Jump to content

Kan inte ladda ner Microsoft uppdateringar


Recommended Posts

Hej

Jag har problem när det gäller uppdateringar från Microsoft! Det går helt enkelt inte att varken komma in på själva hemsidan elr ladda ner uppdateringar!

Det var så att jag installerade SP3 uppdatering och plötsligt kommer ett error meddelande upp om att instalationen avbröts! Sedan dess får jag "sidan kan inte visas" när jag försöker kommer in på sidan!

Jag försökte med Host filen i Windows/system32/drivers/etc men det var inget konstigt där!

Så jag skulle vara tacksam om någon vet va problemet är?! Och hur man skulle lösa de?

MVH

Edited by Rimat
Link to comment
Share on other sites

Problemet är inte det samma, tror jag! Själva microsoft sidan är blockerad verkar det som!

Har du märkt något som kan tyda på att datorn är (har varit) infekterad med något skadligt program? Det är en hel del sådana som ändrar om i datorn så att det inte går att komma till olika Microsoft-sidor och antivirustillverkarnas webbplatser.

Den länken fungerar inte.

Link to comment
Share on other sites

Hej igen

Jag kollade på de och gjorde det de hade skrivit och fick detta meddelande när jag skulle starta tjänsten Automatiska uppdateringar genom cmd (net start wuauserv):

Systemfel 1058 har uppstått.

Tjänsten kan inte startas. Anledningen är antigen att tjänsten är spärrad eller att inga

aktiva enheter är associerade med den.

Tjänsten är spärrad som sagt!

MVH

Link to comment
Share on other sites

Har du märkt något som kan tyda på att datorn är (har varit) infekterad med något skadligt program? Det är en hel del sådana som ändrar om i datorn så att det inte går att komma till olika Microsoft-sidor och antivirustillverkarnas webbplatser.

Nej, inte direkt med detta hände när instalationen på sp3 var igång så fick jag ett felmeddelande!

Men däremot har du rätt angående antivirus weppplatser! jag kan inte heller nå de! Samma problem där!

Va kan jag göra?

MVH

Link to comment
Share on other sites

Tror jag har löst det! Jag kan nu gå in på de sidorna ilaf!

Jag körde på MCconfig och avmarkerade de okända tjänsterna o startade om datorn! Sedan gick det att nå microsoft sidan fast de stod att nån av dessa tjänster var inte på! Event Log, automatiska uppdateringar och background intelligent transfer och detta stämmde på de två sista som jag aktiverade och nu funkar det utmärkt :)

Tack allihop för den hjälpen!

MVH

Edited by Rimat
Link to comment
Share on other sites

Kan du sätta tillbaks bockarna i msconfig och sedan köra DDS som visar för oss alla vad för något du har i msconfig samt vilka filer som är nya i datorn.

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt.

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_10-10-05.01) - NTFSx86

Run by Rimon at 15:48:53,68 on 2010-10-08

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2047.1522 [GMT 2:00]

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\Program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

svchost.exe

C:\Program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcAppFlt.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin32\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Rimon\Skrivbord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uURLSearchHooks: SearchHook Class: {bc86e1ab-eda5-4059-938f-ce307b0c6f0a} - c:\program\devicevm\browser configuration utility\AddressBarSearch.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program\micros~3\office14\GROOVEEX.DLL

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\program\micros~3\office14\URLREDIR.DLL

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [DAEMON Tools] "c:\program\daemon tools\daemon.exe" -lang 1033

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [HDAudDeck] c:\program\via\viaudioi\hdadeck\HDeck.exe 1

mRun: [ATICustomerCare] "c:\program\ati\aticustomercare\ATICustomerCare.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] c:\program\java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

mRun: [startCCC] "c:\program\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [bCU] "c:\program\devicevm\browser configuration utility\BCU.exe"

mRun: [bCSSync] "c:\program\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program\micros~3\office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\program\micros~3\office14\ONBttnIE.dll/105

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBC} - c:\program\java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1286350604000

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1286356583828

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} - hxxp://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.3.1.0.cab

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program\delade filer\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program\micros~3\office14\GROOVEEX.DLL

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\rimon\applic~1\mozilla\firefox\profiles\wmvoqaol.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Allaannonser

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - plugin: c:\program\java\jre1.5.0\bin\NPJPI150.dll

FF - plugin: c:\program\micros~3\office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\program\micros~3\office14\NPSPWRAP.DLL

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:\program\devicevm\browser configuration utility\BCUService.exe [2010-3-5 235752]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2010-10-5 2106880]

S2 ixvtupns;Installer Task;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-8-4 14336]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program\microsoft office\office14\GROOVE.EXE [2009-8-21 30510960]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program\delade filer\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2009-8-21 4639136]

S3 rrxxnbeec;rrxxnbeec;c:\windows\system32\01.tmp [2010-10-8 4096]

=============== Created Last 30 ================

2010-10-08 11:40:46 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv-se

2010-10-08 11:40:46 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv

2010-10-08 11:40:46 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2010-10-08 11:40:46 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2010-10-08 11:39:04 -------- d-----w- c:\windows\network diagnostic

2010-10-08 11:37:16 -------- d-----w- c:\windows\EHome

2010-10-07 20:16:29 -------- d-----w- c:\windows\pss

2010-10-07 20:15:37 17248 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll.mui

2010-10-07 20:15:36 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2010-10-07 11:14:20 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Synchronization Services

2010-10-07 11:14:15 -------- d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-10-07 11:10:50 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2008

2010-10-07 11:10:50 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2005

2010-10-07 11:10:19 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\Microsoft

2010-10-07 11:09:27 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio 8

2010-10-07 11:08:49 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Analysis Services

2010-10-07 11:08:42 -------- d-----w- c:\windows\SHELLNEW

2010-10-07 11:08:10 -------- d-----w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\Microsoft Help

2010-10-07 11:07:22 -------- d-----w- c:\program\MSXML 6.0

2010-10-07 10:31:13 -------- d-----w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\Mozilla

2010-10-06 12:05:09 -------- d-----w- c:\program\VideoLAN

2010-10-06 10:10:44 8704 ----a-r- c:\windows\system32\viahdcpl.cpl

2010-10-06 10:10:41 254000 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll

2010-10-06 10:10:41 254000 ----a-r- c:\windows\system32\Audio3D.dll

2010-10-06 10:10:41 254000 ----a-r- c:\windows\system32\A3D.dll

2010-10-06 10:09:24 331184 ------w- c:\windows\system32\difxapi.dll

2010-10-06 10:09:23 -------- d-----w- c:\program\VIA

2010-10-06 10:09:15 -------- d-----w- c:\program\delade filer\InstallShield

2010-10-06 10:02:00 21504 ----a-w- c:\windows\system32\hidserv.dll

2010-10-06 10:01:57 14720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

2010-10-06 10:01:47 32128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2010-10-06 09:27:55 9728 ----a-w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

2010-10-06 08:33:07 -------- d-----w- c:\program\DAEMON Tools

2010-10-06 08:26:03 682232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-10-06 08:18:27 -------- d-----w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\Adobe

2010-10-06 08:12:28 -------- d-----w- c:\documents and settings\rimon\Tracing

2010-10-06 08:11:17 -------- d-----w- c:\program\Microsoft

2010-10-06 08:11:03 -------- d-----w- c:\program\Windows Live SkyDrive

2010-10-06 08:08:46 -------- d-----w- c:\program\delade filer\Windows Live

2010-10-06 08:06:48 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\rimon\IECompatCache

2010-10-06 08:06:24 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\rimon\PrivacIE

2010-10-06 08:05:43 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\rimon\IETldCache

2010-10-06 08:03:30 -------- d-----w- c:\windows\ie8updates

2010-10-06 08:02:18 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2010-10-06 07:53:45 599040 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

2010-10-06 07:53:45 55296 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2010-10-06 07:53:44 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2010-10-06 07:53:44 247808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2010-10-06 07:53:44 1985536 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

2010-10-06 07:53:44 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2010-10-06 07:53:44 11076096 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

2010-10-06 07:51:16 -------- d-----w- c:\windows\ServicePackFiles

2010-10-06 07:51:01 134 ----a-w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\fusioncache.dat

2010-10-06 07:51:00 -------- d-----w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\ApplicationHistory

2010-10-06 07:48:19 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-10-06 07:47:42 455680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2010-10-06 07:47:30 353792 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2010-10-06 07:46:58 81920 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\fontsub.dll

2010-10-06 07:46:58 119808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\t2embed.dll

2010-10-06 07:46:53 471552 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

2010-10-06 07:43:55 337408 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll

2010-10-06 07:43:26 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2010-10-06 07:43:26 272128 ------w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2010-10-06 07:43:23 203136 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\rmcast.sys

2010-10-06 07:41:06 -------- d-----w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\ATI

2010-10-06 07:40:22 -------- d-----w- c:\windows\system32\PreInstall

2010-10-06 07:37:07 22752 ----a-w- c:\windows\system32\wucltui.dll.mui

2010-10-06 07:37:07 17624 ----a-w- c:\windows\system32\wuaueng.dll.mui

2010-10-06 07:37:07 15072 ----a-w- c:\windows\system32\wuaucpl.cpl.mui

2010-10-06 07:37:07 15072 ----a-w- c:\windows\system32\wuapi.dll.mui

2010-10-06 07:37:06 -------- d-----w- c:\windows\system32\SoftwareDistribution

2010-10-06 07:36:25 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\rimon\UserData

2010-10-06 07:36:05 70360 ----a-w- c:\docume~1\rimon\lokala~1\applic~1\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2010-10-06 04:06:42 3072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\audstub.sys

2010-10-06 04:06:17 58240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\redbook.sys

2010-10-06 04:05:34 75264 ----a-w- c:\windows\system32\usbui.dll

==================== Find3M ====================

2010-10-05 20:10:02 49262 ----a-w- c:\windows\system32\jpicpl32.cpl

2010-08-26 03:33:38 5386752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys

2010-08-26 02:12:06 57344 ----a-w- c:\windows\system32\aticalrt.dll

2010-08-26 02:11:58 53248 ----a-w- c:\windows\system32\aticalcl.dll

2010-08-26 02:10:36 4390912 ----a-w- c:\windows\system32\aticaldd.dll

2010-08-26 02:03:38 311296 ----a-w- c:\windows\system32\atiiiexx.dll

2010-08-26 02:01:14 15876096 ----a-w- c:\windows\system32\atioglxx.dll

2010-08-26 01:57:40 450560 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2010-08-26 01:56:36 300544 ----a-w- c:\windows\system32\ati2dvag.dll

2010-08-26 01:52:24 3927936 ----a-w- c:\windows\system32\ati3duag.dll

2010-08-26 01:39:14 208896 ----a-w- c:\windows\system32\atipdlxx.dll

2010-08-26 01:39:02 155648 ----a-w- c:\windows\system32\Oemdspif.dll

2010-08-26 01:38:50 26112 ----a-w- c:\windows\system32\Ati2mdxx.exe

2010-08-26 01:38:38 43520 ----a-w- c:\windows\system32\ati2edxx.dll

2010-08-26 01:38:26 159744 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.dll

2010-08-26 01:37:20 2603520 ----a-w- c:\windows\system32\ativvaxx.dll

2010-08-26 01:37:00 606208 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.exe

2010-08-26 01:35:32 53248 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDDC.DLL

2010-08-26 01:34:32 143360 ----a-w- c:\windows\system32\atiapfxx.exe

2010-08-26 01:30:56 626688 ----a-w- c:\windows\system32\atikvmag.dll

2010-08-26 01:30:54 393216 ----a-w- c:\windows\system32\atiok3x2.dll

2010-08-26 01:29:10 188416 ----a-w- c:\windows\system32\atiadlxx.dll

2010-08-26 01:28:54 17408 ----a-w- c:\windows\system32\atitvo32.dll

2010-08-26 01:23:34 688128 ----a-w- c:\windows\system32\ati2cqag.dll

2010-08-26 01:22:08 64512 ----a-w- c:\windows\system32\atimpc32.dll

2010-08-26 01:22:08 64512 ----a-w- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2010-08-26 01:21:28 53248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2erec.dll

============= FINISH: 15:49:35,95 ===============

Link to comment
Share on other sites

Varför har du inget antivirusprogram?

Var det dessa två som du avbockade i msconfig?

S2 ixvtupns;Installer Task;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-8-4 14336]

S3 rrxxnbeec;rrxxnbeec;c:\windows\system32\01.tmp [2010-10-8 4096]

Avbocka dem igen.

Spara ComboFix på Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

ComboFix 10-10-07.02 - Rimon 2010-10-08 18:36:37.1.3 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2047.1709 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Rimon\Skrivbord\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Andra raderingar ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

c:\windows\system32\sypev.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivrutiner/Tjänster )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\Legacy_ixvtupns

-------\Service_ixvtupns

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-09-08 till 2010-10-08 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv-se

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2010-10-08 11:37 . 2010-10-08 11:37 -------- d-----w- c:\windows\EHome

2010-10-07 20:15 . 2009-08-06 17:23 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2010-10-07 11:07 . 2010-10-07 11:07 -------- d-----r- C:\MSOCache

2010-10-07 11:07 . 2010-10-07 11:07 -------- d-----w- c:\program\MSXML 6.0

2010-10-07 10:31 . 2010-10-07 10:31 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\vlc

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\program\VideoLAN

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 ----a-r- c:\windows\system32\Audio3D.dll

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 ----a-r- c:\windows\system32\A3D.dll

2010-10-06 10:09 . 2007-04-11 07:35 331184 ------w- c:\windows\system32\difxapi.dll

2010-10-06 10:09 . 2010-10-06 10:10 -------- d-----w- c:\program\VIA

2010-10-06 10:09 . 2010-10-06 10:09 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\InstallShield

2010-10-06 10:02 . 2008-04-14 16:04 21504 ----a-w- c:\windows\system32\hidserv.dll

2010-10-06 10:01 . 2008-04-14 15:41 14720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

2010-10-06 10:01 . 2008-04-13 18:45 32128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2010-10-06 09:33 . 2010-10-06 09:33 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2010-10-06 08:38 . 2010-10-06 08:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\Leadertech

2010-10-06 08:33 . 2010-10-06 08:33 -------- d-----w- c:\program\DAEMON Tools

2010-10-06 08:26 . 2010-10-06 08:26 682232 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-10-06 08:19 . 2010-10-06 08:19 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Adobe

2010-10-06 08:12 . 2010-10-08 16:40 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Tracing

2010-10-06 08:11 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Microsoft

2010-10-06 08:11 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Windows Live SkyDrive

2010-10-06 08:10 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Windows Live

2010-10-06 08:08 . 2010-10-06 08:08 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Windows Live

2010-10-06 08:06 . 2010-10-06 08:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\IECompatCache

2010-10-06 08:06 . 2010-10-06 08:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\PrivacIE

2010-10-06 08:05 . 2010-10-06 08:05 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\IETldCache

2010-10-06 08:03 . 2010-10-06 08:03 -------- d-----w- c:\windows\ie8updates

2010-10-06 08:02 . 2010-10-06 08:02 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 599040 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 55296 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 247808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 1985536 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 11076096 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-05-06 10:36 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2010-10-06 07:51 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\ServicePackFiles

2010-10-06 07:48 . 2010-02-12 10:03 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-10-06 07:47 . 2010-02-24 13:11 455680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2010-10-06 07:47 . 2009-12-31 16:50 353792 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2010-10-06 07:46 . 2009-10-15 16:33 81920 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\fontsub.dll

2010-10-06 07:46 . 2009-10-15 16:33 119808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\t2embed.dll

2010-10-06 07:46 . 2009-11-21 16:03 471552 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

2010-10-06 07:43 . 2008-10-15 16:38 337408 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll

2010-10-06 07:43 . 2008-06-14 17:36 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2010-10-06 07:43 . 2008-06-14 17:36 272128 ------w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2010-10-06 07:43 . 2008-05-08 14:02 203136 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\rmcast.sys

2010-10-06 07:41 . 2010-10-06 07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\ATI

2010-10-06 07:41 . 2010-10-06 07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ATI

2010-10-06 07:37 . 2009-08-06 17:24 44768 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2010-10-06 07:36 . 2010-10-06 07:36 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\UserData

2010-10-06 04:06 . 2001-08-17 21:59 3072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\audstub.sys

2010-10-06 04:06 . 2008-04-14 15:37 58240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\redbook.sys

2010-10-06 04:05 . 2008-04-14 16:04 75264 ----a-w- c:\windows\system32\usbui.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-08 12:11 . 2004-08-04 12:00 73932 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-10-08 12:11 . 2004-08-04 12:00 404334 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-10-08 11:41 . 2010-10-05 20:08 76487 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2010-10-07 11:14 . 2010-10-07 11:14 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Synchronization Services

2010-10-07 11:14 . 2010-10-07 11:14 -------- d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-10-07 11:14 . 2010-10-07 11:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2010-10-07 11:11 . 2010-10-07 11:11 -------- d-----w- c:\program\MSBuild

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2008

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2005

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft.NET

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Sync Framework

2010-10-07 11:09 . 2010-10-07 11:09 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio 8

2010-10-07 11:08 . 2010-10-07 11:08 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Analysis Services

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\vlc

2010-10-06 08:34 . 2010-10-06 08:34 -------- d-----w- c:\program\EA Sports

2010-10-05 22:08 . 2010-10-05 21:35 -------- d-----w- c:\program\ASUS

2010-10-05 22:04 . 2010-10-05 22:04 -------- d-----w- c:\program\SystemRequirementsLab

2010-10-05 21:55 . 2010-10-05 21:52 -------- d-----w- c:\program\ATI

2010-10-05 21:55 . 2010-10-05 21:52 -------- d-----w- c:\program\ATI Technologies

2010-10-05 21:53 . 2010-10-05 21:53 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\DeviceVm

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DeviceVm

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d--h--w- c:\program\DeviceVM

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:36 -------- d-----w- c:\program\AMD

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:33 -------- d--h--w- c:\program\InstallShield Installation Information

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\InstallShield

2010-10-05 21:33 . 2010-10-05 21:33 -------- d-----w- c:\program\NVIDIA Corporation

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\microsoft frontpage

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\Java

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Java

2010-10-05 20:08 . 2010-10-05 20:08 -------- d-----w- c:\program\Onlinetjänster

2010-10-05 20:06 . 2010-10-05 20:06 21700 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2010-08-26 03:33 . 2010-10-05 21:53 5386752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys

2010-08-26 02:12 . 2010-10-05 21:53 57344 ----a-w- c:\windows\system32\aticalrt.dll

2010-08-26 02:11 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\aticalcl.dll

2010-08-26 02:10 . 2010-10-05 21:53 4390912 ----a-w- c:\windows\system32\aticaldd.dll

2010-08-26 02:03 . 2010-10-05 21:53 311296 ----a-w- c:\windows\system32\atiiiexx.dll

2010-08-26 02:01 . 2010-10-05 21:53 15876096 ----a-w- c:\windows\system32\atioglxx.dll

2010-08-26 01:57 . 2010-10-05 21:53 450560 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2010-08-26 01:56 . 2010-10-05 21:53 300544 ----a-w- c:\windows\system32\ati2dvag.dll

2010-08-26 01:52 . 2010-10-05 21:53 3927936 ----a-w- c:\windows\system32\ati3duag.dll

2010-08-26 01:39 . 2010-10-05 21:53 208896 ----a-w- c:\windows\system32\atipdlxx.dll

2010-08-26 01:39 . 2010-10-05 21:53 155648 ----a-w- c:\windows\system32\Oemdspif.dll

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 26112 ----a-w- c:\windows\system32\Ati2mdxx.exe

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 43520 ----a-w- c:\windows\system32\ati2edxx.dll

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 159744 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.dll

2010-08-26 01:37 . 2010-10-05 21:53 2603520 ----a-w- c:\windows\system32\ativvaxx.dll

2010-08-26 01:37 . 2010-10-05 21:53 606208 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.exe

2010-08-26 01:36 . 2010-10-05 21:53 887724 ----a-w- c:\windows\system32\ativva6x.dat

2010-08-26 01:36 . 2010-10-05 21:53 3 ----a-w- c:\windows\system32\ativva5x.dat

2010-08-26 01:35 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDDC.DLL

2010-08-26 01:34 . 2010-10-05 21:53 143360 ----a-w- c:\windows\system32\atiapfxx.exe

2010-08-26 01:30 . 2010-10-05 21:53 626688 ----a-w- c:\windows\system32\atikvmag.dll

2010-08-26 01:30 . 2010-10-05 21:53 393216 ----a-w- c:\windows\system32\atiok3x2.dll

2010-08-26 01:29 . 2010-10-05 21:53 188416 ----a-w- c:\windows\system32\atiadlxx.dll

2010-08-26 01:28 . 2010-10-05 21:53 17408 ----a-w- c:\windows\system32\atitvo32.dll

2010-08-26 01:23 . 2010-10-05 21:53 688128 ----a-w- c:\windows\system32\ati2cqag.dll

2010-08-26 01:22 . 2010-10-05 21:53 64512 ----a-w- c:\windows\system32\atimpc32.dll

2010-08-26 01:22 . 2010-10-05 21:53 64512 ----a-w- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2010-08-26 01:21 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2erec.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-04-16 3872080]

"DAEMON Tools"="c:\program\DAEMON Tools\daemon.exe" [2007-04-03 165784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"="c:\program\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe" [2010-01-18 33714176]

"ATICustomerCare"="c:\program\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe" [2010-03-04 311296]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe" [2010-10-05 36972]

"StartCCC"="c:\program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-08-25 98304]

"BCU"="c:\program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe" [2010-03-05 411864]

"BCSSync"="c:\program\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2009-08-17 85888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

2008-04-14 16:05 15360 ----a-w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"osppsvc"=3 (0x3)

"ose"=3 (0x3)

"nSvcIp"=2 (0x2)

"Microsoft SharePoint Workspace Audit Service"=3 (0x3)

"ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)"=2 (0x2)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\EA Sports\\FIFA 11\\Game\\fifa.exe"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"7934:TCP"= 7934:TCP:xywhrwo

R2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:\program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe [2010-03-05 235752]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2010-10-05 2106880]

S2 ixvtupns;Installer Task;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2004-08-04 14336]

S3 rrxxnbeec;rrxxnbeec;\??\c:\windows\system32\01.tmp --> c:\windows\system32\01.tmp [?]

S4 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2009-08-21 30510960]

S4 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program\Delade filer\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2009-08-21 4639136]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2010-10-06 682232]

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs

ixvtupns

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\program\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} - hxxp://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.3.1.0.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Rimon\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wmvoqaol.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Allaannonser

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - plugin: c:\program\Java\jre1.5.0\bin\NPJPI150.dll

FF - plugin: c:\program\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\program\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\rrxxnbeec]

"ImagePath"="\??\c:\windows\system32\01.tmp"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\ixvtupns]

"ServiceDll"="c:\windows\system32\sypev.dll"

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="FlashBroker"

"LocalizedString"="@c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe,-101"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]

"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]

@="c:\\WINDOWS\\system32\\Macromed\\Flash\\FlashUtil10k_ActiveX.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(620)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\atiadlxx.dll

- - - - - - - > 'explorer.exe'(2616)

c:\program\MICROS~3\Office14\1033\GrooveIntlResource.dll

c:\windows\system32\webcheck.dll

.

------------------------ Andra processer som körs ------------------------

.

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\Ati2evxx.exe

c:\program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

c:\program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

c:\windows\system32\wbem\unsecapp.exe

c:\windows\system32\wscntfy.exe

c:\windows\system32\imapi.exe

.

**************************************************************************

.

Sluttid: 2010-10-08 18:40:55 - datorn startades om.

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-08 16:40

Före genomsökningen: 63 698 358 272 byte ledigt

Efter genomsökningen: 64 298 516 480 byte ledigt

WindowsXP-KB310994-SP2-Home-BootDisk-SVE.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

UnsupportedDebug="do not select this" /debug

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer

- - End Of File - - 6F9D5AA2BC25D3A0C57A80AF5D4FDCB8

Link to comment
Share on other sites

Så ja, You are the best "Cecilia"! :)

Nu verkar de som allt funkar som de ska!

Tack ska du ha!

MVH

Hej,

detta är inte färdigt ännu, avvakta Cecilias vidare svar under kvällen!

Återstår en del saker, tyvärr.

Mvh

Mats H

Edited by Mats H
Link to comment
Share on other sites

Tack! :)

Det är bra att det fungerar men det är inte riktigt rent än.

Kopiera alla rader i rutan:

Killall::
Driver::
ixvtupns
rrxxnbeec
Netsvc::
ixvtupns
File::
c:\windows\system32\01.tmp
c:\windows\system32\sypev.dll
RegLock::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\CLSID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att det ser exakt likadant ut, t ex när det gäller radbrytningar.

Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut och nya DDS-loggar (både DDS.txt och Attach.txt).

Link to comment
Share on other sites

1.

sptd är drivrutinen som ingår i Daemon Tools.

2.

Kopiera alla rader i rutan:

Registry::
[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"7934:TCP"=-

och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att det ser exakt likadant ut, t ex när det gäller radbrytningar.

Spara filen på Skrivbordet med namnet CFScript.

Förbered datorn på samma sätt som tidigare för ComboFix.

Dra CFScript med musen och släpp den ovanpå ComboFix-ikonen på Skrivbordet så startar programmet på ett särskilt sätt.

Klistra in loggen som kommer ut.

3.

Ladda ner mbr.exe till Skrivbordet:

http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe

Starta om datorn.

Dra ur internetanslutningen och inaktivera/stäng av antivirus- och andra säkerhetsprogram.

Start - Kör

Kopiera raden som är i rutan nedan och klistra in i Kör-fältet.

"%userprofile%\skrivbord\mbr.exe" -t > "C:\mbr.log"

Klistra in innehållet i mbr.log som skapas i C:\.

Obs! Dra ur internetanslutningen och inaktivera/stäng av antivirus- och andra säkerhetsprogram innan du kör mbr.exe.

Link to comment
Share on other sites

ComboFix 10-10-07.02 - Rimon 2010-10-09 11:39:30.3.3 - x86

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2047.1706 [GMT 2:00]

Körs från: c:\documents and settings\Rimon\Skrivbord\ComboFix.exe

Använda kommandoväxlar :: c:\documents and settings\Rimon\Skrivbord\CFScript.txt

.

(((((((((((((((((((((((( Filer Skapade från 2010-09-09 till 2010-10-09 ))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-08 17:06 . 2010-10-09 09:35 -------- d-----w- c:\program\DAEMON Tools Toolbar

2010-10-08 17:05 . 2010-10-08 17:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\DAEMON Tools Lite

2010-10-08 17:05 . 2010-10-08 17:06 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DAEMON Tools Lite

2010-10-08 16:53 . 2010-10-08 16:53 -------- d-----w- c:\windows\system32\XPSViewer

2010-10-08 16:53 . 2010-10-08 16:53 -------- d-----w- c:\program\Reference Assemblies

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 89088 ----a-w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\filterpipelineprintproc.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 89088 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 575488 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpsshhdr.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 575488 ------w- c:\windows\system32\xpsshhdr.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 1676288 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpssvcs.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 1676288 ------w- c:\windows\system32\xpssvcs.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 12:06 117760 ------w- c:\windows\system32\prntvpt.dll

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 10:50 597504 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe

2010-10-08 16:53 . 2008-07-06 10:50 597504 ------w- c:\windows\system32\Spool\prtprocs\w32x86\printfilterpipelinesvc.exe

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv-se

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\sv

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\system32\bits

2010-10-08 11:40 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\l2schemas

2010-10-08 11:37 . 2010-10-08 11:37 -------- d-----w- c:\windows\EHome

2010-10-07 20:15 . 2009-08-06 17:23 274288 ----a-w- c:\windows\system32\mucltui.dll

2010-10-07 11:14 . 2010-10-07 11:14 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Synchronization Services

2010-10-07 11:14 . 2010-10-07 11:14 -------- d-----w- c:\program\Microsoft SQL Server Compact Edition

2010-10-07 11:11 . 2010-10-07 11:11 -------- d-----w- c:\program\MSBuild

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2008

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio .NET 2005

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft.NET

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Sync Framework

2010-10-07 11:10 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Microsoft

2010-10-07 11:09 . 2010-10-07 11:09 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Visual Studio 8

2010-10-07 11:08 . 2010-10-07 11:08 -------- d-----w- c:\program\Microsoft Analysis Services

2010-10-07 11:08 . 2010-10-07 11:10 -------- d-----w- c:\windows\SHELLNEW

2010-10-07 11:08 . 2010-10-08 17:13 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2010-10-07 11:07 . 2010-10-07 11:07 -------- d-----r- C:\MSOCache

2010-10-07 11:07 . 2010-10-07 11:07 -------- d-----w- c:\program\MSXML 6.0

2010-10-07 10:31 . 2010-10-07 10:31 0 ----a-w- c:\windows\nsreg.dat

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\vlc

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\program\VideoLAN

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\a3d.dll

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 ----a-r- c:\windows\system32\Audio3D.dll

2010-10-06 10:10 . 2004-11-17 01:29 254000 ----a-r- c:\windows\system32\A3D.dll

2010-10-06 10:09 . 2007-04-11 07:35 331184 ------w- c:\windows\system32\difxapi.dll

2010-10-06 10:09 . 2010-10-06 10:10 -------- d-----w- c:\program\VIA

2010-10-06 10:09 . 2010-10-06 10:09 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\InstallShield

2010-10-06 10:02 . 2008-04-14 16:04 21504 ----a-w- c:\windows\system32\hidserv.dll

2010-10-06 10:01 . 2008-04-14 15:41 14720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\kbdhid.sys

2010-10-06 10:01 . 2008-04-13 18:45 32128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys

2010-10-06 09:33 . 2010-10-06 09:33 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\NetworkService\IETldCache

2010-10-06 08:38 . 2010-10-06 08:38 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\Leadertech

2010-10-06 08:33 . 2010-10-06 08:33 -------- d-----w- c:\program\DAEMON Tools

2010-10-06 08:26 . 2010-10-08 18:48 691696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2010-10-06 08:19 . 2010-10-06 08:19 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Adobe

2010-10-06 08:12 . 2010-10-09 09:33 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Tracing

2010-10-06 08:11 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Microsoft

2010-10-06 08:11 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Windows Live SkyDrive

2010-10-06 08:10 . 2010-10-06 08:11 -------- d-----w- c:\program\Windows Live

2010-10-06 08:08 . 2010-10-06 08:08 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Windows Live

2010-10-06 08:06 . 2010-10-06 08:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\IECompatCache

2010-10-06 08:06 . 2010-10-06 08:06 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\PrivacIE

2010-10-06 08:05 . 2010-10-06 08:05 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\IETldCache

2010-10-06 08:03 . 2010-10-06 08:03 -------- d-----w- c:\windows\ie8updates

2010-10-06 08:02 . 2010-10-06 08:02 -------- dc-h--w- c:\windows\ie8

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 599040 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeeds.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 55296 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\msfeedsbs.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 15:57 11077120 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieframe.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 247808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 1986560 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iertutil.dll

2010-10-06 07:53 . 2010-06-24 12:27 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2010-10-06 07:51 . 2010-10-08 11:40 -------- d-----w- c:\windows\ServicePackFiles

2010-10-06 07:48 . 2010-02-12 10:03 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-10-06 07:47 . 2010-02-24 13:11 455680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2010-10-06 07:47 . 2010-06-21 15:27 354304 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\srv.sys

2010-10-06 07:46 . 2009-10-15 16:33 81920 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\fontsub.dll

2010-10-06 07:46 . 2009-10-15 16:33 119808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\t2embed.dll

2010-10-06 07:46 . 2009-11-21 16:03 471552 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\aclayers.dll

2010-10-06 07:43 . 2008-10-15 16:38 337408 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\netapi32.dll

2010-10-06 07:43 . 2008-06-14 17:36 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2010-10-06 07:43 . 2008-06-14 17:36 272128 ------w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys

2010-10-06 07:43 . 2008-05-08 14:02 203136 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\rmcast.sys

2010-10-06 07:41 . 2010-10-06 07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\ATI

2010-10-06 07:41 . 2010-10-06 07:41 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\ATI

2010-10-06 07:37 . 2009-08-06 17:24 44768 ----a-w- c:\windows\system32\wups2.dll

2010-10-06 07:36 . 2010-10-06 07:36 -------- d-sh--w- c:\documents and settings\Rimon\UserData

2010-10-06 04:06 . 2001-08-17 21:59 3072 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\audstub.sys

2010-10-06 04:06 . 2008-04-14 15:37 58240 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\redbook.sys

2010-10-06 04:05 . 2008-04-14 16:04 75264 ----a-w- c:\windows\system32\usbui.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Rapport )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-08 16:55 . 2004-08-04 12:00 83058 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-10-08 16:55 . 2004-08-04 12:00 443342 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-10-08 11:41 . 2010-10-05 20:08 76487 ----a-w- c:\windows\pchealth\helpctr\OfflineCache\index.dat

2010-10-06 12:05 . 2010-10-06 12:05 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\vlc

2010-10-06 08:34 . 2010-10-06 08:34 -------- d-----w- c:\program\EA Sports

2010-10-05 22:08 . 2010-10-05 21:35 -------- d-----w- c:\program\ASUS

2010-10-05 22:04 . 2010-10-05 22:04 -------- d-----w- c:\program\SystemRequirementsLab

2010-10-05 21:55 . 2010-10-05 21:52 -------- d-----w- c:\program\ATI

2010-10-05 21:55 . 2010-10-05 21:52 -------- d-----w- c:\program\ATI Technologies

2010-10-05 21:53 . 2010-10-05 21:53 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\DeviceVm

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d-----w- c:\documents and settings\All Users\Application Data\DeviceVm

2010-10-05 21:39 . 2010-10-05 21:39 -------- d--h--w- c:\program\DeviceVM

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:36 -------- d-----w- c:\program\AMD

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:33 -------- d--h--w- c:\program\InstallShield Installation Information

2010-10-05 21:36 . 2010-10-05 21:36 -------- d-----w- c:\documents and settings\Rimon\Application Data\InstallShield

2010-10-05 21:33 . 2010-10-05 21:33 -------- d-----w- c:\program\NVIDIA Corporation

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\microsoft frontpage

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\Java

2010-10-05 20:10 . 2010-10-05 20:10 -------- d-----w- c:\program\Delade filer\Java

2010-10-05 20:08 . 2010-10-05 20:08 -------- d-----w- c:\program\Onlinetjänster

2010-10-05 20:06 . 2010-10-05 20:06 21700 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2010-08-26 03:33 . 2010-10-05 21:53 5386752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2mtag.sys

2010-08-26 02:12 . 2010-10-05 21:53 57344 ----a-w- c:\windows\system32\aticalrt.dll

2010-08-26 02:11 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\aticalcl.dll

2010-08-26 02:10 . 2010-10-05 21:53 4390912 ----a-w- c:\windows\system32\aticaldd.dll

2010-08-26 02:03 . 2010-10-05 21:53 311296 ----a-w- c:\windows\system32\atiiiexx.dll

2010-08-26 02:01 . 2010-10-05 21:53 15876096 ----a-w- c:\windows\system32\atioglxx.dll

2010-08-26 01:57 . 2010-10-05 21:53 450560 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2010-08-26 01:56 . 2010-10-05 21:53 300544 ----a-w- c:\windows\system32\ati2dvag.dll

2010-08-26 01:52 . 2010-10-05 21:53 3927936 ----a-w- c:\windows\system32\ati3duag.dll

2010-08-26 01:39 . 2010-10-05 21:53 208896 ----a-w- c:\windows\system32\atipdlxx.dll

2010-08-26 01:39 . 2010-10-05 21:53 155648 ----a-w- c:\windows\system32\Oemdspif.dll

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 26112 ----a-w- c:\windows\system32\Ati2mdxx.exe

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 43520 ----a-w- c:\windows\system32\ati2edxx.dll

2010-08-26 01:38 . 2010-10-05 21:53 159744 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.dll

2010-08-26 01:37 . 2010-10-05 21:53 2603520 ----a-w- c:\windows\system32\ativvaxx.dll

2010-08-26 01:37 . 2010-10-05 21:53 606208 ----a-w- c:\windows\system32\ati2evxx.exe

2010-08-26 01:36 . 2010-10-05 21:53 887724 ----a-w- c:\windows\system32\ativva6x.dat

2010-08-26 01:36 . 2010-10-05 21:53 3 ----a-w- c:\windows\system32\ativva5x.dat

2010-08-26 01:35 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDDC.DLL

2010-08-26 01:34 . 2010-10-05 21:53 143360 ----a-w- c:\windows\system32\atiapfxx.exe

2010-08-26 01:30 . 2010-10-05 21:53 626688 ----a-w- c:\windows\system32\atikvmag.dll

2010-08-26 01:30 . 2010-10-05 21:53 393216 ----a-w- c:\windows\system32\atiok3x2.dll

2010-08-26 01:29 . 2010-10-05 21:53 188416 ----a-w- c:\windows\system32\atiadlxx.dll

2010-08-26 01:28 . 2010-10-05 21:53 17408 ----a-w- c:\windows\system32\atitvo32.dll

2010-08-26 01:23 . 2010-10-05 21:53 688128 ----a-w- c:\windows\system32\ati2cqag.dll

2010-08-26 01:22 . 2010-10-05 21:53 64512 ----a-w- c:\windows\system32\atimpc32.dll

2010-08-26 01:22 . 2010-10-05 21:53 64512 ----a-w- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2010-08-26 01:21 . 2010-10-05 21:53 53248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ati2erec.dll

2010-08-17 13:17 . 2004-08-04 12:00 58880 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-07-22 15:46 . 2004-08-04 12:00 590848 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-07-22 06:19 . 2008-05-05 05:25 5120 ----a-w- c:\windows\system32\xpsp4res.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((( Startpunkter i registret )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Not* Tomma poster & legitima standardposter visas inte.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"msnmsgr"="c:\program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2010-04-16 3872080]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HDAudDeck"="c:\program\VIA\VIAudioi\HDADeck\HDeck.exe" [2010-01-18 33714176]

"ATICustomerCare"="c:\program\ATI\ATICustomerCare\ATICustomerCare.exe" [2010-03-04 311296]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe" [2010-10-05 36972]

"StartCCC"="c:\program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-08-25 98304]

"BCU"="c:\program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCU.exe" [2010-03-05 411864]

"BCSSync"="c:\program\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" [2009-08-17 85888]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" [2010-09-23 35760]

"Adobe ARM"="c:\program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2010-09-20 932288]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

2008-04-14 16:05 15360 ----a-w- c:\windows\system32\ctfmon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools]

2007-04-03 22:29 165784 ----a-w- c:\program\DAEMON Tools\daemon.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"osppsvc"=3 (0x3)

"ose"=3 (0x3)

"nSvcIp"=2 (0x2)

"Microsoft SharePoint Workspace Audit Service"=3 (0x3)

"ForceWare Intelligent Application Manager (IAM)"=2 (0x2)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"c:\\Program\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program\\EA Sports\\FIFA 11\\Game\\fifa.exe"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program\\Microsoft Office\\Office14\\OUTLOOK.EXE"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

R2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:\program\DeviceVM\Browser Configuration Utility\BCUService.exe [2010-03-05 235752]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2010-10-05 2106880]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program\Delade filer\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2009-08-21 4639136]

S4 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;c:\program\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2009-08-21 30510960]

S4 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2010-10-06 691696]

.

.

------- Extra genomsökning -------

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program\MICROS~3\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\program\MICROS~3\Office14\ONBttnIE.dll/105

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

DPF: {E6F480FC-BD44-4CBA-B74A-89AF7842937D} - hxxp://content.systemrequirementslab.com.s3.amazonaws.com/global/bin/srldetect_cyri_4.3.1.0.cab

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\Rimon\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wmvoqaol.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Allaannonser

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.se/

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - plugin: c:\program\Java\jre1.5.0\bin\NPJPI150.dll

FF - plugin: c:\program\MICROS~3\Office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\program\MICROS~3\Office14\NPSPWRAP.DLL

---- FIREFOX POLICY ----

c:\program\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program\Mozilla Firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

.

.

--------------------- LÅSTA REGISTERNYCKLAR ---------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]

@Denied: (A 2) (Everyone)

@="IFlashBroker4"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]

@="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Classes\Interface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]

@="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"

"Version"="1.0"

.

--------------------- DLLer som "laddats" under processer som körs ---------------------

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(616)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

c:\windows\system32\atiadlxx.dll

.

Sluttid: 2010-10-09 11:42:28

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-10-09 09:42

ComboFix2.txt 2010-10-08 18:40

ComboFix3.txt 2010-10-08 16:40

Före genomsökningen: 63 457 841 152 byte ledigt

Efter genomsökningen: 63 464 108 032 byte ledigt

- - End Of File - - 1A26E37D866B11BB379C1DBD2AA6F725

Link to comment
Share on other sites

Nu återstår bara en sista städomgång:

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7:

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och ComboFix m.fl. rensningsprogram kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Om något sådant program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det. Ta bort eventuella loggar.

3. Spara TFC av OldTimer på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe

Stäng alla program och fönster.

Kör TFC (om du har Vista eller Windows 7 så högerklicka på filen och välj Kör som administratör).

Klicka på Start-knappen för att starta städningen.

Det kan ta några minuter och låt datorn vara ifred under tiden.

När det är klart är det meningen att datorn ska startas om automatiskt. Om den inte gör det så startar du om datorn själv. Ta bort TFC-filen.

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...