Jump to content

Problem med Windows Installer


vajlent

Recommended Posts

Helt plötsligt har denna slutat att fungera verkar det som...

Varje gång jag försöker installera något så poppar detta meddelande upp:

windowsinstallerproblem.png

Har aldrig haft detta problem tidigare varken i XP, Vista eller Windows 7.!?

Tacksam för lite hjälp här ;)

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Du kan prova att reparera Windows Installer!

1. Gå till "C:\Windows\system32" och kontrollera så att du har en fil som heter "msiexec.exe" där!

2. Ladda ner filen "MsiServerImagePath.reg" som jag bifogar! Dubbelkicka på filen och godkänn registerändringen!

3. Starta om datorn till felsäkert läge!

4. I felsäkert läge startar du kommandotolken som administratör och skriver "msiexec /regserver" och trycker [Enter]! Observera blanksteget mellan "msiexec" och "/regserver". Kör du 64-bitars system måste du även skriva "%windir%\Syswow64\msiexec /regserver" för att registrera allt som krävs!

5. Starta om datorn till normalläge och prova om Windows Installer fungerar!

MsiServerImagePath.reg

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Well här kommer en HJT-logga i alla fall om nån känner sig manad att kika på den:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:27:26, on sö 03 jan 201010

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\Windows\system32\Dwm.exe

D:\Windows\Explorer.EXE

D:\Windows\system32\taskhost.exe

D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

D:\Windows\System32\rundll32.exe

D:\Windows\System32\nvraidservice.exe

D:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

D:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

D:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - D:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - D:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Snagit - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Program Files\TechSmith\Snagit 9\SnagitIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] D:\Windows\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] D:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] D:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] D:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] D:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://D:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{12801AC7-9071-4088-A249-A7D565991960}: NameServer = 8.8.8.8,8.8.4.4

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs: RemoveFocusRect.dll

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - D:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - D:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: lxcz_device - - D:\Windows\system32\lxczcoms.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - D:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: @D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe,-1 (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - D:\Program Files\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - D:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

--

End of file - 6175 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hur jag än gör med regpatchen så blir det bara ett textdokument som öppnas???

Har du provat att högerklicka på den och välja "Slå samman"?

Du har troligen lyckats ändra filassociationen för .reg-filer! Vill du fixa det, så gå till följande adress i registret...

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.reg

...där tar du bort undernyckeln "UserChoice"!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Malware? MSN-virus? var ser du detta i loggen?

Ålrajt! ;) hoppas på hjälp snart!

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

Jag säger inget säkert, men det behöver undersökas... och du har ju en del underliga fel.

Edit:

Kan ju nämna också, att TuneUpUtilities kan stöka till det ordentligt i registret... liksom dom flesta andra liknande program!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

Jag säger inget säkert, men det behöver undersökas... och du har ju en del underliga fel.

Ok, men att det skulle göra att windows installer slutar fungera tycker jag låter konstigt...

Link to comment
Share on other sites

Ok, men att det skulle göra att windows installer slutar fungera tycker jag låter konstigt...

Jag säger inte att det är så i detta fallet, men det finns massor av malware som försöker förhindra bekämpning genom att slå ut div. vitala funktioner i windows. Läs också min "Edit:" ovan!

Link to comment
Share on other sites

Jag säger inte att det är så i detta fallet, men det finns massor av malware som försöker förhindra bekämpning genom att slå ut div. vitala funktioner i windows. Läs också min "Edit:" ovan!

Såg inte det, men TuneUp Utilities har ja aldrig hört ställa till det i reg. men visst andra liknande skitprogram dock...

Har använt det sedan urminnes tider utan nåra problem.

Link to comment
Share on other sites

Såg inte det, men TuneUp Utilities har ja aldrig hört ställa till det i reg. men visst andra liknande skitprogram dock...

Har använt det sedan urminnes tider utan nåra problem.

Alla liknande program innebär en viss risk för systemfel... undantagslöst! Att det går bra ena gången är ingen garanti för att det skall gå bra även nästa gång, eftersom t.ex registret är i ständig förändring, medan programmet är mer eller mindre statiskt. I ditt fall misstänker jag starkt att det är just TuneUp Utilities som har manipulerat associationerna för .reg-filer på något sätt!

Link to comment
Share on other sites

Är hoppet ute för mig va det gäller detta & en formatering väntar eller..? ;)

Kan ju varken installera/avinstallera något... :(

Du kanske skulle starta en ny tråd med HJT-log i rätt forumdel, för att få hjälp att undersöka virusmisstanken.

Vi kan ju också försöka reparera windows installer med en liten "workaround", eftersom du tydligen inte kan köra .reg-filer.

Om du startar registereditorn och navigerar till...

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msiserver

...så skall du i högra vyn ha ett värde som heter "ImagePath"... data på det värdet skall vara

"%systemroot%\system32\msiexec.exe /V", Är det inte det, eller om värdet saknas så får du ändra det eller skapa nytt!

Om värdet ovan saknas så skapar du nytt genom att högerklicka på nyckeln "msiserver" i den vänstra vyn, och väljer "Nytt/Expanderbart strängvärde" samt döper värdet till "ImagePath". Sen dubbelklickar du på ImagePath och skriver in

"%systemroot%\system32\msiexec.exe /V" i fältet för "Data". Stäng sedan ner registereditorn och fortsätt med resten av instruktionen.

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

För att försöka återställa associationerna för .reg-filer!

Ladda ner FixRegFileW7 som jag bifogar.

Starta kommandotolken som administratör och skriv

reg import c:\<hela sökvägen till filen>\FixRegFileW7.reg ...och tryck enter!

Du kanske måste starta om för att det skall fästa.

FixRegFileW7.reg

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Lyckad import i alla fall, får efter omstart om det ger resultat...

lyckadimport.png

Kan tillägga att inget av dom andra tipsen har funkat än så länge... :huh:

Men återkommer med resultat ang detta senare. Tack! ;)

Edited by vajlent
Link to comment
Share on other sites

hmm... den startar i alla fall! Är den inställd på manuell start i Tjänster?

Hur gick det med .reg-fixen? Du kan prova med någon av dom regfilerna jag har bifogat i denna tråden... dom är ofarliga standardinställningar!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...