Jump to content

Recommended Posts

Kan jag få Excel att per automatik hämta prisuppgifter från Internet.

Exempelvis att jag vill ha priset från några olika butiker kommer upp i bestämda celler Excel. Så om priset ändrar sig så ändrar sig talet i cellen. 

Link to comment
Share on other sites

Denna kod hämtar ppm-kurser till en excelfil. Går att modifiera till att göra annat också.

Sub DownloadPPM_Vardag()
Dim ActualDay As Integer
  Dim myURL As String
  Dim FileName As String
  Dim WinHttpReq As Object
  
  ActualDay = WorksheetFunction.Weekday(Date)

  Select Case ActualDay
  Case 1
    'MsgBox "Ej Vardag"
    'Application.DisplayAlerts = False ' gör att du inte får fråga om att spara först...
    'Application.Quit 'avslutar
    Exit Sub
    
  Case 7
    'MsgBox "Ej Vardag"
    'Application.DisplayAlerts = False ' gör att du inte får fråga om att spara först...
    'Application.Quit 'avslutar
    Exit Sub
     
  Case Else
    myURL = "http://www.pensionsmyndigheten.se/fundfact/kurser.csv"
  
    Set WinHttpReq = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    WinHttpReq.Open "GET", myURL, False
    WinHttpReq.Send
  
    myURL = WinHttpReq.ResponseBody
    If WinHttpReq.Status = 200 Then
      Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
      oStream.Open
      oStream.Type = 1
      oStream.Write WinHttpReq.ResponseBody
      On Error Resume Next
      oStream.SaveToFile ("C:\sökväg till mapp där filen ska lagras\kurser_" & Date & ".xls")
      oStream.Close
    End If
  End Select
  
End Sub

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt försök att visa mig men det här förstod jag inte.

Var skall denna kod skrivas in?

Jag tänkte mig planera inför ett kommande köp av helt ny dator och hade hoppats på att kunna lista vissa intressanta delar i ett Excel ark. Tänk dig att jag vill hålla koll på SSD priser och en av dem jag är intresserad utav är denna; http://www.inet.se/produkt/4304474/samsung-ssd-pro-basic-840-series-128gb

Hur skall jag bete mig för att få in priset på just den i en bestämd ruta i kalkylarket?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...