Jump to content

Koppla extern USB-disk som mapp [Montera enheter]


Venoms

Recommended Posts

Med externa hårddiskar, t.ex: usb. Sådana kan användas till säkerhetskopiering eller för att flytta data mellan datorer.

Windows XP bestämmer vilken enhetsbokstav usb-hårddisken ska få när den ansluts.

Beroende på hur datorn är konfigurerad kan det bli olika bokstäver varje gång vilket kan vara opraktiskt, iallafall om man använder automatisk säkerhetskopiering.

För att gå runt det problemet kan man utnyttja en funktion som finns i XP. Det gäller möjligheten att montera en fysisk enhet eller partition som en mapp.

Valfri diskenhet kan visas som en mapp i den vanliga mappstrukturen, utan egen enhetsbokstav, om filsystemet NTFS används.

Anslut usb-disken.

Klicka på Start och högerklicka sedan på "Den här datorn" -> Hantera -> Diskhantering.

Dina diskenheter visas till höger. Högerklicka på den aktuella enheten och välj "Ändra enhetsbeteckning och sökvägar".

Klicka på "Lägg till".

I nästa fönster, markera "Montera den här volymen i följande tomma NTFS-mapp" och klicka på knappen Bläddra.

Använd knappen "Ny mapp" för att skapa en mapp på din c-hårddisk.

Ge den ett passande namn. Stäng med OK två gånger.

Du har nu en vanlig mapp som innehåller din usb-disk.

Det bästa är att sedan ta bort enhetsbokstaven från usb-enheten helt och hållet. Det gör du genom att markera enheten och använda knappen "Ta bort".

När du nu pluggar in din usb-disk ser du hela enheten i den mapp du valt, och det är alltid samma mapp.

Mappen finns kvar även när enheten inte är ansluten, men är då inte tillgänglig. Du kan göra likadant på flera datorer för samma usb-disk.

Metoden kan givetvis användas även för fasta diskenheter eller partitioner.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...