Jump to content

Netbook kraschar vid hård belastning av minnet?


Recommended Posts

Hej!

Har köpt en HP Mini 2140 som jag har problem med att den kraschar. Jag har fått känslan av att det antingen är under hård belastning på minnet eller om den blir varm. Fast varm ska den klara då det inte finns några rapporterade problem med detta för Mini 2140, så då kan det vara något sorts minnesproblem kanske. Jag har installerat ett större minne, 2gb, istället för det som medföljde på 1gb. Specifikationerna är desamma förutom att det har CL5 istället för CL6 som originalminnet. Dom sa dock på Alina att det inte skulle vara något problem, bara att det är lite snabbare. Nu undrar jag ändå om det kan vara så att det blir något kompabilitetsproblem med att minnet nu snurrar aningen snabbare än vad datorn är konfigurerat för? Men det är som sagt bara en känsla jag fått i saknad av annan förklaring och jag tar tacksamt emot en diagnosticering och lösning på problemet hos min lilla 2140. :huh:

Jag bifogar en prt screen av felmeddellandet som dyker upp efter att datorn startat om. Innan datorn stängs ner blinkar den välkända blåskärmen förbi, jag hinner dock inte se någon text annat än maskinvara. Hoppas felkoden kan ge någon ledtråd för den som kan tolka detta.

Vänligen / Magnus

felkod.bmp

Link to comment
Share on other sites

Analys av krashdumpen rekommenderas! Gör en analys enligt instruktioner på nedanstående länk, klistra sedan in analysresultatet här, om du vill ha hjälp att tyda rapporten!

http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoe...n-beror-pa.html

Jag tror att jag fick igång WinDbg ok. Här är resultatet jag fick fram:

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini071109-02.dmp]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: SRV*C:\Program\Debugging Tools for Windows (x86)*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (2 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.090206-1234

Machine Name:

Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720

Debug session time: Sat Jul 11 23:58:11.796 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 1:24:43.487

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.................

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1000008E, {c0000005, bf80232f, a959ba38, 0}

Probably caused by : win32k.sys ( win32k!AllocQEntry+3f )

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem. Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard

coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted

/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have

hardcoded breakpoints in retail code, but ...

If this happens, make sure a debugger gets connected, and the

system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is

happening.

Arguments:

Arg1: c0000005, The exception code that was not handled

Arg2: bf80232f, The address that the exception occurred at

Arg3: a959ba38, Trap Frame

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p "0x%08lx" refererade till minnet p "0x%08lx". Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be "%s".

FAULTING_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

TRAP_FRAME: a959ba38 -- (.trap 0xffffffffa959ba38)

ErrCode = 00000003

eax=00000000 ebx=e36e1f40 ecx=0000000c edx=10000000 esi=e36e1f40 edi=10000000

eip=bf80232f esp=a959baac ebp=a959bab4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

win32k!AllocQEntry+0x3f:

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

PROCESS_NAME: csrss.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf808167 to bf80232f

STACK_TEXT:

a959bab4 bf808167 e36e1f40 e3d1a638 bbe9b050 win32k!AllocQEntry+0x3f

a959badc bf887514 00000000 00000218 0000000a win32k!_PostMessage+0x15b

a959bbac bf88721a bbe606e8 00000218 0000000a win32k!xxxSendBSMtoDesktop+0x321

a959bbec bf859b38 00000000 00000218 0000000a win32k!xxxSendMessageBSM+0x7c

a959bd2c bf85979b 893c38f0 0053fda8 00000000 win32k!xxxUserPowerEventCalloutWorker+0x15f

a959bd48 bf80112d a959bd64 0053fda8 a959bd64 win32k!xxxUserPowerCalloutWorker+0x34

a959bd58 8054162c 0000001a 0053fff4 7c90e514 win32k!NtUserCallNoParam+0x1b

a959bd58 7c90e514 0000001a 0053fff4 7c90e514 nt!KiFastCallEntry+0xfc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0053fff4 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: win32k!AllocQEntry+3f

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME: win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e87572

FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem. Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard

coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted

/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have

hardcoded breakpoints in retail code, but ...

If this happens, make sure a debugger gets connected, and the

system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is

happening.

Arguments:

Arg1: c0000005, The exception code that was not handled

Arg2: bf80232f, The address that the exception occurred at

Arg3: a959ba38, Trap Frame

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p "0x%08lx" refererade till minnet p "0x%08lx". Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be "%s".

FAULTING_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

TRAP_FRAME: a959ba38 -- (.trap 0xffffffffa959ba38)

ErrCode = 00000003

eax=00000000 ebx=e36e1f40 ecx=0000000c edx=10000000 esi=e36e1f40 edi=10000000

eip=bf80232f esp=a959baac ebp=a959bab4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

win32k!AllocQEntry+0x3f:

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

PROCESS_NAME: csrss.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf808167 to bf80232f

STACK_TEXT:

a959bab4 bf808167 e36e1f40 e3d1a638 bbe9b050 win32k!AllocQEntry+0x3f

a959badc bf887514 00000000 00000218 0000000a win32k!_PostMessage+0x15b

a959bbac bf88721a bbe606e8 00000218 0000000a win32k!xxxSendBSMtoDesktop+0x321

a959bbec bf859b38 00000000 00000218 0000000a win32k!xxxSendMessageBSM+0x7c

a959bd2c bf85979b 893c38f0 0053fda8 00000000 win32k!xxxUserPowerEventCalloutWorker+0x15f

a959bd48 bf80112d a959bd64 0053fda8 a959bd64 win32k!xxxUserPowerCalloutWorker+0x34

a959bd58 8054162c 0000001a 0053fff4 7c90e514 win32k!NtUserCallNoParam+0x1b

a959bd58 7c90e514 0000001a 0053fff4 7c90e514 nt!KiFastCallEntry+0xfc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0053fff4 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: win32k!AllocQEntry+3f

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME: win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e87572

FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem. Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard

coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted

/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have

hardcoded breakpoints in retail code, but ...

If this happens, make sure a debugger gets connected, and the

system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is

happening.

Arguments:

Arg1: c0000005, The exception code that was not handled

Arg2: bf80232f, The address that the exception occurred at

Arg3: a959ba38, Trap Frame

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p "0x%08lx" refererade till minnet p "0x%08lx". Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be "%s".

FAULTING_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

TRAP_FRAME: a959ba38 -- (.trap 0xffffffffa959ba38)

ErrCode = 00000003

eax=00000000 ebx=e36e1f40 ecx=0000000c edx=10000000 esi=e36e1f40 edi=10000000

eip=bf80232f esp=a959baac ebp=a959bab4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

win32k!AllocQEntry+0x3f:

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

PROCESS_NAME: csrss.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf808167 to bf80232f

STACK_TEXT:

a959bab4 bf808167 e36e1f40 e3d1a638 bbe9b050 win32k!AllocQEntry+0x3f

a959badc bf887514 00000000 00000218 0000000a win32k!_PostMessage+0x15b

a959bbac bf88721a bbe606e8 00000218 0000000a win32k!xxxSendBSMtoDesktop+0x321

a959bbec bf859b38 00000000 00000218 0000000a win32k!xxxSendMessageBSM+0x7c

a959bd2c bf85979b 893c38f0 0053fda8 00000000 win32k!xxxUserPowerEventCalloutWorker+0x15f

a959bd48 bf80112d a959bd64 0053fda8 a959bd64 win32k!xxxUserPowerCalloutWorker+0x34

a959bd58 8054162c 0000001a 0053fff4 7c90e514 win32k!NtUserCallNoParam+0x1b

a959bd58 7c90e514 0000001a 0053fff4 7c90e514 nt!KiFastCallEntry+0xfc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0053fff4 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: win32k!AllocQEntry+3f

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME: win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e87572

FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

Followup: MachineOwner

---------

0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem. Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard

coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted

/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have

hardcoded breakpoints in retail code, but ...

If this happens, make sure a debugger gets connected, and the

system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is

happening.

Arguments:

Arg1: c0000005, The exception code that was not handled

Arg2: bf80232f, The address that the exception occurred at

Arg3: a959ba38, Trap Frame

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruktionen p "0x%08lx" refererade till minnet p "0x%08lx". Det gick inte att utf ra en minnes tg rd. F ljande fel returnerades: The memory could not be "%s".

FAULTING_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

TRAP_FRAME: a959ba38 -- (.trap 0xffffffffa959ba38)

ErrCode = 00000003

eax=00000000 ebx=e36e1f40 ecx=0000000c edx=10000000 esi=e36e1f40 edi=10000000

eip=bf80232f esp=a959baac ebp=a959bab4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

win32k!AllocQEntry+0x3f:

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

PROCESS_NAME: csrss.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf808167 to bf80232f

STACK_TEXT:

a959bab4 bf808167 e36e1f40 e3d1a638 bbe9b050 win32k!AllocQEntry+0x3f

a959badc bf887514 00000000 00000218 0000000a win32k!_PostMessage+0x15b

a959bbac bf88721a bbe606e8 00000218 0000000a win32k!xxxSendBSMtoDesktop+0x321

a959bbec bf859b38 00000000 00000218 0000000a win32k!xxxSendMessageBSM+0x7c

a959bd2c bf85979b 893c38f0 0053fda8 00000000 win32k!xxxUserPowerEventCalloutWorker+0x15f

a959bd48 bf80112d a959bd64 0053fda8 a959bd64 win32k!xxxUserPowerCalloutWorker+0x34

a959bd58 8054162c 0000001a 0053fff4 7c90e514 win32k!NtUserCallNoParam+0x1b

a959bd58 7c90e514 0000001a 0053fff4 7c90e514 nt!KiFastCallEntry+0xfc

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0053fff4 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e514

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!AllocQEntry+3f

bf80232f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: win32k!AllocQEntry+3f

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME: win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 49e87572

FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

BUCKET_ID: 0x8E_win32k!AllocQEntry+3f

Followup: MachineOwner

---------

Av det kan jag utläsa att win32k utgör problemet? Men vad gör win32k och vad kan problemet bero på?

Mycket tacksam för ytterligare feedback på informationen.

Vänligen / Magnus

Link to comment
Share on other sites

Det är processen csrss.exe som orsakar krashen. Verkar vara på grund av en drivrutin. Jag föreslår att du uppgraderar BIOS om det finns nyare än den du använder nu, samt att du går igenom drivrutiner och ser till att du har dom senaste. Nu vet jag inte vilket operativsystem du kör, men klicka på rätt system på nedanstående länk så kommer du till nedladdningssidan!

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...5&swLang=36

Link to comment
Share on other sites

Det är processen csrss.exe som orsakar krashen. Verkar vara på grund av en drivrutin. Jag föreslår att du uppgraderar BIOS om det finns nyare än den du använder nu, samt att du går igenom drivrutiner och ser till att du har dom senaste. Nu vet jag inte vilket operativsystem du kör, men klicka på rätt system på nedanstående länk så kommer du till nedladdningssidan!

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...5&swLang=36

Ok, tack. Jag ska köra koll av drivisar och bios igen. De är dock bara några dagar gamla. Men då tror du alltså att uppgraderingen till 2gb minne med snabbare case latency inte spelar in? Jag försökte hitta RAM-minnet i system för att kjontrollera drivrutinerna men jag kan inte hitta dom där, de kanske inte ligger där?

Tack för alla länkar också.

Jag hoppas det är ok att jag återkommer i ämnet om lite eget arbete som du rekommenderat inte löser frågan.

Vänligen / Magnus

Link to comment
Share on other sites

Ok, tack. Jag ska köra koll av drivisar och bios igen. De är dock bara några dagar gamla.

Hämtade du bios/drivrutiner från sidan jag hänvisade till, så skall det väl inte vara några problem där. Dock ser det ändå ut som ett driverfel i krashdumpen!

Men då tror du alltså att uppgraderingen till 2gb minne med snabbare case latency inte spelar in?

Jag har fösökt hitta en lista på rekommenderade minnen, men får bara fram "HP Original" och en generell minnestyp (se bild)... så säker kan jag naturligtvis inte vara. Förutsatt att det är rätt typ av minne så tror jag dock inte att det skall spela någon roll. Möjligen kan du behöva kontrollera så att bios är rätt inställt vad gäller spänning/timing. Värdena kan du se i programmet CPU-Z... både aktuella och rekommenderade värden finns under olika flikar i programmet!

Jag hoppas det är ok att jag återkommer i ämnet om lite eget arbete som du rekommenderat inte löser frågan.

Självklart... det är vad forumet är till för! Kan inte jag svara, så finns det alltid någon annan som kan!

post-1936-1247389915_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Testa att sätta in 1 Gb minnet igen, då vet du om det är minnet eller något annat. Fungerar det med originalminnet så byt 2GB modulen mot ett annat märke. Märkesdatorer är ofta känsliga mot vilket fabrikat på minnet man använder, speciellt HP och Compaq tyvärr... Dock har det blivit bättre på senare år.

CAS Latency spelar ingen roll oftast, hastighetsskillnaden är noll och intet mellan de olika...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jo, med originalminnet fungerar det igen som det ska, dvs inga blåskärmar alls. Hm, på Alina sa dom att minnet skulle passa. Det är väl ytterst ovanligt att det är något fel på minnena så det bör vara att det inte passar min HP Mini 2140 då.

Tack för Er hjälp!

/Magnus

ps På Alina fick jag hjälp med att kontrollera minnet som de återköpte. Bra service! Speciellt som jag inte hittade kvittot. De ska ringa när de vet om minnet var felaktigt eller inkompatibelt. Så snart ska jag kunna ha 2gb igen i burken. Ds

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...