Jump to content

Nyformaterad dator med många autostartprocesser


__087

Recommended Posts

  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Har du bara en disk eller har du möjlighet att utöka antalet diskar till två, med en på en annan kanal?

Om du skulle göra det, kan du flytta "pagefile/växlingsfilen" till den andra disken, samt du skulle kunna flytta på Katalogen "Mina Dokument" samt att du skulle kunna flytta adressen till "Skrivbordet".

Allt för att optimera systemet till ett så resurssnålt system som möjligt. Jag läste även en post tidigare som handlade om extrem optimering av windows.

Det finns mycket man skulle kunna göra, om man inte har så mycket ram i datorn.

Link to comment
Share on other sites

jag tror inte jag använder den filen (vet inte riktigt vad den är till för program)

Om du nu menar spoolsv.exe, så behövs den för utskrift, som jag tidigare skrev. Har du en skrivare, men skriver ut sällan, ställ tjänsten på Manuell. Skriver du aldrig ut, inaktivera den.

Link to comment
Share on other sites

För att flytta "Mina Dokument"

Start, högerklicka ikonen för "mina dokument", Egenskaper -> Flytta, skriv in den nya adressen och spara ;)

De andra är det bäst att använda extraprogram till,  typ Xsetup... lite enklare då plus att det går att ändra tillbaka snabbare om man vill.

Link to comment
Share on other sites

självklart kan ni få det, jag måste oxå tilläga att internet fungerar jätte långsamt det går långsamt att ladda upp sidor. Här kommer iallafall bilden och HJT loggan

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:56:53, on 2008-10-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:ProgramGrisoftAVG7avgamsvr.exe

C:ProgramGrisoftAVG7avgupsvc.exe

C:ProgramGrisoftAVG7avgemc.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe

C:ProgramGrisoftAVG7avgcc.exe

C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE

C:ProgramWindows LiveMessengerusnsvc.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramInternet Exploreriexplore.exe

C:ProgramTrend MicroHijackThisrensare.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:ProgramDelade filerAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O4 - HKLM..Run: [AVG7_CC] C:ProgramGrisoftAVG7avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [AVG7_Run] C:ProgramGrisoftAVG7avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUSS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:programbonjourmdnsnsp.dll' missing

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:ProgramGrisoftAVG7avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:ProgramGrisoftAVG7avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:ProgramGrisoftAVG7avgemc.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:ProgramDelade filerMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:ProgramDelade filerAheadLibNMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - C:ProgramWinPcaprpcapd.exe

--

End of file - 3261 bytes

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...