Jump to content

Förstörd standardsökleverentör


Recommended Posts

Varje gång jag startar IE får jag upp ett fönster Internet Explorer Standardsökleverantör med texten:

Ett program på din dator har förstört standardinställningen för sökleverantör för Internet explorer.

Internet Explorer har återställt denna inställning till din standardsökleverantör, Bing (www.bing.com).

Internet Explorer kommer nu att öppna sökinställningar där du kan ändra denna inställning eller installera fler sökleverantörer.

Varefter jag hamnar i Hantera tillägg.

Ingenting hjälper hur jag än tar bort, installerar nya, markerar som standard, bockar för alternativet Stoppa program från att föreslå byte av standardsökleverentör.

Givetvis får jag inget besked om vilket program som förstört standardinställningarna. Suck.

Problemet dök upp omedelbart efter att IE 8 installerades.

Någon som har någon god ide om hur jag löser detta irriterande problem?

Sal

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaret. Jag har inga exta toolbars. Malware hittade en del - men inget som påverkade mitt problem.

Sal

Njaee... det kan nog vara något malware som har orsakat problemet... finns dock inget som säger att det reparerar sig självt. En HiJackThis-skanning kan möjligen bekräfta att systemet är rent nu! Kör gärna en sådan och klistra in resultatet här (Do a system scan and save a log file)... klistra in HELA loggen, som visas som en textfil på skrivbordet efter skanningen! Utifrån den informationen kan vi försöka reparera vad som är trasigt!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Njaee... det kan nog vara något malware som har orsakat problemet... finns dock inget som säger att det reparerar sig självt. En HiJackThis-skanning kan möjligen bekräfta att systemet är rent nu! Kör gärna en sådan och klistra in resultatet här (Do a system scan and save a log file)... klistra in HELA loggen, som visas som en textfil på skrivbordet efter skanningen! Utifrån den informationen kan vi försöka reparera vad som är trasigt!

OK - här följer loggfilen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:02:57, on 2009-09-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Cobian Backup 9\cbInterface.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\NETGEAR\WPN111 Configuration Utility\wpn111.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Cobian Backup 9\cbService.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] "C:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe" boot

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [TClockEx] C:\Program\TClockEx\TCLOCKEX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [7n6kEnPngY] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\zypahctk\lutszefc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WPN111 Smart Wizard.lnk = ?

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1192566947921

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: jkkHYqnm - jkkHYqnm.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: yayxyabA - yayxyabA.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program\Cobian Backup 9\cbService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

--

End of file - 6597 bytes

Link to comment
Share on other sites

OK - här följer loggfilen:

Du har minst en aktiv skummis i systemet, och ett "cleanup script" från malwarebytes som ligger och väntar, ser det ut som! Har du inte startat om datorn efter körningen med malwarebytes? Uppdatera Malwarebytes och gör en ny skanning och åtgärda eventuella fynd, samt starta om burken efteråt. Gör sedan en ny HiJackThis-logg och klistra in här!

Link to comment
Share on other sites

Du har minst en aktiv skummis i systemet, och ett "cleanup script" från malwarebytes som ligger och väntar, ser det ut som! Har du inte startat om datorn efter körningen med malwarebytes? Uppdatera Malwarebytes och gör en ny skanning och åtgärda eventuella fynd, samt starta om burken efteråt. Gör sedan en ny HiJackThis-logg och klistra in här!

Jo omstart gjordes (2ggr) - ny körning efter uppdatering Malware hittar inget skumt. (Nyfiken på vilken skummis du hittade!)

Här den nya loggfilen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:08:00, on 2009-09-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Cobian Backup 9\cbInterface.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\NETGEAR\WPN111 Configuration Utility\wpn111.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Cobian Backup 9\cbService.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [36X Raid Configurer] "C:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe" boot

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 9 interface] "C:\Program\Cobian Backup 9\cbInterface.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript

O4 - HKCU\..\Run: [TClockEx] C:\Program\TClockEx\TCLOCKEX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [7n6kEnPngY] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\zypahctk\lutszefc.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: NETGEAR WPN111 Smart Wizard.lnk = ?

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupd...b?1192566947921

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O20 - Winlogon Notify: jkkHYqnm - jkkHYqnm.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: yayxyabA - yayxyabA.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Cobian Backup 9 service (CobianBackupAmanita) - Luis Cobian - C:\Program\Cobian Backup 9\cbService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

--

End of file - 6401 bytes

Link to comment
Share on other sites

Det jag reagerar på är följande post i loggen:

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [7n6kEnPngY] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\zypahctk\lutszefc.exe

Nu är jag väldigt dåligt uppdaterad på malwarerensning, så kanske Cecilia eller någon annan hjälper dig att kolla upp detta!

Vad gäller det ursprungliga felet, så kan du prova att återställa Internet Explorer till standardinställningarna, om felet kvarstår! "Verktyg/Internetalternativ/Avancerat"... tryck på knappen "Återställ..." längst ner i rutan.

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Det kan vara Ad-Watch som ligger och håller kvar registerposterna så börja med att stänga av den.

Kom ihåg att sätta på den när datorn är ren men inte förrän dess. Så här gör du avstängningen:

Starta Ad-Aware och välj fliken Ad-Watch Live!.

Avbocka alla alternativ, men skriv först upp hur det är inställt så att du kan återställa när datorn är ren.

Avsluta programmet och starta om datorn.

Klistra in loggen (loggarna) från MBAM där något har hittats.

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara Ad-Watch som ligger och håller kvar registerposterna så börja med att stänga av den.

Kom ihåg att sätta på den när datorn är ren men inte förrän dess. Så här gör du avstängningen:

Starta Ad-Aware och välj fliken Ad-Watch Live!.

Avbocka alla alternativ, men skriv först upp hur det är inställt så att du kan återställa när datorn är ren.

Avsluta programmet och starta om datorn.

Klistra in loggen (loggarna) från MBAM där något har hittats.

Ad-Watch Live var inte skyldig.

MBAM-loggen här under. (Efteråt gjorde jag en komplett skanning, men inget mer hittades.)

Något speciellt att tänka på om jag återställer IE?

Tack för assistans så här långt - intressant att det fanns så mycket skit i maskinen.

Sal

Malwarebytes' Anti-Malware 1.41

Databasversion: 2854

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-09-24 15:04:32

mbam-log-2009-09-24 (15-04-32).txt

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 93011

Förfluten tid: 4 minute(s), 33 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 27

Infekterade registervärden: 4

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 1

Infekterade filer: 49

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{000000da-0786-4633-87c6-1aa7a4429ef1} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9dd4258a-7138-49c4-8d34-587879a5c7a4} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{b8c0220d-763d-49a4-95f4-61dfdec66ee6} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{c3bcc488-1ae7-11d4-ab82-0010a4ec2338} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ee5a1465-1e73-4784-8f63-45983fdf0db8} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\HOL5_VXIEWER.FULL.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\applications\accessdiver.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\fwbd (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\HolLol (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\aldd (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorertoolbar (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\logons (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Golden Palace Casino NEW (Trojan.DNSChanger) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Inet Delivery (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\mslAgent (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mwc (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Services\iTunesMusic (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\System\CurrentControlSet\Services\rdriv (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\typelib (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affltid (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\affri (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{0656a137-b161-cadd-9777-e37a75727e78} (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{2f55a1e9-ee3d-4b19-8b5f-378deb2f893c} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\{ee5a1465-1e73-4784-8f63-45983fdf0db8} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\SystemCheck2 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:

C:\WINDOWS\System32smp (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\System32smp\msrc.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\a.bat (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\cookies.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\FVProtect.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\iTunesMusic.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32ps1.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32akttzn.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32anticipator.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32awtoolb.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32bdn.com (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32bsva-egihsg52.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32dpcproxy.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32emesx.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32h@tkeysh@@k.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32hoproxy.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32hxiwlgpm.dat (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32hxiwlgpm.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32medup012.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32medup020.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32msgp.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32msnbho.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32mssecu.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32msvchost.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32mwin32.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32netode.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32newsd32.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32psof1.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32psoft1.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32regc64.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32regm64.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32Rundl1.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32sncntr.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32ssurf022.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32ssvchost.com (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32ssvchost.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32sysreq.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32taack.dat (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32taack.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32thun.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32thun32.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32VBIEWER.OCX (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32vbsys2.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32vcatchpi.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32Winlogonpc.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32winSystem.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\System32WINWGPX.exe (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\userconfig9x.dll (Fake.Dropped.Malware) -> Quarantined and deleted successfully.

Link to comment
Share on other sites

Det var mycket som hittades. Med tanke på vad det är så är det nog bäst att kolla upp lite mer.

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Link to comment
Share on other sites

Det var mycket som hittades. Med tanke på vad det är så är det nog bäst att kolla upp lite mer.

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara ja.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Jag har USB-nätverkskort! (Så jag säger "till")

mvh

Sal

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...