tog de sån tid att få hjälp vilket gjorde att jag valde och installera om hela datorn. Nu funkar allt som det ska igen, detta ämne är alltså löst :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...