Jump to content

Problem med Winload.exe


Japanmannen

Recommended Posts

Då jag skulle starta min dator i morse kunde jag inte få fram flervalsstartmenyn, utan det stod något om winload.exe.

Bootade då med Windows 7 skivan och valde att reparera datorn. Windows hittade genast startup-problemet och jag lät det fixas. Sedan var det inget problem att logga in i Windows 7 och Vista, men jag kan inte logga in i XP som är på C. Då jag försöker står det följande:

Invalid BOOT.INI file

Booting from C:\windows\

NTDETECT failed

Har VistaBootPRO och BCDedit och tycker mig ha testat alternativen som finns där.

Så här ser boot.ini ut och det har den alltid gjort med flervalsstart XP, Vista och Windows 7:

;
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
;
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional x64 Edition" /FASTDETECT /NOEXECUTE=OPTIN

Link to comment
Share on other sites

Se till så att du har filerna NTLDR, Ntdetect.com och boot.ini på G:

G: verkar spöka till det.

Jag kopplade ur G:, som är en egen disk och jag endast använder till lagring, då kan jag logga in på Windows XP. Men jag får ingen starthanterare att välja OS på.

Edit: Med hjälp av VistaBootPRO lät jag återinstallera Vista Bootloader och då kan jag välja vilket som av de 4 operativen att logga in på. Alla 4 funkar.

Återstår att åter koppla in disk G. Då jag gör det är jag tillbaka på ruta 1. Dvs sedr alla 4 OS i starthanteraren, men då jag försöker med XP får jag ntoskrnl.exe saknas eller är korrupt. De 3 övriga operativen går att logga in på.

Edited by Japanmannen
Link to comment
Share on other sites

Hmmm, du säger att G: bara var datadisk men enligt konfigurationsfilen du tog fram med bcdedit-kommandot var G: bootenheten på din dator, vilket förklarar varför du inte fick några bootalternativ när du kopplade ur G: :)

Har du möjlighet att skicka en ny rapport med output från kommandot "bcdedit"?

Nu är G inkopplad igen. Jag ser alla 4 i starthanteraren, men kan bara logga in i 3. Inte XP som ligger först. Det blir bara "ntoskrnl.exe saknas eller är korrupt." Det står att man ska återinstallera en kopia av filen. Har gjort detta ett flertal gånger. För att vara säker har jag först tagit bort filen i System32-mappen, installerat en kopia (via boot med XP-skivan och Repair/Recovery console) och verifierat att den sedan finns där.

Jag öppnade Bootmgr med Anteckningar och bland alla miljoner kryptiska tecken finns några rader om att "BOOTMGR image is corrupt. The system cannot boot. The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum. Boot Parameters size (0x%lx) is too big BTAPENT. No physical memory is available at the location required for the Windows Boot

Manager. The system can not continue."

bcdedit nu:

CMDII.txt

EDIT: Problemet löst. :)

Jag skrev aldrig att då jag i första läget bootade med Windows 7 skivan och reparerade, så fick jag upp tryck F1 för BIOS inställningar. Slarvade och tittade inte på hårddiskprioriteringen då. Gjorde det nu och fann att dsiken G hade blivit första bootalternativet. Det förklarar då att G blev bootenhet, då jag använde "alla" alternativ i BCDEdit och VistaBootPRO.

Ändra tillbaka till som det alltid varit och då fungerar flervalsstart och inloggning till alla 4 systemen. Men först fick jag återinstallera Vista bootloader med hjälp av VistaBootPRO.

CMDIII.txt

Tack för responsen!

Edited by Japanmannen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...