Jump to content

wise disc cleaner tog bort för mycket


Recommended Posts

Hej.

Kom på att jag hade detta programmet och körde det men efter detta får jag ett felmeddelande under uppstart som syns en halv sek.

Kan inte återställa till tidigare datum. jag får till svar att inget har ändrats.Ta ett printscreen är omöjligt för inget har startat upp.

Vad göra :huh:

Link to comment
Share on other sites

Kan du hinna se något av meddelandet du får under uppstarten eller går det att fånga med en kamera?

Finns det någon ångra- eller backup-funktion i Wise Disc Cleaner?

Har du provat att göra systemåterställningen i felsäkert läge? I Vista så är det i stort sett nödvändigt att göra det jämnt men även i XP så kan det gå mycket bättre då.

Misstänker du att datorn är infekterad eftersom du har lagt tråden i det här forumet?

PS. Någras åsikter om webbplatsen wisecleaner.com: http://www.mywot.com/sv/scorecard/wisecleaner.com

Link to comment
Share on other sites

Så långt tid brukar det inte vara bra att återställa som du märkte.

Vilken Windows gäller det?

Du kan ju kolla om det kommer något fel i Loggboken (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg) under uppstarten som skulle kunna vara samma som det som visas på skärmen.

Misstänker du att datorn är infekterad eftersom du har lagt tråden i det här forumet?

Link to comment
Share on other sites

2 saker förvånar mig med detta problem och det är att du får dessa problem med tanke på vad programmet tar bort med sina standard inställningar och dessutom så läggs allt som tas bort i papperskorgen så varför har du inte återställt dessa filer isånafall?? Men du kanske labbat en del med inställningarna av Wisedisk Cleaner!?

Mvh MrO

Edited by MrO
Link to comment
Share on other sites

Kan du hinna se något av meddelandet du får under uppstarten eller går det att fånga med en kamera?

Finns det någon ångra- eller backup-funktion i Wise Disc Cleaner?

Har du provat att göra systemåterställningen i felsäkert läge? I Vista så är det i stort sett nödvändigt att göra det jämnt men även i XP så kan det gå mycket bättre då.

Misstänker du att datorn är infekterad eftersom du har lagt tråden i det här forumet?

Hej.Jo det kanske är i fel forum.Misstänker inte den är infekterad.Kan nån moderator flytta det i så fall?Inget försvar men jag satt och åt när jag skrev

Jag använde felsäkert läge och det fungerade.(har jag aldrig behövt förut.)Återställde den två veckor men då den startade staplade sig felmedelande på varandra.säkert 10st.Återställde som det var från början och då kommer meddelandet igen.Har försökt med kamera men det är stört omöjligt.Det är i alla fall något med system root och skipping out,men det säger inte så mycket.På skrivbordsikonen står det clean disc with one click.Om man öppnar den ser man vad man tar bort och direkt så har den rensat och programmet stängs.Mycket skumt program.Programmet har åkt ut och jag får väl leva med det som det är nu.Men det retar mig. :angry:

Link to comment
Share on other sites

Tråden blir ju väldigt konstig att läsa när du tar bort inlägg som någon har svarat på.

Jo det kanske är i fel forum.
Då är det ju lämpligt att du trycker på en Anmäl-knapp på något av dina inlägg och berättar det för en moderator så att tråden blir flyttad.
Det är i alla fall något med system root och skipping out,men det säger inte så mycket.
Kan ju se om något syns med en HijackThis-logg. Spara filen http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

Link to comment
Share on other sites

Har blivit ombedd av Kudden att flytta denna tråden... Helt ärligt så har jag ingen aning om vad tråden handlar om? Får ingen riktig kläm på vad som är problemet?

Lägger den i "Allmänna säkerhetsfrågor- och diskussioner" tills vidare.

Manneman

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:30:20, on 2009-11-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRAM\PANDA SECURITY\PANDA INTERNET SECURITY 2010\WebProxy.exe

C:\Program\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PsCtrls.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

c:\program\panda security\panda internet security 2010\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PsImSvc.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PskSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\APVXDWIN.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe

C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PavBckPT.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Bertil\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1228953069109

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O20 - AppInit_DLLs:

O23 - Service: a-squared Anti-Malware Service (a2AntiMalware) - Emsi Software GmbH - C:\Program\a-squared Anti-Malware\a2service.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: getPlus® Helper - Unknown owner - C:\Program\NOS\bin\getPlus_HelperSvc.exe (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Delade filer\Panda Security\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda On-Access Anti-Malware Service (PAVSRV) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Security International - c:\program\panda security\panda internet security 2010\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Security S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda PSK service (PskSvcRetail) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\PskSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Security, S.L. - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2010\TPSrv.exe

--

End of file - 9088 bytes

Link to comment
Share on other sites

Har blivit ombedd av Kudden att flytta denna tråden... Helt ärligt så har jag ingen aning om vad tråden handlar om? Får ingen riktig kläm på vad som är problemet?

Lägger den i "Allmänna säkerhetsfrågor- och diskussioner" tills vidare.

Manneman

Jo tråden handlar om ett felmeddelande som dyker upp efter XP-loggan och varar en halv sekund.Kan inte spara eller fota den.Det är ju inget kul att få felmeddelande.Ärligt talat hade jag ingen aning om att man kunde anmäla och meddela.

Det var cecilia som ville att den skulle flyttas

Edited by kudden
Link to comment
Share on other sites

2 saker förvånar mig med detta problem och det är att du får dessa problem med tanke på vad programmet tar bort med sina standard inställningar och dessutom så läggs allt som tas bort i papperskorgen så varför har du inte återställt dessa filer isånafall?? Men du kanske labbat en del med inställningarna av Wisedisk Cleaner!?

Mvh MrO

Labbat med inställningarna har jag inte gjort och mig veterligen hamnade dom inte i papperskorgen.Då skulle jag titta där vad det var .Det var mycket som försvann.Men om nu detta omöjliga hände kanske det finns nån annan syndabock,men det finns ingen anledning att spekulera i det tycker jag.Gjort är gjort.

Edited by kudden
Link to comment
Share on other sites

Tråden blir ju väldigt konstig att läsa när du tar bort inlägg som någon har svarat på.

Hur skulle jag kunna ta bort någon annans inlägg

Jag menade att du tog bort ditt eget inlägg som jag hade svarat på.

AskBar/Ask Toolbar är inget man ska ha i datorn så avinstallera det och starta sedan om datorn.

Skanna med HijackThis och bocka för (några rader kan redan vara borta efter avinstallationen av Ask):

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs:

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Kom det fortfarande ett felmeddelande?

Ser du något i HijackThis-loggen som du har avinstallerat?

Link to comment
Share on other sites

ame='kudden' date='13 november 2009 - 20:55 ' timestamp='1258142123' post='144198']

Jag menade att du tog bort ditt eget inlägg som jag hade svarat på.

AskBar/Ask Toolbar är inget man ska ha i datorn så avinstallera det och starta sedan om datorn.

Skanna med HijackThis och bocka för (några rader kan redan vara borta efter avinstallationen av Ask):

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - (no file)

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs:

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Kom det fortfarande ett felmeddelande?

Ser du något i HijackThis-loggen som du har avinstallerat?

Har tittat på en riktig snyftfilm nu och har satt mig vid datorn och gjort vad du skrev.Meddelandet kommer fortfarande och i loggen är det avinstallerat.Det finns inte kvar.Skall låna en riktig kamera och försöka ta ett foto.Min mob.telefon hänger inte med.Ha en bra helg.

Link to comment
Share on other sites

Bra. Menar du att du inte ser något i loggen som är avinstallerat?

Kommer det något i loggboken (Kontrollpanelen - Administrationsverktyg) som kan gå att knyta till felmeddelandet?

Nej där finns inget.

det står (tror jag)efter suddig kamera)

System root\windows\system32\outcChk.se program not found

Link to comment
Share on other sites

System root\windows\system32\outcChk.se program not found
.se?

I system32-mappan så brukar det inte finnas några sådana filer.

outchk?

Kan det vara autochk.exe för den filen finns i min system32-mapp? Det är en Windows-fil. Har du tillgång till en annan XP-dator så att du kan kopiera över filen?

Link to comment
Share on other sites

.se?

I system32-mappan så brukar det inte finnas några sådana filer.

outchk?

Kan det vara autochk.exe för den filen finns i min system32-mapp? Det är en Windows-fil. Har du tillgång till en annan XP-dator så att du kan kopiera över filen?

naturligtvis är det .exe :wacko:

Edited by kudden
Link to comment
Share on other sites

Hej.

Tittade i en annan dator och hittade inte filen där.

Sedan pratade jag med en kille som jag träffade på under en fest som jobbat med datorer.

Ringde hem och frågade vad filen hette.(Hade den uppskriven)

Han frågade om den försvann när jag körde nåt virus eller mylewareprogram.

Sedan sa han att det är ingen fil som behövs och kunde vara ett virus. och den försvann

i mappen men ligger kvar i registret.

Jag skall ta bort den i registret i stället sa han.

Nu begriper jag ingenting :wacko:

Edited by kudden
Link to comment
Share on other sites

Jag har sökt runt lite mer och det verkar som att autochk dras igång när Windows tycker att hårddisken behöver kontrolleras så du kan se om en chkdsk (diskkontroll) gör någon nytta.

Fix 82 på http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm kan stänga av starten av autochk men om programmet bara ska startas när det är något problem med hårddisken så känns det ju lite olämpligt att stänga av den.

Windows System File Checker är ju ett program som kan flytta över saknade filer från XP-skivan till installationen.

http://support.microsoft.com/kb/310747

Den här sidan ger kanske lite också: http://support.microsoft.com/kb/831426

Link to comment
Share on other sites

Har du kollat om du har en fil som heter autochk.exe i någon annan mapp som MrO föreslog?

Normalt så borde det finnas en i C:\WINDOWS\system32\dllcache och C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386. I så fall är det ju bara att kopiera filen till system32-mappen.

Edited by Cecilia
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...