Jump to content

Recommended Posts

HTTP/2 skådat!  B)

 

Twitter använder det nya protokollet, upptäckte jag nyss, se bild (Chrome 37.0.2041.4 Dev).

 

post-7701-0-75237500-1402577070.png

 

”h2-12” står för HTTP/2 utkast 12.

 

I Chromium 36 (Revision 263664) aktiverades stöd för HTTP/2 (SPDY/4), och i Chromium 37 (Revision 271554) uppdaterades stödet från utkast 11 till utkast 12.

 

Chrome-tillägget SPDY indicator visar om SPDY (grön blixt + versionsnummer), QUIC (röd blixt) eller HTTP/2 (blå blixt) används.

 

post-7701-0-45905400-1402577674.png

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 53
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Nytt i utkast 13, som ännu ej har publicerats, är att chiffersviter som använder ”stream or block ciphers” inte tillåts. AEAD-chiffersviter är ”acceptabla”. AES_GCM och CHACHA20_POLY1305 är således acceptabla, medan AES_CBC, RC4 och 3DES inte är det. AES_GCM förutsätter TLS 1.2, som redan är ett krav för HTTP/2-implementeringar¹. Dessutom tillåts endast efemärt nyckelutbyte, vilket innebär att endast nyckelutbytesmekanismer som stöder framåtsekretess, såsom DHE_RSA, ECDHE_RSA, ECDHE_ECDSA tillåts.

 

Det senaste utkastet finns här: https://http2.github.io/http2-spec/

Se även: https://github.com/http2/http2-spec/issues/491

 

Begränsningen av chiffersviter överensstämmer med det kommande kryptografiska protokollet TLS 1.3².

 

¹ https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-12#section-9.2

² https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tls-rfc5246-bis-00

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

Va, har du inte läst allt jag har skrivit om detta i olika trådar? :)

 

En chiffersvit (Cipher suite) är de algoritmer som används för kryptering och verifiering/autentisering. I oktober 2011 blev det känt att AES_CBC var sårbart för den s.k. BEAST-attacken, se t.ex. Mitigating the BEAST attack on TLS. Rekommendationen var då att ersätta AES_CBC med RC4. BEAST är (eller var) ett problem med TLS 1.0, men inte med TLS 1.1, 1.2. Vid den tiden var dock stödet för TLS 1.1 och 1.2 ytterst begränsat på både server- och klientsida, och där det fanns (IE, Opera) var det inaktiverat som standard. RC4 var därför den mest praktiska lösningen på BEAST-problemet. I mars 2013 visade det sig dock att RC4 är mycket mer sårbart än man tidigare var medveten om: RC4 in TLS is Broken: Now What? Då BEAST inte längre är ett problem, förutsatt att uppdaterade implementeringar används (Is BEAST Still a Threat?), var återgång till AES_CBC ett sätt att lösa RC4-problemet. En bättre lösning är dock att använda en chiffersvit utan kända svagheter, och en sådan är AES_GCM, som ingår i TLS 1.2-specifikationen. Alla aktuella webbläsare stöder TLS 1.2, och bland de mer använda webbläsarna är det endast Safari som ännu inte stöder AES_GCM (förhoppnings- och troligtvis ändras det i höst, då Safari 8 släpps). Även CHACHA20_POLY1305 är utan kända svagheter, men stöds för närvarande endast av Chromium, och används på Googles servrar.

 

Det är således positivt att sårbara chiffersviter helt utestängs från HTTP/2 (och TLS 1.3).

 

Angående nyckelutbytesmekanismer är det av vikt att krypterad information inte kan avkodas av den som vid ett senare tillfälle kommer över den privata krypteringsnyckeln. Det är kortfattat vad framåtsekretess (Forward secrecy) handlar om, och i HTTP/2-specifikationen tillåts endast nyckelutbytesmekanismer som stöder framåtsekretess, såsom DHE_RSA, ECDHE_RSA, ECDHE_ECDSA. Den viktiga bokstaven där är E i (EC)DHE: E för ephemeral ’efemär’, se Ephemeral key. RSA som nyckelutbytesmekanism erbjuder däremot ej framåtsekretess.

 

HTTP/2 kommer således att innebära en på flera sätt förbättrad säkerhet. Något som har diskuterats men inte inkluderats i HTTP/2-specifikationen är obligatorisk kryptering. Däremot kommer vissa implementeringar endast att använda HTTT/2 över TLS, se Does HTTP/2 require encryption?

 

En annan intressant nyhet handlar om opportunistisk kryptering, som innebär att kryptering används där den är tillgänglig, även om adressen innehåller http och inte https. Beskrivs i Opportunistic Encryption for HTTP URIs (senaste här). Status för detta förslag är ”agreed to adopt as WG Experimental.”

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 weeks later...

Microsoft har sedan några dagar en HTTP/2-serverimplementering (prototyp), baserad på utkast 14 (h2-14).

 

Microsoft HTTP 2 Prototype (GitHub)

 

Nu kan implementeringen testas med Chrome 39 (Canary), vars HTTP/2-implementering nu stöder utkast 14: https://h2duo.cloudapp.net/

 

Vill man testa med en Microsoft-klient får man kontakta Microsoft (adress på GitHub-sidan).

 

Även Firefox Nightly stöder h2-14.

 

post-7701-0-88698900-1408777046.png

 

Det är f.ö. den första Microsoft-sida jag har sett som använder AES_GCM. Microsoft föredrar annars AES_CBC, men HTTP/2 tillåter endast AEAD-chiffersviter (som AES_GCM och CHACHA20_POLY1305).

 

Även Twitter använder h2-14 för kompatibla klienter: https://twitter.com/

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

h2-14 är aktiverat på google.com.

 

post-7701-0-84692600-1409730439.png

 

Statusrapport för HTTP/2 i Chrome:

HTTP/2.0 a.k.a SPDY 
Current Status: 
Spec updates have slowed down as it prepares to enter last call. The last IETF saw concerns raised from carriers and other interested parties on the increase of encrypted traffic overall on the web. They worry that HTTP/2 will accelerate this trend. In Chrome, we are aiming to get HTTP2 draft 14 support in M39, and recent Chrome canary builds support this when the “Enable SPDY/4” flag is turned on via about:flags.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Internet Explorer i Windows 10 stöder HTTP/2.

 

IEBlog: Internet Explorer and the Windows 10 Technical Preview

 

I Chrome kommer användningen av h2-14 (HTTP/2 utkast 14) att öka när Chrome 39 snart når betakanalen, och avsikten är att det skall vara aktiverat som standard då M39 når den stabila kanalen. M38, som nu är i betakanalen stöder endast h2-13.

 

PSA: Chromium ramping up h2-14 support.

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

Som sägs i förra inlägget, använder Chrome 39 beta HTTP/2 (h2-14) när det är tillgängligt. Bilden visar chrome://net-internals/#spdy vid anslutning till https://encrypted.google.com/ och https://h2duo.cloudapp.net/ 

 

post-7701-0-81188700-1412963643_thumb.pn

 

Under Alternative Protocol Mappings listas de värdar som använder det UDP-baserade protokollet QUIC.

 

post-7701-0-91540400-1412964038.png

 

Twitter har tidigare använt de olika HTTP/2-utkasten (senast h2-14), men för närvarande erbjuds endast SPDY/3.1 och HTTP/1.1.

Link to comment
Share on other sites

I ett tidigare inlägg gav jag exempel på sidor som använder SPDY. Här kommer exempel på sidor som använder HTTP/2 (h2-14). Listan skulle kunna göras lång genom att ta med alla *.google.com-domärner, och alla lokala Google-domäner, som *.google.se, men det vore inte så meningsfullt, så jag tar endast med några få Google-domäner.

CloudFlare är på gång med HTTP/2 (de använder nu SPDY/3.1): ”and we’ll support HTTP/2 just as soon as it is practical”. När det sker kommer ett par miljoner sidor att distribueras över HTTP/2.

 

Webbläsare som stöder h2-14 är Chrome 39+, Opera 26+, Firefox 34+, IE i Windows 10. Alla använder HTTP/2 endast över TLS, alternativt QUIC (Chromium).

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Utkast 15, daterat 27 oktober: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-15

 

Ändringslogg: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-15#appendix-A.1

 

 

Endast en fråga kvar att lösa: https://github.com/http2/http2-spec/issues

 

Den handlar om avdelningen 9.2.2 TLS Cipher Suites

 

Diskussionen kan följas i e-postlistan.

 

Alla HTTP/2-implementeringar måste stödja TLS 1.2, men i HTTP/2 vill man endast tillåta chiffersviter med efemära nyckelutbytesmekanismer som DHE och ECDHE, och både ström- och blockchiffer (såsom RC4 resp. AES-CBC). Kvar är Authenticated Encryption with Additional Data (AEAD), t.ex. AES-GCM och ChaCha20+Poly1305.

 

Bäst vore om man kunde kräva stöd för TLS 1.3, som uppfyller dessa krav, men den specifikationen har väl ett år kvar till att bli färdig, medan HTTP/2 i stort är klar. Ett förslag går ut på att påskynda utvecklingen av TLS 1.3 genom att tillämpa HTTP/2-kraven på TLS 1.2-specifikationen (ta bort oönskade chiffersviter), och skjuta upp övriga förändringar till TLS 1.4.

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Googles servrar stöder nu h2-15 istället för h2-14.

 

Chromium fick stöd för h2-15 (istället för h2-14) den 7 november: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/6371af94b25f78f85691e892627a9e88832e2ba0

 

För att använda HTTP/2 vid anslutning till Googles servrar behöver man Chrome Dev/Canary 40.0.2214.5+.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Utkast 16: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-16

 

Ändringslogg: https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-http2-16#appendix-B

 

Inga öppna problem nu: https://github.com/http2/http2-spec/issues

 

Google har gått tillbaka till h2-14 på sina servrar, vilket innebär att Chrome 39+ och Firefox 34+ kan ansluta till dem via HTTP/2. Twitter stöder för närvarade h2-15.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Mark Nottingham: HTTP/2 is Done  :D

 

I går upptäckte jag att Wikimedia har aktiverat SPDY/3.1. Tiden för SPDY/3.1 är utmätt, så det är väl mest som en förberedelse för HTTP/2. Det kommer dock att tid innan stabila versioner av de flesta webbläsare kommer att stödja den skarpa versionen av HTTP/2. Chromium och Safari hänger nog på låset, medan IE-användare får invänta Windows 10. Chrome kommer också att stödja SPDY/3.1 ytterligare ett år.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Chrome Dev 43.0.2334.0 stöder h2 (och h2-14).

 

Stöd för h2, d.v.s. den skarpa versionen av HTTP/2, lades till i Chromium den 9 mars¹.

 

post-7701-0-56846800-1426658284_thumb.pn

 

Några sidor som använder h2:


 

HTTP/2 and SPDY indicator är ett Chrome-tillägg som visar om HTTP/2, SPDY eller QUIC används. Ett klick på tilläggets ikon i adressfältet öppnar chrome://net-internals/#spdy (se bild) respektive chrome://net-internals/#quic.

 


 

Uppdatering: Googles servrar stöder h2.

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 2 months later...

I och med att Windows 10 släpptes för två veckor sedan, tillkom två webbläsare som stöder HTTP/2: Edge och Internet Explorer. Testsida: https://http2.akamai.com/

 

På serversidan ökar användningen av HTTP/2: https://w3techs.com/technologies/details/ce-http2/all/all

 

Också SPDY, som har några års försprång, ökar: https://w3techs.com/technologies/details/ce-spdy/all/all

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

HTTP/2-användningen är nu uppe i 2 %. Användningen av SPDY minskar.

 

Comparison of the usage of SPDY vs. HTTP/2 for websites (W³Techs)

 

Nyligen har Yahoo! uppgraderat till HTTP/2, t.ex. på söksidan: https://se.search.yahoo.com och Yahoo! Mail.

 

WordPress.com  och WordPress.org använder HTTP/2, liksom VideoLAN.

 

Wikimedia och Facebook har ännu inte uppgraderat från SPDY till HTTP/2.

 

CloudFlare är  på gång, och har en HTTP/2-spegel av bloggen: Test all the things: IPv6, HTTP/2, SHA-2

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

CloudFlare är  på gång, och har en HTTP/2-spegel av bloggen: Test all the things: IPv6, HTTP/2, SHA-2

De har nu tagit ett halvt steg framåt. Vissa sidor som distribueras av CloudFlare använder nu HTTP/2, medan andra ännu använder SPDY/3.1.

 

Exempel på HTTP/2, då jag besöker sidorna: https://blog.cloudflare.com/, https://istlsfastyet.com/ och https://shutthebackdoor.net/

 

Exempel på SPDY/3.1, då jag besöker sidorna: https://www.cloudflare.com/ (nu HTTP/2), https://www.resetthenet.org/ och https://feedly.com/

 

Det finns ett tillägg för Chrome, som visar om sidan distribueras av CloudFlare, och vilket protokoll som används, vilken server man är ansluten till m.m.

Edited by JoWa
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...