Jump to content

Varför ska man kunna ändra serienummer på en enhet?


Tomas E
Go to solution Solved by Venoms,

Recommended Posts

  • Solution

När det t.ex gäller moderkort så vet de flesta att de går sönder och behöver bytas ut. Detta sker ju när datorn varit i bruk under en tid och fått en identitet i den digitala världen. Om du då måste byta moderkortet och det får ett annat serienummer så ställer det till massor av problem. Det skulle kunna jämställas med att du som person får ett nytt personnummer varje gång du blivit sjuk och behöver sjukhusvård.

Av den anledningen så är nya moderkort blanka från tillverkaren och det bara för att du ska kunna ge det samma unika serienummer som datorn fick vid monteringen ursprungligen. När den är lagad och monterad så fungerar allt precis som vanligt igen.

Samma sak gäller naturligtvis hårddiskar också till skillnad att där är det fortfarande bara hårdvaran som är lika. Datan som fanns på den gamla finns inte på den nya om inte en backup funnits från början som kan återställas på den nya hårddisken.

Hoppas att jag förklarat tydligt och enkelt nog för de flesta att förstå.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

31 minuter sedan, Venoms sade:

När det t.ex gäller moderkort så vet de flesta att de går sönder och behöver bytas ut. Detta sker ju när datorn varit i bruk under en tid och fått en identitet i den digitala världen. Om du då måste byta moderkortet och det får ett annat serienummer så ställer det till massor av problem. Det skulle kunna jämställas med att du som person får ett nytt personnummer varje gång du blivit sjuk och behöver sjukhusvård.

Av den anledningen så är nya moderkort blanka från tillverkaren och det bara för att du ska kunna ge det samma unika serienummer som datorn fick vid monteringen ursprungligen. När den är lagad och monterad så fungerar allt precis som vanligt igen.

Samma sak gäller naturligtvis hårddiskar också till skillnad att där är det fortfarande bara hårdvaran som är lika. Datan som fanns på den gamla finns inte på den nya om inte en backup funnits från början som kan återställas på den nya hårddisken.

Hoppas att jag förklarat tydligt och enkelt nog för de flesta att förstå.

Det här får du gärna utveckla. Det gäller inte om du bygger din dator. Där har jag fått minst 5 moderkort utbytta och samtliga har haft unika serienummer,

Jag har varit med om att lämna i två bärbara datorer på garantiservice, där moderkorten bytts ut. I båda fallen har datorns moderkort fått nya serienummer och det i sin tur har orsakat problem med att återaktivera Windows. 
 

Eftersom jag aldrig varit med om att ett utbytt moderkort saknat serienummer får du gärna berätta mer om det.

Link to comment
Share on other sites

När vi skickar iväg datorer på jobbet för garantireparationer och moderkortet byts så monteras ett moderkort utan serienummer som sedan får samma serienummer som det gamla.

Att det inte är så när man bygger sin egna dator är en av nackdelarna mot att köpa en fabriksbyggd dator. Sen är det upp till var och en ifall man anser att det är en nackdel, priset blir ett helt annat om man som jag rent privat måste kolla kulorna lite.

Link to comment
Share on other sites

Det två bärbar datorerna fick skickas tillbaka till tillverkaren/auktoriserade verkstaden för ändring av serienumren. Enligt dem är det bara tillverkarna som har de verktyg som krävs för att byta serienummer på moderkorten. 
Hur kommer det sig att ni fått tillgång till de verktyg som krävs för ändring av moderkorts serienummer?

Link to comment
Share on other sites

Helt rätt bara tillverkarna har verktygen. Sa jag att vi gjorde det? nä, jag sa att vi skickade iväg våra garantireparationer. Då skickar man till den man har avtal med och ingen annan.

Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, Venoms sade:

När vi skickar iväg datorer på jobbet för garantireparationer och moderkortet byts så monteras ett moderkort utan serienummer som sedan får samma serienummer som det gamla.

Hur vet du att moderkorten saknar serienummer om ni inte utför bytet själva?

 

15 minuter sedan, Venoms sade:

Helt rätt bara tillverkarna har verktygen. Sa jag att vi gjorde det? nä, jag sa att vi skickade iväg våra garantireparationer. Då skickar man till den man har avtal med och ingen annan.

Ingen av de tillverkare jag varit i kontakt med anger att moderkort saknar serienummer. Samtliga får ett serienummer vid tillverkningen för att bibehålla spårbarheten på de jobb som görs med moderkort (gäller i princip alla andra kort också, som grafikkort, PCI-kort och PCIe-kort t.ex.). Det är också det enda sättet för företagen att ha spårbarhet på vem som levererar komponenterna till alla kort. Ett krav om tillverkaren av moderkorten själva skall kunna reklamera defekta komponenter.

Vid ett byte av moderkort i en fabriksbyggd dator loggas det nya kortet in i ett system där det kopplas till det utbytta moderkortet. För att kunna göra det måste alla moderkort ha ett serienummer för att bibehålla spårbarheten.

Så, hur vet du att moderkort saknar serienummer när ni inte utför jobbet själva? Jag har fått motsatta uppgifter från tillverkarna (i de fall som jag varit inblandad i moderkortsbyte under garanti).

 

Link to comment
Share on other sites

Hur jag vet att ett moderkort saknar serienummer?? Därför att jag litar på vår leverantör att de ger oss sanna uppgifter.

Alla kort är blanka vid tillverkning. Sedan under processens gång blir de tilldelade ett serienummer precis av den anledning du anger.. spårbarhet.

När våra enheter upphör i någon funktion så skickas de till leverantören för kontroll och reparation. I de fall som moderkort byts ut, används ett blankt kort som får samma nummer som det kortet har som skrotas.

Jag vet nu inte hur ni gör men av de ungefär 12000 enheter vi beställer varje år så tillverkas ett antal extra kort, som är blanka av varje vald modell och detta bara av anledningen att de kan gå sönder så de behöver bytas ut. Det görs därför att tillverkaren inte har möjlighet att skapa korten en gång till eftersom tillverkaren i sig gör miljontals enheter varje år.

Så är det.. Förstår du nu hur det fungerar?

Link to comment
Share on other sites

Frågan handlade väl om varför man skulle vilja ändra ett serienummer på en hårddisk, inte moderkort?

Aomei skriver själva, maskinöversatt:

Citat

Ändra serienummer är en operation som sällan utförs men ganska viktig för avancerade användare att förverkliga ett visst syfte. Partition Serienummer är ett serienummer som tilldelas av operativsystemet till en diskpartition. Formatet för partitionsserienumret är: XXXX-XXXX (X kan vara A, B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Detta disk serienummer genereras och tilldelas automatiskt när du formaterar en diskpartition och det inte finns något dokumenterat sätt att ändra det utan att omformatera skivvolymen. Partition Assistant låter dig ändra serienumret för din diskvolym utan att omformatera hårddisken.

Det som är intressant är då vad ett sådant syfte skulle kunna vara?

20 timmar sedan, Venoms sade:

så ställer det till massor av problem

Som vad då som exempel, för en disk?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 minuter sedan, Venoms sade:

Nu är du utanför kontext Mikael

Utanför diskussionen kanske men frågan gällde just diskar.

21 timmar sedan, Tomas E sade:

ändra serienummer på hårddiskar. Känns som att det är något lurt med en sån åtgärd. Vad är nyttan med det?

Jag är intresserad av ett exempel på problem, om jag nu skulle byta disk någon gång. Vad kan hända? När kan det hända? Vad ska jag tänka på? osv.
Jag visste inte om att det kunde bli problem och jag har inte upplevt något problem när jag bytt disk. Inte heller när jag har partitionerat om en disk då den även då får nytt nummer, enligt Aomei.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

57 minuter sedan, Venoms sade:

Alla kort är blanka vid tillverkning. Sedan under processens gång blir de tilldelade ett serienummer precis av den anledning du anger.. spårbarhet.

När våra enheter upphör i någon funktion så skickas de till leverantören för kontroll och reparation. I de fall som moderkort byts ut, används ett blankt kort som får samma nummer som det kortet har som skrotas.

Så är det.. Förstår du nu hur det fungerar?

Nej.

Utan serienummer på en enhet, ingen spårbarhet.
Vi lämnar ärendet för det är, precis som Mikael63 skriver, utanför ämnet.

Link to comment
Share on other sites

Det jag sa var att disken får samma serienummer medan datan måste bli återskapad. Om inte serienummer på disken stämmer så borde rimligtvis inte resten fungera heller så att allt bli kompatibelt.

Själv har jag aldrig varit med om att byta serienummer på diskar, moderkort, ja.. men inte diskar. Fenomenet borde ändå bli detsamma

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Mikael63 sade:

Utanför diskussionen kanske men frågan gällde just diskar.

Jag är intresserad av ett exempel på problem, om jag nu skulle byta disk någon gång. Vad kan hända? När kan det hända? Vad ska jag tänka på? osv.
Jag visste inte om att det kunde bli problem och jag har inte upplevt något problem när jag bytt disk. Inte heller när jag har partitionerat om en disk då den även då får nytt nummer, enligt Aomei.

Även jag är intresserad av vad det är för problem som uppstår om man byter disk utan att byta serienummer.

Jag har klonat diskars OS och kört igång datorn utan protester på den nya disken. Jag har skapat avbild på en äldre disk och lagt den på en ny disk utan att det gett mig problem. Jag har tagit en disk från en dator med Windows 10/11 och satt den i en annan dator och kört igång Windows utan några andra problem än att Windows upptäcker ny hårdvara. Windows installerar de drivrutiner som finns i Windows och datorn kör. Något som inte fungerade med Windows 7.

Jag har köpt en större disk, anslutit den via USB (inga lediga SATA-anslutningar på moderkortet), kopierat allt från den befintliga disken i datorn till den nya disken, ansluten till USB.

När det var klart monterade jag bort den gamla disken i datorn, monterade och kopplade in den nya disken. Körde igång datorn utan några problem.

Aldrig någonsin har jag bytt serienummer på en disk för att den skall fungera. Varför byta serienummer på en disk? 
Jag ser fram emot exempel på vilka problem som det skapar om man inte byter serienummer på en disk eftersom jag aldrig råkat ut för detta.

Link to comment
Share on other sites

Kan det vara olika typer av serienummer som kommenteras i tråden? På alla möjliga apparater och enheter finns det serienummer, och jag ser det som nummer för att identifiera alla olika exemplar. Byts någon del ut, eller en hel apparat, ska det ju gå att se att det är gjort (serienummer byts inte ut). Sen finns det andra typer av serienummer som det väl handlar om för disken i första inlägget.

"Change serial number is an operation which is seldom performed but rather vital for advanced users to realize particular purpose. Partition Serial Number is a serial number assigned by the Operating System to a disk partition. The format of partition serial number is: XXXX-XXXX (X could be A, B, C, D, E, F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). This disk serial number is automatically generated and assigned when you format a disk partition and there is no documented way to change it without reformatting the disk volume. Partition Assistant allows you to modify the serial number for you disk volume without reformatting hard drive."

https://www.diskpart.com/help/change-serial-number.html

 

Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, ChristerE sade:

Kan det vara olika typer av serienummer som kommenteras i tråden? På alla möjliga apparater och enheter finns det serienummer, och jag ser det som nummer för att identifiera alla olika exemplar. Byts någon del ut, eller en hel apparat, ska det ju gå att se att det är gjort (serienummer byts inte ut). Sen finns det andra typer av serienummer som det väl handlar om för disken i första inlägget.

Jag förmodar att det du tänker på är det som kallas för Volume Serial Number. Ett system framtaget av Microsoft och IBM för att förhindra att det går att använda samma licensnyckel på fler enheter än en. 
Om så är fallet är det ett virtuellt serienummer som skapas när diskens partitioner skapas och formateras. 
Volume Serial Number har inget med diskens serienummer att göra då det är kopplat till disken som hårdvara, på samma sätt som moderkort också får sina serienummer.

Med andra ord är det som TS ser inget annat än Volume Serial Number, d.v.s. partitionens serienummer, skapat av operativsystemet och inte det serienummer som tillverkaren av disken har givit hårdvaran. Man kan på sätt och vis i så fall säga att Aomei är något vilseledande när de inte skriver ut Volume Serial Number utan enbart Serial Number.

Link to comment
Share on other sites

25 minuter sedan, X-Men sade:

Jag förmodar att det du tänker på är det som kallas för Volume Serial Number.

Precis så, som serienumret benämns i slutet på texten jag citerade - "...  the serial number for you disk volume ...".

26 minuter sedan, X-Men sade:

Man kan på sätt och vis i så fall säga att Aomei är något vilseledande när de inte skriver ut Volume Serial Number utan enbart Serial Number.

Med enbart bilden som Tomas E klistrade in kan man se det så. Men programmet kallas ju Partition Assistant, och innehållet i menyn avser diverse åtgärder för partitioner, så lite udda om där skulle finnas en åtgärd för själva diskens serienummer.

Link to comment
Share on other sites

Jag har aldrig varit i behov eller tvungen att byta Volume Serial Number på en disk under alla de år jag jobbat med datorer. Ingen i min omgivning, varken yrkesmässigt eller privat har varit i behov eller nödgats av det. 

Link to comment
Share on other sites

On 2023-06-02 at 00:38, X-Men sade:

Jag har aldrig varit i behov eller tvungen att byta Volume Serial Number på en disk under alla de år jag jobbat med datorer. Ingen i min omgivning, varken yrkesmässigt eller privat har varit i behov eller nödgats av det. 

Och det stämmer ju bra med det Aomei skriver - "Change serial number is an operation which is seldom performed ...".

Link to comment
Share on other sites

On 2023-05-31 at 21:09, Venoms sade:

Om du då måste byta moderkortet och det får ett annat serienummer så ställer det till massor av problem. Det skulle kunna jämställas med att du som person får ett nytt personnummer varje gång du blivit sjuk och behöver sjukhusvård.

Jag håller med ifall det är så att någon annan jag får ersätta mig, som då har ett annat personnummer (och att jag själv skrotas). 😁

Det finns serienummer som identifierar olika exemplar av apparater/enheter vars serienummer rimligtvis inte bör bytas ut, och det finns serienummer som Partition Serial Number som det uppenbarligen handlar om i Tomas Es fråga, serienummer som har en annan funktion än att identifiera "fysiska exemplar" av apparater/enheter.

Frågan i trådrubriken tycks vara ställd utifrån att serienumret uppfattades avse hela disken, men byte av serienummer handlar alltså här om partitioner.

På något ställe skriver Aomei om "disk volume" vilket jag uppfattar inte är samma sak som en partition, men det behöver vi inte fördjupa oss i för att förklara att "Change Serial Number" inte handlar om hela disken.
https://www.minitool.com/partition-disk/volume-vs-partition.html


 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, ChristerE sade:

På något ställe skriver Aomei om "disk volume" vilket jag uppfattar inte är samma sak som en partition, men det behöver vi inte fördjupa oss i för att förklara att "Change Serial Number" inte handlar om hela disken.
https://www.minitool.com/partition-disk/volume-vs-partition.html


 

Det är korrekt.

Grovt kan man beskriva det som att en partition är en del av en fysisk disk medan "disk volume" inte är begränsad till en fysisk disk. 
Ett exempel är ett raidsystem som omfattar fler än en disk. Diskarna måste ha minst en partition för att fungera som avsett. Men de kan ingå i en "disk volume". Således kan flera partitioner ingå i en enskild "disk volume". 
För att göra det mer krångligt behöver "disk volume" inte avse en fysisk hårddisk utan kan även gälla en optisk skiva, USB-minne eller annan lagringsform.

Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, ChristerE sade:

 

Frågan i trådrubriken tycks vara ställd utifrån att serienumret uppfattades avse hela disken, men byte av serienummer handlar alltså här om partitioner.

Ja det verkar inte handla om att byta serienummer på själva hårdvaran vilket jag trodde var fallet. Men oavsett så har fått svar på min fråga.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...