Jump to content

Blåskärm vid uppstart av Windows Vista Ultimate 64-bitars


rt-head

Recommended Posts

har problem vid uppstar av min burk....??

får blåskärm nån sekund efter uppstart och omstart av datorn...

kommer upp följande information från Windows:

Problemsignatur:

  Problemhändelsens namn: BlueScreen

  OS-version: 6.0.6001.2.1.0.256.1

  Språkvariant-ID: 1053

Ytterligare information om problemet:

  BCCode: 1e

  BCP1: FFFFFFFFC0000005

  BCP2: FFFFFA8006CC4AF0

  BCP3: 0000000000000000

  BCP4: 0000000000000038

  OS Version: 6_0_6001

  Service Pack: 1_0

  Product: 256_1

Filer som hjälper till att beskriva problemet:

  C:WindowsMinidumpMini062408-03.dmp

  C:UsersPC 1AppDataLocalTempWER-38173-0.sysdata.xml

  C:UsersPC 1AppDataLocalTempWERBE5E.tmp.version.txt

Läs vår sekretesspolicy:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=501...mp;clcid=0x041d

vad gör jag? och vad kan felet tänkas komma från??

tacksam för tips o hjälp.

Link to comment
Share on other sites

ha tagit hem dom senaste drivrutinerna till ljud o grafik...chip osv....men det verkar inte hjälpa.' kört memtest inga fel hittade....går den igång funkar den utan problem...bara vid uppsrart som den kinkar o blåskärmar o har sig......

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

Klart skumt, det måste vara nåt som går fel när systemet initieras och all hårdvara skall kännas av. Låter som om det är något med själva hårdvaran som inte är riktigt rätt. Hur lång tid tar det innan du får blåskärm? Direkt?

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

Jag är tyvärr inte så hemma på Vista eftersom jag fortfarande kör XP. Men jag hittade fler som haft problem med blåskärm, du kanske kan testa nåt av tipsen. Typ, dra ur nätverkskabeln när du startar upp. Ibland skulle man verkligen önska lite tydligare felkoder när man råkar ut för blåskärm. Som det är nu får man leka krypteringsexpert för att förstå vad det är frågan om. Om man ens får igång Windows vill säga.

http://www.techspot.com/vb/topic77371.html

Link to comment
Share on other sites

Installera filen:

http://msdl.microsoft.com/download/symbols...4_6.9.3.113.msi

Högerklicka och "Kör som administratör"

C:Program FilesDebugging Tools for Windows (x64)windbg.exe

Öppma menyval:

File - Symbol File Path...

Klistra in som den är:  SRV*C:mappfördinasymbolfiler*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Öppna menyval:

File - Open Crash Dump

Leta upp senaste Minidumpfilen:

C:WindowsMinidumpMini050908-01.dmp

Eller stora Dumpen:

C:WindowsMEMORY.DMP

[save information i workspace ? No ]

Nu dröjer det en stund under tiden dumpen analyseras. Sedan kommer det fram mer text.

Skriv in raden:

!analyze -v

Efteråt så ser du att foldern C:mappfördinasymbolfiler har skapats och alla nedladdade symboler ligger däri.

Link to comment
Share on other sites

får följade analys; KMODE NOT HANDLED (1E)

vad kan det tänkas vara och hur åtgärdar jag....?

Med tanke på att analysen producerar 100-200 rader så kunde du visat upp lite fler rader...

http://forums.techguy.org/windows-nt-2000-...eption-not.html

EDIT:  Blå understrykna rader kan man klicka på för ytterligare analys.

Link to comment
Share on other sites

Guest DimensionX

"Ctrl+C" = Kopiera

"Ctrl+V" = Klistra in

"Ctrl+A" = Markera Allt

Eller håll inne "shift" och använd piltangenterna för att markera.

Link to comment
Share on other sites

lite novis.....men jag lär mig...

******************************************************************************

*                                                                            *

*                        Bugcheck Analysis                                    *

*                                                                            *

*******************************************************************************

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)

This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem.  Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Arguments:

Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled

Arg2: fffffa800589baf0, The address that the exception occurred at

Arg3: 0000000000000000, Parameter 0 of the exception

Arg4: 0000000000000038, Parameter 1 of the exception

Debugging Details:

------------------

Page b99f6 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

Page ba87f not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffd5018).  Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffd5018).  Type ".hh dbgerr001" for details

OVERLAPPED_MODULE: Address regions for 'HTTP' and 'nvlddmkm.sys' overlap

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p  0x%08lx refererade till minnet p  0x%08lx. Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be %s.

FAULTING_IP:

+fffffa800589baf0

fffffa80`0589baf0 488b440af8      mov    rax,qword ptr [rdx+rcx-8]

EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000

EXCEPTION_PARAMETER2:  0000000000000038

READ_ADDRESS:  0000000000000038

DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR:  0x1E

PROCESS_NAME:  WMIADAP.exe

CURRENT_IRQL:  0

TRAP_FRAME:  fffffa60068d00e0 -- (.trap 0xfffffa60068d00e0)

NOTE: The trap frame does not contain all registers.

Some register values may be zeroed or incorrect.

rax=0000000000000000 rbx=fffffa8003e1a928 rcx=fffffa60068d04b0

rdx=0000059ff972fb90 rsi=fffffa8003e1a8e0 rdi=fffff80001e6b040

rip=fffffa800589baf0 rsp=fffffa60068d0278 rbp=0000000000000167

r8=0000000000000040  r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=fffffa60068d0470 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000

r14=0000000000000000 r15=0000000000000000

iopl=0        nv up ei ng nz na pe cy

fffffa80`0589baf0 488b440af8      mov    rax,qword ptr [rdx+rcx-8] ds:00000000`00000038=????????????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80001e30e67 to fffff80001e57390

STACK_TEXT: 

fffffa60`068cf8f8 fffff800`01e30e67 : 00000000`0000001e ffffffff`c0000005 fffffa80`0589baf0 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx

fffffa60`068cf900 fffff800`01e571e9 : fffffa60`068d0038 fffffa60`068d0470 fffffa60`068d00e0 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x29317

fffffa60`068cff00 fffff800`01e55fe5 : 00000000`00000000 fffff800`01e56e33 00000000`00000400 fffffa60`068d0470 : nt!KiExceptionDispatch+0xa9

fffffa60`068d00e0 fffffa80`0589baf0 : fffffa80`0589aa72 00000000`00000000 00000000`056ceac8 00000000`056ce83c : nt!KiPageFault+0x1e5

fffffa60`068d0278 fffffa80`0589aa72 : 00000000`00000000 00000000`056ceac8 00000000`056ce83c 00000000`0000040c : 0xfffffa80`0589baf0

fffffa60`068d0280 00000000`00000000 : 00000000`056ceac8 00000000`056ce83c 00000000`0000040c fffffa60`068d0310 : 0xfffffa80`0589aa72

fffffa60`068d0288 00000000`056ceac8 : 00000000`056ce83c 00000000`0000040c fffffa60`068d0310 00000000`00000000 : 0x0

fffffa60`068d0290 00000000`056ce83c : 00000000`0000040c fffffa60`068d0310 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x56ceac8

fffffa60`068d0298 00000000`0000040c : fffffa60`068d0310 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000167 : 0x56ce83c

fffffa60`068d02a0 fffffa60`068d0310 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000167 fffffa80`0587e3f0 : 0x40c

fffffa60`068d02a8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000167 fffffa80`0587e3f0 fffff800`01e57340 : 0xfffffa60`068d0310

fffffa60`068d02b0 00000000`00000000 : 00000000`00000167 fffffa80`0587e3f0 fffff800`01e57340 00000000`00000010 : 0x0

fffffa60`068d02b8 00000000`00000167 : fffffa80`0587e3f0 fffff800`01e57340 00000000`00000010 00000000`00000000 : 0x0

fffffa60`068d02c0 fffffa80`0587e3f0 : fffff800`01e57340 00000000`00000010 00000000`00000000 fffffa60`068d02f8 : 0x167

fffffa60`068d02c8 fffff800`01e5733f : 00000000`00000010 00000000`00000000 fffffa60`068d02f8 fffffa80`03dccc80 : 0xfffffa80`0587e3f0

fffffa60`068d02d0 00000000`00000010 : 00000000`00000000 fffffa60`068d02f8 fffffa80`03dccc80 00000000`00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0x1ff

fffffa60`068d02d8 00000000`00000000 : fffffa60`068d02f8 fffffa80`03dccc80 00000000`00000000 fffffa80`0589b26c : 0x10

fffffa60`068d02e0 fffffa60`068d02f8 : fffffa80`03dccc80 00000000`00000000 fffffa80`0589b26c 00000000`00000167 : 0x0

fffffa60`068d02e8 fffffa80`03dccc80 : 00000000`00000000 fffffa80`0589b26c 00000000`00000167 00000000`056ceac8 : 0xfffffa60`068d02f8

fffffa60`068d02f0 00000000`00000000 : fffffa80`0589b26c 00000000`00000167 00000000`056ceac8 fffffa80`03dcc780 : 0xfffffa80`03dccc80

fffffa60`068d02f8 fffffa80`0589b26c : 00000000`00000167 00000000`056ceac8 fffffa80`03dcc780 00000000`00000040 : 0x0

fffffa60`068d0300 00000000`00000167 : 00000000`056ceac8 fffffa80`03dcc780 00000000`00000040 fffffa60`068d04e8 : 0xfffffa80`0589b26c

fffffa60`068d0308 00000000`056ceac8 : fffffa80`03dcc780 00000000`00000040 fffffa60`068d04e8 00000000`00000009 : 0x167

fffffa60`068d0310 fffffa80`03dcc780 : 00000000`00000040 fffffa60`068d04e8 00000000`00000009 00000000`0000040c : 0x56ceac8

fffffa60`068d0318 00000000`00000040 : fffffa60`068d04e8 00000000`00000009 00000000`0000040c 00000000`00000000 : 0xfffffa80`03dcc780

fffffa60`068d0320 fffffa60`068d04e8 : 00000000`00000009 00000000`0000040c 00000000`00000000 00000000`00000030 : 0x40

fffffa60`068d0328 00000000`00000009 : 00000000`0000040c 00000000`00000000 00000000`00000030 00000000`00000000 : 0xfffffa60`068d04e8

fffffa60`068d0330 00000000`0000040c : 00000000`00000000 00000000`00000030 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x9

fffffa60`068d0338 00000000`00000000 : 00000000`00000030 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa60`00000000 : 0x40c

fffffa60`068d0340 00000000`00000030 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa60`00000000 00000000`00000000 : 0x0

fffffa60`068d0348 00000000`00000000 : 00000000`00000000 fffffa60`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x30

fffffa60`068d0350 00000000`00000000 : fffffa60`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000001`00000003 : 0x0

fffffa60`068d0358 fffffa60`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000001`00000003 0000001c`76fcc970 : 0x0

fffffa60`068d0360 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000001`00000003 0000001c`76fcc970 00000000`00000000 : 0xfffffa60`00000000

fffffa60`068d0368 00000000`00000000 : 00000001`00000003 0000001c`76fcc970 00000000`00000000 00000000`76fcc980 : 0x0

fffffa60`068d0370 00000001`00000003 : 0000001c`76fcc970 00000000`00000000 00000000`76fcc980 fffffa60`068d0470 : 0x0

fffffa60`068d0378 0000001c`76fcc970 : 00000000`00000000 00000000`76fcc980 fffffa60`068d0470 00000000`00000000 : 0x1`00000003

fffffa60`068d0380 00000000`00000000 : 00000000`76fcc980 fffffa60`068d0470 00000000`00000000 fffffa60`068d0601 : 0x1c`76fcc970

fffffa60`068d0388 00000000`76fcc980 : fffffa60`068d0470 00000000`00000000 fffffa60`068d0601 00000000`00000000 : 0x0

fffffa60`068d0390 fffffa60`068d0470 : 00000000`00000000 fffffa60`068d0601 00000000`00000000 fffffa60`068d0581 : 0x76fcc980

fffffa60`068d0398 00000000`00000000 : fffffa60`068d0601 00000000`00000000 fffffa60`068d0581 00000000`00000000 : 0xfffffa60`068d0470

fffffa60`068d03a0 fffffa60`068d0601 : 00000000`00000000 fffffa60`068d0581 00000000`00000000 00000000`00000001 : 0x0

fffffa60`068d03a8 00000000`00000000 : fffffa60`068d0581 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff800`01e8389d : 0xfffffa60`068d0601

fffffa60`068d03b0 fffffa60`068d0581 : 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff800`01e8389d fffff880`07225f60 : 0x0

fffffa60`068d03b8 00000000`00000000 : 00000000`00000001 fffff800`01e8389d fffff880`07225f60 fffff880`0774cab0 : 0xfffffa60`068d0581

fffffa60`068d03c0 00000000`00000001 : fffff800`01e8389d fffff880`07225f60 fffff880`0774cab0 fffff880`06df9c40 : 0x0

fffffa60`068d03c8 fffff800`01e8389d : fffff880`07225f60 fffff880`0774cab0 fffff880`06df9c40 00000000`76fd6600 : 0x1

fffffa60`068d03d0 00000000`00000038 : 00000000`00000001 00000000`00222403 00000000`00000014 00000000`00000000 : nt!SepAccessCheck+0x26d

fffffa60`068d04f0 00000000`00000001 : 00000000`00222403 00000000`00000014 00000000`00000000 00000000`056cea90 : 0x38

fffffa60`068d04f8 00000000`00222403 : 00000000`00000014 00000000`00000000 00000000`056cea90 fffffa80`05899293 : 0x1

fffffa60`068d0500 00000000`00000014 : 00000000`00000000 00000000`056cea90 fffffa80`05899293 00000000`00000000 : 0x222403

fffffa60`068d0508 00000000`00000000 : 00000000`056cea90 fffffa80`05899293 00000000`00000000 fffffa80`036695cc : 0x14

fffffa60`068d0510 00000000`056cea90 : fffffa80`05899293 00000000`00000000 fffffa80`036695cc 00000000`00000000 : 0x0

fffffa60`068d0518 fffffa80`05899293 : 00000000`00000000 fffffa80`036695cc 00000000`00000000 00000000`00000001 : 0x56cea90

fffffa60`068d0520 00000000`00000000 : fffffa80`036695cc 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`80002134 : 0xfffffa80`05899293

fffffa60`068d0528 fffffa80`036695cc : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`80002134 fffffa80`05899448 : 0x0

fffffa60`068d0530 00000000`00000000 : 00000000`00000001 00000000`80002134 fffffa80`05899448 fffffa60`068d06c4 : 0xfffffa80`036695cc

fffffa60`068d0538 00000000`00000001 : 00000000`80002134 fffffa80`05899448 fffffa60`068d06c4 00000000`056cea90 : 0x0

fffffa60`068d0540 00000000`80002134 : fffffa80`05899448 fffffa60`068d06c4 00000000`056cea90 fffffa80`05887970 : 0x1

fffffa60`068d0548 fffffa80`05899448 : fffffa60`068d06c4 00000000`056cea90 fffffa80`05887970 fffffa60`068d0ca0 : 0x80002134

fffffa60`068d0550 fffffa60`068d06c4 : 00000000`056cea90 fffffa80`05887970 fffffa60`068d0ca0 fffffa60`068d09d0 : 0xfffffa80`05899448

fffffa60`068d0558 00000000`056cea90 : fffffa80`05887970 fffffa60`068d0ca0 fffffa60`068d09d0 fffffa80`0587e3f0 : 0xfffffa60`068d06c4

fffffa60`068d0560 fffffa80`05887970 : fffffa60`068d0ca0 fffffa60`068d09d0 fffffa80`0587e3f0 00000000`00000000 : 0x56cea90

fffffa60`068d0568 fffffa60`068d0ca0 : fffffa60`068d09d0 fffffa80`0587e3f0 00000000`00000000 fffffa60`068d0b70 : 0xfffffa80`05887970

fffffa60`068d0570 fffffa60`068d09d0 : fffffa80`0587e3f0 00000000`00000000 fffffa60`068d0b70 00000000`00000000 : 0xfffffa60`068d0ca0

fffffa60`068d0578 fffffa80`0587e3f0 : 00000000`00000000 fffffa60`068d0b70 00000000`00000000 fffffa80`058a96f1 : 0xfffffa60`068d09d0

fffffa60`068d0580 00000000`00000000 : fffffa60`068d0b70 00000000`00000000 fffffa80`058a96f1 00000000`00002134 : 0xfffffa80`0587e3f0

fffffa60`068d0588 fffffa60`068d0b70 : 00000000`00000000 fffffa80`058a96f1 00000000`00002134 fffffa60`068d0988 : 0x0

fffffa60`068d0590 00000000`00000000 : fffffa80`058a96f1 00000000`00002134 fffffa60`068d0988 00000000`00000014 : 0xfffffa60`068d0b70

fffffa60`068d0598 fffffa80`058a96f1 : 00000000`00002134 fffffa60`068d0988 00000000`00000014 00000000`056ceac8 : 0x0

fffffa60`068d05a0 00000000`00002134 : fffffa60`068d0988 00000000`00000014 00000000`056ceac8 fffffa80`03e40c10 : 0xfffffa80`058a96f1

fffffa60`068d05a8 fffffa60`068d0988 : 00000000`00000014 00000000`056ceac8 fffffa80`03e40c10 00000000`00000000 : 0x2134

fffffa60`068d05b0 00000000`00000014 : 00000000`056ceac8 fffffa80`03e40c10 00000000`00000000 fffffa80`03e40be0 : 0xfffffa60`068d0988

fffffa60`068d05b8 00000000`056ceac8 : fffffa80`03e40c10 00000000`00000000 fffffa80`03e40be0 00000000`00000001 : 0x14

fffffa60`068d05c0 fffffa80`03e40c10 : 00000000`00000000 fffffa80`03e40be0 00000000`00000001 fffffa80`03e40c10 : 0x56ceac8

STACK_COMMAND:  kb

FOLLOWUP_IP:

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+29317

fffff800`01e30e67 cc              int    3

SYMBOL_STACK_INDEX:  1

SYMBOL_NAME:  nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+29317

FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

MODULE_NAME: nt

IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  479192b7

FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x1E_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+29317

BUCKET_ID:  X64_0x1E_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+29317

Followup: MachineOwner

---------

hoppas  nån kan hjälpa hitta felet.

Link to comment
Share on other sites

Dumpen säger att en processen WMIADAP.exe (Windows Management Instrumentation)

försökte flytta data mellan två adresser och misslyckades.

Du kan prova att köra CMD.exe (Kör som administratör) och sedan skicka iväg:   WMIADAP.EXE /F

nVidias grafikdrivrutin nvlddmkm.sys är inblandad i problemet så prova att installera en annan version

av grafikkorts drivrutinen.

http://www.wilderssecurity.com/archive/ind...hp/t-74044.html

WMI = Windows Management Instrumentation is needed for programs like

'pcwProcview' etc.

ADAP = The AutoDiscovery/AutoPurge process transfers performance libraries to the WMI repository.

WMIADAP.EXE is a process which forms a part of the Microsoft Windows Operating System.

The AutoDiscovery/AutoPurge ( ADAP) process transfers performance libraries to the WMI repository.

This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.

For More Detailed Process Information Get WinTasks 5 Pro

Author: Microsoft

Part Of: Microsoft Windows Operating System

The /F switch handles performance data while

The /R switch handles Windows Driver Model (WDM) drivers data.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...