Jump to content

Enheten \Device\Ide\iaStor0 har inte svarat inom den angivna tidsgränsen


Samot Orbsla

Recommended Posts

Jag får med viss regelbundenhet problem med att datorn fryser, och att hårddiskaktiviteten tycks abnorm, dvs HDD lampan lyser hela tiden som datorn är frusen. Efter en tid, släpper den sitt frusna tillstånd.

Jag har en Corsair Force 3 120 GB med senaste firmware. Maskinen är en Lenovo Z61p 0764 KSG med 4GB RAM.

Jag har stoppat virus och brandvägg och kört bl.a. en OTL och fick loggen nedan. Kan någon bistå mig? Kanske Cecilia?

 

=========================

 

OTL logfile created on: 2013-01-15 08:54:53 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0     Folder = C:\Users\Lenovo\Downloads
64bit- Professional Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.10.9200.16438)
Locale: 0000041d | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd
 
3,00 Gb Total Physical Memory | 1,79 Gb Available Physical Memory | 59,65% Memory free
6,00 Gb Paging File | 4,47 Gb Available in Paging File | 74,52% Paging File free
Paging file location(s): c:\pagefile.sys 0 0 [binary data]
 
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 111,69 Gb Total Space | 80,53 Gb Free Space | 72,10% Space Free | Partition Type: NTFS
 
Computer Name: LENOVO-DATOR | User Name: Lenovo | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days
 
========== Processes (SafeList) ==========
 
PRC - [2013-01-14 17:31:15 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Lenovo\Downloads\OTL.exe
PRC - [2013-01-08 01:06:24 | 001,248,360 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
PRC - [2012-09-23 20:43:34 | 000,065,192 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
PRC - [2008-07-22 18:33:28 | 000,544,768 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Co. L.P.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\HP\Digital Imaging\Bin\hpqPhotoCrm.exe
 
 
========== Modules (No Company Name) ==========
 
MOD - [2013-01-08 01:06:22 | 000,460,392 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
MOD - [2013-01-08 01:06:21 | 012,459,624 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\PepperFlash\pepflashplayer.dll
MOD - [2013-01-08 01:06:19 | 004,012,648 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\pdf.dll
MOD - [2013-01-08 01:05:25 | 001,553,000 | ---- | M] () -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\ffmpegsumo.dll
 
 
========== Services (SafeList) ==========
 
SRV:64bit: - [2012-12-05 21:05:12 | 000,060,272 | ---- | M] (Lenovo.) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\ibmpmsvc.exe -- (IBMPMSVC)
SRV:64bit: - [2012-09-06 10:49:06 | 000,046,984 | ---- | M] (Lenovo.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\TPHDEXLG64.exe -- (TPHDEXLGSVC)
SRV:64bit: - [2010-11-21 04:24:51 | 000,049,664 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\snmp.exe -- (SNMP)
SRV:64bit: - [2009-07-14 02:41:10 | 000,035,328 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\iprip.dll -- (iprip)
SRV:64bit: - [2009-07-14 02:40:01 | 000,193,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\appmgmts.dll -- (AppMgmt)
SRV:64bit: - [2009-07-14 02:39:47 | 000,010,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\TCPSVCS.EXE -- (simptcp)
SRV:64bit: - [2008-07-15 17:09:48 | 000,111,616 | ---- | M] (Andrea Electronics Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysNative\AEADISRV.EXE -- (AEADIFilters)
SRV - [2013-01-13 03:42:40 | 000,381,312 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Synology Data Replicator  3\SynoDrServicex64.exe -- (SynoDrService)
SRV - [2013-01-12 22:33:54 | 000,251,400 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2012-11-23 15:20:54 | 000,021,416 | ---- | M] () [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\SUService.exe -- (SUService)
SRV - [2012-09-23 20:43:34 | 000,065,192 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [Auto | Running] -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe -- (AdobeARMservice)
SRV - [2012-09-12 21:21:48 | 000,368,896 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- c:\Program\Microsoft Security Client\NisSrv.exe -- (NisSrv)
SRV - [2012-09-12 21:21:48 | 000,022,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- c:\Program\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe -- (MsMpSvc)
SRV - [2010-11-21 04:25:10 | 000,047,616 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\snmp.exe -- (SNMP)
SRV - [2010-11-21 04:24:51 | 000,397,824 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\iisw3adm.dll -- (WAS)
SRV - [2010-11-21 04:24:51 | 000,061,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\inetsrv\apphostsvc.dll -- (AppHostSvc)
SRV - [2010-03-18 13:16:28 | 000,130,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v4.0.30319_32)
SRV - [2010-01-09 21:34:24 | 004,925,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE -- (osppsvc)
SRV - [2009-07-14 02:14:42 | 000,009,216 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Windows\SysWOW64\TCPSVCS.EXE -- (simptcp)
SRV - [2009-06-10 22:23:09 | 000,066,384 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Disabled | Stopped] -- C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe -- (clr_optimization_v2.0.50727_32)
 
 
========== Driver Services (SafeList) ==========
 
DRV:64bit: - [2013-01-14 18:14:24 | 000,433,976 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b57nd60a.sys -- (b57nd60a)
DRV:64bit: - [2012-12-05 21:05:12 | 000,042,824 | ---- | M] (Lenovo.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ibmpmdrv.sys -- (IBMPMDRV)
DRV:64bit: - [2012-10-17 23:19:24 | 000,460,600 | ---- | M] (Synaptics Incorporated) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\SynTP.sys -- (SynTP)
DRV:64bit: - [2012-09-06 10:49:06 | 000,025,448 | ---- | M] (Lenovo.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ApsHM64.sys -- (TPDIGIMN)
DRV:64bit: - [2012-08-30 22:03:48 | 000,128,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NisDrvWFP.sys -- (NisDrv)
DRV:64bit: - [2012-08-23 15:10:20 | 000,019,456 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\rdpvideominiport.sys -- (RdpVideoMiniport)
DRV:64bit: - [2012-08-23 15:08:26 | 000,030,208 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbGD.sys -- (TsUsbGD)
DRV:64bit: - [2012-08-23 15:07:35 | 000,057,856 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\TsUsbFlt.sys -- (TsUsbFlt)
DRV:64bit: - [2012-07-23 11:11:44 | 000,148,328 | ---- | M] (Lenovo.) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ApsX64.sys -- (Shockprf)
DRV:64bit: - [2012-03-01 07:46:16 | 000,023,408 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Recognizer | Boot | Unknown] -- C:\Windows\SysNative\drivers\fs_rec.sys -- (Fs_Rec)
DRV:64bit: - [2011-03-11 07:41:12 | 000,107,904 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsata.sys -- (amdsata)
DRV:64bit: - [2011-03-11 07:41:12 | 000,027,008 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdxata.sys -- (amdxata)
DRV:64bit: - [2010-11-21 04:23:48 | 000,071,168 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\dmvsc.sys -- (dmvsc)
DRV:64bit: - [2010-11-21 04:23:47 | 000,109,056 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\sdbus.sys -- (sdbus)
DRV:64bit: - [2010-11-21 04:23:47 | 000,078,720 | ---- | M] (Hewlett-Packard Company) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\HpSAMD.sys -- (HpSAMD)
DRV:64bit: - [2010-10-07 12:11:52 | 007,533,568 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\NETwLv64.sys -- (NETwLv64)
DRV:64bit: - [2009-08-07 05:24:14 | 000,408,600 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\iaStor.sys -- (iaStor)
DRV:64bit: - [2009-07-14 02:52:20 | 000,194,128 | ---- | M] (AMD Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\amdsbs.sys -- (amdsbs)
DRV:64bit: - [2009-07-14 02:48:04 | 000,065,600 | ---- | M] (LSI Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\lsi_sas2.sys -- (LSI_SAS2)
DRV:64bit: - [2009-07-14 02:45:55 | 000,024,656 | ---- | M] (Promise Technology) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\stexstor.sys -- (stexstor)
DRV:64bit: - [2009-07-14 00:21:48 | 000,038,400 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\tpm.sys -- (TPM)
DRV:64bit: - [2009-06-10 21:35:28 | 005,434,368 | ---- | M] (Intel Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\netw5v64.sys -- (netw5v64)
DRV:64bit: - [2009-06-10 21:34:33 | 003,286,016 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\evbda.sys -- (ebdrv)
DRV:64bit: - [2009-06-10 21:34:28 | 000,468,480 | ---- | M] (Broadcom Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\bxvbda.sys -- (b06bdrv)
DRV:64bit: - [2009-06-10 21:31:59 | 000,031,232 | ---- | M] (Hauppauge Computer Works, Inc.) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\hcw85cir.sys -- (hcw85cir)
DRV:64bit: - [2009-05-18 17:31:56 | 000,497,152 | ---- | M] (Analog Devices, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\ADIHdAud.sys -- (ADIHdAudAddService)
DRV - [2009-07-14 02:19:10 | 000,019,008 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:\Windows\SysWOW64\drivers\wimmount.sys -- (WIMMount)
 
 
========== Standard Registry (All) ==========
 
 
========== Internet Explorer ==========
 
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL =  [binary data]
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\System32\blank.htm
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE:64bit: - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
IE:64bit: - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL =  [binary data]
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\system32\blank.htm
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.com/
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://se.msn.com/?ocid=iehp
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = sv-SE
IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = 28 D5 90 0C 0C F1 CD 01  [binary data]
IE - HKCU\..\URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990}
IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE10SR
IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0
 
 
========== FireFox ==========
 
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.11.2: C:\Windows\system32\npDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.11.2: C:\Program Files\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF:64bit: - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.11.2: C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.11.2: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE: disabled File not found
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/SharePoint,version=14.0: C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL (Microsoft Corporation)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\Adobe Reader: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
 
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\smartwebprinting@hp.com: C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3 [2013-01-13 22:51:09 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_CURRENT_USER\software\mozilla\Firefox\Extensions\\smartwebprinting@hp.com: C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\MozillaAddOn3 [2013-01-13 22:51:09 | 000,000,000 | ---D | M]
 
 
========== Chrome  ==========
 
CHR - homepage: http://www.google.com/
CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}sourceid=chrome&ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}&sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
CHR - homepage: http://www.google.com/
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\PepperFlash\pepflashplayer.dll
CHR - plugin: Chrome Remote Desktop Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer
CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\ppGoogleNaClPluginChrome.dll
CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\24.0.1312.52\pdf.dll
CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_1\
CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_1\
CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_1\
 
O1 HOSTS File: ([2009-06-10 22:00:26 | 000,000,824 | ---- | M]) - C:\Windows\SysNative\drivers\etc\hosts
O2:64bit: - BHO: (Groove GFS Browser Helper) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O2:64bit: - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre7\bin\ssv.dll (Oracle Corporation)
O2:64bit: - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll (Google Inc.)
O2:64bit: - BHO: (Office Document Cache Handler) - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
O2:64bit: - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (HP Print Enhancer) - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll (Hewlett-Packard Co.)
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Groove GFS Browser Helper) - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O2 - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Office Document Cache Handler) - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\URLREDIR.DLL (Microsoft Corporation)
O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (HP Smart BHO Class) - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll (Hewlett-Packard Co.)
O3:64bit: - HKLM\..\Toolbar: (Google Toolbar) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (Google Toolbar) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (Google Inc.)
O3:64bit: - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (Google Toolbar) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll (Google Inc.)
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (Google Toolbar) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll (Google Inc.)
O4:64bit: - HKLM..\Run: [MSC] c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe (Microsoft Corporation)
O4:64bit: - HKLM..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (Synaptics Incorporated)
O4:64bit: - HKLM..\Run: [TpShocks] C:\Windows\SysNative\TpShocks.exe (Lenovo.)
O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)
O4 - HKLM..\Run: [bCSSync] C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe (Hewlett-Packard)
O4 - HKLM..\Run: [hpqSRMon] C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe (Hewlett-Packard)
O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files (x86)\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe (Analog Devices, Inc.)
O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe (Sun Microsystems, Inc.)
O4 - HKCU..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe (Google Inc.)
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: NoActiveDesktopChanges = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer: ForceActiveDesktopOn = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ConsentPromptBehaviorUser = 3
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableInstallerDetection = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableLUA = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableSecureUIAPaths = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableUIADesktopToggle = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: EnableVirtualization = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: PromptOnSecureDesktop = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: ValidateAdminCodeSignatures = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticecaption = 
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: legalnoticetext = 
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: scforceoption = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System: FilterAdministratorToken = 0
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_TEXT = 1
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_BITMAP = 2
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_OEMTEXT = 7
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIB = 8
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_PALETTE = 9
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_UNICODETEXT = 13
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\System\UIPI\Clipboard\ExceptionFormats: CF_DIBV5 = 17
O8:64bit: - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000 File not found
O8:64bit: - Extra context menu item: Ski&cka till OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105 File not found
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000 File not found
O8 - Extra context menu item: Ski&cka till OneNote - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105 File not found
O9:64bit: - Extra Button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9:64bit: - Extra 'Tools' menuitem : Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9:64bit: - Extra Button: Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O9:64bit: - Extra 'Tools' menuitem : Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Visa eller dölj HP Smart Web Printing - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll (Hewlett-Packard Co.)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000001 [] - C:\Windows\SysNative\nlaapi.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000002 [] - C:\Windows\SysNative\NapiNSP.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000003 [] - C:\Windows\SysNative\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000004 [] - C:\Windows\SysNative\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000005 [] - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries64\000000000006 [] - C:\Windows\SysNative\winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000001 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000002 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000003 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000004 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000005 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000006 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000007 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000008 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000009 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10:64bit: - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries64\000000000010 - C:\Windows\SysNative\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000001 [] - C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000002 [] - C:\Windows\SysWOW64\NapiNSP.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000003 [] - C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000004 [] - C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000005 [] - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\000000000006 [] - C:\Windows\SysWOW64\winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000001 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000002 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000003 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000004 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000005 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000006 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000007 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000008 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000009 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\000000000010 - C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O1364bit: - gopher Prefix: missing
O13 - gopher Prefix: missing
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C078EB47-1FE5-4CFF-BD51-EF82DD0CDE8C}: DhcpNameServer = 192.168.1.1
O18:64bit: - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysNative\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\Windows\SysNative\MSVidCtl.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysNative\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysNative\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysNative\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\Windows\SysNative\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysNative\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-help - No CLSID value found
O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysNative\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysNative\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\Windows\SysNative\MSVidCtl.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysNative\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\about {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\cdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\dvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\file {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\http {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\https {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysWOW64\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\javascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\local {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\mk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\ms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysWOW64\itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\res {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\tv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Handler\vbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysNative\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysNative\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysNative\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18:64bit: - Protocol\Filter\text/xml {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWow64\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWow64\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\application/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWow64\mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - Protocol\Filter\text/xml {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\Windows\SysNative\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20:64bit: - HKLM Winlogon: VMApplet - (SystemPropertiesPerformance.exe) - C:\Windows\SysNative\SystemPropertiesPerformance.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\SysWow64\explorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (userinit.exe) - C:\Windows\SysWow64\userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (SystemPropertiesPerformance.exe) - C:\Windows\SysWow64\SystemPropertiesPerformance.exe (Microsoft Corporation)
O21:64bit: - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - No CLSID value found.
O28:64bit: - HKLM ShellExecuteHooks: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office14\GROOVEEX.DLL (Microsoft Corporation)
O29:64bit: - HKLM SecurityProviders - (credssp.dll) - C:\Windows\SysWow64\credssp.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (credssp.dll) - C:\Windows\SysWow64\credssp.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\Windows\SysNative\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:\Windows\SysWow64\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\Windows\SysNative\kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\Windows\SysNative\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\Windows\SysNative\schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\Windows\SysNative\wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (tspkg) - C:\Windows\SysNative\tspkg.dll (Microsoft Corporation)
O30:64bit: - LSA: Security Packages - (pku2u) - C:\Windows\SysNative\pku2u.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:\Windows\SysWow64\kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:\Windows\SysWow64\msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:\Windows\SysWow64\schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:\Windows\SysWow64\wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (tspkg) - C:\Windows\SysWow64\tspkg.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (pku2u) - C:\Windows\SysWow64\pku2u.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35:64bit: - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35:64bit: - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37:64bit: - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=sxssrv,4)
 
forts ...
===================================
 
Tomas
Link to comment
Share on other sites

OK - jag har om-installerat Win 7 x64 i ett försök att lösa problemet, dock utan resultat.

Jag misstänker att jag även skulle behöva formatera om SSD driven totalt inkl booten. Hur gör jag det?

Förresten - ett varmt tack Cecilia! :-)

Tomas

Edited by Samot Orbsla
Link to comment
Share on other sites

Det var så lite så :)

Jag vet inte mycket om SSD, men jag tror inte att en formatering och installation av Windows på nytt hjälper när den inte svarar i tid. Ska man verkligen köra SSD i IDE-mod? Eller är det något annat som åsyftas med "Ide\Iastor0", typ annan hårddisk?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...