Jump to content

SPYWARE - Trojan ? "MAVIDENIZ.GEN.TR/" Någon som har tips att ge ?


Recommended Posts

Symtom:

När man öppnar Explorer 8.0 i XP Pro, så är startsidan "http://www.mavideniz.gen/te" den skickar sen till sidan "17search.com".

Man kan inte byta startsidan då den har blivit grå. ( Detta har jag löst)

Den blockerar blandannat www.google.se m.m.

VIKTIGT GÅ INTE TILL DE OVANSTÅENDE SIDORNA !

Man kan gå in på en denna sida och läsa om detta:

"http://www.threatexpert.com/report.aspx?md5=b5edb97f7d05852395af08bcdf337b8f"

Jag har kört ett antal Antispyware och Antivirus, ett av dem "Malwarebytes' Anti-Malware" hittade tre fel och löste dessa.

De program som jag har kört har inte hittat något angrepp. Så jag hoppas att man kan vara "säker" att datorn är ren.

Kan man vara helt säker ?

Ett av symtomen är kvar som jag vet, Explorer 8 blockerar fortfarande vissa hemsidor som "www.google.se"

Någon som vet om det finns en inställning som blockerar hemsidor i explorer ?

Någon som har tips att ge ?

Link to comment
Share on other sites

Jag har provat detta. Men utan resultat, tyvärr.

Tack för tipset

// Alfdj

Har du provat att återställa alla inställningar i IE?

Fliken "Avancerat" och knappen "Återställ" längst ner. Vem vet... det kanske hjälper?

Link to comment
Share on other sites

Starta MBAM och på fliken Loggar hittar du gamla loggfiler. Öppna den loggfilen där de skadliga filerna hittades, kopiera sedan hela innehållet och klistra in det i ditt svar här.

Om något annat program har hittat något skadligt försöker du göra samma sak med resultat/logg från det programmet.

Vi kan se om DDS visar vad som är kvar. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

Så ser loggfilen ut i MBAM:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

Databasversion: 5633

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

2011-01-29 10:48:22

mbam-log-2011-01-29 (10-48-22).txt

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Antal skannade objekt: 402162

Förfluten tid: 52 minut(er), 22 sekund(er)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 1

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ROUA3O12PW (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TOY5KNQ8OC (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes\mirc (Trojan.StartPage) -> Value: mirc -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\HomePage (PUM.Hijack.HomePageControl) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:

c:\WINDOWS\Tasks\{66ba574b-1e11-49b8-909c-8cc9e0e8e015}.job (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

** SLUT **

Starta MBAM och på fliken Loggar hittar du gamla loggfiler. Öppna den loggfilen där de skadliga filerna hittades, kopiera sedan hela innehållet och klistra in det i ditt svar här.

Om något annat program har hittat något skadligt försöker du göra samma sak med resultat/logg från det programmet.

Vi kan se om DDS visar vad som är kvar. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

DDS.txt:

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86

Run by Anders at 0:57:37,73 on 2011-01-31

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_23

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.3327.2681 [GMT 1:00]

AV: ESET Smart Security 4.2 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: ESET Personal firewall *Enabled*

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

svchost.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program\Firebird\bin\fbserver.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program\Brother\BRAgent\BRAgtSrv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Anders\Skrivbord\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = about:blank

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File

BHO: WsftpBrowserHelper Class: {601ed020-fb6c-11d3-87d8-0050da59922b} - c:\program\ws_ftp pro\wsbho2k0.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

TB: {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - No File

TB: {71B6ACF7-4F0F-4FD8-BB69-6D1A4D271CB7} - No File

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

TB: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [PRONoMgrWired] c:\program\intel\prosetwired\ncs\proset\PRONoMgr.exe

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [Net iD] "c:\program\net id\iid.exe"

mRun: [AudioDrvEmulator] "c:\program\creative\shared files\module loader\dllml.exe" -1 audiodrvemulator "c:\program\creative\shared files\module loader\audio emulator\AudDrvEm.dll"

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

mRun: [startCCC] "c:\program\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [WheelMouse] c:\program\a4tech\mouse\Amoumain.exe

mRun: [VolPanel] "c:\program\creative\sound blaster x-fi\volume panel\VolPanlu.exe" /r

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

mRun: [TNOD UP] "c:\program\tnod user & password finder\TNODUP.exe" /i

mRun: [egui] "c:\program\eset\eset smart security\egui.exe" /hide /waitservice

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N

uPolicies-explorer: NoViewOnDrive = 0 (0x0)

IE: {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9}

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - c:\program\icq6.5\ICQ.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: ActiveGS.cab - hxxp://activegs.freetoolsassociation.com/ActiveGS.cab

DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} - hxxp://www.creative.com/su/ocx/15026/CTSUEng.cab

DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} - hxxp://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab

DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} - hxxp://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} - hxxp://picasaweb.google.se/s/v/56.25/uploader2.cab

DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/products/plugin/1.4/jinstall-14_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0010-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0015-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPID.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: !SASWinLogon - c:\program\superantispyware\SASWINLO.dll

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: {5BACC17E-BDF7-405B-BC68-ECB506395118} - No File

SEH: Eudora's Shell Extension: {edb0e980-90bd-11d4-8599-0008c7d3b6f8} - Eudora's Shell Extension

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - c:\program\superantispyware\SASSEH.DLL

LSA: Notification Packages = :\windows\system32\srrstr.

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program\delade filer\lightscribe\LSRunOnce.exe"

Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com

Hosts: 178.162.151.88 www.google.co.uk

Hosts: 178.162.151.88 www.google.ca

Hosts: 178.162.151.88 www.google.com.br

Hosts: 178.162.151.88 www.google.co.il

Note: multiple HOSTS entries found. Please refer to Attach.txt

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\anders\applic~1\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2786678&SearchSource=13

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&q=

FF - component: c:\documents and settings\anders\application data\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\extensions\{548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2}\components\FFExternalAlert.dll

FF - component: c:\documents and settings\anders\application data\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\extensions\{548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2}\components\RadioWMPCore.dll

FF - component: c:\documents and settings\anders\application data\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\components\RadioWMPCore.dll

FF - component: c:\documents and settings\anders\application data\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}\components\RadioWMPCoreGecko19.dll

FF - plugin: c:\program\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npiidplg.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

FF - Ext: TranslatorBar 1.2 Toolbar: {548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2} - %profile%\extensions\{548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2}

FF - Ext: uTorrentBar Community Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - %profile%\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 65536

FF - user.js: browser.chrome.favicons - false

FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true

FF - user.js: browser.turbo.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true

FF - user.js: content.interrupt.parsing - true

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 2250000

FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5

FF - user.js: content.notify.interval - 750000

FF - user.js: content.notify.ontimer - true

FF - user.js: content.switch.threshold - 750000

FF - user.js: network.http.max-connections - 48

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8

FF - user.js: network.http.pipelining - true

FF - user.js: network.http.pipelining.firstrequest - true

FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8

FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true

FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 0

FF - user.js: plugin.expose_full_path - true

FF - user.js: ui.submenuDelay - 0

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 SI3112r;Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller;c:\windows\system32\drivers\SI3112r.sys [2007-1-6 97920]

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2010-4-28 114984]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program\superantispyware\SASDIFSV.SYS [2009-9-4 12872]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2009-9-4 67656]

R2 BCMNTIO;BCMNTIO;c:\program\checkit\diagno~1\BCMNTIO.sys [2008-3-21 3744]

R2 cpuz132;cpuz132;c:\windows\system32\drivers\cpuz132_x32.sys [2009-9-17 12672]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program\eset\eset smart security\ekrn.exe [2010-6-24 810144]

R2 FirebirdServerDefaultInstance;Firebird Server - DefaultInstance;c:\program\firebird\bin\fbserver.exe -s --> c:\program\firebird\bin\fbserver.exe -s [?]

R2 MAPMEM;MAPMEM;c:\program\checkit\diagno~1\MAPMEM.sys [2008-3-21 3904]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2009-11-13 92008]

R2 WBA_Agent_Client;Brother BRAgent;c:\program\brother\bragent\BRAgtSrv.exe [2009-8-30 86016]

R3 CT20XUT.SYS;CT20XUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.sys [2009-6-4 171032]

R3 CTEXFIFX.SYS;CTEXFIFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.sys [2009-6-4 1324056]

R3 CTHWIUT.SYS;CTHWIUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.sys [2009-6-4 72728]

S0 3112Rx47;3112Rx47;c:\windows\system32\drivers\3112Rx47.sys [2008-4-28 110128]

S2 ioloFileInfoList;iolo FileInfoList Service; [x]

S2 ioloSystemService;iolo System Service; [x]

S2 Mesppanger;Mesppanger; [x]

S3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:\windows\system32\drivers\Amps2prt.sys [2006-1-11 13824]

S3 AtiDCM;AtiDCM;\??\c:\documents and settings\administratör\lokala inställningar\temp\atidcmxx.sys --> c:\documents and settings\administratör\lokala inställningar\temp\atidcmxx.sys [?]

S3 CT20XUT;CT20XUT;c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.sys [2009-6-4 171032]

S3 CTEXFIFX;CTEXFIFX;c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.sys [2009-6-4 1324056]

S3 CTHWIUT;CTHWIUT;c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.sys [2009-6-4 72728]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\magix\common\database\bin\fbserver.exe [2007-1-7 1527900]

S3 FNETTBOH;FNETTBOH;c:\windows\system32\drivers\fnettboh.sys --> c:\windows\system32\drivers\FNETTBOH.SYS [?]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-4-28 704872]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2009-10-9 136704]

S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2009-10-9 8320]

S3 OXSDIDRV_x32;Oxford Semi eSATA Filter (x32);c:\windows\system32\drivers\OXSDIDRV_x32.sys [2009-9-28 52656]

S3 PciCon;PciCon;\??\e:\pcicon.sys --> e:\PciCon.sys [?]

S3 SASENUM;SASENUM;c:\program\superantispyware\SASENUM.SYS [2009-1-15 12872]

S3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;c:\windows\system32\drivers\shbecr.sys [2010-10-26 42368]

S4 BredbandscenterDownloader;BredbandscenterDownloader;c:\program\glocalnet\bredbandscenter\BredbandscenterUpdater.exe [2008-10-9 1055912]

=============== Created Last 30 ================

2011-01-30 21:26:23 5690 ----a-w- c:\windows\system32\PerfStringBackup.TMP

2011-01-29 14:50:18 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\repository\FS

2011-01-29 14:50:18 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2011-01-29 00:55:09 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Malwarebytes

2011-01-29 00:55:01 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-01-29 00:55:01 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2011-01-29 00:54:57 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-01-29 00:54:57 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-01-28 23:46:08 -------- d-----w- c:\program\Mamutu

2011-01-27 21:42:44 83249512 ----a-w- c:\program\delade filer\windows live\.cache\wlc100.tmp

2011-01-27 17:38:41 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Tific

2011-01-27 13:12:35 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Norton

2011-01-27 13:12:13 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\NortonInstaller

2011-01-26 22:49:51 -------- d--h--w- c:\windows\ie8

2011-01-26 22:30:39 -------- dc----w- c:\windows\ie8(2)

2011-01-26 21:29:16 -------- dc----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\{2162CCC0-3A5F-4887-B51F-CE5F195B3620}

2011-01-19 22:28:59 92672 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\SETFE.tmp

2011-01-19 22:24:19 7680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iecompat.dll

2011-01-19 22:23:56 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2011-01-19 22:23:56 247808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2011-01-19 22:23:56 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2011-01-19 16:09:34 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2011-01-19 16:09:04 455680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2011-01-19 16:06:43 2190720 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

2011-01-19 16:06:43 2147328 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

2011-01-19 16:06:42 2067584 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

2011-01-19 16:06:42 2025472 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

2011-01-19 16:04:20 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2011-01-19 00:36:45 -------- d-----w- c:\program\Innovative Solutions

2011-01-18 21:56:21 -------- d-----w- c:\program\delade filer\ATI Technologies

2011-01-18 21:41:59 -------- d-----w- c:\program\ATI

2011-01-18 21:40:56 -------- d-----w- c:\program\ATI Technologies

2011-01-18 21:34:23 -------- d-----w- C:\AMD

2011-01-18 21:00:59 33792 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\lmmib2.dll

2011-01-18 20:59:56 598071 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\fpmmc.dll

2011-01-18 20:56:49 16384 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\isignup.exe

2011-01-18 20:56:49 16384 ----a-w- c:\program\internet explorer\connection wizard\isignup.exe

2011-01-18 20:53:09 7680 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\inetmgr.exe

2011-01-18 20:39:56 24661 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\spxcoins.dll

2011-01-18 20:39:56 24661 ----a-w- c:\windows\system32\spxcoins.dll

2011-01-18 20:39:56 13312 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\irclass.dll

2011-01-18 20:39:56 13312 ----a-w- c:\windows\system32\irclass.dll

2011-01-18 20:39:31 16825 ----a-r- c:\windows\SET178.tmp

2011-01-18 20:39:29 1088840 ----a-r- c:\windows\SET16C.tmp

2011-01-18 20:39:26 1244837 ----a-r- c:\windows\SET169.tmp

2011-01-18 20:38:36 55808 ----a-w- C:\devcon.exe

2011-01-18 20:38:36 20992 ----a-w- C:\makePNF.exe

2011-01-18 20:38:36 137728 ----a-w- C:\mute.exe

2011-01-18 20:32:23 2519040 ----a-w- c:\windows\system32\nvwssr.dll

2011-01-18 20:31:59 6549504 ----a-w- c:\windows\system32\nvdisps.dll

2011-01-18 20:31:59 1089536 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2011-01-18 20:31:53 8523776 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2011-01-18 20:31:53 385024 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2011-01-18 20:31:53 35328 ----a-w- c:\windows\system32\nvcodins.dll

2011-01-18 20:31:53 35328 ----a-w- c:\windows\system32\nvcod.dll

2011-01-18 20:31:43 155716 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc32.exe

2011-01-17 22:29:38 -------- d-sh--r- C:\cmdcons

2011-01-17 22:29:37 -------- d-----w- c:\windows\setup.pss

2011-01-17 19:46:11 -------- d-----w- C:\cmdcons(2)

2011-01-12 15:51:24 7435392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys

2011-01-12 06:43:15 65536 ----a-w- c:\windows\system32\afasrv32.exe

2011-01-12 06:43:15 -------- d-----w- c:\program\USBESTDI

2011-01-09 17:16:07 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Registry Mechanic

2011-01-08 13:34:43 -------- d-----w- c:\program\VS Revo Group

2011-01-08 13:08:52 -------- d-----w- c:\program\Eusing Free Registry Cleaner

2011-01-08 11:15:19 -------- d-----w- c:\program\Wise Registry Cleaner

2011-01-07 19:45:32 344064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Dr71WU.sys

2011-01-07 18:51:47 311296 ----a-w- c:\windows\system32\atiiiexx.dll

2011-01-07 18:51:43 446464 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2011-01-07 11:17:57 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Symantec

2011-01-07 11:12:15 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\lokala~1\applic~1\Symantec

2011-01-06 22:28:50 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2011-01-06 21:53:47 56509 ----a-w- c:\windows\system32\SET6F.tmp

2011-01-06 21:53:47 56509 ----a-w- c:\windows\system32\SET1B8.tmp

2011-01-06 21:53:47 321512 ----a-w- c:\windows\system32\SET6D.tmp

2011-01-06 21:53:47 321512 ----a-w- c:\windows\system32\SET1B6.tmp

2011-01-06 20:11:46 -------- d-----w- c:\program\OpenAL

2011-01-06 20:04:20 22691984 ----a-w- c:\windows\system32\AppSetup.exe

2011-01-06 18:44:34 32768 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\objectps.dll

2011-01-06 18:44:34 225280 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\iscript\iscript.dll

2011-01-06 18:44:34 176128 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\iuser.dll

2011-01-06 18:44:33 77824 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\ctor.dll

2011-01-06 18:44:33 212992 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\ILog.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin7.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin6.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin5.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin4.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin3.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin2.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npqtplugin.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin7.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin5.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin3.dll

2011-01-02 19:13:15 159744 ----a-w- c:\program\internet explorer\plugins\npqtplugin.dll

2011-01-02 19:09:58 -------- d-----w- c:\program\delade filer\Apple

2011-01-02 19:09:43 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\lokala~1\applic~1\Apple

==================== Find3M ====================

2011-01-19 00:41:01 444952 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2011-01-19 00:41:01 109080 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2010-12-02 03:35:18 4280320 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2010-11-29 16:38:30 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-11-29 16:38:30 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-11-18 18:15:44 81920 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-12 17:53:06 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-11-12 15:34:10 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-11-09 14:52:37 249856 ----a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet(2).dll

2010-11-06 00:22:39 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:22:39 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-03 12:27:25 385024 ------w- c:\windows\system32\html.iec

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SETEE.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SETC1.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SETB.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET94.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET65.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET38.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET1A2.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET175.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET14C.tmp

2010-11-03 12:25:55 70656 ----a-w- c:\windows\system32\SET11B.tmp

============= FINISH: 0:59:04,98 ===============

Attach.zip

Så här ser det ut.

Hoppas att du kan se var felet ligger.

Tack på förhand

Mvh Anders

Link to comment
Share on other sites

Det är en del som behöver fixas där. Till att börja med undrar jag om du vill ha en standard hosts-fil eller en hosts-fil som kan skydda dig mot skadliga webbplatser i stället för den infekterade hosts-fil du har nu?

Det är gamla Java-versioner med säkerhetshål i datorn. Avinstallera följande när inga webbläsare är igång:

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11

Java 2 Runtime Environment SE v1.4.1_02

Java 6 Update 2

Java 6 Update 3

Java 6 Update 5

Java 6 Update 7

Java SE Runtime Environment 6 Update 1

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia.

tack för ditt svar.

Det borde räcka med en standard hosts fil ?

Är jag tillräckligt skyddad med Eset Internet Security 4.0 emot skadliga program ?

Efter jag har scannat med flera Anti-Spyware program som MBAM kan jag vara helt säker på att jag är ren från Skadliga program på min dator ?

Jag ska avinstallera de gamla java versionerna m.m.

Hälsningar

Anders

Det är en del som behöver fixas där. Till att börja med undrar jag om du vill ha en standard hosts-fil eller en hosts-fil som kan skydda dig mot skadliga webbplatser i stället för den infekterade hosts-fil du har nu?

Det är gamla Java-versioner med säkerhetshål i datorn. Avinstallera följande när inga webbläsare är igång:

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 10

J2SE Runtime Environment 5.0 Update 11

Java 2 Runtime Environment SE v1.4.1_02

Java 6 Update 2

Java 6 Update 3

Java 6 Update 5

Java 6 Update 7

Java SE Runtime Environment 6 Update 1

Link to comment
Share on other sites

FF - Ext: TranslatorBar 1.2 Toolbar: {548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2} - %profile%\extensions\{548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2}

FF - Ext: uTorrentBar Community Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - %profile%\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}

Ovanstående verkar vara olämpliga toolbars i Firefox, se:

http://www.systemlookup.com/CLSID/71732-tbTran_dll_tbTra0_dll_tbTra1_dll_tbTra2_dll.html

http://www.systemlookup.com/CLSID/71935-tbuTor_dll_tbuTo0_dll_tbuTo1_dll_tbuTo2_dll.html

Kan du hitta igen dem i Firefox - Verktyg - Tillägg och kan avinstallera dem?

Du kan ju läsa om en säkrare hosts-fil på http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm

Men standard hosts-filen finns här: http://support.microsoft.com/kb/972034

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\AppSetup.exe

Det ser ut som att du har installerat något Norton/Symantec-program som lämnat kvar rester efter avinstallationen. Se om deras städprogram får bort resterna:

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20090910004050EN

2011-01-09 17:16:07 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Registry Mechanic

2011-01-08 13:08:52 -------- d-----w- c:\program\Eusing Free Registry Cleaner

2011-01-08 11:15:19 -------- d-----w- c:\program\Wise Registry Cleaner

Registerstädningsprogram är kända för att orsaka problem om man låter dem ta bort allt de föreslår. Har du kunskapen att kunna sålla bland deras förslag med så kallade fel?

Går det att återställa vad de har tagit bort?

Har du kört ComboFix? I så fall är jag intresserad av den loggen (C:\ComboFix.txt). Man bör inte köra ComboFix utan kunskap om hur man återställer eventuella filer som ComboFix tar bort av misstag resp. felaktiga registerändringar.

När allt ovanstående är gjort, starta om datorn och klistra in nya DDS-loggar. Zippa inte Attach-filen, tack.

Link to comment
Share on other sites

Är jag tillräckligt skyddad med Eset Internet Security 4.0 emot skadliga program ?

Efter jag har scannat med flera Anti-Spyware program som MBAM kan jag vara helt säker på att jag är ren från Skadliga program på min dator ?

Som du just märkte så klarar inte ett antivirusprogram av allt utan man behöver komplettera med mer. Hur mycket skydd man behöver beror på vad man gör vid datorn.

Enda tillfället man kan vara helt säker på att en dator är ren är direkt efter nyinstallation av Windows med en Windows-skiva från Microsoft eller en välkänd datortillverkare och innan något, t ex lokalt nätverk, internet, USB-minne, hårddisk, har anslutits till datorn.

Link to comment
Share on other sites

FF - Ext: TranslatorBar 1.2 Toolbar: {548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2} - %profile%\extensions\{548f6736-8fe4-4680-82f2-170d6c07e1d2}

FF - Ext: uTorrentBar Community Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - %profile%\extensions\{bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc}

Ovanstående verkar vara olämpliga toolbars i Firefox, se:

http://www.systemlookup.com/CLSID/71732-tbTran_dll_tbTra0_dll_tbTra1_dll_tbTra2_dll.html

http://www.systemlookup.com/CLSID/71935-tbuTor_dll_tbuTo0_dll_tbuTo1_dll_tbuTo2_dll.html

Kan du hitta igen dem i Firefox - Verktyg - Tillägg och kan avinstallera dem?

Jag har avinstallerat dem.

Du kan ju läsa om en säkrare hosts-fil på http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm

Men standard hosts-filen finns här: http://support.microsoft.com/kb/972034

Jag kommer att välja den säkrare hosts-filen.

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\AppSetup.exe

Det ser ut som att du har installerat något Norton/Symantec-program som lämnat kvar rester efter avinstallationen. Se om deras städprogram får bort resterna:

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20090910004050EN

Jag använde Norton Removal tool.

2011-01-09 17:16:07 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Registry Mechanic

2011-01-08 13:08:52 -------- d-----w- c:\program\Eusing Free Registry Cleaner

2011-01-08 11:15:19 -------- d-----w- c:\program\Wise Registry Cleaner

Registerstädningsprogram är kända för att orsaka problem om man låter dem ta bort allt de föreslår. Har du kunskapen att kunna sålla bland deras förslag med så kallade fel?

Går det att återställa vad de har tagit bort?

Jo det går med dessa. Registry Mechanic har jag avinstallerat.

Har du kört ComboFix? I så fall är jag intresserad av den loggen (C:\ComboFix.txt). Man bör inte köra ComboFix utan kunskap om hur man återställer eventuella filer som ComboFix tar bort av misstag resp. felaktiga registerändringar.

När allt ovanstående är gjort, starta om datorn och klistra in nya DDS-loggar. Zippa inte Attach-filen, tack.

Jag tyvärr inte Combofix. Hur får jag tag på det ?

Tack för hjälpen.

// Anders

Link to comment
Share on other sites

Hej.

Jag har nu installerat den säkra hosts filen. Verkar som att den inte blockerar www.google längre.

Var kan jag läsa den nuvarande Hosts-filen i Win XP ?

Är det något mer program som skyddar emot skadliga program förutom Eset Smart Security, som jag du kan rekomendera mig att installera ?

Kan jag nu lita på att systemet är 99% säkert ? :-)

Mvh Anders

Som du just märkte så klarar inte ett antivirusprogram av allt utan man behöver komplettera med mer. Hur mycket skydd man behöver beror på vad man gör vid datorn.

Enda tillfället man kan vara helt säker på att en dator är ren är direkt efter nyinstallation av Windows med en Windows-skiva från Microsoft eller en välkänd datortillverkare och innan något, t ex lokalt nätverk, internet, USB-minne, hårddisk, har anslutits till datorn.

Link to comment
Share on other sites

Det här ser du inte ut att ha gjort:

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\AppSetup.exe

När allt ovanstående är gjort, starta om datorn och klistra in nya DDS-loggar. Zippa inte Attach-filen, tack.

ComboFix behöver du inte köra så vitt jag kan bedöma, men om du hade kört det kunde loggen vara intressant.

Hosts-filen hittar du i mappen C:\Windows\system32\drivers\etc och den heter bara Hosts utan någon filändelse.

Link to comment
Share on other sites

Det här ser du inte ut att ha gjort:

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\AppSetup.exe

Vilket filnamn är det jag skall skicka ?

Är det Appsetup.exe ?

När allt ovanstående är gjort, starta om datorn och klistra in nya DDS-loggar. Zippa inte Attach-filen, tack.

ComboFix behöver du inte köra så vitt jag kan bedöma, men om du hade kört det kunde loggen vara intressant.

Hosts-filen hittar du i mappen C:\Windows\system32\drivers\etc och den heter bara Hosts utan någon filändelse.

Link to comment
Share on other sites

Du ska ladda upp filen c:\windows\system32\AppSetup.exe på virustotal-sidan.

Jag gjorde det men fick medelande om att den var för stor filen.

Link to comment
Share on other sites

Open AL känner jag igen. Det har jag installerat.

Appsetup känner jag inte igen.

C hårddisken är nyinstallerad i år i januari.

Jag klonade min hårddisk för jag ville göra en säkerhetskopia på min orginalhårdisk.

Okej. Vet du vad det är för fil, något du laddat ner?

2011-01-06 20:11:46 -------- d-----w- c:\program\OpenAL

2011-01-06 20:04:20 22691984 ----a-w- c:\windows\system32\AppSetup.exe

Link to comment
Share on other sites

Jag har spårat filen. Både Open GL och AppSetup ingår i ett programpaket för mitt ljudkort från Creativelabs. Soundblaster.

Open GL går att avinstallera om man vill. Jag använder inte denna funktion.

Appsetup.exe

Om jag trycker engenskaper får jag upp texten:

Copyright © 2009, Creative Technology Ltd

Så de filerna verkar höra ihop och är OK.

Vet du varifrån Open AL laddades ner? Om det kan vara dess installationsfil eller något liknande som heter AppSetup.

Link to comment
Share on other sites

Det här ser du inte ut att ha gjort:

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\AppSetup.exe

När allt ovanstående är gjort, starta om datorn och klistra in nya DDS-loggar. Zippa inte Attach-filen, tack.

ComboFix behöver du inte köra så vitt jag kan bedöma, men om du hade kört det kunde loggen vara intressant.

Hosts-filen hittar du i mappen C:\Windows\system32\drivers\etc och den heter bara Hosts utan någon filändelse.

Här kommer den nya DDS loggen:

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86

Run by Anders at 21:55:16,41 on 2011-02-02

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_23

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.3327.2677 [GMT 1:00]

AV: ESET Smart Security 4.2 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: ESET Personal firewall *Enabled*

============== Running Processes ===============

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Net iD\iid.exe

C:\Program\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

svchost.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\WINDOWS\system32\Brmfrmps.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program\Firebird\bin\fbserver.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

C:\Program\Brother\BRAgent\BRAgtSrv.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Anders\Skrivbord\CDBURN\Win XP Tools\dds.scr

============== Pseudo HJT Report ===============

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uStart Page = about:blank

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File

BHO: WsftpBrowserHelper Class: {601ed020-fb6c-11d3-87d8-0050da59922b} - c:\program\ws_ftp pro\wsbho2k0.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: SSVHelper Class: {761497bb-d6f0-462c-b6eb-d4daf1d92d43} - c:\program\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

TB: {ED4BD629-C1B6-4399-8A34-02CCAA921DC9} - No File

TB: {71B6ACF7-4F0F-4FD8-BB69-6D1A4D271CB7} - No File

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

TB: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [PRONoMgrWired] c:\program\intel\prosetwired\ncs\proset\PRONoMgr.exe

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [Net iD] "c:\program\net id\iid.exe"

mRun: [AudioDrvEmulator] "c:\program\creative\shared files\module loader\dllml.exe" -1 audiodrvemulator "c:\program\creative\shared files\module loader\audio emulator\AudDrvEm.dll"

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

mRun: [startCCC] "c:\program\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [WheelMouse] c:\program\a4tech\mouse\Amoumain.exe

mRun: [VolPanel] "c:\program\creative\sound blaster x-fi\volume panel\VolPanlu.exe" /r

mRun: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

mRun: [TNOD UP] "c:\program\tnod user & password finder\TNODUP.exe" /i

mRun: [egui] "c:\program\eset\eset smart security\egui.exe" /hide /waitservice

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\java\jre6\bin\jusched.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N

uPolicies-explorer: NoViewOnDrive = 0 (0x0)

IE: {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9}

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - c:\program\icq6.5\ICQ.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBC} - c:\program\java\jre6\bin\npjpi160_23.dll

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\program\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: ActiveGS.cab - hxxp://activegs.freetoolsassociation.com/ActiveGS.cab

DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} - hxxp://www.creative.com/su/ocx/15026/CTSUEng.cab

DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} - hxxp://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab

DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} - hxxp://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.0/srl_bin/sysreqlab3.cab

DPF: {3D3B42C2-11BF-4732-A304-A01384B70D68} - hxxp://picasaweb.google.se/s/v/56.25/uploader2.cab

DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93}

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0014-0001-0002-ABCDEFFEDCBA}

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_01-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_03-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_05-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {D4B68B83-8710-488B-A692-D74B50BA558E} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPIDPDE.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} - hxxp://ccfiles.creative.com/Web/softwareupdate/ocx/15113/CTPID.cab

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program\delade~1\skype\SKYPE4~1.DLL

Notify: !SASWinLogon - c:\program\superantispyware\SASWINLO.dll

Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: {5BACC17E-BDF7-405B-BC68-ECB506395118} - No File

SEH: Eudora's Shell Extension: {edb0e980-90bd-11d4-8599-0008c7d3b6f8} - Eudora's Shell Extension

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - c:\program\superantispyware\SASSEH.DLL

LSA: Notification Packages = :\windows\system32\srrstr.

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program\delade filer\lightscribe\LSRunOnce.exe"

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\docume~1\anders\applic~1\mozilla\firefox\profiles\uiycgwrd.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT2786678&SearchSource=3&q={searchTerms}

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine -

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.conduit.com/?ctid=CT2786678&SearchSource=13

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?ctid=CT1098640&q=

FF - plugin: c:\program\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npiidplg.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Quick Starter: jqs@sun.com - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ff

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\DotNetAssistantExtension

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - %profile%\extensions\{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 65536

FF - user.js: browser.chrome.favicons - false

FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true

FF - user.js: browser.turbo.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true

FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true

FF - user.js: content.interrupt.parsing - true

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 2250000

FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5

FF - user.js: content.notify.interval - 750000

FF - user.js: content.notify.ontimer - true

FF - user.js: content.switch.threshold - 750000

FF - user.js: network.http.max-connections - 48

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8

FF - user.js: network.http.pipelining - true

FF - user.js: network.http.pipelining.firstrequest - true

FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8

FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true

FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 0

FF - user.js: plugin.expose_full_path - true

FF - user.js: ui.submenuDelay - 0

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 SI3112r;Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller;c:\windows\system32\drivers\SI3112r.sys [2007-1-6 97920]

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2010-4-28 114984]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program\superantispyware\SASDIFSV.SYS [2009-9-4 12872]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2009-9-4 67656]

R2 BCMNTIO;BCMNTIO;c:\program\checkit\diagno~1\BCMNTIO.sys [2008-3-21 3744]

R2 cpuz132;cpuz132;c:\windows\system32\drivers\cpuz132_x32.sys [2009-9-17 12672]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program\eset\eset smart security\ekrn.exe [2010-6-24 810144]

R2 FirebirdServerDefaultInstance;Firebird Server - DefaultInstance;c:\program\firebird\bin\fbserver.exe -s --> c:\program\firebird\bin\fbserver.exe -s [?]

R2 MAPMEM;MAPMEM;c:\program\checkit\diagno~1\MAPMEM.sys [2008-3-21 3904]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;c:\program\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2009-11-13 92008]

R2 WBA_Agent_Client;Brother BRAgent;c:\program\brother\bragent\BRAgtSrv.exe [2009-8-30 86016]

R3 CT20XUT.SYS;CT20XUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.sys [2009-6-4 171032]

R3 CTEXFIFX.SYS;CTEXFIFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.sys [2009-6-4 1324056]

R3 CTHWIUT.SYS;CTHWIUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.sys [2009-6-4 72728]

S0 3112Rx47;3112Rx47;c:\windows\system32\drivers\3112Rx47.sys [2008-4-28 110128]

S2 ioloFileInfoList;iolo FileInfoList Service; [x]

S2 ioloSystemService;iolo System Service; [x]

S2 Mesppanger;Mesppanger; [x]

S3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:\windows\system32\drivers\Amps2prt.sys [2006-1-11 13824]

S3 AtiDCM;AtiDCM;\??\c:\documents and settings\administratör\lokala inställningar\temp\atidcmxx.sys --> c:\documents and settings\administratör\lokala inställningar\temp\atidcmxx.sys [?]

S3 CT20XUT;CT20XUT;c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.sys [2009-6-4 171032]

S3 CTEXFIFX;CTEXFIFX;c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.sys [2009-6-4 1324056]

S3 CTHWIUT;CTHWIUT;c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.sys [2009-6-4 72728]

S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;c:\magix\common\database\bin\fbserver.exe [2007-1-7 1527900]

S3 FNETTBOH;FNETTBOH;c:\windows\system32\drivers\fnettboh.sys --> c:\windows\system32\drivers\FNETTBOH.SYS [?]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-4-28 704872]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2009-10-9 136704]

S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;c:\windows\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2009-10-9 8320]

S3 OXSDIDRV_x32;Oxford Semi eSATA Filter (x32);c:\windows\system32\drivers\OXSDIDRV_x32.sys [2009-9-28 52656]

S3 PciCon;PciCon;\??\e:\pcicon.sys --> e:\PciCon.sys [?]

S3 SASENUM;SASENUM;c:\program\superantispyware\SASENUM.SYS [2009-1-15 12872]

S3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;c:\windows\system32\drivers\shbecr.sys [2010-10-26 42368]

S4 BredbandscenterDownloader;BredbandscenterDownloader;c:\program\glocalnet\bredbandscenter\BredbandscenterUpdater.exe [2008-10-9 1055912]

=============== Created Last 30 ================

2011-01-29 14:50:18 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\repository\FS

2011-01-29 14:50:18 -------- d-----w- c:\windows\system32\wbem\Repository

2011-01-29 00:55:09 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Malwarebytes

2011-01-29 00:55:01 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-01-29 00:55:01 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Malwarebytes

2011-01-29 00:54:57 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-01-29 00:54:57 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-01-28 23:46:08 -------- d-----w- c:\program\Mamutu

2011-01-27 21:42:44 83249512 ----a-w- c:\program\delade filer\windows live\.cache\wlc100.tmp

2011-01-27 17:38:41 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Tific

2011-01-27 13:12:35 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Norton

2011-01-27 13:12:13 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\NortonInstaller

2011-01-26 22:49:51 -------- d--h--w- c:\windows\ie8

2011-01-26 22:30:39 -------- dc----w- c:\windows\ie8(2)

2011-01-26 21:29:16 -------- dc----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\{2162CCC0-3A5F-4887-B51F-CE5F195B3620}

2011-01-19 22:28:59 92672 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\SETFE.tmp

2011-01-19 22:24:19 7680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iecompat.dll

2011-01-19 22:23:56 743424 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\iedvtool.dll

2011-01-19 22:23:56 247808 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ieproxy.dll

2011-01-19 22:23:56 12800 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\xpshims.dll

2011-01-19 16:09:34 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys

2011-01-19 16:09:04 455680 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2011-01-19 16:06:43 2190720 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe

2011-01-19 16:06:43 2147328 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe

2011-01-19 16:06:42 2067584 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe

2011-01-19 16:06:42 2025472 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe

2011-01-19 16:04:20 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2011-01-19 00:36:45 -------- d-----w- c:\program\Innovative Solutions

2011-01-18 21:56:21 -------- d-----w- c:\program\delade filer\ATI Technologies

2011-01-18 21:41:59 -------- d-----w- c:\program\ATI

2011-01-18 21:40:56 -------- d-----w- c:\program\ATI Technologies

2011-01-18 21:34:23 -------- d-----w- C:\AMD

2011-01-18 21:00:59 33792 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\lmmib2.dll

2011-01-18 20:59:56 598071 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\fpmmc.dll

2011-01-18 20:56:49 16384 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\isignup.exe

2011-01-18 20:56:49 16384 ----a-w- c:\program\internet explorer\connection wizard\isignup.exe

2011-01-18 20:53:09 7680 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\inetmgr.exe

2011-01-18 20:39:56 24661 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\spxcoins.dll

2011-01-18 20:39:56 24661 ----a-w- c:\windows\system32\spxcoins.dll

2011-01-18 20:39:56 13312 -c--a-w- c:\windows\system32\dllcache\irclass.dll

2011-01-18 20:39:56 13312 ----a-w- c:\windows\system32\irclass.dll

2011-01-18 20:39:31 16825 ----a-r- c:\windows\SET178.tmp

2011-01-18 20:39:29 1088840 ----a-r- c:\windows\SET16C.tmp

2011-01-18 20:39:26 1244837 ----a-r- c:\windows\SET169.tmp

2011-01-18 20:38:36 55808 ----a-w- C:\devcon.exe

2011-01-18 20:38:36 20992 ----a-w- C:\makePNF.exe

2011-01-18 20:38:36 137728 ----a-w- C:\mute.exe

2011-01-18 20:32:23 2519040 ----a-w- c:\windows\system32\nvwssr.dll

2011-01-18 20:31:59 6549504 ----a-w- c:\windows\system32\nvdisps.dll

2011-01-18 20:31:59 1089536 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2011-01-18 20:31:53 8523776 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2011-01-18 20:31:53 385024 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2011-01-18 20:31:53 35328 ----a-w- c:\windows\system32\nvcodins.dll

2011-01-18 20:31:53 35328 ----a-w- c:\windows\system32\nvcod.dll

2011-01-18 20:31:43 155716 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc32.exe

2011-01-17 22:29:38 -------- d-sh--r- C:\cmdcons

2011-01-17 22:29:37 -------- d-----w- c:\windows\setup.pss

2011-01-17 19:46:11 -------- d-----w- C:\cmdcons(2)

2011-01-12 15:51:24 7435392 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nv4_mini.sys

2011-01-12 06:43:15 65536 ----a-w- c:\windows\system32\afasrv32.exe

2011-01-12 06:43:15 -------- d-----w- c:\program\USBESTDI

2011-01-09 17:16:07 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\applic~1\Registry Mechanic

2011-01-08 13:34:43 -------- d-----w- c:\program\VS Revo Group

2011-01-08 13:08:52 -------- d-----w- c:\program\Eusing Free Registry Cleaner

2011-01-08 11:15:19 -------- d-----w- c:\program\Wise Registry Cleaner

2011-01-07 19:45:32 344064 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\Dr71WU.sys

2011-01-07 18:51:47 311296 ----a-w- c:\windows\system32\atiiiexx.dll

2011-01-07 18:51:43 446464 ----a-w- c:\windows\system32\ATIDEMGX.dll

2011-01-07 11:12:15 -------- d-----w- c:\docume~1\anders\lokala~1\applic~1\Symantec

2011-01-06 22:28:50 0 ----a-w- c:\windows\ativpsrm.bin

2011-01-06 21:53:47 56509 ----a-w- c:\windows\system32\SET6F.tmp

2011-01-06 21:53:47 56509 ----a-w- c:\windows\system32\SET1B8.tmp

2011-01-06 21:53:47 321512 ----a-w- c:\windows\system32\SET6D.tmp

2011-01-06 21:53:47 321512 ----a-w- c:\windows\system32\SET1B6.tmp

2011-01-06 20:11:46 -------- d-----w- c:\program\OpenAL

2011-01-06 20:04:20 22691984 ----a-w- c:\windows\system32\AppSetup.exe

2011-01-06 18:44:34 32768 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\objectps.dll

2011-01-06 18:44:34 225280 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\iscript\iscript.dll

2011-01-06 18:44:34 176128 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\iuser.dll

2011-01-06 18:44:33 77824 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\ctor.dll

2011-01-06 18:44:33 212992 ----a-w- c:\program\delade filer\installshield\engine\6\intel 32\ILog.dll

==================== Find3M ====================

2011-01-19 00:41:01 444952 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2011-01-19 00:41:01 109080 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2010-12-02 03:35:18 4280320 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2010-11-29 16:38:30 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-11-29 16:38:30 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-11-18 18:15:44 81920 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-12 17:53:06 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-11-12 15:34:10 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-11-09 14:52:37 249856 ----a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet(2).dll

2010-11-06 00:22:39 43520 ------w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:22:39 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

============= FINISH: 21:56:28,37 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Ja, då är ju AppSetup en bra fil. :)

1.

Det är fortfarande kvar Conduit-grejer i Firefox-inställningarna.

I Firefox adressfält skriver du:

about:config

Leta upp raden browser.search.defaulturl, högerklicka på den och välj Återställ

Upprepa med raderna:

browser.startup.homepage

keyword.URL

2.

Ta fram Kommandotolken (Start - Program - Tillbehör) och skriv:

sc delete Mesppanger

sc delete AtiDCM

Om du får något felmeddelande skriv av det i ditt svar.

3.

Har du något program som övervakar registret så att det inte blir ändringar i det?

För det är en massa rester nu i registret, bland annat efter Java-avinstallationerna.

Link to comment
Share on other sites

Ja, då är ju AppSetup en bra fil. :)

1.

Det är fortfarande kvar Conduit-grejer i Firefox-inställningarna.

I Firefox adressfält skriver du:

about:config

Leta upp raden browser.search.defaulturl, högerklicka på den och välj Återställ

Upprepa med raderna:

browser.startup.homepage

keyword.URL

FIXAT

2.

Ta fram Kommandotolken (Start - Program - Tillbehör) och skriv:

sc delete Mesppanger

sc delete AtiDCM

FIXAT

Om du får något felmeddelande skriv av det i ditt svar:

C:\Documents and Settings\Anders sc delete Mespanger

[sC] OpenService FAILED 1060:

3.

Har du något program som övervakar registret så att det inte blir ändringar i det?

För det är en massa rester nu i registret, bland annat efter Java-avinstallationerna.

Vet ej om det är något program som övervakar registret. Eset Smart Security kanske ,men jag tror inte att det ändrar registret.

// Anders

Link to comment
Share on other sites

C:\Documents and Settings\Anders sc delete Mespanger

[sC] OpenService FAILED 1060:

Kontrollera stavningen, det ska vara: Mesppanger

När du avinstallerar ska information tas bort från registret, men i din dator finns informationen kvar. Men vi kan se om HijackThis kan användas för att städa bort resterna.

Ladda ner:

http://www.trendmicro.com/ftp/products/hijackthis/HiJackThis.msi

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Om man vill ha ett bra virusskydd som övervakar allt, så skulle jag rekommendera CIS ( COMODO Internet Security). Finns på svenska och övervakar bland annat registret.

Fast just när det gäller detektering av virus och andra typer av skadliga filer får ju inte Comodo så bra testresultat, se t ex http://www.virusbtn.com/vb100/rap-index.xml

För tillfället är problemet att något verkar övervaka registret för mycket, dvs poster som hänvisar till borttagna filer har inte blivit borttagna.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...