Jump to content

Kan inte komma åt Lunarstorm..


Recommended Posts

Halloj.. har haft problem med att komma in på http://www.lunarstorm.se/ seda inatt vid ett tiden.. någon som vet var det kan vara för fel.. så fort jag skriver in http://www.lunarstorm.se/ i adressfältet och klickar enter så står webbläsaren bara och tuggar på utan att något händer, det går heller inte att avsluta webbläsaren utan att stänga ner hela processen.. försöker jag gå in på enn anna webbsida ifrån samma tabb som jag försöker öppna Lunar i så låser sig hela IE och jag måste även då stänga hela processen.. någon som vet vad det kan vara för fel.. jag har både kört en sväng med CCleaner och Ad-Aware som hittade en del smörja, fast saken blev inte bättre för det.. jag posta min hjt-logg och en skärmbild nedan som ni kan kolla på..   ;)

lunarstormfel6dy.th.png   8)

............................

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:51:22, on 2006-06-20

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5335.0005)

Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:ProgramWindows DefenderMsMpEng.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccProxy.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSetMgr.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityISSVC.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedSNDSrvc.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccEvtMgr.exe

C:ProgramStardockObject DesktopWindowBlindswbload.exe

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spooldriversw32x863hpztsb06.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe

C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe

C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe

C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe

C:ProgramWindows DefenderMSASCui.exe

C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:ProgramDesktop Sidebardsidebar.exe

C:ProgramFree Download Managerfdm.exe

C:ProgramVisualTaskTipsVisualTaskTips.exe

C:ProgramTechSmithSnagIt 8SnagIt32.exe

C:ProgramWindows Desktop SearchWindowsSearch.exe

C:ProgramRemotecMultimedia Master 100MultiMedia Master 100.exe

C:WINDOWSsystem32DVDRAMSV.exe

C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedVS7DEBUGmdm.exe

C:ProgramNorton Internet SecurityNorton AntiVirusnavapsvc.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramWindows Desktop SearchWindowsSearchIndexer.exe

C:ProgramDelade filerSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

C:ProgramMSN Messengermsnmsgr.exe

C:ProgramTechSmithSnagIt 8TSCHelp.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:ProgramMessengermsmsgs.exe

C:ProgramWindows Media Playerwmplayer.exe

C:ProgramInternet ExplorerIEXPLORE.EXE

C:ProgramDelade filerSymantec SharedAdBlockingNSMdtr.exe

C:ProgramSiteAdvisorSiteAdv.exe

C:ProgramHijackthisHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.alltomvista.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54729

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=552...cid={SUB_CLCID}

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:ProgramTechSmithSnagIt 8SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:ProgramSiteAdvisorsaIE.dll

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - C:ProgramWindows Desktop SearchdsWebAllow.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:ProgramDesktop Sidebarsbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedAdBlockingNISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton AntiVirusNavShExt.dll

O2 - BHO: IE DOM Explorer - {CC7E636D-39AA-49b6-B511-65413DA137A1} - C:ProgramInternet Explorer Developer ToolbarIEDevToolbar.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:ProgramTechSmithSnagIt 8SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:ProgramDelade filerSymantec SharedAdBlockingNISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton AntiVirusNavShExt.dll

O3 - Toolbar: Developer Toolbar - {CC962137-2E78-4f94-975E-FC0C07DBD78F} - C:ProgramInternet Explorer Developer ToolbarIEDevToolbar.dll

O3 - Toolbar: SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:ProgramSiteAdvisorsaIE.dll

O4 - HKLM..Run: [LogitechVideoRepair] C:ProgramLogitechVideoISStart.exe

O4 - HKLM..Run: [LogitechVideoTray] C:ProgramLogitechVideoLogiTray.exe

O4 - HKLM..Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:WINDOWSsystem32spooldriversw32x863hpztsb06.exe

O4 - HKLM..Run: [ccApp] "C:ProgramDelade filerSymantec SharedccApp.exe"

O4 - HKLM..Run: [MessengerPlus3] "C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe"

O4 - HKLM..Run: [symantec NetDriver Monitor] C:ProgramSYMNET~1SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM..Run: [Glass2k] C:ProgramGlass2kGlass2k.exe

O4 - HKLM..Run: [LClock] C:ProgramLClockLClock.exe

O4 - HKLM..Run: [igfxtray] C:WINDOWSsystem32igfxtray.exe

O4 - HKLM..Run: [igfxhkcmd] C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe

O4 - HKLM..Run: [igfxpers] C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] "C:ProgramWindows DefenderMSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:ProgramJavajre1.5.0_06binjusched.exe

O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O4 - HKCU..Run: [MessengerPlus3] "C:ProgramMessengerPlus! 3MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU..Run: [sIDEBAR] "C:ProgramDesktop Sidebardsidebar.exe"

O4 - HKCU..Run: [Free Download Manager] C:ProgramFree Download Managerfdm.exe -autorun

O4 - HKCU..Run: [VisualTaskTips] C:ProgramVisualTaskTipsVisualTaskTips.exe

O4 - HKCU..Run: [updateMgr] "C:ProgramAdobeAcrobat 7.0ReaderAdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7

O4 - HKCU..Run: [msnmsgr] "C:ProgramMSN Messengermsnmsgr.exe" /background

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:ProgramDelade filerAdobeCalibrationAdobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: MultiMedia Master 100.lnk = C:ProgramRemotecMultimedia Master 100MultiMedia Master 100.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:ProgramAdobeAcrobat 7.0Readerreader_sl.exe

O4 - Global Startup: SnagIt 8.lnk = C:ProgramTechSmithSnagIt 8SnagIt32.exe

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:ProgramWindows Desktop SearchWindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:ProgramMSN Toolbar SuiteTB2.05.0000.1105sv-semsntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:ProgramFree Download Managerdlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:ProgramFree Download Managerdlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site with Free Download Manager - file://C:ProgramFree Download Managerdlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:ProgramFree Download Managerdllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~3Office12EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:ProgramMICROS~3OFFICE11EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:ProgramJavajre1.5.0_06binssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:ProgramDesktop Sidebarsbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:ProgramDesktop Sidebarsbhelp.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:ProgramMICROS~3Office12REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:ProgramMessengermsmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O15 - Trusted Zone: http://www.lunarstorm.se

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {13EC55CF-D993-475B-9ACA-F4A384957956} (Controller Class) - https://www.windowsonecare.com/install/cli/...nSSWebAgent.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - https://scan.safety.live.com/resource/downl...lscbase3401.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedC...n/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdat...b?1140718695628

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (a-squared Scanner) - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:ProgramMSNMES~1MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedHelphxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:ProgramMSNMES~1MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: talkto - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:ProgramMSNMES~1MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:ProgramDelade filerMicrosoft SharedOFFICE12MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:WINDOWSSYSTEM32igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:ProgramStardockOBJECT~1WINDOW~1fastload.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:ProgramDelade filerAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedccSetMgr.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:WINDOWSsystem32DVDRAMSV.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton AntiVirusnavapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:ProgramNorton Internet SecurityNorton AntiVirusSAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:ProgramDELADE~1SYMANT~1SCRIPT~1SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedSNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedSPBBCSPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:ProgramDelade filerSymantec SharedCCPD-LCsymlcsvc.exe

Link to comment
Share on other sites

Det verkar i alla fall inte vara något fel på lunarstorm nu. I vart fall inte på förstasidan.

Du tycks ha en himla massa jox igång.  ;) Det behöver inte vara skumt, jag har inte kollat så noga, men du har en gammal java, uppdatera den. Verifiera installationen och uppdatera vi den här länken http://www.java.com/sv/download/installed.jsp

Du har inte med hela HijackThis-logen. Huvudet fattas t ex. Om du misstänker att fulingar kan ställa till det så kör en sväng med Ewido. www.ewido.net

Link to comment
Share on other sites

Du sa nåt om att jag hade massa "jox" igång, hur fixar jag bort det ?!

Hej

Det har vi ju redan "tjötat" en lång vända om......

Lägg till/ta bort program är en bra start.  Använder du allt "jox" du har installerat ?

Kolla alla 04 raderna i loggen som steg 1.

Sedan är det om ditt skyddspaket har fått spader eftersom det är Norton....  :P

Link to comment
Share on other sites

Hm, jag tror jag använder allt som är installerat.. sen så har jag kollat alla 04 raderna och tycks inte hitta nåt som ser skumt ut.. kan inte du ta en titt ?!

Hej

Nej inget skumt men mycket sk "jox".......  ;)  dvs onödiga program.....

Nu tror jag det är något annat, har du satt säkerhetszonerna under Tools>Internet Options > Security.

"Default" på alla brukar vara bra.

Sedan är det "Njortons" alla konstiga påhitt som också kan spöka.

;)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...