Jump to content

Ta bort "Bibliotek"


e-son

Recommended Posts

Då var det äntligen någon som har orkat rota fram dom registernycklar som krävs för att få bort "Bibliotek" från utforskaren... utan att hopplistorna påverkas. Den enda "biverkan" jag har kunnat se, så här vid en första besiktning, är att Dokument, Bilder och Musik försvann som enskilda objekt i startmenyn... dom ligger dock kvar under "Personlig mapp". Detta kan å andra sidan bero på min tidigare konfigurering. Är man alltså beredd att eventuellt leva utan startmenyobjekten Dokument, Bilder och Musik, så verkar det här hacket fungera bra... med reservation för om det dyker upp något jag inte sett ännu. Skulle det bli olidligt finns ju alltid "återställaren". ;)Hacket användes såklart, som alltid på egen risk!

DisableLibrariesW7.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}=-

RestoreLibrariesW7.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]
@="UsersLibraries"
"Removal Message"="@shell32.dll,-9047"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}]
"Name"="MusicLibrary"
"Category"=dword:00000004
"ParsingName"="::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}"
"Stream"=dword:00000001
"StreamResource"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,32,00,00,00
"StreamResourceType"="LIBRARY"
"RelativePath"="Music.library-ms"
"ParentFolder"="{1B3EA5DC-B587-4786-B4EF-BD1DC332AEAE}"
"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
 6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
 00,31,00,30,00,30,00,34,00,00,00
"InfoTip"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,32,00,36,00,38,00,39,00,00,00
"LocalizedName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\
 6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
 00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
 2c,00,2d,00,33,00,34,00,35,00,38,00,34,00,00,00
"PreCreate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}\PropertyBag]
"FoldersDependentOn"="{4BD8D571-6D19-48D3-BE97-422220080E43};{3214FAB5-9757-4298-BB61-92A9DEAA44FF}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}]
"Name"="VideosLibrary"
"Category"=dword:00000004
"ParsingName"="::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}"
"Stream"=dword:00000001
"StreamResource"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,34,00,00,00
"StreamResourceType"="LIBRARY"
"RelativePath"="Videos.library-ms"
"ParentFolder"="{1B3EA5DC-B587-4786-B4EF-BD1DC332AEAE}"
"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
 6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
 00,31,00,30,00,30,00,35,00,00,00
"InfoTip"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,32,00,36,00,39,00,30,00,00,00
"LocalizedName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\
 6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
 00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
 2c,00,2d,00,33,00,34,00,36,00,32,00,30,00,00,00
"PreCreate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}\PropertyBag]
"FoldersDependentOn"="{18989B1D-99B5-455B-841C-AB7C74E4DDFC};{2400183A-6185-49FB-A2D8-4A392A602BA3}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}]
"Name"="DocumentsLibrary"
"Category"=dword:00000004
"ParsingName"="::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}"
"Stream"=dword:00000001
"StreamResource"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,00,00
"StreamResourceType"="LIBRARY"
"RelativePath"="Documents.library-ms"
"ParentFolder"="{1B3EA5DC-B587-4786-B4EF-BD1DC332AEAE}"
"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
 6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
 00,31,00,30,00,30,00,32,00,00,00
"LocalizedName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\
 6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
 00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
 2c,00,2d,00,33,00,34,00,35,00,37,00,35,00,00,00
"PreCreate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}\PropertyBag]
"FoldersDependentOn"="{FDD39AD0-238F-46AF-ADB4-6C85480369C7};{ED4824AF-DCE4-45A8-81E2-FC7965083634}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}]
"Name"="UsersLibrariesFolder"
"Category"=dword:00000001
"ParsingName"="::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}\PropertyBag]
"NoCustomize"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}]
"Name"="PicturesLibrary"
"Category"=dword:00000004
"ParsingName"="::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}"
"Stream"=dword:00000001
"StreamResource"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,33,00,00,00
"StreamResourceType"="LIBRARY"
"RelativePath"="Pictures.library-ms"
"ParentFolder"="{1B3EA5DC-B587-4786-B4EF-BD1DC332AEAE}"
"Icon"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
 00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
 6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
 00,31,00,30,00,30,00,33,00,00,00
"InfoTip"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,32,00,36,00,38,00,38,00,00,00
"LocalizedName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,\
 6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,\
 00,5c,00,73,00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,\
 2c,00,2d,00,33,00,34,00,35,00,39,00,35,00,00,00
"PreCreate"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}\PropertyBag]
"FoldersDependentOn"="{33E28130-4E1E-4676-835A-98395C3BC3BB};{B6EBFB86-6907-413C-9AF7-4FC2ABF07CC5}"

Link to comment
Share on other sites

Fungerade inte för mig. Inte ens efter omstart.

Det finns ett mycket enklare sätt, som fungerar utan vidare.

Navigera till följande nyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

Ta bort följande:

{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Öppna utforskaren och Libraries/Bibliotek är borta.

För att få tillbaka Libraries/Bibliotek, markera NameSpace, högerklicka och välj Ny nyckel med följande namn:

{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Har testat fram och tillbaka ett antal gånger och Bibliotek försvinner dyker upp omedelbart enl. ovan beskrivna tips.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Om det finns skillnader mellan system så kan man enkelt testa...

Genom göra följande innan man ändrar i registret.

Kalla upp rutan Kör/Run

Windows knappen + R

Favoriter:

%Windir%\explorer.exe shell:::{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}

Biblioteket:

%Windir%\explorer.exe shell:::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Samman sak kan användas till skapa genvägar till allehanda platser på datorn...

Till exempel God Mode (All Tasks):

%windir%\explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

'Globalt' ändringar här borde gälla för Alla konton/användare:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ "Valfri Nyckel" t.ex {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ "Valfri Nyckel" t.ex {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}

Skulle gissa på nyckel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

hör samman med lokalt administratör/användar konto med admin behörighet.

Man kan ju också ibland råka ut för att nycklar återskapas ifall "övervakade" viktiga nycklar i registret tas bort (kan va ett alt. vid reparation att låta återskapa registervärden eftersom en del ligger cachade/systemskyddade).

Behörighet finns ju också på registernycklar ungefär som på mappar i Utforskaren - lätt & glömma.

Spara alltid undan en originalkopia på nycklar innan ändringar görs.

Högerklicka på aktuell nyckel i trädet och Exportera en registerfil, spara filen på lämplig plats och med ett lämpligt namn.

Aldrig fel & ta för vana också spara platsen i registret inuti favoriter i Regedit :)

Sedan finns det vissa skillnader beroende på ifall det handlar om 32bitars system eller 64bitars system.

Med detta i bakhuvudet så finns de nog ganska stor risk för missförstånd & förväxlingar emellanåt.

Speciellt när man letar efter tips eller kommer över hack på nya trick.

Alla register ser inte likadana ut + att varje dator är lite av unik iaf efter en stunds användning.

Mer info om Shell, CLSID, GUID's, Canonical names - Canonical betyder för övrigt 'according to the rules/enligt reglerna'

Om någon behöver sammandrag listat & klart över dem mest förekommande platserna i Windows så kika vidare..

Kontrollpanel applets t.ex Action Center - GUID {BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Om funktion som efterfrågas inte finns i ovanstående länk så kanske bättre tur i nästa http://www.sevenforu...indows-7-a.html

GUID strängar tillhörande ansluten hårdvara:

http://xpdrivers.com...es-of-hardware/

http://pcsupport.abo...-class-guid.htm

Visserligen kan man få fram GUID'en via Egenskaper för varje ansluten enhet i Enhetshanteraren med hjälp utav rull-listen.

Annars finns här ett utomstående verktyg som söker igenom ungefär som övriga, denna hittar GUID värden m.m

busTRACE GUID Explorer

Läs mer om Shell

Sammandrag på Windows Shell kommandon i samma stil som Win + R exemplet ovan men annorlunda..

T.ex shell:Libraries

http://www.sevenforu...ll-command.html

När vi ändå snuddar på kommandon...

Tanka gärna hem den nya omgjorda referens handsboken för Kommandotolken.

Ganska ny, härstammar från hösten 2010 - April 2011.

Har märkt att sidan kan va svår & nå så uppdatera om & om igen ifall den inte visas korrekt.

Edited by Opptokoppter
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...