Jump to content

Hjälp!


TobbeHimself

Recommended Posts

Hej,

Första inlägget här, hoppas ni kan hjälpa mig med detta ytterst irriterande problem. Datorn hänger sig eller startar om när som helst. Just nu så funkar den fint ifall jag bara surfar, men när jag försöker starta Live6 som jag spelar in musik i så slocknar datorn o startar om). Jag blir galen. Jag håller på att färdigställa en låt nu så när datorn dör vill jag bara ta fram en slägga och göra slut på lidandet. Hade jag haft cash så hade jag inhandlat en ny Mac omgående men det är bara att glömma, så jag vore evigt tacksam ifall ni kunde hjälpa mig.

Kör på en hyfsat gammal PC nu...

AMD Athlon XP 2600+

2,13 GHz

1,5 GB RAM

Link to comment
Share on other sites

just det... stäng av automatisk omstart, så vi vet om du får blåskärm! Högerklick på "Den här Datorn" och välj "Egenskaper/Avancerat"... klicka på "Inställningar" under Start och Återställning, samt bocka ur "Starta om automatiskt".

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren...

Temperaturen är normal och jag brukar hålla burken extremt dammfri så det är inte problemet. Den kan starta om när som helst utan felkoder, den bara startar om rakt av.

Jag stängde av automatisk omstart och gick sedan in i Live6, efter ett tag startade den ändå om. Jag hade däremot inte startat om datorn efter att jag stängde av automatiska omstart, måste man göra det för att ändringen ska gälla?

Minnesdiagsnos hittar jag inte som alternativ under administrationsverktygen, ska det finnas där?

Hur som helst så körde jag Msconfig - Autostart och avmarkerade: nwiz, NvMcTray, dumprep 0 -k samt NvCpl och sedan dess har datorn funkat klockrent, slump eller av betydelse? Kan grafikkortet ha något med problemet att göra?

Avmarkerade även msnmsgr men nu ser jag att msn och även NvCpl fortfarande är markerat i Autostart trots att jag precis avmarkerat och startat om. Hur kommer det sig?

Många frågor nu men ett stort tack på förhand!

- EN TIMMA SENARE -

Nu var jag inne i Photoshop o redigerade rätt många bilder samtidigt. Då fick jag blåskärm. Tydligen kunde följande fil vara orsaken: win32k.sys

Hur går jag vidare?

Edited by TobbeHimself
Link to comment
Share on other sites

Det kan mycket väl bero på grafikkortet ja... drivrutin kanske, eller hårdvara. Förhoppningsvis får vi svaret om du gör en analys av krashdumpen enligt guiden på nedanstående länk! Klistra sedan in analysresultatet här, så kanske vi kan peka ut boven direkt! ;)

http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoekning-hardvara-och-drivrutiner/428-felsoek-och-ta-reda-pa-vad-windowskraschen-beror-pa.html

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Här är analysen av krashdumpen:

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 100000BE, {bf808888, 17501021, b6591ca8, c}

Probably caused by : win32k.sys ( win32k!hbmSelectBitmap+257 )

Followup: MachineOwner

---------

kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)

An attempt was made to write to readonly memory. The guilty driver is on the

stack trace (and is typically the current instruction pointer).

When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on

the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.

Arguments:

Arg1: bf808888, Virtual address for the attempted write.

Arg2: 17501021, PTE contents.

Arg3: b6591ca8, (reserved)

Arg4: 0000000c, (reserved)

Debugging Details:

------------------

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0xBE

PROCESS_NAME: Photoshop.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 850fbf9a to bf8088e2

STACK_TEXT:

bf808898 850fbf9a fffffe49 405e3966 5e390975 win32k!hbmSelectBitmap+0x257

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

bf8088a8 cc850f70 33fffffd cf8b50c0 fffbffe8 0x850fbf9a

bf8088ac 33fffffd cf8b50c0 fffbffe8 5e3966ff 0xcc850f70

bf8088b0 cf8b50c0 fffbffe8 5e3966ff 39097540 0x33fffffd

bf8088b4 fffbffe8 5e3966ff 39097540 850f705e 0xcf8b50c0

bf8088b8 5e3966ff 39097540 850f705e fffffdbb 0xfffbffe8

bf8088bc 39097540 850f705e fffffdbb 892c478b 0x5e3966ff

bf8088c0 850f705e fffffdbb 892c478b ce8b6858 0x39097540

bf8088c4 fffffdbb 892c478b ce8b6858 ffbe34e8 0x850f705e

bf8088c8 892c478b ce8b6858 ffbe34e8 e8f633ff 0xfffffdbb

bf8088cc ce8b6858 ffbe34e8 e8f633ff ffffbeee 0x892c478b

bf8088d0 ffbe34e8 e8f633ff ffffbeee 5d89cf8b 0xce8b6858

bf8088d4 e8f633ff ffffbeee 5d89cf8b fa7be8f0 0xffbe34e8

bf8088d8 ffffbeee 5d89cf8b fa7be8f0 b7ffffff 0xe8f633ff

bf8088dc 5d89cf8b fa7be8f0 b7ffffff 0000040c 0xffffbeee

bf8088e0 fa7be8f0 b7ffffff 0000040c 53e8cf8b 0x5d89cf8b

bf8088e4 b7ffffff 0000040c 53e8cf8b 39ffffc9 0xfa7be8f0

bf8088e8 00000000 53e8cf8b 39ffffc9 850f105d 0xb7ffffff

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

win32k!hbmSelectBitmap+257

bf8088e2 895df0 mov dword ptr [ebp-10h],ebx

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: win32k!hbmSelectBitmap+257

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: win32k

IMAGE_NAME: win32k.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a8564c7

FAILURE_BUCKET_ID: 0xBE_win32k!hbmSelectBitmap+257

BUCKET_ID: 0xBE_win32k!hbmSelectBitmap+257

Followup: MachineOwner

---------

kd> lmvm win32k

start end module name

bf800000 bf9c3d00 win32k (pdb symbols) c:\a_symbolfiler\win32k.pdb\F915A35BC19D40E18F5D441F8BB7068B2\win32k.pdb

Loaded symbol image file: win32k.sys

Mapped memory image file: C:\A_Symbolfiler\win32k.sys\4A8564C71c3d00\win32k.sys

Image path: win32k.sys

Image name: win32k.sys

Timestamp: Fri Aug 14 15:21:11 2009 (4A8564C7)

CheckSum: 001C8D12

ImageSize: 001C3D00

File version: 5.1.2600.5863

Product version: 5.1.2600.5863

File flags: 0 (Mask 3F)

File OS: 40004 NT Win32

File type: 3.7 Driver

File date: 00000000.00000000

Translations: 0405.04b0

CompanyName: Microsoft Corporation

ProductName: Operační systém Microsoft® Windows®

InternalName: win32k.sys

OriginalFilename: win32k.sys

ProductVersion: 5.1.2600.5863

FileVersion: 5.1.2600.5863 (xpsp_sp3_gdr.090814-1258)

FileDescription: Multi-User Win32 Driver

LegalCopyright: © Microsoft Corporation. Vechna práva vyhrazena.

Link to comment
Share on other sites

Det får bli en kvallificerad gissning! Drivrutinen till grafikkortet ligger nära till hands... uppdatera den om möjligt, annars försök med någon tidigare. Säg till om du behöver hjälp med att hitta rätt. Om så, behöver jag veta vad du har för grafikkort, alternativt moderkort/märkesdator, om du kör med integrerat grafikkort.

Link to comment
Share on other sites

Här är den info jag lyckats skrapa fram om datorn:

Modell:

HP Pavilion 061 DM112A-ABS A200. 03U0211RE101SALSA10

Stationär

Processor:

2,13 gigahertz AMD Athlon XP

128 kilobyte primary memory cache

256 kilobyte secondary memory cache

Not hyper-threaded

Moderkort:

Board: KM266-8235

Bus Clock: 133 megahertz

BIOS: Phoenix Technologies, LTD AM37317 07/04/2003

Minnen:

1536 Megabytes Usable Installed Memory

Slot 'A0' has 1024 MB (Kingston 1G / 400 Mhz)

Slot 'A1' has 512 MB (Kingston 512MB / 400MHz)

Slot 'A2' is Empty (Jag hittar inget mer utrymme?)

Grafik:

NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X

Edited by TobbeHimself
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hallå igen,

Allt har fungerat klockrent sen sist men nu har jag köpt en webcam och efter installation så har datorn börjat spåra ur igen. Har fått 2 st blåskärmar så gjorde en analys (nedan). Verkar återigen vara grafikkortet vad jag kan se, så har plockat hem drivrutinen igen och ska dra in den på datorn. Kanske löser sig men postar här iaf, kan det verkligen vara samma problem ännu en gång?

ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)

An attempt was made to write to readonly memory. The guilty driver is on the

stack trace (and is typically the current instruction pointer).

When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on

the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.

Arguments:

Arg1: ba633edb, Virtual address for the attempted write.

Arg2: 0d521121, PTE contents.

Arg3: b73e42c0, (reserved)

Arg4: 0000000a, (reserved)

Debugging Details:

------------------

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0xBE

PROCESS_NAME: firefox.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf9f4dd9 to 804db926

STACK_TEXT:

b73e435c bf9f4dd9 badb0d00 89787cf8 00000000 nt!SwapContext+0x2

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

b73e438c 80566b44 b73e4448 89787cf8 00008000 nv4_disp+0x1edd9

b73e43e8 00000000 bfa0d13a 0000311f f79c712e nt!KeUserModeCallback+0x87

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

nv4_disp+1edd9

bf9f4dd9 ?? ???

SYMBOL_STACK_INDEX: 1

SYMBOL_NAME: nv4_disp+1edd9

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nv4_disp

IMAGE_NAME: nv4_disp.dll

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 453bdc7a

FAILURE_BUCKET_ID: 0xBE_nv4_disp+1edd9

BUCKET_ID: 0xBE_nv4_disp+1edd9

Followup: MachineOwner

---------

kd> lmvm nv4_disp

start end module name

bf9d6000 bfe27580 nv4_disp T (no symbols)

Loaded symbol image file: nv4_disp.dll

Image path: nv4_disp.dll

Image name: nv4_disp.dll

Timestamp: Sun Oct 22 23:02:50 2006 (453BDC7A)

CheckSum: 00453FB0

ImageSize: 00451580

Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4

Link to comment
Share on other sites

Drivrutinsfel..står det.

Hur installerade du webcam, i vilken exakt ordning?

Med usbenheter är det mycket viktigare än man tror att installera cd'n före man stoppar in usbkontakten, för att allt ska komma på rätt plats.

Avinstallera och prova i rätt ordning, gärna med en Clean Boot

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Drivrutinsfel..står det.

Hur installerade du webcam, i vilken exakt ordning?

Med usbenheter är det mycket viktigare än man tror att installera cd'n före man stoppar in usbkontakten, för att allt ska komma på rätt plats.

Avinstallera och prova i rätt ordning, gärna med en Clean Boot

Jag drog in min webcam utan skiva, den började fungera direkt. Men nu när problemen började komma så avinstallerade jag den. Men problemen fortsätter, blåskärmar, låsningar och omstarter lite nu och då. Har uppdaterat drivrutinen för grafikkortet utan förbättring.

Testade att avaktivera grafikkortet i Enhetshanteraren, men problemen kvarstår.

Har jag rätt i att om jag avaktiverat grafikkortet och problemen fortsätter så är det inte själv grafikkortet som är problemet?

En till fråga, om jag har 5 st USB 2.0 ingångar med olika grejer (externt ljudkort, kamara, skrivare osv) i, kan det då bli någon sorts konflikt ifall jag byter plats på USB kablarna?

Om det nu är drivrutinsproblem, hur ska jag då gå vidare?

Link to comment
Share on other sites

Prova detta:

För att återställa alla enheter i datorn behöver du rensa alla minnen...

Börja med att avinstallera webcam, det har du gjort... (dra ur usbkontakten)

Stäng av datorn

Dra ut strömsladden från väggen

tryck på datorns startknapp (ett surr kommer att höras) en kort stund..

Stoppa i sladden och starta datorn som normalt.

Är felet fortfarande där?

edit: vilken webcam är det?

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Gjorde enligt instruktioner men hörde inget surr och problemet är kvar.

Webcamen är denna

Här är en blåskärmanalys som det står någonting om USB i:

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If kernel debugger is available get stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 89ca7c4a, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation

Arg4: b8991591, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

READ_ADDRESS: 89ca7c4a

CURRENT_IRQL: 2

FAULTING_IP:

L6TPortB+c591

b8991591 80be5ad1640000 cmp byte ptr [esi+64D15Ah],0

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 15

DEFAULT_BUCKET_ID: COMMON_SYSTEM_FAULT

BUGCHECK_STR: 0xD1

PROCESS_NAME: iTunes.exe

LAST_CONTROL_TRANSFER: from b89915ec to b8991591

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

f78a2e3c b89915ec 886f4ac0 892697b8 f78a2e7c L6TPortB+0xc591

f78a2e4c 804e3d38 00000000 886f4ac0 892697b8 L6TPortB+0xc5ec

f78a2e7c ba1f30d5 886f4ac0 886ae610 896da028 nt!IopfCompleteRequest+0xa2

f78a2ee4 ba1f3d47 8965ac90 00000000 896da7d8 USBPORT!USBPORT_CompleteTransfer+0x373

f78a2f14 ba1f4944 026e6f44 896da0e0 896da0e0 USBPORT!USBPORT_DoneTransfer+0x137

f78a2f4c ba1f613a 896da028 804e2eb4 896da230 USBPORT!USBPORT_FlushDoneTransferList+0x16c

f78a2f78 ba20424b 896da028 804e2eb4 896da028 USBPORT!USBPORT_DpcWorker+0x224

f78a2fb4 ba2043c2 896da028 00000001 897ffbf0 USBPORT!USBPORT_IsrDpcWorker+0x38f

f78a2fd0 804dbbd4 896da64c 6b755044 00000000 USBPORT!USBPORT_IsrDpc+0x166

f78a2ff4 804db89e b707bd44 00000000 00000000 nt!KiRetireDpcList+0x46

f78a2ff8 b707bd44 00000000 00000000 00000000 nt!KiDispatchInterrupt+0x2a

804db89e 00000000 00000009 bb835675 00000128 0xb707bd44

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

L6TPortB+c591

b8991591 80be5ad1640000 cmp byte ptr [esi+64D15Ah],0

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: L6TPortB+c591

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: L6TPortB

IMAGE_NAME: L6TPortB.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a53c2b9

FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_L6TPortB+c591

BUCKET_ID: 0xD1_L6TPortB+c591

Followup: MachineOwner

---------

Jag har testat systemåterställning utan framgång.

Just ja, i Felsäker Läge rullar allt på fint ifall det är av värde att veta...

är det ingen som haft samma problem? jag blir galen på detta och jag måste verkligen få till detta så fort som möjligt...

Edited by TobbeHimself
Link to comment
Share on other sites

En fråga, har du "guitarport" installerat (Line 6 Monkey)?

Och du har sp2 installerat på din xp?

Enl bsod har du en felande .sys fil tillhörande guitarport, och det programmet kräver mer än du har i de rekommenderade delarna.

Prova ett test. Avinstallera iTunes och guitarport (Line 6 Monkey), testa.

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Har avinstallerat iTunes och Line 6, fortfarande samma problem.

Jag har sp3

Nu testade jag att kolla ett klipp på TV3Play och precis när klippet ska dra igång så dog datorn. Testade att göra exakt samma sak i Felsäkert Läge men då dog datorn på samma sätt.

Funderar på att formatera burken igen, tror ni att det skulle kunna lösa problemet?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...