Jump to content

Får varning ang (Felkod: sec_error_expired_certificate). Är/kan detta vara något otrevligt som tagit sig in i systemet?


Recommended Posts

*********************************************

2009-06-06:

Tråden är låst då problemet är löst.

Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta

Malou

*********************************************

Hej!

Jag funderar på om jag har fått virus.

Dels så var datorn extremt långsam ett tag och är fortfarande långsam.

Dels så visade antivirusprogrammet ett fel på internetskölden ett tag. Nu verkar det vara bra.

Idag när jag skulle logga in på mitt arbetes intranät fick jag en varning att inte gå in.

Säker anslutning misslyckades

www.info.forshaga.se använder ett ogiltigt säkerhetscertifikat.

Certifikatet förföll 2009-03-17 14:39.

(Felkod: sec_error_expired_certificate)

* Detta kan bero på ett problem med serverns konfiguration, eller så kanske

någon annan felaktigt utger sig för att vara servern.

* Om du tidigare utan problem har anslutit till den här servern kanske felet

är tillfälligt och du kan försöka igen senare.

Här är hijackloggen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:13:48, on 2009-03-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.internetstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Mina dokument\downloads\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SMART Notebook Download Plugin - {67BCF957-85FC-4036-8DC4-D4D80E00A77B} - C:\Program\SMART Technologies\Notebook Software\NotebookPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] "C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sBDrvDet] "C:\Program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickLib] C:\Program\QuickLib\QL.exe /m

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [PMCS] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe" -host -clearDebug

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: SMART Board Tools.lnk = C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardTools.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/...tiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {F3D4C08D-3616-43F0-9E29-44C749B0664B} (pmjpegcam Class) - http://normannvik.viewnetcam.com/JpegInst.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Unknown owner - C:\Program\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SMART Board-tjänsten (SMART Board Service) - SMART Technologies - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

O23 - Service: SMART SNMP Agent Service - SMART Technologies ULC - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTSNMPAgent.exe

O23 - Service: SMART Webbserver (SMART Web Server) - Unknown owner - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\WebServer.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

--

End of file - 11759 bytes

Sedan undrar jag över hur jag kan se till att inte så många program startar upp automatiskt vid inloggningen.

Mvh Nathalie

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jag kan försöka hjälpa dig lite!Autostarande program kan du stänga av i msconfig eller med hjälp av tex Ccleaner om du har den!

På denna sida kan du gå igenom vilka som bör och vilka som inte behöver starta med windows,annars kan jag hjälpa om det är krångligt! http://www.bleepingcomputer.com/startups/

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet

2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe

3: Bocka för nedanstående

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför

Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning

2: Klicka på knappen Scanna

3: Scanningen kommer nu att ta en stund

3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat

4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected

5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.

6: Gör även en TM HJT-logga kopiera in den till din tråd så får vi se hur den ser ut.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren.

Stenis, förstod det när jag kom till jobbet och har skickat en notis.

Mr O, här kommer loggarna. Jag har avaktiverat i uppstartsmenyn efter bästa förmåga och omdöme (använde CCCleaner). Nu får vi se om det kan göra datorn lite snabbare, om det har bidragit till segheten.

Här kommer loggen från mbam:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.25

Databasversion: 1092

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

20:01:30 2009-03-18

mbam-log-03-18-2009 (20-01-30).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 53369

Förfluten tid: 8 minute(s), 53 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Loggen från Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:03:24, on 2009-03-18

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsqh.exe

c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardTools.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\Aware.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\Marker.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Mina dokument\downloads\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SMART Notebook Download Plugin - {67BCF957-85FC-4036-8DC4-D4D80E00A77B} - C:\Program\SMART Technologies\Notebook Software\NotebookPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] "C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sBDrvDet] "C:\Program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickLib] C:\Program\QuickLib\QL.exe /m

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [PMCS] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe" -host -clearDebug

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] "C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-515967899-1592454029-839522115-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Örjan')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: SMART Board Tools.lnk = C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardTools.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/...tiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {F3D4C08D-3616-43F0-9E29-44C749B0664B} (pmjpegcam Class) - http://normannvik.viewnetcam.com/JpegInst.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Unknown owner - C:\Program\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SMART Board-tjänsten (SMART Board Service) - SMART Technologies - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

O23 - Service: SMART SNMP Agent Service - SMART Technologies ULC - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTSNMPAgent.exe

O23 - Service: SMART Webbserver (SMART Web Server) - Unknown owner - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\WebServer.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

--

End of file - 12261 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej! Börja med att uppdatera din Malwarebytes till den senaste,din är jättegammal( Aktuell program version är1.34 och databas version 1863) gör sen en ny snabbscan medans jag går igenom vilka fler program som du kan ta bort från autostart!

Link to comment
Share on other sites

Dessa kan du ta bort utan några problem!

O4 - HKLM\..\Run: [sBDrvDet] "C:\Program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

Link to comment
Share on other sites

Dessa kan du ta bort utan några problem!

O4 - HKLM\..\Run: [sBDrvDet] "C:\Program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

Menar du "Avaktivera" när du skriver ta bort?

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.34

Databasversion: 1865

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-03-18 21:32:39

mbam-log-2009-03-18 (21-32-39).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 89248

Förfluten tid: 4 minute(s), 43 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Link to comment
Share on other sites

Jag körde en till Hijackthis efter rensningen i uppstartslistan.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:34:10, on 2009-03-18

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsqh.exe

c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe

C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.godstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Mina dokument\downloads\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SMART Notebook Download Plugin - {67BCF957-85FC-4036-8DC4-D4D80E00A77B} - C:\Program\SMART Technologies\Notebook Software\NotebookPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [PMCS] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe" -host -clearDebug

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-515967899-1592454029-839522115-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Örjan')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/...tiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {F3D4C08D-3616-43F0-9E29-44C749B0664B} (pmjpegcam Class) - http://normannvik.viewnetcam.com/JpegInst.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Unknown owner - C:\Program\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SMART Board-tjänsten (SMART Board Service) - SMART Technologies - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

O23 - Service: SMART SNMP Agent Service - SMART Technologies ULC - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTSNMPAgent.exe

O23 - Service: SMART Webbserver (SMART Web Server) - Unknown owner - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\WebServer.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

--

End of file - 9909 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ja precis avaktivera från autostarten alttså inte ta bort dessa program utan bara se till att dom inte startar med windows vilket dom inte behöver göra! Malwarebytes var ju ren och fin,mycket bra! Åtgärda dessa program och återkom med en ny Hijackthis logga sen

Link to comment
Share on other sites

Ok det blev lite snabba puckar där så vi gick om varandra :D

Loggan ser ok ut och antalet autostartande program är nu mer normalt så datorn borde vara lite piggare,kvarstår det några problem?

Mvh MrO

Link to comment
Share on other sites

Ok det finns ju en del som inte syns i Hijackthis så vi tar en sväng med comboFix då!

ComboFix för Windows XP och Windows Vista:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna mycket noga

ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort.

Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Hämta hem ComboFix från nedanstående länk

=> ComboFix.exe

# Spara ComboFix till skrivbordet "Mycket viktigt"

Du bör installera Microsoft Windows Recovery Console eftersom det gör det möjligt att starta datorn i ett särskild återställningsläge vilket kan vara bra om något händer med datorn under de kommande procedurerna.

Notera: Om Microsoft Windows Recovery Console redan finns installerat på datorn, kommer ComboFix att gå vidare med scanningen:

Windows Vista-Användare:

Windows Vista-användare kan använda sin Windows DVD för att starta upp i Vista återställningsmiljön.

=> Vista återställningsmiljön "Engelsk Text"

Windows XP-Användare:

Installera Microsoft Windows Recovery Console:

# Surfa till http://support.microsoft.com/kb/310994

# Se till att språket på sidan matchar språket i Windows (språk väljs i högerkolumnen) om du inte har XP Media Center Edition för då ska du ha engelska.

# Scrolla ner till rubriken Hämta programfilen för installationsdisketterna

# Välj rätt nedladdning utifrån vilken Service Pack du har installerat till XP. Om du har SP3 så välj SP2.

# Om du har XP Media Center Edition så välj XP Professional.

# Spara den nedladdade filen på Skrivbordet.

t_fOLxgetdU.gif

# Ta tag i filen du sparade ner till skrivbordet => Dra filen med musen över Skrivbordet och släpp den på ComboFix-ikonen. ComboFix kommer nu att installera Återställningskonsolen.

OBS: Denna procedur kan ta lång tid så det gäller att du har tålamod under installationen av Återställningskonsolen. Du bör även godkänna/tillåta allt via skyddsprogrammen (antivirus/brandväggen etc..) för ett lyckat resultat.

t_aVnVmdzdi.gif

# När det är klart så kommer ComboFix att fråga om du vill fortsätta med att scanna, där väljer du No/Nej.

Gå nu vidare med ComboFix-Scanningen:

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg.

1: Dubbelklicka på ComboFix för att starta den

2: Följ anvisningarna som visas på skärmen.

3: När den är färdig så skall en text-logg komma upp, kopiera och klistra in den hit till din tråd

Kan även hittas här => (C:\ComboFix.txt)

4: Gör en ny TM HJT-logg, kopiera även in den.

VIKTIGT! Klicka INTE på Combofix-fönstret med musen när ComboFix körs annars kan scanningen hänga upp sig.

OBS:

Kontrollera att antivirusprogram/antispionprogram mm är återaktiverade innan du ansluter till Internet.

OBSERVERA:

Verktyget/Programmet kan ge problem med uppkopplingen (tex trådlös).

Om problem uppstår prova då nedanstående.

Gå till => Kontrollpanelen => Nätverksanslutningar => högerklicka på din Internetanslutning => välj Reparera

Och/Eller

Starta om datorn.

Lycka till

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Jag upplever det som att det mest är internet som är segt.

Nu har jag iaf kört combofixen. Men jag tror att jag klickade på ja efter installationen av återställningskonsolen fär jag skulle ha klickat nej. (behövde alltså inte klicka på combofix igen). Fick iaf en loggfil som jag kopierar här.

Är det inte den du menar, så får du säga till, så kör jag combofix som det var tänkt.

Combofixloggen

ComboFix 09-03-19.02 - Nathalie 2009-03-21 16:06:34.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1053.18.1534.880 [GMT 1:00]

Körs från: c:\documents and settings\Nathalie\Skrivbord\ComboFix.exe

Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Nathalie\Skrivbord\WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

AV: Säker Bas 7.00 *On-access scanning enabled* (Updated)

FW: Säker Bas 7.00 *enabled*

* Skapade en ny återställningspunkt

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-02-21 till 2009-03-21 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-21 15:51 . 2009-03-21 16:02 <KAT> d-------- C:\32788R22FWJFW

2009-03-14 23:55 . 2009-03-14 23:58 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\{00D89592-F643-4D8D-8F0F-AFAE0F14D4C3}

2009-03-14 23:27 . 2009-03-14 23:56 <KAT> d-------- c:\program\iPod

2009-03-14 23:17 . 2009-03-05 23:59 1,900,544 --a------ c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

2009-03-13 18:38 . 2009-03-13 18:38 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Gäst\Application Data\SMART Technologies

2009-03-07 11:51 . 2009-03-07 11:51 <KAT> d-------- c:\program\Mindscape

2009-03-05 17:23 . 2009-03-05 17:23 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Noah\Application Data\SMART Technologies

2009-03-04 21:54 . 2009-03-04 21:54 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Nathalie\Application Data\SMART Technologies

2009-03-04 21:43 . 2009-03-04 21:43 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Nathalie\Application Data\SMART Technologies Inc

2009-03-04 21:42 . 2009-03-04 21:51 <KAT> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\SMART Technologies

2009-03-04 21:41 . 2009-03-04 21:53 <KAT> d-------- c:\program\SMART Technologies

2009-03-04 21:41 . 2009-03-04 21:43 <KAT> d-------- c:\program\Delade filer\SMART Technologies

2009-02-25 20:06 . 2009-02-25 20:06 <KAT> d-------- c:\program\Spotify

2009-02-25 20:06 . 2009-03-21 16:08 <KAT> d-------- c:\documents and settings\Nathalie\Application Data\Spotify

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-03-18 20:27 --------- d-----w c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-03-18 18:59 --------- d-----w c:\program\CCleaner

2009-03-15 23:03 196,608 ----a-w c:\windows\system32\drivers\nStandard.bin

2009-03-14 22:58 --------- d-----w c:\program\iTunes

2009-03-14 22:51 --------- d-----w c:\program\downloads

2009-03-14 22:27 --------- d-----w c:\program\Delade filer\Apple

2009-03-14 22:22 --------- d-----w c:\program\QuickTime

2009-03-14 22:11 --------- d-----w c:\program\Safari

2009-03-12 16:32 126 ----a-w c:\documents and settings\Noah\Application Data\wklnhst.dat

2009-03-05 22:59 36,864 ----a-w c:\windows\system32\drivers\usbaapl.sys

2009-02-11 09:19 38,496 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2009-02-11 09:19 15,504 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2009-02-03 18:55 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Office Genuine Advantage

2009-02-02 11:53 --------- d-----w c:\program\Delade filer\Wise Installation Wizard

2009-01-25 21:56 --------- d-----w c:\program\Avanquest update

2008-12-08 16:56 797,416 ----a-w c:\program\personalsetup.exe

2008-09-29 08:59 33,232 -c--a-w c:\documents and settings\Nathalie\Application Data\wklnhst.dat

2008-02-19 17:11 32 -c--a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\ezsid.dat

2008-09-20 08:23 32,768 -csha-w c:\windows\system32\config\systemprofile\Lokala inställningar\Tidigare\History.IE5\MSHist012008092020080921\index.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"swg"="c:\program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-15 68856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"PinnacleDriverCheck"="c:\windows\system32\PSDrvCheck.exe" [2004-03-10 406016]

"PMCS"="c:\program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe" [2004-11-08 57344]

"ezShieldProtector for Px"="c:\windows\system32\ezSP_Px.exe" [2002-08-20 40960]

"F-Secure Manager"="c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE" [2007-04-26 183208]

"F-Secure TNB"="c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\TNBUtil.exe" [2007-04-26 740208]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2007-06-28 8466432]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-06-28 81920]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\

SMART Board Tools.lnk - c:\program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardTools.exe [2008-08-12 9618728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"VIDC.MJPG"= Pvmjpg21.dll

"VIDC.PIM1"= pclepim1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys]

@="Driver"

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Program^Autostart^InterVideo WinCinema Manager.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\InterVideo WinCinema Manager.lnk

backup=c:\windows\pss\InterVideo WinCinema Manager.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Program^Autostart^Personal.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\Personal.lnk

backup=c:\windows\pss\Personal.lnkCommon Startup

[HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Start-meny^Program^Autostart^SMART Board Tools.lnk]

path=c:\documents and settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\SMART Board Tools.lnk

backup=c:\windows\pss\SMART Board Tools.lnkCommon Startup

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Photo Downloader]

--a------ 2007-03-22 15:09 63712 c:\program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Adobe Reader Speed Launcher]

--a------ 2008-10-15 01:04 39792 c:\program\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\AppleSyncNotifier]

--a------ 2009-03-06 00:50 177472 c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTDVDDET]

--a------ 2003-06-18 00:00 45056 c:\program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTSysVol]

--a------ 2003-09-17 09:43 57344 c:\program\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

--a------ 2009-03-12 20:56 342312 c:\program\iTunes\iTunesHelper.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Microsoft Works Update Detection]

--a------ 2003-06-10 01:11 50688 c:\program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

--a------ 2001-07-09 10:50 155648 c:\windows\system32\NeroCheck.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickLib]

--a------ 2004-06-23 10:27 1725952 c:\program\QuickLib\QL.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

--a------ 2009-01-05 16:18 413696 c:\program\QuickTime\QTTask.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SBDrvDet]

--a------ 2002-12-03 17:06 45056 c:\program\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]

--------- 2008-07-02 16:16 393216 c:\program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

--a------ 2008-12-08 10:07 136600 c:\program\Java\jre6\bin\jusched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\swg]

--a------ 2007-08-15 20:42 68856 c:\program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]

--a------ 2008-11-04 19:46 185872 c:\program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdReg]

--------- 2000-05-11 00:00 90112 c:\windows\Updreg.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTHelper]

--a------ 2003-10-06 15:57 24576 c:\windows\system32\CTHELPER.EXE

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

--a------ 2007-06-28 17:43 1626112 c:\windows\system32\nwiz.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PRISMSTA.EXE]

-ra------ 2003-08-04 15:54 215552 c:\windows\system32\PRISMSTA.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program\\Sony Ericsson\\Sony Ericsson Media Manager\\MediaManager.exe"=

"c:\\Program\\EA SPORTS\\NHL08\\nhl2008.exe"=

"c:\\Program\\Spotify\\spotify.exe"=

"c:\\Program\\SMART Technologies\\SMART Board Drivers\\SMARTSNMPAgent.exe"=

"c:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"=

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2008-03-20 58128]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS;c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\HIPS\fshs.sys [2008-03-20 48176]

R2 PfDetNT;PfDetNT;c:\windows\system32\drivers\pfmodnt.sys [2007-08-14 15840]

R3 3xHybrid;Pinnacle PCTV 300i Stereo DVB-T;c:\windows\system32\drivers\3xHybrid.sys [2007-08-14 698368]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys [2008-03-20 59760]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2008-12-27 10976]

S3 PRISM_A00;CREATIX 802.11g Driver;c:\windows\system32\drivers\PRISMA00.sys [2007-10-16 360832]

S3 s0017bus;Sony Ericsson Device 0017 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017bus.sys [2008-12-26 90536]

S3 s0017mdfl;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0017mdfl.sys [2008-12-26 15016]

S3 s0017mdm;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0017mdm.sys [2008-12-26 122152]

S3 s0017mgmt;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017mgmt.sys [2008-12-26 115496]

S3 s0017nd5;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0017nd5.sys [2008-12-26 25768]

S3 s0017obex;Sony Ericsson Device 0017 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0017obex.sys [2008-12-26 111912]

S3 s0017unic;Sony Ericsson Device 0017 USB Ethernet Emulation SEMC0017 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0017unic.sys [2008-12-26 117672]

S3 SMART SNMP Agent Service;SMART SNMP Agent Service;c:\program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTSNMPAgent.exe [2008-07-31 1037608]

S3 SMART Web Server;SMART Webbserver;c:\program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\WebServer.exe [2008-07-31 1205544]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\win2k\fsfilter.sys [2008-03-20 40048]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\win2k\fsrec.sys [2008-03-20 25456]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2008-10-31 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

2009-03-16 c:\windows\Tasks\defrag.job

- c:\windows\system32\defrag.exe [2008-04-14 17:05]

2009-03-20 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan.job

- c:\program\Norton Security Scan\Nss.exe [2008-01-09 03:08]

2009-03-20 c:\windows\Tasks\OGADaily.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 17:04]

2009-03-21 c:\windows\Tasks\OGALogon.job

- c:\windows\system32\OGAVerify.exe [2008-12-31 17:04]

2009-03-21 c:\windows\Tasks\Scheduled scanning task.job

- c:\program\GLOCAL~1\ANTI-V~1\fsav.exe [2007-04-26 12:42]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.godstart.se/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

LSP: c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSPS\program\FSLSP.DLL

DPF: {F3D4C08D-3616-43F0-9E29-44C749B0664B} - hxxp://normannvik.viewnetcam.com/JpegInst.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Nathalie\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\aeb7anz3.default\

FF - component: d:\mina dokument\downloads\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll

FF - plugin: c:\program\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: d:\mina dokument\downloads\Netscape6\nppl3260.dll

FF - plugin: d:\mina dokument\downloads\Netscape6\nprjplug.dll

FF - plugin: d:\mina dokument\downloads\Netscape6\nprpjplug.dll

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-03-21 16:10:24

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{47629D4B-2AD3-4e50-B716-A66C15C63153}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"cd042efbbd7f7af1647644e76e06692b"=hex:e2,63,26,f1,3f,c8,ff,68,71,60,8c,77,df,

00,ad,b1,c8,28,51,af,b0,29,a3,98,d4,16,ad,d8,d7,7a,4d,9f,e2,63,26,f1,3f,c8,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{604BB98A-A94F-4a5c-A67C-D8D3582C741C}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"bca643cdc5c2726b20d2ecedcc62c59b"=hex:6a,9c,d6,61,af,45,84,18,6f,27,d4,4e,1c,

75,9f,88,71,3b,04,66,8b,46,0d,96,5c,5c,87,88,7e,09,9e,40,6a,9c,d6,61,af,45,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{684373FB-9CD8-4e47-B990-5A4466C16034}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"2c81e34222e8052573023a60d06dd016"=hex:ff,7c,85,e0,43,d4,0e,fe,70,9c,69,1e,36,

ad,43,22,25,da,ec,7e,55,20,c9,26,76,a3,50,b7,5f,b0,fd,a2,ff,7c,85,e0,43,d4,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{74554CCD-F60F-4708-AD98-D0152D08C8B9}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"2582ae41fb52324423be06337561aa48"=hex:86,8c,21,01,be,91,eb,e7,ed,9a,3f,3f,15,

6b,07,fb,3e,1e,9e,e0,57,5a,93,61,b7,a3,44,c7,a3,c5,1b,f1,86,8c,21,01,be,91,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{7EB537F9-A916-4339-B91B-DED8E83632C0}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"caaeda5fd7a9ed7697d9686d4b818472"=hex:cd,44,cd,b9,a6,33,6c,cd,e1,66,ba,7c,a4,

32,ff,71,cd,44,cd,b9,a6,33,6c,cd,e3,ee,11,24,86,f7,e8,fd,f5,1d,4d,73,a8,13,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{948395E8-7A56-4fb1-843B-3E52D94DB145}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"a4a1bcf2cc2b8bc3716b74b2b4522f5d"=hex:df,20,58,62,78,6b,cf,c8,05,f3,af,0c,03,

02,b1,88,b0,18,ed,a7,3f,8d,37,a4,d3,57,3b,de,86,05,63,19,df,20,58,62,78,6b,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{AC3ED30B-6F1A-4bfc-A4F6-2EBDCCD34C19}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"4d370831d2c43cd13623e232fed27b7b"=hex:31,77,e1,ba,b1,f8,68,02,56,96,71,fe,c8,

bd,3c,3f,31,77,e1,ba,b1,f8,68,02,0d,6c,0e,37,f7,2f,80,d7,fb,a7,78,e6,12,2f,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{DE5654CA-EB84-4df9-915B-37E957082D6D}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"1d68fe701cdea33e477eb204b76f993d"=hex:01,3a,48,fc,e8,04,4a,f1,1f,9c,88,7a,80,

b4,84,cc,83,6c,56,8b,a0,85,96,ab,ee,1f,3e,e4,72,17,df,de,01,3a,48,fc,e8,04,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{E39C35E8-7488-4926-92B2-2F94619AC1A5}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"1fac81b91d8e3c5aa4b0a51804d844a3"=hex:f6,0f,4e,58,98,5b,89,c9,cd,ec,5d,ce,88,

ca,27,e7,51,fa,6e,91,28,9e,14,cc,ac,85,3e,3b,48,fe,c5,9a,f6,0f,4e,58,98,5b,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{EACAFCE5-B0E2-4288-8073-C02FF9619B6F}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"f5f62a6129303efb32fbe080bb27835b"=hex:b1,cd,45,5a,a8,c4,f8,b9,e5,d2,2d,fd,fc,

a4,f2,d1,b1,cd,45,5a,a8,c4,f8,b9,3d,ce,71,72,8e,c6,a1,aa,3d,ce,ea,26,2d,45,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{F8F02ADD-7366-4186-9488-C21CB8B3DCEC}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"fd4e2e1a3940b94dceb5a6a021f2e3c6"=hex:e3,0e,66,d5,eb,bc,2f,6b,4a,29,10,87,22,

2f,fe,62,e3,0e,66,d5,eb,bc,2f,6b,c7,18,65,cc,4a,25,73,d3,2a,b7,cc,b5,b9,7f,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{FEE45DE2-A467-4bf9-BF2D-1411304BCD84}\InprocServer32*]

"ThreadingModel"="Apartment"

@="c:\\WINDOWS\\system32\\OLE32.DLL"

"8a8aec57dd6508a385616fbc86791ec2"=hex:fa,ea,66,7f,d4,3b,6b,70,78,68,e8,1b,64,

bb,6c,28,fa,ea,66,7f,d4,3b,6b,70,d6,ed,98,27,02,54,ec,d0,6c,43,2d,1e,aa,22,\

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\LocalSystem\Components\Ø|ÿÿÿÿ|é6~*]

"D140211900063D11C8EF10054038389C"="C?\\WINDOWS\\system32\\FM20ENU.DLL"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(596)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

- - - - - - - > 'lsass.exe'(652)

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSPS\program\FSLSP.DLL

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\windows\system32\CTSVCCDA.EXE

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32.exe

c:\program\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

c:\program\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FCH32.EXE

c:\windows\system32\nvsvc32.exe

c:\program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsqh.exe

c:\windows\system32\MsPMSPSv.exe

c:\program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\PMSHost.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\program\fsdfwd.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsus.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

c:\windows\system32\rundll32.exe

c:\program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\fsguidll.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2009-03-21 16:14:32 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-03-21 15:14:29

Före genomsökningen: 189 473 136 640 byte ledigt

Efter genomsökningen: 190,287,269,888 byte ledigt

WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect

300 --- E O F --- 2009-03-17 21:21:33

Hijackthis-loggen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:21:24, on 2009-03-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rensare.exe.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.godstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - D:\Mina dokument\downloads\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SMART Notebook Download Plugin - {67BCF957-85FC-4036-8DC4-D4D80E00A77B} - C:\Program\SMART Technologies\Notebook Software\NotebookPlugin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [PMCS] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaCenterService\PMC.Service.Main.exe" -host -clearDebug

O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\system32\ezSP_Px.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SMART Board Tools.lnk = C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardTools.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader5.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.order.proprint.se/resources/fil...geUploader4.cab

O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/...tiveXPlugin.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {F3D4C08D-3616-43F0-9E29-44C749B0664B} (pmjpegcam Class) - http://normannvik.viewnetcam.com/JpegInst.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe (file missing)

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Unknown owner - C:\Program\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Glocalnet Sakerhetspaket\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - c:\program\pinnacle\shared files\programs\mediaserver\pmshost.exe

O23 - Service: SMART Board-tjänsten (SMART Board Service) - SMART Technologies - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTBoardService.exe

O23 - Service: SMART SNMP Agent Service - SMART Technologies ULC - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\SMARTSNMPAgent.exe

O23 - Service: SMART Webbserver (SMART Web Server) - Unknown owner - C:\Program\SMART Technologies\SMART Board Drivers\WebServer.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

--

End of file - 9556 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej där..

Du bör installera Microsoft Windows Recovery Console eftersom det gör det möjligt att starta datorn i ett särskild återställningsläge vilket kan vara bra om något händer med datorn under de kommande procedurerna.

Absolut inte,

Det är bättre att du har den på din xpcd som vanligt, och inte installerat på datorn.

För att motverka ev fel i systemfiler:

Stoppa i din cd, tryck: Start -> Kör skriv: sfc.exe /scannow (enter)

Sfc = system file checker, kollar om det fattas eller om någon fil är manipulerad, om så, återställs från din cd.

Fortsätt med:

start -> Kör, skriv: chkdsk /r (enter),

chkdsk = Check disk = kontrollera disken och filsystemet efter fel, om så, reparera om det är möjligt.

Fortsätt med:

CCleaner, standard filstädning samt registerstädning.

Nästa,

Defragmentera hårddisken

Och till sist, kommer jag till en ren information...

Jag tycker att bara säkerhetsprogram startas automatiskt, alla andra program kan du antingen avaktivera från autostart eller i "Tjänster" ändra till manuell start.

Nu är jag ingen säkerhetsexpert, men dina loggar ser rena ut... jag tror bara att det beror på för mycket skräp samt fragmenterad disk, ev för mycket startad programvara.

Link to comment
Share on other sites

Hej!Det är inte så att du har Spotify igång hela tiden som gör ditt internet segt?

Jag ser att du verkar ha en gammal version av F-secure som är väldigt resurskrävande,jag rekommenderar att du tar kontakt med din internet leverantör och ber om att få den uppgraderad till den sista versionen!

Denna borde du ju kunna ta bort eftersom du inte använder Norton längre!Guida dig fram via sökvägen och ta bort den bara

2009-03-20 c:\windows\Tasks\Norton Security Scan.job

- c:\program\Norton Security Scan\Nss.exe [2008-01-09 03:08]

Surfa till http://www.virustotal.com (fungerar bäst med Internet Explorer) klistra in ett av följande filnamn i rutan,

c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika

antivirusprogrammen (inte Övrig information) här.

Defragmentering verkar ju inte vara ett alternativ eftersom detta ligger schemalagt och gjordes för bara några dagar sen vad jag kan se ;)

Link to comment
Share on other sites

Hej!

- Nej, jag har inte spotify igång hela tiden. Men jag ska tänka på det.

- Jag kontaktade bredbandsbolaget angående F-secure. De menade att den uppdateras och är lika resurssnål/krävande som de senaste versionerna, även om namnet är äldre, beroende på att de kör en anpassad variant eller något sånt.

- Jag har plockat bort Nortonfilerna/mappen

- Här nedan kommer resultatet av filanalysen:

Resultat: 0/38 (0%)

Fil usbaaplrc.dll mottagen 2009.03.21 21:18:17 (CET)

Närvarande status: Laddar ... köad väntar söker genomförd EJ FUNNEN STOPPAD

Resultat: 0/38 (0%)

Laddar server information...

Din fil är köad i position: ___.

Uppskattat starttid är mellan ___ och ___ .

Stäng inte ner detta fönster förens sökningen är genomförd.

Scannern som arbetade med din fil har stoppat, vi kommer att vänta ett par sekunder för att försöka återställa ditt resultat.

Om du väntar i mer än 5 minuter måste du skicka in din fil igen.

Din fil blir genomsökt av VirusTotal för tillfället,

resultat kommer att visas när de är klara.

Compact Skriv ut resultat

Din fil har upphört eller existerar inte.

Tjänsten är stoppad för tillfället, din fil väntar på att bli genomsökt (position: ) för en obestämd tid.

Du kan vänta på ett svar (automatisk uppdatering) eller ange din email i formuläret nedan och klicka "begär" så kommer systemet att skicka dig ett email när sökningen är genomförd.

Email:

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

a-squared 4.0.0.101 2009.03.21 -

AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.03.21 -

AntiVir 7.9.0.120 2009.03.21 -

Authentium 5.1.2.4 2009.03.21 -

Avast 4.8.1335.0 2009.03.20 -

AVG 8.5.0.283 2009.03.21 -

BitDefender 7.2 2009.03.21 -

CAT-QuickHeal 10.00 2009.03.21 -

ClamAV 0.94.1 2009.03.21 -

Comodo 1078 2009.03.21 -

DrWeb 4.44.0.09170 2009.03.21 -

eSafe 7.0.17.0 2009.03.19 -

eTrust-Vet 31.6.6409 2009.03.20 -

F-Prot 4.4.4.56 2009.03.20 -

F-Secure 8.0.14470.0 2009.03.21 -

Fortinet 3.117.0.0 2009.03.21 -

GData 19 2009.03.21 -

Ikarus T3.1.1.48.0 2009.03.21 -

K7AntiVirus 7.10.678 2009.03.21 -

Kaspersky 7.0.0.125 2009.03.21 -

McAfee 5560 2009.03.21 -

McAfee+Artemis 5560 2009.03.21 -

McAfee-GW-Edition 6.7.6 2009.03.21 -

Microsoft 1.4502 2009.03.21 -

NOD32 3953 2009.03.21 -

Norman 6.00.06 2009.03.20 -

nProtect 2009.1.8.0 2009.03.21 -

Panda 10.0.0.10 2009.03.21 -

Prevx1 V2 2009.03.21 -

Rising 21.21.52.00 2009.03.21 -

Sophos 4.39.0 2009.03.21 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2009.03.20 -

Symantec 1.4.4.12 2009.03.21 -

TheHacker 6.3.3.1.287 2009.03.21 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2009.03.20 -

VBA32 3.12.10.1 2009.03.20 -

ViRobot 2009.3.20.1658 2009.03.20 -

VirusBuster 4.6.5.0 2009.03.21 -

Link to comment
Share on other sites

Hej där..

Absolut inte,

Det är bättre att du har den på din xpcd som vanligt, och inte installerat på datorn.

För att motverka ev fel i systemfiler:

Stoppa i din cd, tryck: Start -> Kör skriv: sfc.exe /scannow (enter)

Sfc = system file checker, kollar om det fattas eller om någon fil är manipulerad, om så, återställs från din cd.

Fortsätt med:

start -> Kör, skriv: chkdsk /r (enter),

chkdsk = Check disk = kontrollera disken och filsystemet efter fel, om så, reparera om det är möjligt.

Fortsätt med:

CCleaner, standard filstädning samt registerstädning.

Nästa,

Defragmentera hårddisken

Och till sist, kommer jag till en ren information...

Jag tycker att bara säkerhetsprogram startas automatiskt, alla andra program kan du antingen avaktivera från autostart eller i "Tjänster" ändra till manuell start.

Nu är jag ingen säkerhetsexpert, men dina loggar ser rena ut... jag tror bara att det beror på för mycket skräp samt fragmenterad disk, ev för mycket startad programvara.

Tack för svaret.

- Hade redan installerat och kört grejen.

- Har kört städning CCleaner både registret och filstädning. Men behöver man ha lite koll på vilka filer man tar bort eller kan man köra rubbet?

- Det behövdes inte defragmenteras.

- Jo, att ta bort att avaktivera de många startade programvarorna gjorde en del.

Link to comment
Share on other sites

Hej! Ok den filen var det inget att bry sig om så då kan jag inte hitta några otrevligheter som orsakar ditt sega internet!

Nedanstående verktyg har förmågan att kunna ta bort/deleta filer/mappar/genvägar från de fix-program som vi har använt oss av (Dock ej TM HJT).

Skriv ut eller kopiera nedanstående till ett textdokument och spara det till skrivbordet:

Läs/Följ Instruktionerna noga:

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

http://download.bleepingcomputer.com/oldtimer/OTCleanIt.exe

1: Spara ner den till skrivbordet

2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

3: Klicka på CleanUp! knappen.

4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.

5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Mvh MrO

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...