Jump to content

Hur många återställningspunkter byggs på?


Guest fjamsetramsa

Recommended Posts

Guest fjamsetramsa

Hur många återställningspunkter byggs på??

Kul o veta då disken blir 2gb mindre för varje dag och vid diskrensning försvinner ju typ 10gb varje gång...går det att ställa in så att det bara finns kanske 2 återställningspunkter???

Link to comment
Share on other sites

Du kan bara specificera mängden diskutrymme som återställningspunkterna ska ta upp, sedan sköts allting automatiskt och endast ändringarna sparas från dag till dag.

Från en cmd.exe kan du köra kommandot "vssadmin list shadows" för att se återställningspunkter. Du kan ställer ner mängden diskutrymme som används genom att köra "vssadmin resize shadowstorage" med lämpliga växlar.

Link to comment
Share on other sites

Guest fjamsetramsa

Hujj...låter ju bra...ngn steg för steg anvisning då då ? vad är isåfall rimligt utrymme till det? 5gb kanske??så slipper diskstorleken gå som en jojo efter varje diskrensning...

Link to comment
Share on other sites

Guest Naturguiden

Mmm Stenis en liten undran.

Waxinator sa till mig ang. systemåterställning att den tar 40Gb i anspråk i vista och att det inte kunde ändras som man kunde i xp där man kunde välja storleken på återställningarna... i procent av disken den möjligheten finns ju inte i viste eller har jag missat den lilla detaljen

Vem har rätt?

Link to comment
Share on other sites

Nja... jag skrev nog att den tog upp till 15% av disken !

Följande är hämtat från Vista's interna Hjälp...

Det behövs minst 300 MB ledigt diskutrymme på varje hårddisk där Systemskydd är aktiverat för lagring av återställningspunkter. Systemåterställning använder upp till 15 % av utrymmet på var och en av diskarna. Vartefter utrymmet fylls med återställningspunkter tas äldre återställningspunkter bort av Systemåterställning för att ge plats åt nya punkter.

Systemåterställning fungerar inte för diskar som är mindre än 1 GB.

EDIT:  Enligt Stenis kommandon så kan man tydligen justera utrymmet, men inte för var man...

Resize ShadowStorage /For=Volym /On=Volym [/MaxSize=Storlek]

    - Ändrar största tillåtna storlek för lagring av en skuggkopia för

      associationen mellan de volymer som anges. Detta kan leda till att

      skuggkopior försvinner. Om /MaxSize inte anges begränsas inte mängden

      disutrymme som kan användas. När vissa skuggkopior tas bort minskar

      mängden diskutrymme som används för lagring av skuggkopior. /MaxSize

      måste vara minst 300MB och du kan använda följande suffix: KB, MB, GB,

      TB, PB och EB. Du kan också använda B, K, M, G, T, P och E som suffix.

      Om inget suffix anges tolkas /MaxSize som ett värde i byte.

    Exempel:  vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=D: /MaxSize=900MB

C:Windowssystem32>vssadmin resize shadowstorage /for=C: /on=C: /maxsize=10GB

vssadmin 1.1 - Kommandoradsverktyg för administration av tjänsten Volume Shadow Copy.

© Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

Storlek för associationen för lagring av skuggkopia har ändrats

C:Windowssystem32>

Jag ändrade sedan till 900MB och alla mina återställningspunkter(5 st) försvann samtidigt som jag

fick tillbaka 6 GB på min 60 GB systemdisk.

Jag har nu satt den till max 8GB (jag har ju 36 GB fritt just nu...)

Link to comment
Share on other sites

Hujj...låter ju bra...ngn steg för steg anvisning då då ?

Finns ett exempel i vssadmin, se:

Exempel:  vssadmin Resize ShadowStorage /For=C: /On=D: /MaxSize=900MB

Hur mycket du sätter MaxSize till är upp till dig. Du får färre återställningspunkter och färre möjligheter att backa tilllbaka om något går snett.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...