Jump to content

Fake-antivirus?


Recommended Posts

Tydligen så har jag fått något fake-antivirusprogram som kallas Total Security. När jag söker igenom datorn med Spyware Doctor så hittade den rogue spyware, eller något liknande. Men varje gång jag startar om datorn så hittar den samma sak igen.

Än så länge har ingenting jobbigt hänt, förutom att jag får en ny bakgrundsbild varje gång jag startar datorn, där det står att jag har spyware och hur det kan förstöra mitt liv, etc.

Men jag undrar iallafall hur jag kan få bort det. Bifogar en HJT-logg. Tacksam för svar!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:22:54, on 2009-08-25

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\Last.fm\LastFM.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.15642\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\CyberLink\PowerCinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program\Creative\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

O4 - HKLM\..\Run: [16080624] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\16080624\16080624.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: ikowin32.exe

O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://ccfiles.creative.com/Web/softwareup...101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/...15034/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8A8D2188-B4C9-4749-A2A8-E27E40CAEBF3}: NameServer = 213.50.29.170,213.50.29.180

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CB6E8F39-AAE7-42E8-97CC-35D88B27FD56}: NameServer = 213.50.29.170,213.50.29.180

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Filter: x-sdch - {B1759355-3EEC-4C1E-B0F1-B719FE26E377} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_A8904FB862BD9564.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program\Delade filer\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program\Delade filer\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - C:\Program\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--

End of file - 12236 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej Siveri!

Om du besöker denna adress och klistrar in loggan där i fönstret så kan du själv också få se vad analysen ger i resultat http://www.hijackthis.de/en#anl

Jättebra att du har Nod32 i datorn! Det brukar hålla rent ifrån virus och är en bra försäkring.

Vad gäller varningen som dyker upp vid starten..Härstammar den ifrån Spyware Doctor?

"Kontrollera också de Browser Help Object eller BHO som finns i loggan så dem stämmer med vad som ska finnas registrerat i webbläsaren" Du kan hitta flera av dem i "hantera tillägg"

Samt kontrollera dina program som finns i autostart-mappen och startvägar

(går att se med hjälp av HijackThis också)

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle tro att Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) kan fixa det mesta.

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-...4-10804572.html

Malwarebytes verkar ha löst det. Jag har dock inte gjort en fullständig sökning med varken MBAM eller Windows inbyggda antivirus, men jag allt verkar vara som det ska. Den bakgrundsbilden jag fick innan var från Total Secure, ganska lätt att märka att det var fake iom att grammatiken sög.

Link to comment
Share on other sites

Kolla själv att dessa rader är borta ur en ny HijackThis-logg:

O4 - HKLM\..\Run: [PromoReg] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe

O4 - HKLM\..\Run: [16080624] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\16080624\16080624.exe

O4 - Startup: ikowin32.exe

Nu återstår bara en sista städomgång.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

XP: Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

Vista: Högerklick på Datorn - Egenskaper - Avanderade systeminställningar - Systemskydd

Avbocka resp. sätt tillbaks bockar för alla hårddiskar (kom ihåg hur det såg ut innan)

2. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1

Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.

Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.

Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.

Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.

Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.

Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

3. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enj...iggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

4. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

Link to comment
Share on other sites

En liten sak som kan vara värd & komma ihåg vid dessa tillfällen då grejer har smugit sig in i datorn..

Det gäller de skyddsprogram som fungerar som ett grundläggande virus och malwareskydd.

Oftast så blir man som användare ombedd att svara ja eller nej och liknande då installationer görs.

Vilket betyder att de svar som du gett tidigare gällande processer som får köras osv på datorn, finns också lagrade i dina skyddsprogram för all överskådlig tid som skyddsprogrammet kommer att finnas installerat på datorn.

Om något då vid något tillfälle har lyckats ta sig in på datorn via webbläsaren, installationer av program m.m, ja då finns med all sannolikhet också en inpräntad regel sparad i ditt skyddsprogram som säger att det specifika objektet är godkänt och får köras på datorn i alla väder.

Därför bör man om detta händer se till så att virusprogrammet/skyddsprogrammet får tillbaka dess grundläggande grundinställning/default värde som det hade från första början då det installerades på datorn.

Därmed blir skyddet återigen komplett om man installerar om programmet eller kan rulla tillbaka grundinställningarna.

Link to comment
Share on other sites

Framför allt så gäller det brandväggar, om man har tillåtit något skadligt program att gå ut genom brandväggen så bör man se till att ta bort inställningen för det. Men förhoppningsvis så är det få gånger som någon säger till antivirusprogrammet att ignorera en fil som antivirusprogrammet klagar på och antivirusprogrammet sparar den informationen.

Jag kan inte uttala mig om andra program men i PC Tools brandvägg så är det väldigt lätt att ta bort regler som hör ihop med borttagna program (skadliga eller bra) eftersom programnamnet då blir utbytt mot en text i stil med att programmet inte längre finns kvar. I Antivir så måste man explicit gå in i konfigurationen av realtidsskyddet och där skriva in (bläddra fram) den fil som man vill att Antivir ska ignorera. Så när det gäller antivirusprogram i allmänhet tror jag inte att det är ett problem.

Det är inte alltid som en avinstallation innebär att konfigurationer tas bort så det är inte säkert att en ominstallation av programmet tar bort några regler eller annan konfiguration.

Link to comment
Share on other sites

Både manuell och automatisk rensning av inaktuella regler är en bra funktion i brandväggar och HIPS-program. :) Är programfilen borttagen, tas regeln bort.

Nu har Siveri, vad jag kan se, endast Nod32, så jag undrar om det finns några regler/godkännanden att ta bort… Möjligen något i en ignorera-lista?

Link to comment
Share on other sites

Det är inte alltid som en avinstallation innebär att konfigurationer tas bort så det är inte säkert att en ominstallation av programmet tar bort några regler eller annan konfiguration.

Tar man bort kvarlämnade mappar ifrån programmet så brukar oftast även konfigurationsdatan försvinna.

Link to comment
Share on other sites

Både manuell och automatisk rensning av inaktuella regler är en bra funktion i brandväggar och HIPS-program. :) Är programfilen borttagen, tas regeln bort.

Nu har Siveri, vad jag kan se, endast Nod32, så jag undrar om det finns några regler/godkännanden att ta bort Möjligen något i en ignorera-lista?

Ja :) i vilket fall som helst så kan man ju tjäna på och "stänga dörren" om det nu finns risk för att något blivit godkänt oavsiktligt.

Ifrån när jag själv hade Nod32, så fanns det en funktion som övervakade registeraktiviteter.

Jag är inte så insatt i om denna funktion fortfarande finns kvar eller om den är borttagen i de senaste versionerna.

Men hur som helst så var det då uppenbart att där fanns en registerövervakare med regler som sparades.

Lyckas man rensa upp lite bland gamla regler så vinner man ju på arbetet och det blir så mycket svårare för skräpet..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...