Jump to content

[LÖST] IE8 slutar fungera ofta


nillan

Recommended Posts

Nåja om inte DDS fungerar så finns det ju andra program att ta till också.

Spara OTL på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Stäng alla program.

Kör OTL (i Vista högerklicka och Kör som administratör).

Under Output högt upp så välj Minimal Output.

Bocka för LOP Check och Purity Check.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTL.txt och Extras.txt. I ditt svar klistrar du in loggen OTL.txt. Medan du bifogar Extras.txt som en fil. Om det här forumet inte accepterar .txt-filer som bilagor så kan du antingen klistra in den filen också eller först göra en zip-fil av den.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

har du aktiverat något i ditt antivirusprogram som först skannar allt som kommer till webbläsaren?

Gäller detta alla webbsidor?

Du kan ladda ned detta program, DDS, så kan vi se om något ser underligt ut.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Jag har nu fått upp DDS Antekning + Attach Antekning men hur gör jag för att få dessa i?

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

Jag har nu fått upp DDS Antekning + Attach Antekning men hur gör jag för att få dessa i?

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Tyvärr så måste jag kopiera in dessa två här, för jag måste iväg och stänger av datorn och då försvinner dessa.

Hoppa ni ursäktar mig.

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Gunilla at 8:58:38,48 on 2010-07-23

Internet Explorer: 8.0.6001.18928 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft® Windows Vista Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.2045.958 [GMT 2:00]

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

FW: F-Secure Internet Security 2010 10.12 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTSERV.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\SetPoint\LBTWiz.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbarUser_32.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSLAUNCH.EXE

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Gunilla\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = about:blank

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [Google Update] "c:\users\gunilla\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [startCCC] c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\f-secure\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\f-secure\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [Logitech Hardware Abstraction Layer] "c:\program files\common files\logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE"

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [Logitech BT Wizard] LBTWiz.exe -silent

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [dellsupportcenter] "c:\program files\dell support center\bin\sprtcmd.exe" /P dellsupportcenter

StartupFolder: c:\users\gunilla\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\openof~1.lnk - c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\personal.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\setpoint.lnk - c:\program files\setpoint\SetPoint.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

LSP: c:\program files\f-secure\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\gunilla\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\3afu6vjo.default\

FF - component: c:\program files\f-secure\nrs\litmus-ff@f-secure.com\components\litmus-ff.dll

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\users\gunilla\appdata\local\google\update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2010-5-25 41256]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\f-secure\hips\drivers\fshs.sys [2010-5-25 69928]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2010-5-25 38728]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-5-25 72904]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files\f-secure\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2010-5-25 14248]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\f-secure\anti-virus\fsgk32st.exe [2010-5-25 221608]

R3 btusbflt;Bluetooth USB Filter;c:\windows\system32\drivers\btusbflt.sys [2010-5-27 37296]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\f-secure\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2010-5-25 123056]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-6-1 136176]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2010-5-27 21504]

S3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\f-secure\orsp client\fsorsp.exe [2010-5-25 57008]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\f-secure\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2010-5-25 41640]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\f-secure\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2010-5-25 27048]

=============== Created Last 30 ================

2010-07-14 06:47:33 2048 ----a-w- c:\windows\system32\winrsmgr.dll

2010-07-14 06:47:14 40448 ----a-w- c:\windows\system32\winrs.exe

2010-07-14 06:47:14 20480 ----a-w- c:\windows\system32\winrshost.exe

2010-07-14 06:47:14 12800 ----a-w- c:\windows\system32\wsmprovhost.exe

2010-07-14 06:47:13 10240 ----a-w- c:\windows\system32\wsmplpxy.dll

2010-07-14 06:47:13 10240 ----a-w- c:\windows\system32\winrssrv.dll

2010-07-14 06:47:09 56320 ----a-w- c:\windows\system32\wecapi.dll

2010-07-14 06:47:08 81408 ----a-w- c:\windows\system32\wevtfwd.dll

2010-07-14 06:47:08 79872 ----a-w- c:\windows\system32\wecutil.exe

2010-07-14 06:47:08 54272 ----a-w- c:\windows\system32\WsmRes.dll

2010-07-14 06:47:08 41472 ----a-w- c:\windows\system32\pwrshplugin.dll

2010-07-14 06:47:08 146944 ----a-w- c:\windows\system32\wecsvc.dll

2010-07-14 06:46:59 4675 ----a-w- c:\windows\system32\wsmanconfig_schema.xml

2010-07-14 06:46:59 2426 ----a-w- c:\windows\system32\WsmTxt.xsl

2010-07-14 06:46:59 201184 ----a-w- c:\windows\system32\winrm.vbs

2010-07-14 06:46:54 252416 ----a-w- c:\windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll

2010-07-14 06:46:54 246272 ----a-w- c:\windows\system32\WSManHTTPConfig.exe

2010-07-14 06:46:54 241152 ----a-w- c:\windows\system32\winrscmd.dll

2010-07-14 06:46:54 214016 ----a-w- c:\windows\system32\WsmWmiPl.dll

2010-07-14 06:46:54 145408 ----a-w- c:\windows\system32\WsmAuto.dll

2010-07-14 06:46:53 1181696 ----a-w- c:\windows\system32\WsmSvc.dll

2010-06-29 08:14:52 0 d-----w- c:\programdata\SupportSoft

2010-06-29 08:14:22 0 d-----w- c:\programdata\PCDr

2010-06-29 08:13:20 0 d-----w- c:\program files\Dell Support Center

2010-06-29 08:13:18 0 d-----w- c:\program files\common files\supportsoft

2010-06-29 08:12:30 0 d-----w- c:\programdata\Dell

2010-06-24 06:34:55 99176 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHostProxy.dll

2010-06-24 06:34:55 295264 ----a-w- c:\windows\system32\PresentationHost.exe

2010-06-24 06:34:54 49472 ----a-w- c:\windows\system32\netfxperf.dll

2010-06-24 06:34:54 297808 ----a-w- c:\windows\system32\mscoree.dll

2010-06-24 06:34:54 1130824 ----a-w- c:\windows\system32\dfshim.dll

2010-06-24 06:29:28 28672 ----a-w- c:\windows\system32\Apphlpdm.dll

2010-06-24 06:29:27 4240384 ----a-w- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

==================== Find3M ====================

2010-07-14 14:43:58 41256 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys

2010-06-14 12:37:01 604726 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-06-14 12:37:01 120454 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-06-02 09:23:34 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat

2010-06-02 09:23:34 51200 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat

2010-06-02 09:11:56 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat

2010-05-31 09:09:01 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat

2010-05-31 09:08:38 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_07_00.Wdf

2010-05-28 08:38:17 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf

2010-05-28 08:29:16 37665 ----a-w- c:\windows\fonts\GlobalUserInterface.CompositeFont

2010-05-27 14:05:21 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2010-05-27 13:32:16 101888 ----a-w- c:\windows\system32\ifxcardm.dll

2010-05-27 13:32:12 82432 ----a-w- c:\windows\system32\axaltocm.dll

2010-05-26 17:06:41 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2010-05-26 14:47:41 289792 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-05-25 07:04:58 38728 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fses.sys

2010-05-24 21:36:18 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-05-24 20:22:47 377344 ----a-w- c:\windows\system32\winhttp.dll

2010-05-24 17:57:06 499712 ----a-w- c:\windows\system32\kerberos.dll

2010-05-24 17:57:06 270848 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2010-05-24 17:11:08 72704 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll

2010-05-24 17:11:08 23552 ----a-w- c:\windows\system32\lpk.dll

2010-05-24 17:11:08 156672 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll

2010-05-24 17:11:08 10240 ----a-w- c:\windows\system32\dciman32.dll

2010-05-24 17:10:00 61440 ----a-w- c:\windows\system32\winipsec.dll

2010-05-24 17:10:00 272896 ----a-w- c:\windows\system32\polstore.dll

2010-05-24 17:07:46 98816 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys

2010-05-24 17:07:46 302080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv.sys

2010-05-24 17:03:35 9728 ----a-w- c:\windows\system32\TCPSVCS.EXE

2010-05-24 17:03:35 8704 ----a-w- c:\windows\system32\HOSTNAME.EXE

2010-05-24 17:03:35 27136 ----a-w- c:\windows\system32\NETSTAT.EXE

2010-05-24 17:03:35 19968 ----a-w- c:\windows\system32\ARP.EXE

2010-05-24 17:03:35 17920 ----a-w- c:\windows\system32\ROUTE.EXE

2010-05-24 17:03:35 17920 ----a-w- c:\windows\system32\netevent.dll

2010-05-24 17:03:35 11264 ----a-w- c:\windows\system32\MRINFO.EXE

2010-05-24 17:03:35 105984 ----a-w- c:\windows\system32\netiohlp.dll

2010-05-24 17:03:35 10240 ----a-w- c:\windows\system32\finger.exe

2010-05-24 17:00:03 127488 ----a-w- c:\windows\system32\L2SecHC.dll

2010-05-24 17:00:02 68096 ----a-w- c:\windows\system32\wlanhlp.dll

2010-05-24 17:00:02 65024 ----a-w- c:\windows\system32\wlanapi.dll

2010-05-24 17:00:02 513536 ----a-w- c:\windows\system32\wlansvc.dll

2010-05-24 17:00:02 302592 ----a-w- c:\windows\system32\wlansec.dll

2010-05-24 17:00:02 293376 ----a-w- c:\windows\system32\wlanmsm.dll

2010-05-24 17:00:00 15181 ----a-w- c:\windows\system32\gatherWirelessInfo.vbs

2010-05-24 16:58:51 1248768 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2010-05-24 16:58:50 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2010-05-24 16:58:50 1401856 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2010-05-24 16:58:49 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6r.dll

2010-05-24 16:57:38 9728 ----a-w- c:\windows\system32\lsass.exe

2010-05-24 16:57:38 72704 ----a-w- c:\windows\system32\secur32.dll

2010-05-24 16:57:38 439864 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2010-05-24 16:57:38 218624 ----a-w- c:\windows\system32\msv1_0.dll

2010-05-24 16:57:38 175104 ----a-w- c:\windows\system32\wdigest.dll

2010-05-24 16:57:38 1259008 ----a-w- c:\windows\system32\lsasrv.dll

2010-05-24 16:56:31 79360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2010-05-24 16:56:31 212992 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2010-05-24 16:56:31 106496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2010-05-24 16:54:30 2868224 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2010-05-24 16:54:29 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2010-05-24 16:54:29 53248 ----a-w- c:\windows\system32\rrinstaller.exe

2010-05-24 16:54:29 24576 ----a-w- c:\windows\system32\mfpmp.exe

2010-05-24 16:54:29 2048 ----a-w- c:\windows\system32\mferror.dll

2010-05-24 16:53:20 3600776 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2010-05-24 16:53:20 3548040 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-05-24 16:48:15 71680 ----a-w- c:\windows\system32\atl.dll

2010-05-24 16:41:19 160256 ----a-w- c:\windows\system32\wkssvc.dll

2010-05-24 16:39:14 53248 ----a-w- c:\windows\system32\tsgqec.dll

2010-05-24 16:39:14 136192 ----a-w- c:\windows\system32\aaclient.dll

2010-05-24 16:39:13 2066432 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2010-05-24 16:25:01 623616 ----a-w- c:\windows\system32\localspl.dll

2010-05-24 16:13:22 6656 ----a-w- c:\windows\system32\kbd106n.dll

2010-05-24 16:09:30 904576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2010-05-24 16:09:30 25088 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tunnel.sys

2010-05-24 16:09:30 200704 ----a-w- c:\windows\system32\iphlpsvc.dll

2010-05-24 16:09:29 30720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpipreg.sys

2010-05-24 16:09:29 15360 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\TUNMP.SYS

2010-05-24 16:06:47 293376 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-05-24 16:02:22 37888 ----a-w- c:\windows\system32\printcom.dll

2010-05-24 16:00:19 14848 ----a-w- c:\windows\system32\wshrm.dll

2010-05-24 15:59:38 313344 ----a-w- c:\windows\system32\wmpdxm.dll

2010-05-24 15:58:48 347136 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp.exe

2010-05-24 15:58:48 346624 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe

2010-05-24 15:58:48 332288 ----a-w- c:\windows\system32\msdrm.dll

2010-05-24 15:58:48 152576 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp_isv.dll

2010-05-24 15:58:48 152064 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_ssp.dll

2010-05-24 15:58:47 526336 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate_isv.exe

2010-05-24 15:58:47 518144 ----a-w- c:\windows\system32\RMActivate.exe

2010-05-24 15:58:47 471552 ----a-w- c:\windows\system32\secproc_isv.dll

2010-05-24 15:58:47 471552 ----a-w- c:\windows\system32\secproc.dll

2010-05-24 15:21:10 84480 ----a-w- c:\windows\system32\INETRES.dll

2010-05-24 15:20:53 60928 ----a-w- c:\windows\system32\msasn1.dll

2010-05-24 15:20:07 784896 ----a-w- c:\windows\system32\rpcrt4.dll

2010-05-24 15:19:26 411648 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\http.sys

2010-05-24 15:19:26 30720 ----a-w- c:\windows\system32\httpapi.dll

2010-05-24 15:19:26 24064 ----a-w- c:\windows\system32\nshhttp.dll

2010-05-24 15:18:06 144896 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2010-05-24 15:17:40 243712 ----a-w- c:\windows\system32\rastls.dll

2010-05-24 15:17:21 355328 ----a-w- c:\windows\system32\WSDApi.dll

2010-05-24 15:16:06 65024 ----a-w- c:\windows\system32\avicap32.dll

2010-05-24 15:16:05 91136 ----a-w- c:\windows\system32\avifil32.dll

2007-03-01 18:15:37 8192 --sha-w- c:\windows\users\default\NTUSER.DAT

============= FINISH: 8:59:46,98 ===============

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_10-03-17.01)

Microsoft® Windows Vista Home Premium

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2010-05-24 15:10:11

System Uptime: 2010-07-23 08:33:38 (0 hours ago)

Motherboard: Dell Inc. | | 0G679R

Processor: Intel® Core2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz | Socket 775 | 2331/333mhz

==== Disk Partitions =========================

C: is FIXED (NTFS) - 298 GiB total, 232,264 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is FIXED (NTFS) - 298 GiB total, 292,438 GiB free.

F: is Removable

G: is Removable

H: is Removable

I: is Removable

==== Disabled Device Manager Items =============

==== System Restore Points ===================

==== Installed Programs ======================

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.3.3 - Svenska

ATI Catalyst Install Manager

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center Graphics Previews Vista

ccc-core-static

ccc-utility

CCleaner

CDDRV_Installer

Dell Driver Download Manager

Dell Resource CD

Dell Support Center (Supportmjukvara)

F-Secure Internet Security 2010

F-Secure PSC Prerequisites

Google Chrome

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Intel® PRO Network Connections 12.1.11.0

Java Auto Updater

Java 6 Update 18

Java 6 Update 20

KhalSetup

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Silverlight

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Mozilla Firefox (3.6.3)

MSVCRT

OpenOffice.org 3.2

Opera 10.54

Personal 4.10.2

Picasa 3

Realtek High Definition Audio Driver

SetPoint

Skins

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

TPTEST 5.0.2

Uniblue RegistryBooster

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Messenger

Windows Live Upload Tool

==== End Of File ===========================

Link to comment
Share on other sites

Vet inte var Mats håller hus idag, men du får lite information av mig så länge.

Tack för ditt svar. NU när jag klickade på sidan så fick jag upp ett VANLIGT fel. se bild

Detta med att webbsidan inte hittas men som du ser att sidan kom upp. IE är hel knepig eller?

Med den bilden så ser det för mig ut som att F-secure eller liknande har stoppat åtkomsten till en annonsserver. Lite svårt att vara exakt utan ytterligare information som vilken webbsida det gäller och fler exempel.

Tyvärr så måste jag kopiera in dessa två här, för jag måste iväg och stänger av datorn och då försvinner dessa.

Hoppa ni ursäktar mig.

Det går bra det också.

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

Här är något skydd som F-secure har lagt in när det gäller surfning med Internet Explorer.

Jag ser att du har Firefox. Hur fungerar surfning med det programmet?

Link to comment
Share on other sites

Vet inte var Mats håller hus idag, men du får lite information av mig så länge.

Med den bilden så ser det för mig ut som att F-secure eller liknande har stoppat åtkomsten till en annonsserver. Lite svårt att vara exakt utan ytterligare information som vilken webbsida det gäller och fler exempel.

Det går bra det också.

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

Här är något skydd som F-secure har lagt in när det gäller surfning med Internet Explorer.

Jag ser att du har Firefox. Hur fungerar surfning med det programmet?

Tack för ditt svar Cecilia

Foxen är snabb, även för aftonbladet som tar evigheter för IE innan sidan är klar.

IE var OK innan jag bytte hårddisken och fick installera IE mfl igen.

Har haft F-Secure i många år utan detta problem med IE men jag installerade den igen också

Hoppas du förstår vad jag menar. "S"

"man är i väntans tider med IE" :)

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

Mats är upptagen på annat håll i dag med.

Det kan ju vara något som tillkommit i senaste versionen av F-secure som orsakar problemet.

Har du något annat säkerhetsprogram i datorn?

Internet-alternativ - Program - Hantera tillägg

Finns där något som påminner om dessa rader?

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

I så fall kan du pröva med att inaktivera det.

Internet-alternativ - Säkerhet - Ej tillförlitliga platser - Platser

Finns där något i rutan Webbplatser? I så fall kan du uppskatta hur många rader det kan vara, mindre än 10, ca 100, ca 1000?

Avinstallera "Java 6 Update 18" för det är en gammal version med säkerhetshål.

Link to comment
Share on other sites

Mats är upptagen på annat håll i dag med.

Det kan ju vara något som tillkommit i senaste versionen av F-secure som orsakar problemet.

Har du något annat säkerhetsprogram i datorn?

Internet-alternativ - Program - Hantera tillägg

Finns där något som påminner om dessa rader?

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

I så fall kan du pröva med att inaktivera det.

Internet-alternativ - Säkerhet - Ej tillförlitliga platser - Platser

Finns där något i rutan Webbplatser? I så fall kan du uppskatta hur många rader det kan vara, mindre än 10, ca 100, ca 1000?

Avinstallera "Java 6 Update 18" för det är en gammal version med säkerhetshål.

Tack Hedersmedlem, Mats kommer när han kommer. "S"

Jag tog en bild på hur det ser ut "hantera tillägg"

är det dessa två du menar?

Tack för tippset om Java, borttagen nu.

post-5369-061045000 1280070908_thumb.jpg

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jag har nu återställt inställningarna i IE8.

Jag väntar med att lägga till Google på sidan.

Det kanske är den som gör att IE är som sirap mm.

När jag återställde IE så försvan E- adresserna som jag hade på Hotmailsidan.

Får nu bara en e-adress i taget där.

Hur får jag dit de andra på en och samma bild (som förut)?

Hoppas på hjälp

Nilla

Link to comment
Share on other sites

IE är inte så slö efter återställningen.

Efter jag la till Google så har inte IE blivit slöare.

Det enda som inte finns nu är om sidan är säker eller inte,(se tidigare inlägg här)

kanske var det de som orsakade sirapen i IE.

Tyvärr så fick jag problem med Hotmailens inloggnings sida, efter återställningen.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Inget med ditt problem att göra men du använder gamla versioner som innehåller säkerhetshål av Flash och Adobe Reader. Det är en säkerhetsrisk.

Tyvärr har jag inget mer tips när det gäller ditt problem med IE. :(

Tack Cecilia!

Hur uppdaterar jag dessa, jag får upp att det inte finns några uppdateringar?

Se bild

post-5369-050807700 1283944849_thumb.jpg

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

Flash: http://get.adobe.com/flashplayer/

Du behöver besöka den webbsidan både med IE och Firefox för att båda ska bli uppdaterade.

Vad står det för versionsnummer i Adobe Reader (menyval Hjälp - Om Adobe Reader eller något liknande)? 9.3.4 är den senaste medan i din IE-bild står det 9.3.3

Hämtning av ny Reader: http://get.adobe.com/se/reader/

Se till att avbocka annat, t ex McAfee, som föreslås.

Link to comment
Share on other sites

Flash: http://get.adobe.com/flashplayer/

Du behöver besöka den webbsidan både med IE och Firefox för att båda ska bli uppdaterade.

Vad står det för versionsnummer i Adobe Reader (menyval Hjälp - Om Adobe Reader eller något liknande)? 9.3.4 är den senaste medan i din IE-bild står det 9.3.3

Hämtning av ny Reader: http://get.adobe.com/se/reader/

Se till att avbocka annat, t ex McAfee, som föreslås.

Jag vet inte om jag var varken på IE och Foxen när dessa blev uppdaterade.

Skall jag avinstallera dessa först?

Tog en bild vad de är installerade på.

post-5369-057907000 1283949910_thumb.jpg

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

Ett tips så här i elfte timmen är att inte installera Toolbars (verktygsfält) om man inte har ett särskilt behov av det. Det är väldigt många som får problem, särskilt med IE. FireFoxen kanske är mer förlåtande, när det gäller tillägg och liknande. Jag har bekanta som också installerat verktygsfält, genom olika program och fått backat systemet, för att bli av med alla problem dessa skapat. En bekanting kan omöjligt köra IE8 p.g.a detta. Han lider och använder Firefoxen som han nu fått agg till, men troligen kommer han att göra en ominstallation av sin dator, han har även övervägt köpa en ny och avståndet oss emellan gör, att jag inte kan hjälpa honom. Vi har försökt allt. Så du är inte ensammen om detta nillan!

Själv har jag aldrig installerat något extra i webbläsaren och jag har testat Firfoxen, men inte funnit den snabbare. Alla mina datorer går på IE8 och fungerar snabbt och bra. Jag provar massor med program virtuellt, men webbläsarna har jag låtit vara som dom är.

Edited by OlleBull
Link to comment
Share on other sites

Tack OlleBull!

Det som är så konstigt,efter teknikern bytte hårddisken och installerade Vista mm igen. Sedan dess har jag problem med IE + hämta olika filer.

Innan dess inga problem.

Jösses vad trött man kan bli. :)

Edited by nillan
Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

När jag nu har avinstallerat F-Secures antivirusprogram, så är inte IE som "sirap" och att IE inte svarar är borta.

Jag installerade Windows antivirus program nu och IE är snabb och inga problem.

Så det var F- Secure som gjorde datorn så seg mm.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...