Jump to content

Trojan-Dropper.Win32.Boaxxe.bk


Recommended Posts

Mitt ZoneAlarm indikerar att Trojan-Dropper.Win32.Boaxxe.bk finns på datorn.

ZA sätter den i karantän och jag tar bort den.

Efter en stund dyker den upp igen (varje gång i en ny undermapp till C/Windows/Temp.

Finns det ngt "removal" verktyg ? Eller vad gör man ?

Link to comment
Share on other sites

Om det inte räcker med MBAM så klistra in loggen från MBAM i ditt svar samt gör följande:

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

Link to comment
Share on other sites

Om det inte räcker med MBAM så klistra in loggen från MBAM i ditt svar samt gör följande:

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar bifogar du loggen DSS.txt, men inte Attach.txt utan den sparar du på Skrivbordet utifall att jag behöver se den senare.

Edited by hubalon
Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by asta at 13:35:33,30 on 2010-01-12

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.2038.1268 [GMT 1:00]

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\lxdjcoms.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NoA\nokiaaserver.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Users\asta\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: AskBar BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: Foxit Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files\askbardis\bar\bin\askBar.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\asta\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [<NO NAME>]

uRun: [NokiaOviSuite2] c:\program files\nokia\nokia ovi suite\NokiaOviSuite.exe -tray

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [ZoneAlarm Client] "c:\program files\zone labs\zonealarm\zlclient.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [NokiaMServer] c:\program files\common files\nokia\mplatform\NokiaMServer /watchfiles startup

mRun: [lxdjmon.exe] "c:\program files\lexmark 1400 series\lxdjmon.exe"

mRun: [lxdjamon] "c:\program files\lexmark 1400 series\lxdjamon.exe"

mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

StartupFolder: c:\users\asta\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\306313.lnk - c:\users\asta\appdata\local\temp\nvscv.exe

StartupFolder: c:\users\asta\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\openof~1.lnk - c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\asta\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\yz26u1xf.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://aftonbladet.se/

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\users\asta\appdata\local\google\update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]

R2 TeamViewer5;TeamViewer 5;c:\program files\teamviewer\version5\TeamViewer_Service.exe [2009-12-17 185640]

R3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]

R3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:\windows\system32\drivers\KMWDFILTER.sys [2009-4-29 25088]

R3 netr28u;D-Link dnetr28u USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\Dnetr28u.sys [2009-8-6 750592]

S3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2009-12-29 14216]

S3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2009-12-29 8456]

=============== Created Last 30 ================

2010-01-12 12:00:25 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Malwarebytes

2010-01-12 12:00:16 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-01-12 12:00:13 0 d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-01-12 12:00:12 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-01-12 12:00:12 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-12-30 15:17:58 0 d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2009-12-30 11:06:58 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\TeamViewer

2009-12-30 11:06:48 0 d-----w- c:\program files\TeamViewer

2009-12-30 11:05:32 0 d-----w- c:\users\asta\temp

2009-12-30 07:18:01 0 d-----w- c:\program files\Media Center Plugin

2009-12-29 09:50:24 86408 ----a-w- c:\windows\system32\setupempdrv03.exe

2009-12-29 09:50:24 8456 ----a-w- c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys

2009-12-29 09:50:24 1669120 ----a-w- c:\windows\system32\BootMan.exe

2009-12-29 09:50:24 14848 ----a-w- c:\windows\system32\EuEpmGdi.dll

2009-12-29 09:50:24 14216 ----a-w- c:\windows\system32\epmntdrv.sys

2009-12-29 09:34:27 0 d-----w- c:\program files\Speccy

2009-12-29 08:33:38 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Lexmark Imaging Studio

2009-12-29 08:30:05 0 d-----w- c:\program files\Lx_cats

2009-12-29 08:28:00 0 d-----w- c:\program files\Lexmark 1400 Series

2009-12-29 06:36:54 0 d-----w- c:\program files\uTorrent

2009-12-29 06:35:59 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\uTorrent

2009-12-29 06:15:31 0 d-----w- c:\users\asta\.gimp-2.6

2009-12-29 06:14:20 0 d-----w- c:\program files\GIMP-2.0

2009-12-29 06:07:07 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Canneverbe_Limited

2009-12-29 06:07:03 0 d-----w- c:\programdata\Canneverbe Limited

2009-12-29 06:06:48 7168 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\StarOpen.sys

2009-12-29 05:49:22 0 d-----w- c:\programdata\Nokia

2009-12-29 05:47:20 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Nokia Ovi Suite

2009-12-29 05:45:54 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_PCCSWpdDriver_01_07_00.Wdf

2009-12-29 05:45:45 0 d-----w- c:\programdata\PC Suite

2009-12-29 05:44:50 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01007.Wdf

2009-12-29 05:42:21 0 d-----w- c:\program files\common files\Nokia

2009-12-29 05:42:00 18816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pccsmcfd.sys

2009-12-29 05:41:51 0 d-----w- c:\program files\PC Connectivity Solution

2009-12-29 05:41:26 91136 ----a-w- c:\windows\system32\nmwcdcls.dll

2009-12-29 05:40:30 0 d-----w- c:\programdata\OviInstallerCache

2009-12-29 05:40:29 0 d-----w- c:\program files\Nokia

2009-12-28 20:03:31 0 d-----w- c:\windows\Panther

2009-12-28 14:53:09 56 ---ha-w- c:\programdata\ezsidmv.dat

2009-12-28 14:51:56 0 d-----r- c:\program files\Skype

2009-12-28 14:51:51 0 d-----w- c:\programdata\Skype

2009-12-28 14:32:02 689 ---ha-r- c:\windows\EPMBatch.ept

2009-12-28 14:30:53 11 ----a-w- c:\windows\EuBcd.ini

2009-12-28 14:28:52 0 d-----w- c:\program files\EASEUS

2009-12-28 14:06:54 0 d-----w- c:\program files\AskBarDis

2009-12-28 14:06:40 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Foxit

2009-12-28 14:06:39 0 d-----w- c:\program files\Foxit Software

2009-12-28 13:57:02 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\OpenOffice.org

2009-12-28 13:55:52 0 d-----w- c:\program files\JRE

2009-12-28 13:55:49 0 d-----w- c:\program files\OpenOffice.org 3

2009-12-28 13:55:14 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-12-28 13:53:33 0 d-sh--w- c:\windows\Installer

2009-12-28 12:29:24 617232 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-28 12:29:24 37052 ----a-w- c:\windows\system32\perfd01D.dat

2009-12-28 12:29:24 294764 ----a-w- c:\windows\system32\perfi01D.dat

2009-12-28 12:29:24 120596 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-12-28 12:28:34 0 d-----w- c:\windows\system32\XPSViewer

2009-12-28 12:28:34 0 d-----w- c:\windows\system32\sv

2009-12-28 12:28:32 0 d-----w- c:\windows\system32\drivers\sv-SE

2009-12-28 12:28:21 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\sv-SE

2009-12-28 12:27:56 0 d-----w- c:\windows\sv-SE

2009-12-28 12:16:11 44959992 ----a-w- C:\lp.cab

2009-12-28 12:01:52 0 d-----w- c:\programdata\Kaspersky SDK

2009-12-28 11:56:45 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\MailFrontier

2009-12-28 11:52:16 72584 ----a-w- c:\windows\zllsputility.exe

2009-12-28 11:52:14 128016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kl1.sys

2009-12-28 11:51:48 1238408 ----a-w- c:\windows\system32\zpeng25.dll

2009-12-28 11:51:36 450248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vsdatant.sys

2009-12-28 11:51:36 0 d-----w- c:\windows\system32\ZoneLabs

2009-12-28 11:51:35 423031 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\vsconfig.xml

2009-12-28 11:51:35 0 d-----w- c:\program files\Zone Labs

2009-12-28 11:50:45 0 d-----w- c:\programdata\CheckPoint

2009-12-28 11:50:44 0 d-----w- c:\windows\Internet Logs

2009-12-28 11:32:10 1002008 ----a-w- c:\windows\system32\igxpun.exe

2009-12-28 11:32:10 0 d-----w- c:\windows\system32\x64

2009-12-28 11:31:40 257024 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-12-28 11:30:31 195456 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-12-28 11:30:10 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2009-12-28 11:29:59 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-12-28 11:26:42 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lvuvc.hs

2009-12-28 11:19:17 1442452 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2009-12-28 11:19:00 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Performance

2009-12-14 19:15:14 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

==================== Find3M ====================

2009-12-28 12:27:33 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-12-28 12:27:33 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-12-28 12:27:33 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-12-28 12:27:33 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-07-14 04:56:42 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfd.dat

2009-07-14 04:56:42 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfc.dat

2009-07-14 04:56:42 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfi.dat

2009-07-14 04:56:42 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfh.dat

2009-07-14 04:41:57 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 00:34:40 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 00:34:40 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 00:34:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 00:34:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-06-10 21:26:35 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

============= FINISH: 13:37:35,09 ===============

Link to comment
Share on other sites

Glömde posta MBAM-loggen Här är den:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Databasversion: 3546

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

2010-01-12 13:14:12

mbam-log-2010-01-12 (13-14-12).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 98106

Förfluten tid: 8 minute(s), 2 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 4

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

C:\Windows\Temp\rnjq.tmp\svchost.exe.vzr (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\Temp\xbxp.tmp\svchost.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Windows\Temp\jivt.tmp\svchost.exe.vzr (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Users\asta\AppData\Local\Temp\nvvscv.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera följande om de finns:

Foxit Toolbar

AskBar

Ask Toolbar

Ta bort mappen c:\users\asta\temp

Spara ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

Vad är det för ZoneAlarm-produkt du har? Du verkar ha alldeles för dåligt antivirusskydd.

Vistas och Windows 7s kontroll av användarkonto (UAC) är mycket bra på stoppa skadliga program från att installeras, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Den är även nyttig på andra sätt se

http://www.idg.se/2.1085/1.269010/nyttan-med-uac-i-windows

Kontrollera att den är påslagen och på högsta nivån för bästa skydd:

Kontrollpanelen - Säkerhetscenter - Andra säkerhetsinställningar (gäller Vista, men är troligen något liknande i Windows 7)

Starta om datorn och sök igenom med MBAM och DDS igen. Klistra in samma loggar som sist.

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.44

Databasversion: 3546

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

2010-01-12 14:46:57

mbam-log-2010-01-12 (14-46-57).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 94929

Förfluten tid: 5 minute(s), 49 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86

Run by asta at 14:48:36,96 on 2010-01-12

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.2038.1359 [GMT 1:00]

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe

C:\Program Files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Windows\system32\lxdjcoms.exe

C:\Program Files\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\PROGRA~1\ZONELA~1\ZONEAL~1\MAILFR~1\mantispm.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Common Files\Nokia\NoA\nokiaaserver.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\asta\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Users\asta\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\asta\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [<NO NAME>]

uRun: [NokiaOviSuite2] c:\program files\nokia\nokia ovi suite\NokiaOviSuite.exe -tray

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [ZoneAlarm Client] "c:\program files\zone labs\zonealarm\zlclient.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"

mRun: [NokiaMServer] c:\program files\common files\nokia\mplatform\NokiaMServer /watchfiles startup

mRun: [lxdjmon.exe] "c:\program files\lexmark 1400 series\lxdjmon.exe"

mRun: [lxdjamon] "c:\program files\lexmark 1400 series\lxdjamon.exe"

mRun: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

StartupFolder: c:\users\asta\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\306313.lnk - c:\users\asta\appdata\local\temp\nvscv.exe

StartupFolder: c:\users\asta\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\openof~1.lnk - c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_17-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\asta\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\yz26u1xf.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://aftonbladet.se/

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\users\asta\appdata\local\google\update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]

R2 TeamViewer5;TeamViewer 5;c:\program files\teamviewer\version5\TeamViewer_Service.exe [2009-12-17 185640]

R3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]

R3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:\windows\system32\drivers\KMWDFILTER.sys [2009-4-29 25088]

R3 netr28u;D-Link dnetr28u USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\Dnetr28u.sys [2009-8-6 750592]

S3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\system32\epmntdrv.sys [2009-12-29 14216]

S3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2009-12-29 8456]

=============== Created Last 30 ================

2010-01-12 12:00:25 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Malwarebytes

2010-01-12 12:00:16 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-01-12 12:00:13 0 d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-01-12 12:00:12 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-01-12 12:00:12 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2009-12-30 15:17:58 0 d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2009-12-30 11:06:58 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\TeamViewer

2009-12-30 11:06:48 0 d-----w- c:\program files\TeamViewer

2009-12-30 07:18:01 0 d-----w- c:\program files\Media Center Plugin

2009-12-29 09:50:24 86408 ----a-w- c:\windows\system32\setupempdrv03.exe

2009-12-29 09:50:24 8456 ----a-w- c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys

2009-12-29 09:50:24 1669120 ----a-w- c:\windows\system32\BootMan.exe

2009-12-29 09:50:24 14848 ----a-w- c:\windows\system32\EuEpmGdi.dll

2009-12-29 09:50:24 14216 ----a-w- c:\windows\system32\epmntdrv.sys

2009-12-29 09:34:27 0 d-----w- c:\program files\Speccy

2009-12-29 08:33:38 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Lexmark Imaging Studio

2009-12-29 08:30:05 0 d-----w- c:\program files\Lx_cats

2009-12-29 08:28:00 0 d-----w- c:\program files\Lexmark 1400 Series

2009-12-29 06:36:54 0 d-----w- c:\program files\uTorrent

2009-12-29 06:35:59 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\uTorrent

2009-12-29 06:15:31 0 d-----w- c:\users\asta\.gimp-2.6

2009-12-29 06:14:20 0 d-----w- c:\program files\GIMP-2.0

2009-12-29 06:07:07 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Canneverbe_Limited

2009-12-29 06:07:03 0 d-----w- c:\programdata\Canneverbe Limited

2009-12-29 06:06:48 7168 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\StarOpen.sys

2009-12-29 05:49:22 0 d-----w- c:\programdata\Nokia

2009-12-29 05:47:20 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Nokia Ovi Suite

2009-12-29 05:45:54 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_PCCSWpdDriver_01_07_00.Wdf

2009-12-29 05:45:45 0 d-----w- c:\programdata\PC Suite

2009-12-29 05:44:50 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01007.Wdf

2009-12-29 05:42:21 0 d-----w- c:\program files\common files\Nokia

2009-12-29 05:42:00 18816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pccsmcfd.sys

2009-12-29 05:41:51 0 d-----w- c:\program files\PC Connectivity Solution

2009-12-29 05:41:26 91136 ----a-w- c:\windows\system32\nmwcdcls.dll

2009-12-29 05:40:30 0 d-----w- c:\programdata\OviInstallerCache

2009-12-29 05:40:29 0 d-----w- c:\program files\Nokia

2009-12-28 20:03:31 0 d-----w- c:\windows\Panther

2009-12-28 14:53:09 56 ---ha-w- c:\programdata\ezsidmv.dat

2009-12-28 14:51:56 0 d-----r- c:\program files\Skype

2009-12-28 14:51:51 0 d-----w- c:\programdata\Skype

2009-12-28 14:32:02 689 ---ha-r- c:\windows\EPMBatch.ept

2009-12-28 14:30:53 11 ----a-w- c:\windows\EuBcd.ini

2009-12-28 14:28:52 0 d-----w- c:\program files\EASEUS

2009-12-28 14:06:40 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\Foxit

2009-12-28 14:06:39 0 d-----w- c:\program files\Foxit Software

2009-12-28 13:57:02 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\OpenOffice.org

2009-12-28 13:55:52 0 d-----w- c:\program files\JRE

2009-12-28 13:55:49 0 d-----w- c:\program files\OpenOffice.org 3

2009-12-28 13:55:14 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2009-12-28 13:53:33 0 d-sh--w- c:\windows\Installer

2009-12-28 12:29:24 617232 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-28 12:29:24 37052 ----a-w- c:\windows\system32\perfd01D.dat

2009-12-28 12:29:24 294764 ----a-w- c:\windows\system32\perfi01D.dat

2009-12-28 12:29:24 120596 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-12-28 12:28:34 0 d-----w- c:\windows\system32\XPSViewer

2009-12-28 12:28:34 0 d-----w- c:\windows\system32\sv

2009-12-28 12:28:32 0 d-----w- c:\windows\system32\drivers\sv-SE

2009-12-28 12:28:21 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\sv-SE

2009-12-28 12:27:56 0 d-----w- c:\windows\sv-SE

2009-12-28 12:16:11 44959992 ----a-w- C:\lp.cab

2009-12-28 12:01:52 0 d-----w- c:\programdata\Kaspersky SDK

2009-12-28 11:56:45 0 d-----w- c:\users\asta\appdata\roaming\MailFrontier

2009-12-28 11:52:16 72584 ----a-w- c:\windows\zllsputility.exe

2009-12-28 11:52:14 128016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kl1.sys

2009-12-28 11:51:48 1238408 ----a-w- c:\windows\system32\zpeng25.dll

2009-12-28 11:51:36 450248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vsdatant.sys

2009-12-28 11:51:36 0 d-----w- c:\windows\system32\ZoneLabs

2009-12-28 11:51:35 423031 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\vsconfig.xml

2009-12-28 11:51:35 0 d-----w- c:\program files\Zone Labs

2009-12-28 11:50:45 0 d-----w- c:\programdata\CheckPoint

2009-12-28 11:50:44 0 d-----w- c:\windows\Internet Logs

2009-12-28 11:32:10 1002008 ----a-w- c:\windows\system32\igxpun.exe

2009-12-28 11:32:10 0 d-----w- c:\windows\system32\x64

2009-12-28 11:31:40 257024 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-12-28 11:30:31 195456 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-12-28 11:30:10 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2009-12-28 11:29:59 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-12-28 11:26:42 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lvuvc.hs

2009-12-28 11:19:17 1442452 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.INI

2009-12-28 11:19:00 0 d-----w- c:\windows\system32\wbem\Performance

2009-12-14 19:15:14 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

==================== Find3M ====================

2009-12-28 12:27:33 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-12-28 12:27:33 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-12-28 12:27:33 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-12-28 12:27:33 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-07-14 04:56:42 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfd.dat

2009-07-14 04:56:42 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfc.dat

2009-07-14 04:56:42 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfi.dat

2009-07-14 04:56:42 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfh.dat

2009-07-14 04:41:57 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 00:34:40 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 00:34:40 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 00:34:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 00:34:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-06-10 21:26:35 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

============= FINISH: 14:50:25,86 ===============

Link to comment
Share on other sites

UAC skyddar ju framför allt genom att stoppa något från att komma in, det kan nog inte göra mycket nu när de skadliga filerna redan finns i datorn.

Vad är det för årsmodell på ZA? Det verkar inte innehålla något rootkit-skydd alls och det är en nödvändighet i dagens läge.

Kommer det här från något crackat program eller keygen? Det tycks vara väldigt vanligt i alla fall. Då måste du avinstallera det programmet för att vara säker på att det går att få bort de skadliga filerna.

Finns det något i Start-menyn - Program - Autostart?

På sidan http://www.virustotal.com trycker du på Bläddra-knappen och klistrar in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) eller en länk till resultatet här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\userinit.EXE

Link to comment
Share on other sites

Fil explorer.exe mottagen 2010.01.11 22:23:48 (UTC)

Närvarande status: genomförd

Resultat: 0/41 (0.00%)

Compact

Skriv ut resultat

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

a-squared 4.5.0.48 2010.01.11 -

AhnLab-V3 5.0.0.2 2010.01.11 -

AntiVir 7.9.1.134 2010.01.11 -

Antiy-AVL 2.0.3.7 2010.01.11 -

Authentium 5.2.0.5 2010.01.11 -

Avast 4.8.1351.0 2010.01.11 -

AVG 9.0.0.725 2010.01.11 -

BitDefender 7.2 2010.01.11 -

CAT-QuickHeal 10.00 2010.01.11 -

ClamAV 0.94.1 2010.01.11 -

Comodo 3550 2010.01.11 -

DrWeb 5.0.1.12222 2010.01.11 -

eSafe 7.0.17.0 2010.01.11 -

eTrust-Vet 35.2.7229 2010.01.11 -

F-Prot 4.5.1.85 2010.01.10 -

F-Secure 9.0.15370.0 2010.01.11 -

Fortinet 4.0.14.0 2010.01.09 -

GData 19 2010.01.11 -

Ikarus T3.1.1.80.0 2010.01.11 -

Jiangmin 13.0.900 2010.01.11 -

K7AntiVirus 7.10.944 2010.01.11 -

Kaspersky 7.0.0.125 2010.01.11 -

McAfee 5858 2010.01.11 -

McAfee+Artemis 5858 2010.01.11 -

McAfee-GW-Edition 6.8.5 2010.01.11 -

Microsoft 1.5302 2010.01.11 -

NOD32 4762 2010.01.11 -

Norman 6.04.03 2010.01.11 -

nProtect 2009.1.8.0 2010.01.11 -

Panda 10.0.2.2 2010.01.11 -

PCTools 7.0.3.5 2010.01.11 -

Prevx 3.0 2010.01.11 -

Rising 22.30.00.05 2010.01.11 -

Sophos 4.49.0 2010.01.11 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2010.01.11 -

Symantec 20091.2.0.41 2010.01.11 -

TheHacker 6.5.0.3.146 2010.01.11 -

TrendMicro 9.120.0.1004 2010.01.11 -

VBA32 3.12.12.1 2010.01.11 -

ViRobot 2010.1.11.2130 2010.01.11 -

VirusBuster 5.0.21.0 2010.01.11

Fil userinit.exe mottagen 2010.01.10 20:17:18 (UTC)

Närvarande status: genomförd

Resultat: 0/41 (0.00%)

Compact

Skriv ut resultat

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

a-squared 4.5.0.48 2010.01.10 -

AhnLab-V3 5.0.0.2 2010.01.10 -

AntiVir 7.9.1.134 2010.01.10 -

Antiy-AVL 2.0.3.7 2010.01.08 -

Authentium 5.2.0.5 2010.01.10 -

Avast 4.8.1351.0 2010.01.10 -

AVG 8.5.0.430 2010.01.04 -

BitDefender 7.2 2010.01.10 -

CAT-QuickHeal 10.00 2010.01.09 -

ClamAV 0.94.1 2010.01.09 -

Comodo 3536 2010.01.10 -

DrWeb 5.0.1.12222 2010.01.10 -

eSafe 7.0.17.0 2010.01.10 -

eTrust-Vet 35.2.7226 2010.01.08 -

F-Prot 4.5.1.85 2010.01.10 -

F-Secure 9.0.15370.0 2010.01.10 -

Fortinet 4.0.14.0 2010.01.09 -

GData 19 2010.01.10 -

Ikarus T3.1.1.80.0 2010.01.10 -

Jiangmin 13.0.900 2010.01.10 -

K7AntiVirus 7.10.943 2010.01.09 -

Kaspersky 7.0.0.125 2010.01.10 -

McAfee 5857 2010.01.10 -

McAfee+Artemis 5857 2010.01.10 -

McAfee-GW-Edition 6.8.5 2010.01.10 -

Microsoft 1.5302 2010.01.10 -

NOD32 4759 2010.01.10 -

Norman 6.04.03 2010.01.10 -

nProtect 2009.1.8.0 2010.01.10 -

Panda 10.0.2.2 2010.01.10 -

PCTools 7.0.3.5 2010.01.10 -

Prevx 3.0 2010.01.10 -

Rising 22.29.06.04 2010.01.10 -

Sophos 4.49.0 2010.01.10 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2010.01.10 -

Symantec 20091.2.0.41 2010.01.10 -

TheHacker 6.5.0.3.145 2010.01.10 -

TrendMicro 9.120.0.1004 2010.01.10 -

VBA32 3.12.12.1 2010.01.09 -

ViRobot 2010.1.8.2128 2010.01.08 -

VirusBuster 5.0.21.0 2010.01.10 -

Link to comment
Share on other sites

Det var ju bra att det inte var en virut-infektion för det brukar vara en vanlig kombination med C:\Users\asta\AppData\Local\Temp\nvvscv.exe.

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

ComboFix 10-01-11.04 - asta 2010-01-12 17:17:34.1.2 - x86

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.2038.1143 [GMT 1:00]

Körs från: c:\users\asta\Desktop\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\programdata\Microsoft\Network\Downloader\qmgr0.dat

c:\programdata\Microsoft\Network\Downloader\qmgr1.dat

c:\recycler\S-1-5-21-583907252-1500820517-725345543-1004

c:\windows\system32\ujvh.dro

----- BITS: Troligen infekterade webbplatser -----

hxxp://nds1.nokia.com

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2009-12-12 till 2010-01-12 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-01-12 18:12 . 2010-01-12 18:12 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp

2010-01-12 16:13 . 2010-01-12 16:14 -------- d-----w- C:\32788R22FWJFW

2010-01-12 12:00 . 2010-01-12 12:00 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Malwarebytes

2010-01-12 12:00 . 2010-01-07 15:07 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2010-01-12 12:00 . 2010-01-12 12:00 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2010-01-12 12:00 . 2010-01-12 12:00 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2010-01-12 12:00 . 2010-01-07 15:07 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2010-01-10 16:14 . 2010-01-10 16:14 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Diagnostics

2009-12-30 15:17 . 2009-12-30 15:17 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 4.0

2009-12-30 11:27 . 2009-12-30 11:27 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Mozilla

2009-12-30 11:06 . 2010-01-06 07:04 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\TeamViewer

2009-12-30 11:06 . 2009-12-30 11:06 -------- d-----w- c:\program files\TeamViewer

2009-12-30 07:20 . 2009-12-30 07:20 48648 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCEClientUX\UpdateableMarkup\Markup.dll

2009-12-30 07:20 . 2009-12-30 07:20 346944 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\eHome\Packages\MCESpotlight\MCESpotlight\SpotlightResources.dll

2009-12-30 07:18 . 2009-12-30 07:18 -------- d-----w- c:\program files\Media Center Plugin

2009-12-29 09:50 . 2009-11-05 15:38 1669120 ----a-w- c:\windows\system32\BootMan.exe

2009-12-29 09:50 . 2009-09-16 15:55 8456 ----a-w- c:\windows\system32\EuGdiDrv.sys

2009-12-29 09:50 . 2009-09-14 08:21 14848 ----a-w- c:\windows\system32\EuEpmGdi.dll

2009-12-29 09:50 . 2009-08-26 11:45 14216 ----a-w- c:\windows\system32\epmntdrv.sys

2009-12-29 09:50 . 2009-04-22 13:28 86408 ----a-w- c:\windows\system32\setupempdrv03.exe

2009-12-29 09:34 . 2009-12-29 09:34 567296 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{5FC672F4-A4D4-EB5D-F32A-29F02DEC8C47}-VersitConverter.dll

2009-12-29 09:34 . 2009-12-29 09:34 -------- d-----w- c:\program files\Speccy

2009-12-29 08:33 . 2009-12-29 08:33 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Lexmark Imaging Studio

2009-12-29 08:30 . 2009-12-30 08:41 -------- d-----w- c:\program files\Lx_cats

2009-12-29 08:29 . 2007-02-27 04:16 103936 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\lxdjdrpp.dll

2009-12-29 06:36 . 2009-12-29 06:36 -------- d-----w- c:\program files\uTorrent

2009-12-29 06:35 . 2009-12-29 09:48 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\uTorrent

2009-12-29 06:23 . 2009-12-29 06:23 45608 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{7952B7FB-4830-63CE-14DB-3AE918E91E8E}-whirl-pinch.exe

2009-12-29 06:23 . 2009-12-29 06:23 45104 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{2A39E020-37BC-22B8-6E02-ED751AD07221}-wind.exe

2009-12-29 06:20 . 2009-12-29 06:20 -------- d-----w- c:\program files\Google

2009-12-29 06:15 . 2009-12-29 06:19 -------- d-----w- c:\users\asta\.gimp-2.6

2009-12-29 06:14 . 2009-12-29 06:14 -------- d-----w- c:\program files\GIMP-2.0

2009-12-29 06:07 . 2009-12-29 06:07 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Canneverbe_Limited

2009-12-29 06:07 . 2009-12-29 06:07 -------- d-----w- c:\programdata\Canneverbe Limited

2009-12-29 06:06 . 2009-09-28 19:57 7168 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\StarOpen.sys

2009-12-29 06:06 . 2009-12-29 06:10 -------- d-----w- c:\program files\CDBurnerXP

2009-12-29 06:03 . 2010-01-07 11:00 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\ImgBurn

2009-12-29 06:02 . 2009-12-29 06:03 -------- d-----w- c:\program files\ImgBurn

2009-12-29 05:49 . 2009-12-29 05:49 -------- d-----w- c:\programdata\Nokia

2009-12-29 05:47 . 2009-12-29 05:47 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Nokia Ovi Suite

2009-12-29 05:47 . 2009-12-29 05:47 77824 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Windows Defender\LocalCopy\{74AB8BEF-101B-83AD-06E7-0DA8E8D00CCC}-Run_XML6_SP1.exe

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:47 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Nokia

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:45 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Nokia

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:45 -------- d-----w- c:\programdata\PC Suite

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:47 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\PC Suite

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:46 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\NokiaAccount

2009-12-29 05:42 . 2009-12-29 05:42 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Nokia

2009-12-29 05:42 . 2009-12-29 05:42 -------- d-----w- c:\program files\DIFX

2009-12-28 20:03 . 2009-12-28 11:25 -------- d-----w- c:\windows\Panther

2009-12-28 15:05 . 2009-12-28 15:05 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\ElevatedDiagnostics

2009-12-28 14:53 . 2010-01-06 15:04 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\skypePM

2009-12-28 14:52 . 2010-01-06 16:05 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Skype

2009-12-28 14:51 . 2009-12-28 14:51 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\Skype

2009-12-28 14:51 . 2009-12-28 14:51 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2009-12-28 14:51 . 2009-12-28 14:51 -------- d-----w- c:\programdata\Skype

2009-12-28 14:28 . 2009-12-29 09:49 -------- d-----w- c:\program files\EASEUS

2009-12-28 13:35 . 2009-12-28 13:35 -------- d-----w- c:\windows\system32\Macromed

2009-12-28 12:29 . 2010-01-12 09:30 617232 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2009-12-28 12:29 . 2010-01-12 09:30 120596 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2009-12-28 12:29 . 2009-12-28 12:27 37052 ----a-w- c:\windows\system32\perfd01D.dat

2009-12-28 12:29 . 2009-12-28 12:27 294764 ----a-w- c:\windows\system32\perfi01D.dat

2009-12-28 12:28 . 2009-12-28 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\XPSViewer

2009-12-28 12:28 . 2009-12-28 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv

2009-12-28 12:28 . 2009-12-28 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\drivers\sv-SE

2009-12-28 12:28 . 2009-12-28 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\sv-SE

2009-12-28 12:28 . 2009-12-28 12:28 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\sv-SE

2009-12-28 12:27 . 2009-12-28 12:27 -------- d-----w- c:\windows\sv-SE

2009-12-28 12:01 . 2009-12-28 12:01 -------- d-----w- c:\programdata\Kaspersky SDK

2009-12-28 11:56 . 2009-12-28 11:56 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\MailFrontier

2009-12-28 11:52 . 2009-10-17 00:39 72584 ----a-w- c:\windows\zllsputility.exe

2009-12-28 11:52 . 2009-10-12 17:15 128016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kl1.sys

2009-12-28 11:51 . 2009-10-17 00:39 69000 ----a-w- c:\windows\system32\zlcomm.dll

2009-12-28 11:51 . 2009-10-17 00:39 103816 ----a-w- c:\windows\system32\zlcommdb.dll

2009-12-28 11:51 . 2009-10-17 00:39 1238408 ----a-w- c:\windows\system32\zpeng25.dll

2009-12-28 11:51 . 2010-01-06 06:56 -------- d-----w- c:\windows\system32\ZoneLabs

2009-12-28 11:51 . 2009-10-17 00:41 450248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\vsdatant.sys

2009-12-28 11:51 . 2009-12-28 11:51 -------- d-----w- c:\program files\Zone Labs

2009-12-28 11:50 . 2009-12-28 11:50 -------- d-----w- c:\programdata\CheckPoint

2009-12-28 11:50 . 2010-01-12 18:09 -------- d-----w- c:\windows\Internet Logs

2009-12-28 11:37 . 2009-12-29 06:21 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Google

2009-12-28 11:37 . 2009-12-29 06:07 61736 ----a-w- c:\users\asta\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-12-28 11:37 . 2009-12-28 11:37 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Deployment

2009-12-28 11:37 . 2009-12-28 11:37 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Local\Apps

2009-12-28 11:32 . 2009-12-28 11:32 -------- d-----w- c:\windows\system32\x64

2009-12-28 11:32 . 2009-09-11 16:15 1002008 ----a-w- c:\windows\system32\igxpun.exe

2009-12-28 11:31 . 2009-09-10 05:52 257024 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2009-12-28 11:30 . 2009-11-02 19:42 195456 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2009-12-28 11:29 . 2009-10-29 07:22 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-12-28 11:26 . 2009-12-28 11:26 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\logishrd

2009-12-28 11:19 . 2010-01-12 09:30 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Performance

2009-12-14 19:15 . 2009-12-14 19:15 2146304 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-01-12 18:08 . 2010-01-12 18:08 699983 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\tvDebug.Zip

2010-01-12 14:01 . 2009-12-28 11:26 0 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\lvuvc.hs

2010-01-12 12:15 . 2010-01-12 12:16 2237952 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB66C0.tmp

2010-01-12 12:15 . 2010-01-12 12:16 627712 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB651A.tmp

2010-01-12 08:39 . 2010-01-12 08:41 2217472 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB88FF.tmp

2010-01-11 09:28 . 2010-01-11 09:30 2214400 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB62BA.tmp

2010-01-09 18:03 . 2010-01-10 15:45 190464 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB673C.tmp

2010-01-09 18:03 . 2010-01-10 15:45 2210816 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB6885.tmp

2010-01-05 15:31 . 2010-01-06 06:44 2169856 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB3DB3.tmp

2010-01-05 15:31 . 2010-01-06 06:44 155648 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB3C47.tmp

2010-01-01 16:15 . 2010-01-02 14:23 2168320 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB3CF2.tmp

2009-12-29 16:39 . 2009-12-30 07:07 2134016 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB49CE.tmp

2009-12-29 16:39 . 2009-12-30 07:07 311296 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB474E.tmp

2009-12-29 08:28 . 2009-12-29 08:28 -------- d-----w- c:\program files\Lexmark 1400 Series

2009-12-29 06:10 . 2009-12-29 06:10 1895936 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB4397.tmp

2009-12-29 05:45 . 2009-12-29 05:45 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_PCCSWpdDriver_01_07_00.Wdf

2009-12-29 05:44 . 2009-12-29 05:44 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_Kernel_ccdcmb_01007.Wdf

2009-12-29 05:42 . 2009-12-29 05:40 -------- d-----w- c:\program files\Nokia

2009-12-29 05:41 . 2009-12-29 05:41 -------- d-----w- c:\program files\PC Connectivity Solution

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 12212040 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\WMFDist11-WindowsXP-X86-ENU.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 13930312 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\WMFDist11-WindowsXP-X64-ENU.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 77824 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\Run_XML6_SP1.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 61440 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\WMF11Runx86.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 58880 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\WMF11Runx64.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 50000 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Installer\CommonCustomActions\pcswpc.exe

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 -------- d-----w- c:\programdata\OviInstallerCache

2009-12-29 05:40 . 2009-12-29 05:40 95992424 ----a-w- c:\programdata\OviInstallerCache\{B6164ADA-55DA-4FA9-B78B-A7EB741742A1}\Nokia_Ovi_Suite_webinstaller_ALL.exe

2009-12-29 05:23 . 2009-12-29 06:10 8704 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB4210.tmp

2009-12-28 16:26 . 2009-12-29 05:23 165888 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDB42BC.tmp

2009-12-28 15:33 . 2009-12-28 13:54 -------- d-----w- c:\program files\Java

2009-12-28 14:53 . 2009-12-28 14:53 56 ---ha-w- c:\programdata\ezsidmv.dat

2009-12-28 14:32 . 2009-12-28 14:46 103424 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDBE64A.tmp

2009-12-28 14:32 . 2009-12-28 14:46 1784832 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDBF0B7.tmp

2009-12-28 14:06 . 2009-12-28 14:06 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Foxit

2009-12-28 14:06 . 2009-12-28 13:39 -------- d-----w- c:\program files\Mozilla Thunderbird

2009-12-28 14:06 . 2009-12-28 14:06 -------- d-----w- c:\program files\Foxit Software

2009-12-28 13:57 . 2009-12-28 13:57 1 ----a-w- c:\users\asta\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\uno_packages\cache\stamp.sys

2009-12-28 13:57 . 2009-12-28 13:57 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\OpenOffice.org

2009-12-28 13:55 . 2009-12-28 13:55 -------- d-----w- c:\program files\JRE

2009-12-28 13:55 . 2009-12-28 13:55 -------- d-----w- c:\program files\OpenOffice.org 3

2009-12-28 13:40 . 2009-12-28 13:40 -------- d-----w- c:\users\asta\AppData\Roaming\Thunderbird

2009-12-28 12:31 . 2009-12-28 12:32 68608 ----a-w- c:\windows\Internet Logs\xDBBA99.tmp

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 04:52 -------- d-----w- c:\program files\Windows Sidebar

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 02:37 -------- d-----w- c:\program files\Windows Mail

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 04:52 -------- d-----w- c:\program files\DVD Maker

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 04:52 -------- d-----w- c:\program files\Windows Photo Viewer

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 07:49 -------- d-----w- c:\program files\Windows Journal

2009-12-28 12:28 . 2009-07-14 04:52 -------- d-----w- c:\program files\Windows Defender

2009-12-28 12:27 . 2009-12-28 12:28 37052 ----a-w- c:\windows\inf\PERFLIB\041D\perfd.dat

2009-12-28 12:27 . 2009-12-28 12:28 37052 ----a-w- c:\windows\inf\PERFLIB\041D\perfc.dat

2009-12-28 12:27 . 2009-12-28 12:28 294764 ----a-w- c:\windows\inf\PERFLIB\041D\perfi.dat

2009-12-28 12:27 . 2009-12-28 12:28 294764 ----a-w- c:\windows\inf\PERFLIB\041D\perfh.dat

2009-12-28 11:52 . 2009-12-28 11:51 423031 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\vsconfig.xml

2009-12-28 11:30 . 2009-12-28 11:30 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2009-06-10 21:26 . 2009-07-14 02:04 9633792 --sha-r- c:\windows\Fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:14 . 2009-07-13 23:42 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\users\asta\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2009-12-28 135664]

"Sidebar"="c:\program files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2009-07-14 1173504]

"NokiaOviSuite2"="c:\program files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe" [2009-12-10 401728]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NokiaMServer"="c:\program files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer" [X]

"IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2009-09-11 141848]

"HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2009-09-11 173592]

"Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2009-09-11 150552]

"ZoneAlarm Client"="c:\program files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" [2009-10-17 1037192]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre6\bin\jusched.exe" [2009-10-11 149280]

"lxdjamon"="c:\program files\Lexmark 1400 Series\lxdjamon.exe" [2009-04-27 25256]

"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"="c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" [2010-01-07 1394000]

c:\users\asta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

OpenOffice.org 3.1.lnk - c:\program files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe [2009-4-16 384000]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0)

"ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)

"EnableLUA"= 0 (0x0)

"EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)

"PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\System32\drivers\vwififlt.sys [2009-07-14 48128]

R2 TeamViewer5;TeamViewer 5;c:\program files\TeamViewer\Version5\TeamViewer_Service.exe [2009-12-17 185640]

R3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:\windows\System32\drivers\KMWDFILTER.sys [2009-04-29 25088]

R3 netr28u;D-Link dnetr28u USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\System32\drivers\Dnetr28u.sys [2009-08-06 750592]

S3 epmntdrv;epmntdrv;c:\windows\System32\epmntdrv.sys [2009-12-29 14216]

S3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;c:\windows\System32\EuGdiDrv.sys [2009-12-29 8456]

.

Innehållet i mappen 'Schemalagda aktiviteter':

2010-01-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3128610318-2832286723-3432330886-1000Core.job

- c:\users\asta\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-28 11:37]

2010-01-12 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3128610318-2832286723-3432330886-1000UA.job

- c:\users\asta\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-12-28 11:37]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

FF - ProfilePath - c:\users\asta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yz26u1xf.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://aftonbladet.se/

FF - plugin: c:\program files\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\users\asta\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.13\npGoogleOneClick8.dll

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program files\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

.

- - - - FÖRÄLDRALÖSA POSTER SOM TAGITS BORT - - - -

HKLM-Run-lxdjmon.exe - c:\program files\Lexmark 1400 Series\lxdjmon.exe

**************************************************************************

Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net

device: opened successfully

user: MBR read successfully

called modules: ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys >>UNKNOWN [0x85950841]<<

kernel: MBR read successfully

detected MBR rootkit hooks:

IoDeviceObjectType -> DumpProcedure -> 0xd46a624f

SecurityProcedure -> 0x84cace88

QueryNameProcedure -> 0x84caa558

user & kernel MBR OK

**************************************************************************

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\AllUserSettings]

@Denied: (A) (Users)

@Denied: (A) (Everyone)

@Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20)

"BlindDial"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security]

@Denied: (Full) (Everyone)

.

Sluttid: 2010-01-12 19:19:06

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-01-12 18:19

Före genomsökningen: 103 284 056 064 byte ledigt

Efter genomsökningen: 103 593 152 512 byte ledigt

- - End Of File - - 9050C8F7AC4A72534FEE55B2B0E4477B

Link to comment
Share on other sites

1. Spara denna fil på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/rootrepeal/Win32kDiag.exe

Kör programmet.

När det är klart så skapas en loggfil Win32kDiag.txt på Skrivbordet. Klistra in den i ditt svar.

2. Spara denna fil på Skrivbordet:

http://rootrepeal.googlepages.com/RootRepeal.zip

Packa upp zip-filen (extrahera) så att du får en programfil.

Dra ut internetanslutningen. Stäng av alla program du ser inklusive brandvägg, antivirusprogram och antispionprogram.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Starta RootRepeal (i Vista och Windows 7 som vanligt genom att högerklicka på ikonen och välja Kör som administratör).

Välj Report-fliken och tryck på Scan.

Bocka för alla sju valen och tryck sedan på Yes/Ja.

Välj C: och tryck Ok.

Det tar ett tag för RootRepeal att söka igenom C:.

När sökningen är klar så tryck på Save Report och spara den med namnet rootrepeal.log.

Sätt igång antivirusprogram och brandvägg innan du ansluter till internet.

Klistra in innehållet i rootrepeal.log i ditt svar.

3. Spara Gmer på Skrivbordet från en av dessa sidor:

http://www.gmer.net/files.php välj Gmer application

http://www.majorgeeks.com/GMER_d5198.html

Packa upp filen till Skrivbordet.

Dra ur internetanslutningen.

Stäng alla program, även antivirusprogram och brandvägg.

Starta programmet gmer.exe.

Om det kommer upp en fråga om "scan" så välj Nej/No. Spara loggen och klistra in i ditt svar. Gör inte mer.

Om frågan inte kommer så välj fliken Rootkit/Malware, kontrollera att allt är förbockat till höger utom Show All och andra partitioner än C:. Tryck på Scan. Låt datorn stå ifred medan Gmer håller på.

Tryck på Save och spara resultatet på Skrivbordet.

Sätt igång antivirusprogram och brandvägg innan du ansluter till internet.

Klistra in resultatet i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Running from: C:\Users\asta\Desktop\Win32kDiag.exe

Log file at : C:\Users\asta\Desktop\Win32kDiag.txt

WARNING: Could not get backup privileges!

Searching 'C:\Windows'...

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTDiagLog.etl

[1] 2010-01-13 05:18:27 72 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTDiagLog.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventLog-Application.etl

[1] 2010-01-13 05:18:03 72 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventLog-Application.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventlog-Security.etl

[1] 2010-01-13 05:18:03 72 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventlog-Security.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventLog-System.etl

[1] 2010-01-13 05:18:03 72 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTEventLog-System.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTMsMpPsSession7.etl

[1] 2010-01-13 05:20:43 0 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTMsMpPsSession7.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTUBPM.etl

[1] 2010-01-13 05:18:35 72 C:\Windows\System32\LogFiles\WMI\RtBackup\EtwRTUBPM.etl ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat

[1] 2009-12-28 16:23:18 8192 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat.LOG1

[1] 2009-12-28 16:23:17 5120 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat.LOG1 ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat.LOG2

[1] 2009-12-28 16:23:17 0 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat.LOG2 ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TM.blf

[1] 2009-12-28 16:23:17 65536 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TM.blf ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms

[1] 2009-12-28 16:23:17 524288 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms ()

Cannot access: C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms

[1] 2009-12-28 16:23:17 524288 C:\Windows\System32\Microsoft\Protect\Recovery\Recovery.dat{afaa7370-f3bf-11de-bd06-001372b95a35}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms ()

Finished!

Link to comment
Share on other sites

GMER 1.0.15.15281 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-01-13 06:13:25

Windows 6.1.7600

Running: 2j9gm4sv.exe; Driver: C:\Users\asta\AppData\Local\Temp\kxldrpow.sys

---- System - GMER 1.0.15 ----

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwAlpcConnectPort [0x8DD3A7D6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwAlpcCreatePort [0x8DD3B0A6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwConnectPort [0x8DD3A22C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateFile [0x8DD337EA]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateKey [0x8DD5208A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreatePort [0x8DD3AD36]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateProcess [0x8DD4E5F4]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateProcessEx [0x8DD4EA1C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateSection [0x8DD5697A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateUserProcess [0x8DD4EE90]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwCreateWaitablePort [0x8DD3AE94]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteFile [0x8DD346B6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteKey [0x8DD53AAA]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDeleteValueKey [0x8DD5339E]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwDuplicateObject [0x8DD4D42E]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwLoadKey [0x8DD54478]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwLoadKey2 [0x8DD546B6]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwLoadKeyEx [0x8DD54B68]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwMapViewOfSection [0x8DD56D38]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwOpenFile [0x8DD341A4]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwOpenProcess [0x8DD50652]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwRenameKey [0x8DD55912]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwReplaceKey [0x8DD54E32]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwRequestWaitReplyPort [0x8DD39DC0]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwRestoreKey [0x8DD55550]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSecureConnectPort [0x8DD3A4F8]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSetInformationFile [0x8DD34AC2]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSetSecurityObject [0x8DD55E9C]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSetValueKey [0x8DD52ABE]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwSystemDebugControl [0x8DD4F71A]

SSDT \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD) ZwTerminateProcess [0x8DD4F44A]

INT 0x1F \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 82834AF8

INT 0x37 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 82834104

INT 0xC1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 828343F4

INT 0xD1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 8281D2D8

INT 0xD2 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 8281C898

INT 0xDF \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 828341DC

INT 0xE1 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 82834958

INT 0xE3 \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 828346F8

INT 0xFD \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 82834F2C

INT 0xFE \SystemRoot\system32\halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation) 828351A8

---- Kernel code sections - GMER 1.0.15 ----

.text ntkrnlpa.exe!ZwSaveKeyEx + 13AD 82894579 1 Byte [06]

.text ntkrnlpa.exe!KiDispatchInterrupt + 5A2 828B8F52 19 Bytes [E0, 0F, BA, F0, 07, 73, 09, ...] {LOOPNZ 0x11; MOV EDX, 0x97307f0; MOV CR4, EAX; OR AL, 0x80; MOV CR4, EAX; RET ; MOV ECX, CR3}

.text ntkrnlpa.exe!RtlSidHashLookup + 248 828C0748 8 Bytes [D6, A7, D3, 8D, A6, B0, D3, ...] {SALC ; CMPSD ; ROR DWORD [EBP-0x722c4f5a], CL}

.text ntkrnlpa.exe!RtlSidHashLookup + 2DC 828C07DC 4 Bytes [2C, A2, D3, 8D]

.text ntkrnlpa.exe!RtlSidHashLookup + 2F8 828C07F8 4 Bytes JMP 958DD337

.text ntkrnlpa.exe!RtlSidHashLookup + 308 828C0808 4 Bytes [8A, 20, D5, 8D] {MOV AH, [EAX]; AAD 0x8d}

.text ntkrnlpa.exe!RtlSidHashLookup + 324 828C0824 4 Bytes [36, AD, D3, 8D]

.text ...

.text peauth.sys A961DC9D 28 Bytes [0F, 9F, DF, B7, 2E, 5E, 52, ...]

.text peauth.sys A961DCC1 28 Bytes [0F, 9F, DF, B7, 2E, 5E, 52, ...]

---- User code sections - GMER 1.0.15 ----

.text C:\Windows\system32\svchost.exe[644] ole32.dll!CoCreateInstance 775A57FC 5 Bytes JMP 005D000A

---- Kernel IAT/EAT - GMER 1.0.15 ----

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [8DD3FD12] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [8DD3F520] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [8DD3DC76] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndiswan.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [8DD3F6CA] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [8DD3F6CA] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [8DD3FD12] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [8DD3F520] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\system32\DRIVERS\raspppoe.sys[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [8DD3DC76] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisRegisterProtocol] [8DD3F6CA] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisDeregisterProtocol] [8DD3DC76] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisCloseAdapter] [8DD3FD12] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

IAT \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS[NDIS.SYS!NdisOpenAdapter] [8DD3F520] \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsdatant.sys (ZoneAlarm Firewalling Driver/Check Point Software Technologies LTD)

---- Devices - GMER 1.0.15 ----

Device \Driver\ACPI_HAL \Device\00000044 halmacpi.dll (Hardware Abstraction Layer DLL/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume1 fvevol.sys (BitLocker Drive Encryption Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume1 rdyboost.sys (ReadyBoost Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume2 fvevol.sys (BitLocker Drive Encryption Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \Driver\volmgr \Device\HarddiskVolume2 rdyboost.sys (ReadyBoost Driver/Microsoft Corporation)

AttachedDevice \FileSystem\fastfat \Fat fltmgr.sys (Filterhanteraren för Microsofts filsystem/Microsoft Corporation)

Device -> \Driver\atapi \Device\Harddisk0\DR0 8594E841

---- Files - GMER 1.0.15 ----

File C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys suspicious modification

---- EOF - GMER 1.0.15 ----

Link to comment
Share on other sites

tja har precis genomlidit detta på min bärbara med 7 home premiu o microsoft security essential som inte tog denna

dök upp igen bytte plats osv

o min lösning vart en testversion av nod32 testade diverse sätt malwarebytes osv mm

mvh nothing (varit oinfekterad i 24 timmar iaf)

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia och andra för goda råd, men en ominstallation går snabbare.

Räcker det att göra en "clean install" för att bli av med eländet? Eller måste jag formatera hela HD:n.

Det skapas ju en Win.old, finns eländet kvar där-och är det i s f isolerat?

Skapas det inte en dold partition om ca: 100MB. Finns den kvar från den "gamla" inst - och kan den vara infekterad?

Andra goda råd om installation mottages med tacksamhet. Jag har Win 7 Home Premium Family (updateversion).

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag avinstallerat Nod32 och installerat om, men när Nod 32 scannade datorn så satte den infekterade filer i karantän. När jag sedan gick till karantän för att ta bort dem så fanns IP-adressen med i textsträngen. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men kanske var det därifrån trojanerna kom ?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...