Jump to content

Trojan horse Generic17.BKCS - HJÄLP!


Recommended Posts

Surfade runt igår och lyckades dra på mig all möjlig s*it. Det mesta lyckades jag få bort med AVG men inte "Trojan horse Generic17.BKCS". Nu när jag kör AVG för 10:e gången efter den första rensningen har jag plötsligt över 10 found threats - igen. Verkar som att den lilla rackaren förökar sig... Vore extremt tacksam för en detljerad steg för steg-beskrivning hur jag får bort detta. Det verkar hålla till i C:\WINDOWS\system32\svchost.exe och C:\WINDOWS\system32\services.exe.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

För att du ska få så bra hjälp som möjligt så är det bra om nedanstående information finns i ditt inlägg.

Beskriv noga vad du har för problem med datorn, varför du tror eller vet att det finns skadliga program i datorn.

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Bifoga gärna loggar från AVG

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hejsan!

Otroligt tacksam för hjälp, dessa bitar är jag helt novis på.

När jag öppnade en webbsida fick jag upp det där vanliga meddelandet med texten "du har femhundrasjuttioelva möjliga hot, ladda ner xx för att få bort dem, bla bla". Klickade bort det och då fick jag upp ett meddelande från Windows som sa att nya program hade installerats. Efter det fick jag meddelande på meddelande från AVG om virus. Körde en scan där 12 filer hittades. Under tiden ploppar det upp falska varningsmeddelanden, en fejkscan börjar rulla och flera fönster öppnas i explorer. Skickade 10/12 till "vault" men fick inte bort ovanstående. Körde ett par virusscan igen och det var bara dessa två som visades. Sista gången kör jag nu och just i detta nu är jag uppe i över 10 st igen. Datorn är otroligt seg när det gäller att ladda webbsidor och det öppnas nya fönster i expolorer sporadiskt (som jag klickar bort, vissa har AVG blockerat direkt).

Hur hittar jag rätt logg i AVG (vad ska den visa)?

Ska genast fixa loggen från DDS!

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Klicka AVG ikonen så att programmet öppnas, titta efter Virussökningar eller Karantän, där borde det finnas loggfiler eller möjlighet att skapa.

Hittas säkert i programmets överblick när du öppnat det.

Men först och främst DDS, är det viktigaste just nu!

Lycka till.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Här kommer DDS-loggen:

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Carlsson at 13:10:40,37 on 2010-05-08

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.503.58 [GMT 2:00]

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

svchost.exe

C:\DOCUME~1\Carlsson\LOKALA~1\Temp\khvcol.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgui.exe

C:\DOCUME~1\Carlsson\LOKALA~1\Temp\Qxr.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgscanx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Qqofia.exe

C:\Documents and Settings\Carlsson\Skrivbord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.yahoomail.com/

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: CvgraphObj Object: {12355f3e-90c3-41aa-8705-15969af7f210} - c:\windows\vgraph.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {ae7cd045-e861-484f-8273-0445ee161910} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Adobe PDF: {47833539-d0c5-4125-9fa8-0819e2eaac93} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

EB: Adobe PDF: {182ec0be-5110-49c8-a062-beb1d02a220b} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

mRun: [28218] c:\docume~1\carlsson\lokala~1\temp\khvcol.exe

mRunServices: [virtual] winit.exe

mRunServices: [winprotect] winprotect.exe

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

mExplorerRun: [50pfo] c:\docume~1\carlsson\lokala~1\temp\uxq9by.exe

StartupFolder: c:\docume~1\tessas\program\autost~1\adobeg~1.lnk - c:\program\delade filer\adobe\calibration\Adobe Gamma Loader.exe

StartupFolder: c:\docume~1\tessas\program\autost~1\antima~1.lnk - c:\documents and settings\carlsson\application data\6b1bf2894df37d8d65c53af902c34e41\gotnewupdate000.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\adobea~1.lnk - c:\windows\installer\{ac76ba86-1033-0000-7760-000000000002}\SC_Acrobat.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\adober~1.lnk - c:\program\adobe\acrobat 7.0\reader\reader_sl.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\micros~1.lnk - c:\program\microsoft office\office10\OSA.EXE

IE: Convert link target to Adobe PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert link target to existing PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert selected links to Adobe PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert selected links to existing PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Convert selection to Adobe PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert selection to existing PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert to existing PDF - c:\program\adobe\acrobat 7.0\acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~2\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - hxxp://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program\avg\avg9\avgpp.dll

Notify: 6c5c78f6382 - c:\windows\system32\__c00C5394.dat

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll

Notify: __c002DF46 - c:\windows\system32\__c002DF46.dat

Notify: __c00625B0 - c:\windows\system32\__c00625B0.dat

Notify: __c009CC40 - c:\windows\system32\__c009CC40.dat

Notify: __c00D8E43 - c:\windows\system32\__c00D8E43.dat

Notify: __c00F6C71 - c:\windows\system32\__c00F6C71.dat

SSODL: GootkitSSO - {F9C48D19-7C91-4DCD-945E-A7A4149436F0} - c:\windows\system32\msxsltsso.dll

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-8-24 216200]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2008-8-24 29512]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-2-23 242896]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-3-18 308064]

S0 ipnhc;ipnhc; [x]

S2 SVKP;SVKP;\??\c:\windows\system32\svkp.sys --> c:\windows\system32\SVKP.sys [?]

S3 RioS50;RioS50 driver;c:\windows\system32\drivers\RioS50.sys [2005-5-30 12661]

=============== Created Last 30 ================

2010-05-07 21:20:14 0 d-----w- c:\docume~1\carlsson\applic~1\Smart-Ads-Solutions

2010-05-07 21:19:04 1 ----a-w- c:\documents and settings\carlsson\oashdihasidhasuidhiasdhiashdiuasdhasd

2010-05-07 21:18:30 0 d-----w- c:\program\Smart-Ads-Solutions

2010-05-07 21:18:18 50990 ----a-w- c:\windows\system32\hjwkzkorga.exe

2010-05-07 21:18:09 0 d-----w- c:\program\ezLife

2010-05-07 21:17:12 175104 ----a-w- c:\windows\Qqofia.exe

2010-05-07 21:16:56 210816 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\ndis.sys

2010-05-07 21:16:41 216576 ----a-w- c:\windows\system32\sshnas21.dll

2010-05-07 21:16:37 24064 -c--a-w- C:\lsass.exe

2010-05-07 21:16:13 36743 ----a-w- c:\windows\system32\net.net

2010-05-02 23:06:14 298496 ----a-w- c:\windows\system32\ykmhbjvg.dll

2010-05-02 23:05:46 319488 ----a-w- c:\windows\system32\sgsnngyc.dll

2010-04-22 16:29:58 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

==================== Find3M ====================

2010-05-07 21:16:57 210816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2010-04-24 08:52:52 242896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-03-28 15:27:28 47992 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-03-28 15:27:28 315338 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-03-18 05:55:16 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-18 05:54:58 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-10 06:17:42 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-25 06:19:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-17 12:09:32 2190720 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 19:09:30 2067584 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-14 19:32:57 58728 ----a-w- c:\windows\fonts\scriptina.zip

2010-02-12 04:35:03 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

2009-05-20 17:34:42 32768 --sha-w- c:\windows\system32\config\systemprofile\lokala inställningar\tidigare\history.ie5\mshist012009052020090521\index.dat

============= FINISH: 13:15:02,96 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Kan detta vara rätt från AVG (Virus vault)?

"Infection";"Trojan horse Cryptic.LK";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\tyysqcc.exe";"";"2010-05-07, 23:18:28"

"Infection";"Trojan horse SHeur3.VDE";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\uxq9by.exe";"";"2010-05-07, 23:18:37"

"Infection";"Trojan horse Rootkit-Agent.EG";"C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys";"";"2010-05-07, 23:18:37"

"Infection";"Trojan horse Rootkit-Agent.EG";"C:\WINDOWS\system32\drivers\ipnhc.sys";"";"2010-05-07, 23:18:37"

"Infection";"Trojan horse Downloader.Agent2.SNU";"C:\WINDOWS\system32\msxsltsso.dll";"";"2010-05-07, 23:18:38"

"Infection";"Trojan horse Dropper.Generic2.GLN";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\878.exe";"";"2010-05-07, 23:18:44"

"Infection";"Trojan horse Dropper.Generic2.GGE";"C:\WINDOWS\system32\nkghqexjt.exe";"";"2010-05-07, 23:23:34"

"Infection";"Trojan horse Downloader.Generic9.BDXG";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Application Data\6B1BF2894DF37D8D65C53AF902C34E41\hookdll.dll";"";"2010-05-07, 23:28:03"

"Infection";"Trojan horse Cryptic.LK";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\mcillbuu.exe";"";"2010-05-07, 23:32:28"

"Infection";"Trojan horse Cryptic.LK";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\2212XFLK\fjnvpk[1].htm";"";"2010-05-07, 23:41:29"

"Infection";"Trojan horse Cryptic.LK";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\TTLWTMOA\fjnvpk[1].htm";"";"2010-05-07, 23:48:57"

"Infection";"Trojan horse Generic17.BRVA";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\TTLWTMOA\imwaic[1].htm";"";"2010-05-07, 23:49:01"

"Infection";"Trojan horse Dropper.Generic2.GGE";"C:\Documents and Settings\Carlsson\nkghqexjt.exe";"";"2010-05-07, 23:54:31"

"Infection";"Trojan horse Downloader.Agent2.SNU";"C:\WINDOWS\system32\msxsltsso.dll";"";"2010-05-08, 00:53:13"

"PUP";"Adware Generic4.AFDI";"C:\WINDOWS\system32\nuwynjythpcrv.dll";"";"2010-05-08, 00:53:17"

"Infection";"Trojan horse Generic17.BRVA";"C:\WINDOWS\system32\regedit.exe";"";"2010-05-08, 00:53:22"

"Infection";"Trojan horse Generic17.BRVA";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\imiyus.exe";"";"2010-05-08, 08:00:19"

"Infection";"Trojan horse Generic17.BRVA";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\awkvrft.exe";"";"2010-05-08, 08:00:19"

"PUP";"Adware Generic4.AFDI";"C:\Documents and Settings\Carlsson\Lokala inställningar\Temp\RarSFX0\howi410.exe";"";"2010-05-08, 08:10:55"

"Infection";"Trojan horse Rootkit-Agent.EG";"C:\System Volume Information\_restore{CEDDDEE4-FB13-4675-A7E6-39FDF5A67B5D}\RP1439\A0107403.sys";"";"2010-05-08, 09:35:33"

"Infection";"Trojan horse Dropper.Generic2.GGE";"C:\System Volume Information\_restore{CEDDDEE4-FB13-4675-A7E6-39FDF5A67B5D}\RP1439\A0108380.exe";"";"2010-05-08, 10:24:43"

"Infection";"Trojan horse Downloader.Agent2.SNU";"C:\WINDOWS\system32\msxsltsso.dll";"";"2010-05-08, 10:32:02"

Link to comment
Share on other sites

Hej,

hoppas att du kan ladda hem Malwarebytes.

Vi tar den från http://download.cnet.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

med tanke på att du har blockerade webbsidor.

Installera programmet, låt det uppdatera och välj snabbskanner.

Återkom med logg, finns under fliken loggar, som txt dokument.

Om det av någon anledning inte skulle gå att hämta, installera eller köra Malwarebytes, återkom omedelbart.

Även om Malwarebytes ber dig att starta om datorn, gör inte det.

Återkom så fort du är klar.

MVh

Mats H

PS! Svarar inte jag så gör Cecilia det! :)

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Låt MBAM ta bort allt den hittade UTOM den sista raden:

C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntndis.sys (Rootkit.Agent)

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kört RKill 3 ggr, den svarta rutan kommer upp och sedan inget, förutom en bekräftelse i txt-format att det är slutfört. Är det rätt? Testar att köra Malwarebytes och DDS nu (märker redan att datorn blivit piggare :) )

Link to comment
Share on other sites

När Malwarebytes kört klart fick jag upp detta meddelande:

"Vissa poster kunde inte tas bort. En loggfil sparades till loggmappen.

Din dator behöver startas om för att slutföra borttagningsprocessen. Vill du starta om datorn nu?"

Har detta att göra med att jag bockade ur C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntndis.sys?

Hur går jag vidare, ska jag starta om datorn?

Link to comment
Share on other sites

Änligen klart! Här kommer loggen:

ComboFix 10-05-07.07 - Carlsson 2010-05-08 18:01:11.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.503.206 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Carlsson\Skrivbord\ComboFix.exe

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

VARNINIG -ÅTERSTÄLLNINGSKONSOLEN (THE RECOVERY CONSOLE) ÄR INTE INSTALLERAD PÅ DEN HÄR DATORN !!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\020000005dfb0295C.manifest

c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\020000005dfb0295O.manifest

c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\020000005dfb0295P.manifest

c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\020000005dfb0295R.manifest

c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\020000005dfb0295S.manifest

c:\documents and settings\Tessas\Program\Antimalware Doctor

c:\documents and settings\Tessas\Program\Antimalware Doctor\Antimalware Doctor.lnk

c:\documents and settings\Tessas\Program\Antimalware Doctor\Uninstall.lnk

c:\program\Antivirus

c:\program\Antivirus\avg_free_stf_en_8_138a1332.exe

c:\windows\system32\Ijl11.dll

c:\windows\system32\msxsltsso.dll

c:\windows\system32\sgsnngyc.dll

c:\windows\system32\ykmhbjvg.dll

Infekterad kopia av c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys hittades och desinficerades.

Återställd kopia från - Kitty had a snack :P

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_SSHNAS

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-04-08 till 2010-05-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-05-08 13:23 . 2010-05-08 13:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\Malwarebytes

2010-05-08 13:23 . 2010-04-29 13:39 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-05-08 13:23 . 2010-05-08 13:23 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Malwarebytes

2010-05-08 13:23 . 2010-04-29 13:39 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-05-08 13:23 . 2010-05-08 13:23 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-05-08 11:52 . 2010-05-08 11:52 -------- d-----w- c:\windows\system32\config\systemprofile\Tracing

2010-05-08 11:51 . 2010-05-08 11:51 -------- d-----r- c:\documents and settings\LocalService\Favoriter

2010-05-07 21:18 . 2010-05-07 21:18 50990 ----a-w- c:\windows\system32\hjwkzkorga.exe

2010-05-07 21:16 . 2010-05-07 21:16 210816 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\ndis.sys

2010-04-22 16:29 . 2010-02-12 10:03 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-05-07 21:16 . 2002-08-29 00:09 210816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

2010-04-24 08:53 . 2010-04-24 08:53 242696 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgtdix.sys

2010-04-24 08:52 . 2010-02-23 21:53 242896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-04-24 08:50 . 2010-04-24 08:50 1689952 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgupd.dll

2010-04-18 09:59 . 2004-10-15 17:04 -------- d-----w- c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\AdobeUM

2010-04-18 09:20 . 2004-10-06 15:51 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Adobe

2010-04-17 16:03 . 2009-05-18 17:58 -------- d-----w- c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\Spotify

2010-04-16 15:48 . 2010-02-13 10:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Skype

2010-04-16 15:33 . 2010-02-13 10:18 -------- d-----w- c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\skypePM

2010-04-12 17:22 . 2009-11-10 13:44 79488 ----a-w- c:\documents and settings\Carlsson\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_17\gtapi.dll

2010-04-10 08:57 . 2010-04-10 08:57 4255072 ----a-w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\avg9\update\backup\avgcorex.dll

2010-03-28 15:27 . 2001-09-28 12:00 47992 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-03-28 15:27 . 2001-09-28 12:00 315338 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-03-18 05:55 . 2010-03-18 05:55 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-18 05:55 . 2008-08-24 16:30 29512 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys

2010-03-18 05:54 . 2008-08-24 16:30 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-10 06:17 . 2002-09-09 12:08 420352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-02-25 06:19 . 2002-09-09 12:08 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-24 13:11 . 2002-08-28 23:59 455680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2010-02-17 12:09 . 2002-09-09 11:18 2190720 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-02-16 19:09 . 2002-09-09 13:18 2067584 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-02-13 10:18 . 2010-02-13 10:18 56 ---ha-w- c:\windows\system32\ezsidmv.dat

2010-02-12 04:35 . 2002-09-09 12:06 100864 ----a-w- c:\windows\system32\6to4svc.dll

2010-02-11 12:02 . 2002-08-28 23:37 226880 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip6.sys

.

------- Sigcheck -------

[-] 2010-05-07 21:16 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 210816 . . [------] . . c:\windows\system32\drivers\ndis.sys

[-] 2010-05-07 21:16 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 210816 . . [------] . . c:\windows\system32\dllcache\ndis.sys

[-] 2008-04-13 19:20 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 182656 . . [------] . . c:\windows\ServicePackFiles\i386\ndis.sys

[-] 2004-08-04 06:14 . !HASH: COULD NOT OPEN FILE !!!!! . 182912 . . [------] . . c:\windows\$NtServicePackUninstall$\ndis.sys

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

"msnmsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2009-07-26 3883840]

c:\documents and settings\Tessas\Program\Autostart\

Adobe Gamma.lnk - c:\program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2005-3-16 113664]

c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\

Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk - c:\windows\Installer\{AC76BA86-1033-0000-7760-000000000002}\SC_Acrobat.exe [2007-12-14 25214]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\avgrsstarter]

2010-03-18 05:55 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\rtcshare.exe"=

"c:\\Program\\NetMeeting\\conf.exe"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office10\\FRONTPG.EXE"=

"c:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\Spotify\\spotify.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG9\\avgupd.exe"=

"c:\\Program\\AVG\\AVG9\\avgnsx.exe"=

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-08-24 216200]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-02-23 242896]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe [2010-03-18 308064]

S0 ipnhc;ipnhc; [x]

S2 SVKP;SVKP;\??\c:\windows\system32\SVKP.sys --> c:\windows\system32\SVKP.sys [?]

S3 RioS50;RioS50 driver;c:\windows\system32\drivers\RioS50.sys [2005-05-30 12661]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2008-02-29 716272]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2010-04-19 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2010-05-08 c:\windows\Tasks\Symantec NetDetect.job

- c:\program\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE [2005-01-22 15:08]

2010-05-08 c:\windows\Tasks\WGASetup.job

- c:\windows\system32\KB905474\wgasetup.exe [2009-05-18 20:18]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.yahoomail.com/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

IE: Convert link target to Adobe PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert link target to existing PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert selected links to Adobe PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

IE: Convert selected links to existing PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

IE: Convert selection to Adobe PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert selection to existing PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: Convert to Adobe PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

IE: Convert to existing PDF - c:\program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

Trusted Zone: cnet.com\download

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\Java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\Java\classes\xmldso.cab

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

SSODL-GootkitSSO-{92E434D8-F7F1-43D3-955B-E8E270D9738A} - c:\windows\System32\msxsltsso.dll

Notify-6c5c78f6382 - c:\windows\system32\__c00C5394.dat

**************************************************************************

catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-05-08 18:15

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net

device: opened successfully

user: MBR read successfully

called modules: ntoskrnl.exe >>UNKNOWN [0x8234E0E0]<<

kernel: MBR read successfully

detected MBR rootkit hooks:

\Driver\Disk -> CLASSPNP.SYS @ 0xf8585f28

\Driver\ACPI -> ACPI.sys @ 0xf84f8cb8

\Driver\atapi -> atapi.sys @ 0xf848a852

IoDeviceObjectType -> DeleteProcedure -> ntoskrnl.exe @ 0x805a0615

ParseProcedure -> ntoskrnl.exe @ 0x8056c3ac

\Device\Harddisk0\DR0 -> DeleteProcedure -> ntoskrnl.exe @ 0x805a0615

ParseProcedure -> ntoskrnl.exe @ 0x8056c3ac

NDIS: -> SendCompleteHandler -> 0x0

PacketIndicateHandler -> 0x0

SendHandler -> 0x0

user & kernel MBR OK

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A8A45CF7-6BE6-B2C1-72491EAB2E9A6B2B}\{B617CAED-A840-2A11-665EBDF0B9E06934}\{20694653-0A9D-BD70-6F24016076B199C3}*]

"1D1OWFM6WKF6TLM3S2BGKKUUDG1"=hex:01,00,01,00,00,00,00,00,71,4a,e0,45,b7,4f,44,

fb,35,81,92,71,e8,29,5a,84,14,35,16,70,d8,6e,ff,61

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'explorer.exe'(3384)

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

c:\program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

c:\program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\program\Bonjour\mDNSResponder.exe

c:\program\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\windows\system32\MsPMSPSv.exe

c:\program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2010-05-08 18:22:02 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-05-08 16:21

Före genomsökningen: 33 402 306 560 byte ledigt

Efter genomsökningen: 34 922 930 176 byte ledigt

- - End Of File - - 30F76DB1E7DE3DF183FB87E01C84EB48

Link to comment
Share on other sites

Hej,

När du körde Combofix, fick du någon fråga om att installera återställningskonsolen, (THE RECOVERY CONSOLE), svarade du ja, och fick ett felmeddelande?

Om du svarat Nej på frågan, kör Combofix och svara Ja på att installera återställningskonsolen, (THE RECOVERY CONSOLE).

Tala om hur du gjorde, innan du startar om Combofix eller laddar upp filer.

Ladda upp följande filer på Virustotal:

C:\Windows\System32\Userinit.exe

C:\Windows\Explorer.exe

c:\Windows\system32\hjwkzkorga.exe

c:\Windows\system32\drivers\ndis.sys

Virustotal hittar du här:

http://www.virustotal.com/sv/

Tryck på Bläddra knappen, och leta dig fram till filen, sökvägen ser du här ovan.

När du hittat den tryck Skicka fil.

Återkom med svarslänkarna här i din tråd.

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Ja det fick jag, jag svarade nej eftersom jag hade inaktiverat AVG och för att hämta var man tvungen att gå online. Tänkte att jag kunde göra det när allt var klart och jag dragit igång AVG igen.

Jag ska alltså både köra ComboFix igen, OCH ladda ner filerna? Hur gör jag då jag måste inaktivera AVG för att köra ComboFix men samtidigt gå online för att hämta återställningskonsolen?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kör Combofix och svara Ja på att installera återställningskonsolen, den är viktig.

Du ska stänga av alla program, du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Brandväggen skyddar.

Efter det klistrar du in loggen, och börjar med Virustotal.

Hör av dig om det blir ngt problem!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

det är troligen den skadliga koden i virusen som orsakar detta

Du får köra på , med AVG frånslaget.

Prova att stänga av AVG från Aktivitetetshanteraren, högerklicka nere på den grå/eller svarta raden nederst i ditt fönster, Välj Aktiviteteshanterare, så

ser du om AVG är igång, markera AVG och klicka på Stäng.

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...