Jump to content

[LÖST] Min dator har blivit otroligt seg


Adnerzzon

Recommended Posts

Min dator har blivit otroligt seg. Det började med att IE7 hängde sig titt som tätt.

Sedan är det program som inte ger 100% i prestanda längre.

Datorn har segat ner totalt. Bara öppna en webbsida tar upp till 30sec i bland mer.

Jag har scannat efter virus, scannat efter spionprogram. Rensat ur datorn osv.

Några fler tips på vad jag kan gå igenom?

/Anderzzon

Link to comment
Share on other sites

Min dator har blivit otroligt seg. Det började med att IE7 hängde sig titt som tätt.

Sedan är det program som inte ger 100% i prestanda längre.

Datorn har segat ner totalt. Bara öppna en webbsida tar upp till 30sec i bland mer.

Jag har scannat efter virus, scannat efter spionprogram. Rensat ur datorn osv.

Några fler tips på vad jag kan gå igenom?

En HiJackThis-log kanske kan vara på sin plats!

http://www.alltomxp.se/forum/index.php?top...g44667#msg44667

Link to comment
Share on other sites

Jag brukar ha koll på "tjänster" men inget ovanligt där.

Defragmenterar gör jag veckovis.

Registret rensar jag veckovis också....

Får ta och kolla det där HiJack och skicka upp, men tror inte det hjälper så mycket...

Men jag återkommer med en logg.

/Anderzzon

Link to comment
Share on other sites

Här är loggen från HiJack This

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:40:24, on 2008-08-21

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:WindowsSystem32smss.exe

C:Windowssystem32csrss.exe

C:Windowssystem32wininit.exe

C:Windowssystem32csrss.exe

C:Windowssystem32services.exe

C:Windowssystem32lsass.exe

C:Windowssystem32lsm.exe

C:Windowssystem32winlogon.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:Windowssystem32nvvsvc.exe

C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFWService.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:WindowsSystem32svchost.exe

C:WindowsSystem32svchost.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:WindowsSystem32svchost.exe

C:Windowssystem32SLsvc.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:Windowssystem32rundll32.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:WindowsSystem32spoolsv.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:Program FilesEsetnod32krn.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:Windowssystem32svchost.exe

C:Program FilesThreatFireTFService.exe

C:Windowssystem32WUDFHost.exe

C:Windowssystem32Dwm.exe

C:WindowsExplorer.EXE

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe

C:Program FilesThreatFireTFTray.exe

C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFirewallGUI.exe

C:WindowsSystem32DeltaIITray.exe

C:WindowsSystem32rundll32.exe

C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe

C:Program FilesCreativeMediaSource5GoCTCMSGoU.exe

C:Program FilesWindows Media Playerwmpnscfg.exe

C:Windowssystem32SearchIndexer.exe

C:WindowsSystem32mobsync.exe

C:Program FilesEsetnod32kui.exe

C:Program FilesInternet Explorerieuser.exe

C:Program FilesToneLabLE SoundEditorSeTnLbLE.exe

C:Program FilesTrend MicroHijackThisHijackThis.exe

C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page =

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:Program FilesIEProiepro.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_07binssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:Program FilesHPDigital ImagingSmart Web Printinghpswp_BHO.dll

O4 - HKLM..Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%Windows DefenderMSASCui.exe -hide

O4 - HKLM..Run: [ThreatFire] C:Program FilesThreatFireTFTray.exe

O4 - HKLM..Run: [00PCTFW] "C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM..Run: [nod32kui] "C:Program FilesEsetnod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..Run: [DeltaIITaskbarApp] C:Windowssystem32DeltaIITray.exe

O4 - HKLM..Run: [M-Audio Taskbar Icon] C:WindowsSystem32DeltaIITray.exe

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:Windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesJavajre1.6.0_07binjusched.exe"

O4 - HKCU..Run: [Creative MediaSource Go] "C:Program FilesCreativeMediaSource5GoCTCMSGoU.exe" /SCB

O4 - HKCU..Run: [WMPNSCFG] C:Program FilesWindows Media PlayerWMPNSCFG.exe

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-19..Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUSS-1-5-20..Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:Program FilesIEProiepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:Program FilesIEProiepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:PROGRA~1JavaJRE16~1.0_0binssv.dll

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:Program FilesHPDigital ImagingSmart Web Printinghpswp_BHO.dll

O13 - Gopher Prefix:

O15 - Trusted Zone: *.line6.net

O15 - Trusted Zone: http://www.linkindexxx.com

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/co...ex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...toUploader5.cab

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownlo.../sysreqlab3.cab

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/vers...vex-2.2.4.1.cab

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shoc...ash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su2...15035/CTPID.cab

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:Program Filesa-squared Freea2service.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:Program FilesEsetnod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:Windowssystem32nvvsvc.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFWService.exe

O23 - Service: ThreatFire - PC Tools - C:Program FilesThreatFireTFService.exe

--

End of file - 7460 bytes

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Det här med logga är inte alltid det enklaste att analysera tycker jag och brukar använda mig av http://www.hijackthis.de där det ges möjlighet att automatiskt analysera lite. Jag kopierade din logg och där fanns lite saker du kan kolla upp lite närmare.

Kolla och notera extra på alla de rader som inte är en grön bock typ på de rader med röda kryss, frågetecken, utropstecken osv. Fältet "Information" ger lite närmare info också.

Jag vet inte hur pass pålitlig och bra sidan analyserar men fungerat bra för mig.

Hoppas i alla fall att det löser sig vad det nu än kan vara som orsakar till seg dator.

Link to comment
Share on other sites

Hej Adnerzzon!

Ser att du har postat en TM HJT-logga i Vista-delen. Loggar av dessa slag tas emot i säkerhetsdelen.

Varför har du två antivirusprogram installerade (Nod32 och ThreatFire)?

Är det du som har lagt nedanstående som Trusted Zone?

O15 - Trusted Zone: *.line6.net

O15 - Trusted Zone: http://www.linkindexxx.com

Och är det du som har fixat dessa?

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Hej Adnerzzon!

Ser att du har postat en TM HJT-logga i Vista-delen. Loggar av dessa slag tas emot i säkerhetsdelen.

Varför har du två antivirusprogram installerade (Nod32 och ThreatFire)?

Är det du som har lagt nedanstående som Trusted Zone?

O15 - Trusted Zone: *.line6.net

O15 - Trusted Zone: http://www.linkindexxx.com

Och är det du som har fixat dessa?

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

MVH/Malou

Jag förstår din tanke bakom frågan, men vad gör det att loggen är här då det

gäller tipset att fixa en sådan logg, och detta inlägg är inte om säkerhet?

Angående Threat Fire, det är ju inte direkt något antivirus i den bemärkelsen eller hur man ska se det.

Jag har det installerat (testar det just nu) för det är ett program som

förstärker det antivirus man redan har och som har "monitor" på vad som körs/installeras osv.

Citat ang. ThreatFire: "provide more protection when combined with traditional AntiVirus products"

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

Dessa ovan har jag själv inte ändrat. Vad menas med detta?

Line6 sidan använder jag mig av. Den andra är nu borttagen...

/Anderzzon

Link to comment
Share on other sites

Hej Adnerzzon

men vad gör det att loggen är här då det

gäller tipset att fixa en sådan logg, och detta inlägg är inte om säkerhet?

Vet inte riktigt syftet med varför det rekommenderades men kan troligen bero på att du uppgav => Jag har scannat efter virus, scannat efter spionprogram. Rensat ur datorn osv.

Några fler tips på vad jag kan gå igenom? <= i ett utav dina inlägg här i tråden. Och enligt reglerna här på forumet så skall loggar av dessa slag postat i den nämnda forumsdelen.

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present

O6 - HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present

Dessa ovan har jag själv inte ändrat. Vad menas med detta?

Jag bara undrar om det är du själv som har satt dessa restrictioner.

Om inte kan det vara något av dina skyddsprogram som har satt dessa.

Har du haft SpyBoot installerat?

Om du har så är det med all sannolikhet detta program som satt restrictionerna.

MEN kan även vara otyg/otrevligheter som har satt dessa restrictioner. Inget ovanligt att dessa gör ändringar på detta sätt.

Känner inte till ThreatFire. Vet bara att det är ett antivirusprogram. Och det rekommenderas inte att köra två st samtidigt. Anledningen är då att det uppstår konflikter dem emellan och att de tar ut varandra samt kan ställa till en del problem av olika slag.

Line6 sidan använder jag mig av. Den andra är nu borttagen...

Det var bra

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Jag bara undrar om det är du själv som har satt dessa restrictioner.

Om inte kan det vara något av dina skyddsprogram som har satt dessa.

Har du haft SpyBoot installerat?

Om du har så är det med all sannolikhet detta program som satt restrictionerna.

Spybot har inte varit installerat. Däremot så har jag något som heter "SpywareBlaster 4"  där det under "Protection Status"/Internet Explorer" är förkryssat "ActiveX Protection" och "Cookie Protection", samt "Restricted Sites Protection", och även skydd mot ändrande av startsidan i Internet Explorer.

Känner inte till ThreatFire. Vet bara att det är ett antivirusprogram. Och det rekommenderas inte att köra två st samtidigt.

Anledningen är då att det uppstår konflikter dem emellan och att de tar ut varandra samt kan ställa till en del problem av olika slag.

Jag har kört ThreatFire nu ett tag och har inte märkt några konflikter eller så...

MVH

/Anderzzon

Link to comment
Share on other sites

Hej Adnerzzon!

Däremot så har jag något som heter "SpywareBlaster 4"

Då är det helt ok.

Jag har kört ThreatFire nu ett tag och har inte märkt några konflikter eller så...

Ok

Då lämnar jag härmed denna tråd och överlämnar dig till de som kan hjälpa dig vidare ang dina problem  ;)

MVH/Malou

Link to comment
Share on other sites

Guest bäver

Gott om skyddsprogram som med sina realtidsskydd suger kraft ur datorn.

Bara mina personliga funderingar.... ;).

C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFWService.exe >Jag har inte Vista men finns det inte en brandvägg för in-och utgående trafik i Vista?

C:Program FilesEsetnod32krn.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe >Du har ju redan det ypperliga NOD32 som har skydd mot spyware.

C:Program FilesThreatFireTFService.exe >"Behaviour blocker", den skyddar kärnan i Windows

och kan vara hyfsat tungdriven dom gånger jag testat den. Speciellt tillsammans med en del antivirusprogram.

Link to comment
Share on other sites

Adnerzzon

Min dator har blivit otroligt seg.

Malou

Du har två antivirusprogram.

Anderzzon

Jag har kört ThreatFire nu ett tag och har inte märkt några konflikter eller så...

( Min dator har blivit otroligt seg )

;D

Kunde inte låta bli.

Som jag nämde ovan så är det INTE direkt något antivirus utan ett program som

förstärker det antivirus som redan används.

Och ThreatFire är INTE flaskhalsen.

/Anderzzon

Link to comment
Share on other sites

Gott om skyddsprogram som med sina realtidsskydd suger kraft ur datorn.

Bara mina personliga funderingar.... ;).

C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFWService.exe >Jag har inte Vista men finns det inte en brandvägg för in-och utgående trafik i Vista?

Jo det gör det, men den ger inte ett fullgott skydd.

C:Program FilesEsetnod32krn.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe >Du har ju redan det ypperliga NOD32 som har skydd mot spyware.

C:Program FilesThreatFireTFService.exe >"Behaviour blocker", den skyddar kärnan i Windows

och kan vara hyfsat tungdriven dom gånger jag testat den. Speciellt tillsammans med en del antivirusprogram.

Dessa har typ körts sedan installationen av Vista och inte stört något.

Utan det är något annat som har hänt de senaste dagarna.

Link to comment
Share on other sites

Gott om skyddsprogram som med sina realtidsskydd suger kraft ur datorn.

Bara mina personliga funderingar.... ;).

C:Program FilesPC Tools Firewall PlusFWService.exe >Jag har inte Vista men finns det inte en brandvägg för in-och utgående trafik i Vista?

C:Program FilesEsetnod32krn.exe

C:Program FilesWindows DefenderMSASCui.exe >Du har ju redan det ypperliga NOD32 som har skydd mot spyware.

C:Program FilesThreatFireTFService.exe >"Behaviour blocker", den skyddar kärnan i Windows

och kan vara hyfsat tungdriven dom gånger jag testat den. Speciellt tillsammans med en del antivirusprogram.

Jo det finns en brandvägg i Vista, men den ger inte ett fullgott brandväggsskydd.

NOD32, PC Tools Firewall och ThreatFire har typ körts sedan installationen av Vista och inte stört något.

Utan det är något annat som har hänt de senaste dagarna. ThreatFire märker jag bara av vid installation av program ändringar i kärnan etc...

Link to comment
Share on other sites

Guest bäver

Lite mer personliga funderingar.... ;)

BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:Program FilesIEProiepro.dll

Dom få gånger vi använder IE7 använder vi IE7Pro för att slippa reklam/annonser.

IE7 blev seg. Går väl antagligen åt mycket kraft för att slippa den förbenade reklamen.

Efter lite konfigurationer så blev det något bättre.

Link to comment
Share on other sites

Jag har nog hittat problemet hoppas jag. Datorn är i varje fall inte lika trött nu och jag har suttit här ett par timmar och gått igenom datorn. Jag hittade ett program jag inte var bekant med.

Det hetter "Panda Recovery" -nånting. Och när jag skulle avisntallera så varnade ThreatFire mig om att det programets installationsfil och avinstallationsfill innehåller bl.a: "PuA-Adware.Win32.SearchLink.c"

Men nu är det borta och det verkar gå bättre nu.

Bara IE7 som har ett eget liv. >:(

Men jag har nu helt gått över till Räven!

/Adnerzzon

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...