Jump to content

Har problem med IE och Firefox


Recommended Posts

hejsan..

har problemet att jag inte kommer ut på vissa sidor på nätet.. allt funkade tills jag tog bort nordea ur mina favoriter i IE (skumt). www.stjorgengk.com tex som är mkt viktig för mig :)

har sökt runt en massa och testat vissa förslag som ni skrivit..

bla:

ipconfig /release

net stop "DHCP Client"

ipconfig /flushdns

net start "DHCP Client"

ipconfig /renew

men det har inte hjälpt... har oxå testat att köra crapcleaner, Spybot och ewido.. i den ordningen och ewido hittade 9 fel.. bra program :)

hoppas ni kan hjälpa mig...

/susanne

klistrar in en log från Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:48:12, on 2006-08-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSsystem32RunDll32.exe

C:ProgramALWILS~1Avast4ashDisp.exe

C:ProgramZone LabsZoneAlarmzlclient.exe

C:ProgramLogitechiTouchiTouch.exe

C:WINDOWSsystem32VTTimer.exe

C:WINDOWSsystem32VTtrayp.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

C:Programewido anti-spyware 4.0ewido.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramLogitechMouseWaresystemem_exec.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

C:Programewido anti-spyware 4.0guard.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32ZoneLabsvsmon.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramInternet ExplorerIEXPLORE.EXE

C:ProgramMozilla Firefoxfirefox.exe

C:ProgramWinRARWinRAR.exe

C:DOCUME~1FAM~1.ANDLOKALA~1TempRar$EX00.969HijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.superstart.se/

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSpybot - Search & DestroySDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:ProgramCanonEasy-WebPrintToolband.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:programgooglegoogletoolbar2.dll

O4 - HKLM..Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..Run: [avast!] C:ProgramALWILS~1Avast4ashDisp.exe

O4 - HKLM..Run: [Zone Labs Client] C:ProgramZone LabsZoneAlarmzlclient.exe

O4 - HKLM..Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..Run: [zBrowser Launcher] C:ProgramLogitechiTouchiTouch.exe

O4 - HKLM..Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..Run: [VTtrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

O4 - HKLM..Run: [!ewido] "C:Programewido anti-spyware 4.0ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:programgoogleGoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:programgoogleGoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:programgoogleGoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~2Office10EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:programgoogleGoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:programgoogleGoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:ProgramMSNMES~1msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:ProgramDelade filerAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:Programewido anti-spyware 4.0guard.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:WINDOWSsystem32ZoneLabsvsmon.exe

Link to comment
Share on other sites

Hej

Kör "standard" testet med Firefox.....

http://www.mozilla.com/    då vet man om det bara är problem med IE.

Vilken version av ZoneAlarm kör du ? via Help-About brukar man se det.

Din logg ser ren ut..  HijackThis ska ligga under en riktig mapp inte under en temporär för där städar CCleaner....  ;)  Skapa en ny enklast under Mina Dokument.

Link to comment
Share on other sites

Hej tack för ditt svar!!

skall jag avinstallera firefox och installera det igen?

är det det du menar med "standardtest"

Zonealarm:

ZoneAlarm Pro version:6.1.744.001

TrueVector version:6.1.744.001

Driver version:6.1.744.001

Anti-spyware engine version:4.1.7.0

Anti-spyware signature DAT file version:01.200608.315

/susanne

Link to comment
Share on other sites

Hej tack för ditt svar!!

skall jag avinstallera firefox och installera det igen?

är det det du menar med "standardtest"

Zonealarm:

ZoneAlarm Pro version:6.1.744.001

TrueVector version:6.1.744.001

Driver version:6.1.744.001

Anti-spyware engine version:4.1.7.0

Anti-spyware signature DAT file version:01.200608.315

/susanne

Hej

Nej, nu ser jag att även Firefox är installerad.... det blir alltså fel med båda läsarna.

ZA-Version 6.1 ska det inte vara några problem med, i senaste har man massvis med trubbel.

Är Windows XPs brandvägg avknäppt ? (så att du inte kör dubbla)

Kontrollpanelen>Windows brandväggen.

Har du verkligen kört CCleaner ? För om du gjort det så skulle din HijackTHis mapp varit borta....  eller bockade du bort temporära filer... ?

Det är viktigt att man gör sig av med det här "sopberget" som blir med gamla temporära filer.

;)

Link to comment
Share on other sites

Hej tack för ditt svar!!

skall jag avinstallera firefox och installera det igen?

är det det du menar med "standardtest"

Zonealarm:

ZoneAlarm Pro version:6.1.744.001

TrueVector version:6.1.744.001

Driver version:6.1.744.001

Anti-spyware engine version:4.1.7.0

Anti-spyware signature DAT file version:01.200608.315

/susanne

Hej

Nej, nu ser jag att även Firefox är installerad.... det blir alltså fel med båda läsarna.

ZA-Version 6.1 ska det inte vara några problem med, i senaste har man massvis med trubbel.

Är Windows XPs brandvägg avknäppt ? (så att du inte kör dubbla)

Kontrollpanelen>Windows brandväggen.

Har du verkligen kört CCleaner ? För om du gjort det så skulle din HijackTHis mapp varit borta....  eller bockade du bort temporära filer... ?

Det är viktigt att man gör sig av med det här "sopberget" som blir med gamla temporära filer.

;)

hej igen..

jag har kört CCleaner (första gången hittade den 80mb, och nu 15mb), och sedan hijackthis igen i egen mapp i mina dokument:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:45:12, on 2006-08-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSsystem32RunDll32.exe

C:ProgramALWILS~1Avast4ashDisp.exe

C:ProgramZone LabsZoneAlarmzlclient.exe

C:ProgramLogitechiTouchiTouch.exe

C:WINDOWSsystem32VTTimer.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

C:Programewido anti-spyware 4.0ewido.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramMSN MessengerMsnMsgr.Exe

C:ProgramLogitechMouseWaresystemem_exec.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

C:Programewido anti-spyware 4.0guard.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32ZoneLabsvsmon.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe

C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramMozilla Firefoxfirefox.exe

C:Documents and SettingsFam. AnderssonMina dokumentHIJackThisHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.superstart.se/

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:ProgramSpybot - Search & DestroySDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:ProgramCanonEasy-WebPrintToolband.dll

O4 - HKLM..Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..Run: [avast!] C:ProgramALWILS~1Avast4ashDisp.exe

O4 - HKLM..Run: [Zone Labs Client] C:ProgramZone LabsZoneAlarmzlclient.exe

O4 - HKLM..Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..Run: [zBrowser Launcher] C:ProgramLogitechiTouchiTouch.exe

O4 - HKLM..Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

O4 - HKLM..Run: [!ewido] "C:Programewido anti-spyware 4.0ewido.exe" /minimized

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MsnMsgr] "C:ProgramMSN MessengerMsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~2Office10EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:ProgramCanonEasy-WebPrintResource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:ProgramMSNMES~1msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:ProgramDelade filerAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:ProgramAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:Programewido anti-spyware 4.0guard.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:WINDOWSsystem32ZoneLabsvsmon.exe

körde även ewido igen och den hittade 10 fel.. skumt.. kanske inte tog bort de första 9 felen den hittade.. eller så hittade den ytterligare 10 fel..

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag funderat.....  ;D

När du installerade Spybot slog du till "teatimern" ?  Immuniserade du ?

Jag skulle avinstallera Spybot för det kan bli alldeles knas om andra skyddsprogram

som Ewido vill städa....

Vilken operatör har du sedan ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...