Jump to content

Skapa ett kontaktformulär?


Recommended Posts

Hej jag skulle vilja ha ett Kontaktformulär. Där besökare skriver in sin e-post, och meddelande.

Jag har ett gammalt kontakt formulär som jag har använt mig av tidigare. Koden ser ni längre ner här. Men den innehåller en spamkontroll, vilket kan ju vara bra men jag skulle helst ha utan spamkontroll. Något förslag jag kan göra? Kanske ändra direkt i koden eller ni har en lättare lösning?

<?php
// Variabler för eventuella fel 
$fel_from = "";
$fel_nr = "";
$fel_subject = ""; 
$fel_text = ""; 
$datum = date('d');
// Variabel för meddelanden 
$meddelande = ""; 

if ( isset ( $_REQUEST[ "klart" ]) ) { $meddelande = "<b>Mailet är skickat! Tack!</b>"; }

if ( isset ( $_REQUEST[ "send" ] ) ) 
{ 

$_POST[ "text" ] = stripslashes($_POST[ "text" ]);
$_POST['from'] = str_replace( "rn", '', $_POST['from']);

    // Kontrollerar att formuläret är ifyllt
    if (!preg_match('/^[_a-z0-9-]+(.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,6})$/', $_POST[ "from" ]))
    { 
         $fel_from = "<b> E-postadressen fel!</b>"; 
    }
    if ($datum <> $_POST['nr'] ) // Kollar dagens datum.
    { 
         $fel_nr = "<b> Fel angivet datum!</b>";
    }
    if ( $_POST[ "subject" ] == "" ) 
    { 
         $fel_subject = "<b> Du måste ange ärende!</b>"; 
    } 
    if ( $_POST[ "text" ] == "" ) 
    { 
         $fel_text = "<b> Har du inget att skriva om?</b>"; 
    } 

    // Om det inte finns felmeddelande.
    if (    $fel_from == "" and 
            $fel_subject == "" and 
            $fel_text == "" and
    $fel_nr == "" )
    { 

   // OBS! Ändra följande rad till din EGEN e-postadress!
   $to = "epost@adress.com"; 

   $koll = "nnRef: Via kontaktformulär.";	// Ändra till egen text.

   $h = "From: " . $_POST[ "from" ];
          
        // Skickar mailet 
        if (  mail ( $to, 
              $_POST[ "subject" ], 
              $_POST[ "text" ] . $koll, 
              $h ) ) 
        { 
    header("Location: kontakt.php?klart");
        } 
        else 
        { 
            $meddelande =  "Mailet kunde <b>INTE</b> skickas!"; 
        } 
    } 
} 
?> 

<html> 
<head> 
<title>Kontakt</title>
<META name="robots" content="noindex, nofollow">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"><meta HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
</head> 
<body bgcolor="#ffffcc">
<b>Kontakta mig</b>

<form name="post" method="post"> 
Din e-post:<?php echo $fel_from; ?><br> 
<input type="text" size="45"  name="from" 
value="<?php echo @$_REQUEST[ "from" ] ?>"> 
<br>
Dagens datum med två siffror (spamkontroll):<br>
<input type="text" size="2" name="nr"
value="<?php echo @$_REQUEST[ "nr" ] ?>"><?php echo $fel_nr; ?>
<br>
Ärende:<?php echo $fel_subject; ?><br> 
<input type="text" size="45" name="subject" 
value="<?php echo @$_REQUEST[ "subject" ] ?>"> 
<br> 
Text:<?php echo $fel_text; ?><br> 
<textarea name="text"  cols="40" rows="4" ><?php echo @$_REQUEST[ "text" ] ?></textarea> 
<br> 
<input type="submit" name="send" value="Skicka"> <?php echo $meddelande; ?>
</form> 
<br>

</body> </html>

Link to comment
Share on other sites

<form method='post' action='http://agunnarydsif.se/cgi-bin/FormMail.pl'>

<input type='hidden' name='recipient' value='peter@agunnarydsif.se'>

<input type='hidden' name='subject' value='tyck till'>

<input type='hidden' name='redirect' value='http://agunnarydsif.se/'>

<input type='text' name='name' ><br>

<input type='text' name='email' ><br>

<textarea cols='20' rows='10' name='message' ></textarea><br>

<input type='submit' name='submit' value='Send' >

</form>

kan kanske va nåt kräver att din webserver har mailkonto.

eller är detta ett alternativ

http://www.formmail.se/?/

mvh linnet

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...