Jump to content

Programmet svarar inte


candela

Recommended Posts

Har efter formatering och återinstallation av Windows XP Home Edition SP3 (återinst. med slipstreamad ver) fått samma problem som några år tidigare.

Programmet svarar inte , går mycket trögt att avsluta via aktivitetshanteraren, nästan tvärstopp. Sedan kommer uppmaningen att skicka felrapport till MS.

Har kört Super Antispyware, Malwarebyte AntiMalware och HJT. Blir inte klok på hur jag skall få datorn att fungera OK igen.

Hoppas någom här på forumet kan hjälpa. :(

Bif HJT-logga

/candela

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:52:48, on 2009-02-09

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\AGI\common\win32\PythonService.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Webshots\Webshots.scr

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

F:\ar505sve.exe

C:\DOCUME~1\SVEN-E~1\LOKALA~1\Temp\pft12F~tmp\Setup.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\IEPro\MiniDM.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: AGSearchHook Class - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - C:\Program\AGI\common\agcutils.dll

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sBAutoUpdate] "C:\Program\SpywareBlaster\sbautoupdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1233611489203

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: AG Windows Service (AGWinService) - Unknown owner - C:\Program\AGI\common\win32\PythonService.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - Unknown owner - C:\Program\Comodo\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys

O23 - Service: spkrmon - Unknown owner - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\spkrmon.exe

--

End of file - 7229 bytes

Link to comment
Share on other sites

När uppstod problemet, efter någon installation/avinstallation, annan systemändring, eller?

Förmodligen efter någon Installation/avinstallation. Vet ej efter vilket program detta uppträder. Har avinstallerat med Revo uninstaller.

Har kört en vända med Ccleaner och rensat tempfiler och problem med registret som analyserats.

Tacksam förslag till åtgärd.

/candela

Link to comment
Share on other sites

R3 - URLSearchHook: AGSearchHook Class - {0BC6E3FA-78EF-4886-842C-5A1258C4455A} - C:\Program\AGI\common\agcutils.dll

http://www.systemlookup.com/lists.php?list...C-5A1258C4455A}

Kan jag deleta R3? Har kört NOD32 på aqcutils.dll och inte funnit något. Hur avinstallera AGI? Kan inte finna programmet via kontrollpanelen eller med Revo uninstaller.

Programmet installerades tydligen tillsammans med Webshots (som nu avinstallerats).

/candela

Link to comment
Share on other sites

Viket program hänger sig?

Är de filen i cd-spelaren du menar?

Stäng av indexeringstjänsten och starta om datorn utan cd, så blir de nog bättre. :)

Hej fiskalen,

Inget specifikt program. Den hänger sig vid bläddring av webbsidor, installation och avinstallation. Precis var som helst. Kan det vara Windows Desktop Search 4.0 som spökar? Indexseringstjänsten är avstängd.

/candela

Link to comment
Share on other sites

Du har nog installerat allt för bråttom. De kan va bra med en återställningspunkt, innan man installerar ett program. Datorn kanske inte hinner med att göra de själv. Ta de lungt när du installerar. Ett program i taget liksom. De va psykologin de. :lol:

Nä men de är väl bara att ta bort alla extra program, till en början. Och börja om. Eller blåsa burken på nytt.

Drivers och sånt har du va?

Link to comment
Share on other sites

Hej Landsfiskalen,

Tack för att du påpekade :lol: . Du har rätt som vanligt. Har haft allt för bråttom att återställa datorn. Har nu plockat bort onödiga program och gjort en systemåterställning.

MS update är OK och drivisarna är i ordning.

Är alltid nyfiken :rolleyes: på nya program så det blir en hel del skräp som installeras. Kör med jämna mellanrum Ccleaner som tar bort det värsta.

/candela :lol:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...