Jump to content

Blåskärm när datorn skall väckas ur vila


Thort

Recommended Posts

Hej!

Jag har precis uppgraderat till Vista SP2. Nu får jag blåskärm när datorn skall väckas ur vila. När jag rör musen och datorn startar upp kommer blåskärmen. Då måste jag starta om datorn. Detta har hänt tre gånger i rad.

Vad göra? Tacksam för några råd.

Jag kör Vista SP2 på en stationär Fujitsu-Siemens Scaleo dator.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Jag har precis uppgraderat till Vista SP2. Nu får jag blåskärm när datorn skall väckas ur vila. När jag rör musen och datorn startar upp kommer blåskärmen. Då måste jag starta om datorn. Detta har hänt tre gånger i rad.

Vad göra? Tacksam för några råd.

Jag kör Vista SP2 på en stationär Fujitsu-Siemens Scaleo dator.

Försök göra en analys av kraschdumpen enligt nedanstående guide. Klistra sedan in analysresultat här, så kanske vi kan komma fram till orsak, och eventuell åtgärd!

http://www.tipsomvista.se/guider/95-felsoe...n-beror-pa.html

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Hej e-son!

Här är en analys av kraschdumpen:

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]

Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available

Symbol search path is: SRV*C:\Users\Thor\WindowsDebuggingTools*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 6002.18005.x86fre.lh_sp2rtm.090410-1830

Machine Name:

Kernel base = 0x82852000 PsLoadedModuleList = 0x82969c70

Debug session time: Wed Aug 26 11:42:37.768 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:06:06.907

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

....................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck D1, {fefefefe, 2, 0, 8afce86c}

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for LVUSBSta.sys

Probably caused by : LVUSBSta.sys ( LVUSBSta+c7a )

Followup: MachineOwner

---------

2: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If kernel debugger is available get stack backtrace.

Arguments:

Arg1: fefefefe, memory referenced

Arg2: 00000002, IRQL

Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation

Arg4: 8afce86c, address which referenced memory

Debugging Details:

------------------

READ_ADDRESS: fefefefe Paged session pool

CURRENT_IRQL: 2

FAULTING_IP:

USBPORT!USBPORT_GetBusContext+50

8afce86c ff30 push dword ptr [eax]

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0xD1

PROCESS_NAME: System

TRAP_FRAME: a251888c -- (.trap 0xffffffffa251888c)

ErrCode = 00000000

eax=fefefefe ebx=880330e0 ecx=87a6c4b0 edx=87e63028 esi=00000000 edi=87a6c0e0

eip=8afce86c esp=a2518900 ebp=a2518920 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

USBPORT!USBPORT_GetBusContext+0x50:

8afce86c ff30 push dword ptr [eax] ds:0023:fefefefe=????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8afce86c to 8289ffb9

STACK_TEXT:

a251888c 8afce86c badb0d00 87e63028 00000020 nt!KiTrap0E+0x2e1

a2518920 8afe29ac a2518944 88033028 fefefefe USBPORT!USBPORT_GetBusContext+0x50

a2518938 9105f247 8807ae60 fefefefe a2518974 USBPORT!USBPORTBUSIF_GetDeviceBusContext+0x1b

a2518948 9105f7a3 87e63028 fefefefe a2518970 usbhub!Usbh_HubGetDeviceBusContext+0x2b

a2518974 91060aab 87e63028 8a3396f0 a25189fc usbhub!UsbhGetDeviceBusInfo+0xb6

a2518998 9104d2d9 87e63028 8a3396f0 85ddf928 usbhub!UsbhFdoReturnDeviceBusInfo+0x4b

a25189bc 9104ce81 8a3396f0 85ddfa04 8a3396f0 usbhub!UsbhPdoInternalDeviceControl+0x1fa

a25189d0 82896976 8a3396f0 85ddf928 88d15334 usbhub!UsbhGenDispatch+0x4a

a25189e8 95600c7a 88d1bbe0 88d15334 00000000 nt!IofCallDriver+0x63

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

a2518a24 95600ce0 85e73b48 a2518a48 a2518a4c LVUSBSta+0xc7a

a2518a54 95600f5d 85e73b48 85e73c27 85e73b48 LVUSBSta+0xce0

a2518a70 95600f99 00d1bbe0 a2518ab0 828f91fb LVUSBSta+0xf5d

a2518a7c 828f91fb 88d1b948 85e73b48 88d1bbe0 LVUSBSta+0xf99

a2518ab0 8afc2c32 87a6c028 00000000 a2518afc nt!IopfCompleteRequest+0x11d

a2518ac0 8afc6c07 88033028 85e73b48 8adbb200 USBPORT!USBPORT_Core_IoCompleteIrp+0x54

a2518afc 8afc3c0f 88033028 72726555 85e73b48 USBPORT!USBPORT_ProcessURB+0x29e

a2518b28 8afc0cf8 88033028 85e73b48 8adbb200 USBPORT!USBPORT_PdoInternalDeviceControlIrp+0x198

a2518b54 82896976 88033028 8adbb200 85e73c40 USBPORT!USBPORT_Dispatch+0x31a

a2518b6c 9104fc4a 8a3396f0 85e73b48 87e63028 nt!IofCallDriver+0x63

a2518b90 9104cd19 87e63028 8a3396f0 85e73b48 usbhub!UsbhFdoSelectConfigurationPdo+0x194

a2518bb0 9104d1d5 87e630e0 8a3396f0 85e73b48 usbhub!UsbhFdoUrbPdoFilter+0x9b

a2518bd4 9104ce81 8a3396f0 85e73c24 8a3396f0 usbhub!UsbhPdoInternalDeviceControl+0xf6

a2518be8 82896976 8a3396f0 85e73b48 85e73c64 usbhub!UsbhGenDispatch+0x4a

a2518c00 9560102c 88d15334 88d15344 a2518c6c nt!IofCallDriver+0x63

a2518c1c 95601073 88d1bbe0 a2518c6c a2518c4c LVUSBSta+0x102c

a2518c2c 956010ad 85e73b48 a2518c6c 85e73b48 LVUSBSta+0x1073

a2518c4c 9560189b 85e73b48 a2518c6c 85e73b48 LVUSBSta+0x10ad

a2518c74 95601d70 85e73b48 a2518c94 8a0fb428 LVUSBSta+0x189b

a2518c8c 82896976 00000000 85e73b48 a0a14000 LVUSBSta+0x1d70

a2518ca4 a0a118c9 8a0fb428 a0a1313c 85d66568 nt!IofCallDriver+0x63

a2518ce8 a0a1669e 8a0fb370 85d66568 8a0fb428 usbscan!USBSCAN_CallUSBD+0xf1

a2518d1c a0a12853 8a0fb370 8295413c 8a0fb370 usbscan!USConfigureDevice+0x4dc

a2518d30 82a5f865 8a0fb370 85e32348 85e80d78 usbscan!USStartIOWorkItem+0x13

a2518d44 828f7e22 85e32348 00000000 85e80d78 nt!IopProcessWorkItem+0x23

a2518d7c 82a27c42 85e32348 a1a887e8 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xfd

a2518dc0 82890efe 828f7d25 80000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

LVUSBSta+c7a

95600c7a 3d03010000 cmp eax,103h

SYMBOL_STACK_INDEX: 9

SYMBOL_NAME: LVUSBSta+c7a

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: LVUSBSta

IMAGE_NAME: LVUSBSta.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 494890b9

FAILURE_BUCKET_ID: 0xD1_LVUSBSta+c7a

BUCKET_ID: 0xD1_LVUSBSta+c7a

Followup: MachineOwner

---------

2: kd> lmvm LVUSBSta

start end module name

95600000 95608900 LVUSBSta (no symbols)

Loaded symbol image file: LVUSBSta.sys

Image path: \SystemRoot\system32\drivers\LVUSBSta.sys

Image name: LVUSBSta.sys

Timestamp: Wed Dec 17 06:40:09 2008 (494890B9)

CheckSum: 0001406E

ImageSize: 00008900

Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4

Link to comment
Share on other sites

Troligtvis är det grafikdrivrutinerna som skall uppdateras

samt

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for LVUSBSta.sys

Probably caused by : LVUSBSta.sys ( LVUSBSta+c7a )

se länk nedan för info:

http://www.file.net/process/lvusbsta.sys.html

Link to comment
Share on other sites

Det verkar vara någon drivrutin som inte hänger med. Har du någon USB-enhet permanent ansluten? I så fall vad/vilken?

Om jag förstår analysen av kraschdumpen rätt så kan det vara LVUSBSta.sys som kanske orsakar problem. En googling på LVUSBSta.sys gav denna informationen:

LVUSBSta.sys file information

The process USB Statistic Driver belongs to the software Logitech USB Monitor Filter or Logitech QuickCam or Logitech ImageStudio by Logitech Inc (www.logitech.com).

Källa: http://www.file.net/process/lvusbsta.sys.html

Jag har alldeles nyligen uppgraderat drivrutinen till min Logitech QuickCam via Windows Update. Kameran är permanent ansluten till usb-porten.

Jag prövade nu att ta bort kameran och starta om datorn. Men det hjälpte inte. Blåskärmen kommer ändå när datorn går ur vila-läget.

Vad tycker du att jag skall göra? Skall jag göra en systemåterställning tillbaka till den gamla drivrutinen? Det skapar en massa jobb eftersom min installation av Service pack 2 då också försvinner.

Eller är jag inne på fel spår? Har du kanske något annat förslag till mig.

Edited by Thort
Link to comment
Share on other sites

Du kan försöka med följande...!

Gå till Enhetshanteraren och högerklicka på camen samt välj Egenskaper... under fliken Drivrutin hittar du funktionen "Återställ tidigare drivrutin"! Prova den, och återkom med resultatet!

Link to comment
Share on other sites

Du kan försöka med följande...!

Gå till Enhetshanteraren och högerklicka på camen samt välj Egenskaper... under fliken Drivrutin hittar du funktionen "Återställ tidigare drivrutin"! Prova den, och återkom med resultatet!

Tack för ditt förslag!

Tyvärr är knappen i Enhetshanteraren för att återställa tidigare drivrutin nedsläckt, så det går inte.

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt förslag!

Tyvärr är knappen i Enhetshanteraren för att återställa tidigare drivrutin nedsläckt, så det går inte.

Ajdå... då har den drivrutinen blivit borttagen av någon anledning. Men prova då att avinstallera camen, inkl. drivrutin, och efter omstart återinstallerar du med den gamla drivrutinen!

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Ajdå... då har den drivrutinen blivit borttagen av någon anledning. Men prova då att avinstallera camen, inkl. drivrutin, och efter omstart återinstallerar du med den gamla drivrutinen!

Avinstallerade camen och startade om. Windows installerade camen på nytt automatiskt. Som jag förstår, med den gamla drivrutinen. Dock fortfarande blåskärm efter vila-läge.

Försökte uppdatera drivrutinen via Enhetshanteraren. Windows sökte på nätet men fann ingen nyare drivrutin.

Jag kanske kan rota fram någon gammal drivrutin på någon gammal installations-cd i byrålådan.

Försökte också med av inaktivera camen och starta om. Fortfarande blåskärm.

Men, hur är det? Om camen är inaktiverad, då är väl inte någon camdrivrutin aktiv? Om så, då borde väl blåskärmen inte bero på camen?

Vad göra nu? Har du något ytterligare förslag?

Link to comment
Share on other sites

Avinstallerade camen och startade om. Windows installerade camen på nytt automatiskt. Som jag förstår, med den gamla drivrutinen. Dock fortfarande blåskärm efter vila-läge.

Försökte uppdatera drivrutinen via Enhetshanteraren. Windows sökte på nätet men fann ingen nyare drivrutin.

Jag kanske kan rota fram någon gammal drivrutin på någon gammal installations-cd i byrålådan.

Försökte också med av inaktivera camen och starta om. Fortfarande blåskärm.

Men, hur är det? Om camen är inaktiverad, då är väl inte någon camdrivrutin aktiv? Om så, då borde väl blåskärmen inte bero på camen?

Vad göra nu? Har du något ytterligare förslag?

Prova att koppla ur och avinstallera camen... gör sedan en ny dumpanalys efter omstart... vill gärna se om det blir annorlunda resultat, eftersom analysverktyget tydligen inte kunde ladda vissa symboler som verkar ha med camen att göra

Link to comment
Share on other sites

Prova att koppla ur och avinstallera camen... gör sedan en ny dumpanalys efter omstart... vill gärna se om det blir annorlunda resultat, eftersom analysverktyget tydligen inte kunde ladda vissa symboler som verkar ha med camen att göra

Tack! Jag skall pröva detta imorgon. Återkommer. :)

Link to comment
Share on other sites

Prova att koppla ur och avinstallera camen... gör sedan en ny dumpanalys efter omstart... vill gärna se om det blir annorlunda resultat, eftersom analysverktyget tydligen inte kunde ladda vissa symboler som verkar ha med camen att göra

Hej igen!

Jag har avinstallerat camen. Sedan dragit ur usb-sladden till camen. Därefter startat om datorn. Gått ner i vila-läge. Väckt upp datorn med musen. Men denna gången fick jag ingen blåskärm. Bara en svart skärm, och sedan en automatisk omstart. Dock genererades en kraschdump. Här är en analys av dumpen:

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]

Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available

Symbol search path is: SRV*C:\Users\Thor\WindowsDebuggingTools*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 6002.18005.x86fre.lh_sp2rtm.090410-1830

Machine Name:

Kernel base = 0x82850000 PsLoadedModuleList = 0x82967c70

Debug session time: Thu Aug 27 18:04:38.560 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:05:21.310

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

................................

Loading User Symbols

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffd500c). Type ".hh dbgerr001" for details

Loading unloaded module list

........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 7F, {0, 0, 0, 0}

Page 8a93b not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffd500c). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffd500c). Type ".hh dbgerr001" for details

Probably caused by : usbscan.sys ( usbscan!USTransfer+54d )

Followup: MachineOwner

---------

2: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)

This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind

that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that

is always instant death (double fault). The first number in the

bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)

Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these

traps are. Here is a *portion* of those codes:

If kv shows a taskGate

use .tss on the part before the colon, then kv.

Else if kv shows a trapframe

use .trap on that value

Else

.trap on the appropriate frame will show where the trap was taken

(on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)

Endif

kb will then show the corrected stack.

Arguments:

Arg1: 00000000, EXCEPTION_DIVIDED_BY_ZERO

Arg2: 00000000

Arg3: 00000000

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

Page 8a93b not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffd500c). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffd500c). Type ".hh dbgerr001" for details

BUGCHECK_STR: 0x7f_0

TRAP_FRAME: a49a1b6c -- (.trap 0xffffffffa49a1b6c)

ErrCode = 00000000

eax=00000004 ebx=85bf6768 ecx=8a1dc218 edx=00000000 esi=8a1da308 edi=00000002

eip=9e813d67 esp=a49a1be0 ebp=a49a1c18 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

usbscan!USTransfer+0x54d:

9e813d67 f775ec div eax,dword ptr [ebp-14h] ss:0010:a49a1c04=00000000

Resetting default scope

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: svchost.exe

CURRENT_IRQL: 1

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82ace836 to 8291dadf

STACK_TEXT:

a49a1b0c 82ace836 0000007f 2d0788b1 9e813d67 nt!KeBugCheck+0x14

a49a1b60 8289ba08 a49a1b6c a49a1c18 9e813d67 nt!Ki386CheckDivideByZeroTrap+0x44

a49a1b60 9e813d67 a49a1b6c a49a1c18 9e813d67 nt!KiTrap00+0x88

a49a1c18 9e814146 8a1dc218 85c4db48 00000002 usbscan!USTransfer+0x54d

a49a1c4c 9e811a98 8a1dc218 00000078 8a7f4298 usbscan!USWrite+0x98

a49a1c6c 82894976 8a1dc218 85c4db48 85c4db48 usbscan!USDispatchIO+0xe4

a49a1c84 82a966a1 00000004 85c4db48 85c4dc6c nt!IofCallDriver+0x63

a49a1ca4 82a635a0 8a1dc218 8a7f4298 00000001 nt!IopSynchronousServiceTail+0x1d9

a49a1d38 8289ac7a 8a1dc218 00000188 00000000 nt!NtWriteFile+0x6fc

a49a1d38 77755e74 8a1dc218 00000188 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

01c9f9c8 00000000 00000000 00000000 00000000 0x77755e74

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

usbscan!USTransfer+54d

9e813d67 f775ec div eax,dword ptr [ebp-14h]

SYMBOL_STACK_INDEX: 3

SYMBOL_NAME: usbscan!USTransfer+54d

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: usbscan

IMAGE_NAME: usbscan.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47919531

FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_0_usbscan!USTransfer+54d

BUCKET_ID: 0x7f_0_usbscan!USTransfer+54d

Followup: MachineOwner

---------

2: kd> lmvm usbscan

start end module name

9e80c000 9e819000 usbscan (pdb symbols) c:\users\thor\windowsdebuggingtools\usbscan.pdb\AF4CFC41681441DF957308B70F43DA671\usbscan.pdb

Loaded symbol image file: usbscan.sys

Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbscan.sys

Image name: usbscan.sys

Timestamp: Sat Jan 19 07:14:09 2008 (47919531)

CheckSum: 00010380

ImageSize: 0000D000

Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4

Link to comment
Share on other sites

Det där liknar inget jag sett förut... men vad jag kan se så är det drivrutiner som strular. Är det länge sedan du uppdaterade chipset-drivrutinen på datorn? Gå gärna till datorns hemsida och kolla om det finns nyare än det du har! Om du behöver hjälp att hitta så behöver vi modellnamn på datorn! Vi kan nog behöva hjälp av Stenis för att tyda det här analysresultatet skulle jag tro.

Edited by e-son
Link to comment
Share on other sites

Det där liknar inget jag sett förut... men vad jag kan se så är det drivrutiner som strular. Är det länge sedan du uppdaterade chipset-drivrutinen på datorn? Gå gärna till datorns hemsida och kolla om det finns nyare än det du har! Om du behöver hjälp att hitta så behöver vi modellnamn på datorn! Vi kan nog behöva hjälp av Stenis för att tyda det här analysresultatet skulle jag tro.

Jag har uppdaterat BIOS. Det gick smidigt. Men, fortfarande blåskärm när datorn väcks ur vila-läget med musen. Jag provade också att dra ur sladden till min usb-hårddisk och till min usb-hubb. Efter omstart, fortfarande blåskärm. Det verkar knepigt det här.

Jag är tacksam för all hjälp hittills. Har du något mer förslag?

Link to comment
Share on other sites

Jag har uppdaterat BIOS. Det gick smidigt. Men, fortfarande blåskärm när datorn väcks ur vila-läget med musen. Jag provade också att dra ur sladden till min usb-hårddisk och till min usb-hubb. Efter omstart, fortfarande blåskärm. Det verkar knepigt det här.

Jag är tacksam för all hjälp hittills. Har du något mer förslag?

Nu vet jag inte om det är du eller jag som missförstår, men jag pratade om "chipset driver"... fast det skadar så klart inte med uppdaterad BIOS heller! Förövrigt så har jag inte så många fler ideér just nu, men hoppas som sagt att Stenis skall ta en titt på dumpanalysen.

Link to comment
Share on other sites

Nu vet jag inte om det är du eller jag som missförstår, men jag pratade om "chipset driver"... fast det skadar så klart inte med uppdaterad BIOS heller! Förövrigt så har jag inte så många fler ideér just nu, men hoppas som sagt att Stenis skall ta en titt på dumpanalysen.

Det var jag som missförstod. Jag fick för mig att en chipset-uppdatering och en BIOS-uppdatering var samma sak. Men, nu har jag uppdaterat min chipset driver. Fujitsu Siemens har en förnämlig supportsida. Man knappar in serienumret på datorn, och vips, så kommer en lång detaljerad lista fram med alla uppdateringar.

Men chipset-uppdateringen hjälpte inte. Efter omstart av datorn, svart skärm när datorn väcks ur vila-läget med musen. Sedan automatisk omstart. En kraschdump-fil genereras i Windowskatalogen.

Link to comment
Share on other sites

Det var jag som missförstod. Jag fick för mig att en chipset-uppdatering och en BIOS-uppdatering var samma sak. Men, nu har jag uppdaterat min chipset driver. Fujitsu Siemens har en förnämlig supportsida. Man knappar in serienumret på datorn, och vips, så kommer en lång detaljerad lista fram med alla uppdateringar.

Men chipset-uppdateringen hjälpte inte. Efter omstart av datorn, svart skärm när datorn väcks ur vila-läget med musen. Sedan automatisk omstart. En kraschdump-fil genereras i Windowskatalogen.

Ok... släng gärna in en färsk analys nu när bios och chipset är uppdaterat, så hoppas vi att Stenis får syn på den...! ;)

Link to comment
Share on other sites

Ok... släng gärna in en färsk analys nu när bios och chipset är uppdaterat, så hoppas vi att Stenis får syn på den...! ;)

En färsk analys:

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]

Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available

Symbol search path is: SRV*C:\Users\Thor\WindowsDebuggingTools*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6002 (Service Pack 2) MP (4 procs) Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Built by: 6002.18005.x86fre.lh_sp2rtm.090410-1830

Machine Name:

Kernel base = 0x82852000 PsLoadedModuleList = 0x82969c70

Debug session time: Sat Aug 29 09:54:22.545 2009 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:05:30.279

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

..................................

Loading User Symbols

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdd00c). Type ".hh dbgerr001" for details

Loading unloaded module list

.........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 7F, {0, 0, 0, 0}

Page 7d127 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdd00c). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdd00c). Type ".hh dbgerr001" for details

Probably caused by : usbscan.sys ( usbscan!USTransfer+54d )

Followup: MachineOwner

---------

3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)

This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind

that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that

is always instant death (double fault). The first number in the

bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)

Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these

traps are. Here is a *portion* of those codes:

If kv shows a taskGate

use .tss on the part before the colon, then kv.

Else if kv shows a trapframe

use .trap on that value

Else

.trap on the appropriate frame will show where the trap was taken

(on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)

Endif

kb will then show the corrected stack.

Arguments:

Arg1: 00000000, EXCEPTION_DIVIDED_BY_ZERO

Arg2: 00000000

Arg3: 00000000

Arg4: 00000000

Debugging Details:

------------------

Page 7d127 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdd00c). Type ".hh dbgerr001" for details

PEB is paged out (Peb.Ldr = 7ffdd00c). Type ".hh dbgerr001" for details

BUGCHECK_STR: 0x7f_0

TRAP_FRAME: a357db6c -- (.trap 0xffffffffa357db6c)

ErrCode = 00000000

eax=00000004 ebx=af2d45b8 ecx=8a5fa4d0 edx=00000000 esi=859f7008 edi=00000002

eip=9d61cd67 esp=a357dbe0 ebp=a357dc18 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

usbscan!USTransfer+0x54d:

9d61cd67 f775ec div eax,dword ptr [ebp-14h] ss:0010:a357dc04=00000000

Resetting default scope

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: svchost.exe

CURRENT_IRQL: 1

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 82ad0836 to 8291fadf

STACK_TEXT:

a357db0c 82ad0836 0000007f ff7e58f0 9d61cd67 nt!KeBugCheck+0x14

a357db60 8289da08 a357db6c a357dc18 9d61cd67 nt!Ki386CheckDivideByZeroTrap+0x44

a357db60 9d61cd67 a357db6c a357dc18 9d61cd67 nt!KiTrap00+0x88

a357dc18 9d61d146 8a5fa4d0 af255e28 00000002 usbscan!USTransfer+0x54d

a357dc4c 9d61aa98 8a5fa4d0 00000078 8ad3fa78 usbscan!USWrite+0x98

a357dc6c 82896976 8a5fa4d0 af255e28 af255e28 usbscan!USDispatchIO+0xe4

a357dc84 82a986a1 00000004 af255e28 af255f4c nt!IofCallDriver+0x63

a357dca4 82a655a0 8a5fa4d0 8ad3fa78 00000001 nt!IopSynchronousServiceTail+0x1d9

a357dd38 8289cc7a 8a5fa4d0 000002f0 00000000 nt!NtWriteFile+0x6fc

a357dd38 770d5e74 8a5fa4d0 000002f0 00000000 nt!KiFastCallEntry+0x12a

WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.

0220f6c0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x770d5e74

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

usbscan!USTransfer+54d

9d61cd67 f775ec div eax,dword ptr [ebp-14h]

SYMBOL_STACK_INDEX: 3

SYMBOL_NAME: usbscan!USTransfer+54d

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: usbscan

IMAGE_NAME: usbscan.sys

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 47919531

FAILURE_BUCKET_ID: 0x7f_0_usbscan!USTransfer+54d

BUCKET_ID: 0x7f_0_usbscan!USTransfer+54d

Followup: MachineOwner

---------

3: kd> lmvm usbscan

start end module name

9d615000 9d622000 usbscan (pdb symbols) c:\users\thor\windowsdebuggingtools\usbscan.pdb\AF4CFC41681441DF957308B70F43DA671\usbscan.pdb

Loaded symbol image file: usbscan.sys

Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbscan.sys

Image name: usbscan.sys

Timestamp: Sat Jan 19 07:14:09 2008 (47919531)

CheckSum: 00010380

ImageSize: 0000D000

Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4

Link to comment
Share on other sites

Probably caused by : usbscan.sys ( usbscan!USTransfer+54d )

Har du möjligtvis en (Lexmark?) Scanner alt kombinerad scanner/skrivare inkopplad?

Verkar vara dennes drivrutin som orsakar detta senare problemet..

Link to comment
Share on other sites

Probably caused by : usbscan.sys ( usbscan!USTransfer+54d )

Har du möjligtvis en (Lexmark?) Scanner alt kombinerad scanner/skrivare inkopplad?

Verkar vara dennes drivrutin som orsakar detta senare problemet..

Tack si3rra!

Jag inaktiverade min Canon "CanoScan N670U" skanner i Enhetshanteraren, och lät sedan datorn gå ner i vila-läge. Och, faktiskt, den startade upp normalt när jag väckte upp den med musen. Mycket bra! :) Det verkar som om det är drivrutinen till skannern som krånglar.

Jag har redan den senaste drivrutinen till skannern. Så jag kan inte datera upp drivrutinen. Så vad gör jag nu? Jag vill gärna kunna använda både min skanner och datorns vila-läge samtidigt.

Link to comment
Share on other sites

Har du provat koppla in kameran och sett om det felet är eliminierat när du avaktiverat skrivaren?

kan ju kanske vara en ide att avinstallera hela skrivare och scannerpaketet och sen låta installera om det,

tror usbscan är en Windows komponent, kanske kanske om den installeras om efter sp2 så..kan vara värt att chansa kanske :)

Edited by si3rra
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...