Jump to content

Anslutning bryts och seg när jag surfar


__087

Recommended Posts

Hejsan, när jag surfar på internet går det jätte långsamt att ladda trots att jag har 24 Mbit/s. Oftare har de börjat komma upp "sidan kan inte visas", när man sedan uppdaterar några gånger kommer man rätt. Jag har kollat med min ISP (Comhem) och dom hittar inga problem alls, min nätverkskabel verkar hel och jag har även prövat återställa min router ett antal gånger. Börjar tro att de kan vara någon programvara på datorn kanske någon som kan hjälpa mig felsöka detta? Skickar med HJT-Logga ifall att svaret finns där // __087

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:35:08, on 2009-12-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe

C:\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\Program\Remote Master for RC104\Remote Master.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\mIRC\mirc.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Voddler\service\VNetManager.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Remote Master for RC104] C:\Program\Remote Master for RC104\Remote Master.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1254955510843

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\guard32.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - C:\Program\EA Games\Need for Speed Undercover\PB\PnkBstrA.exe

O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Voddler\service\voddler.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - H:\wamp\bin\apache\apache2.2.11\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - H:\wamp\bin\mysql\mysql5.1.36\bin\mysqld.exe

--

End of file - 5113 bytes

Link to comment
Share on other sites

För ett tag sedan var det en annan som hade problem med DNS och hade ComHem som ISP, antagligen har deras fel inte blivit löst än.

Kontrollera comhems hemsida/driftstörningar.. om det står något för ditt område.

Ett förslag är att du byter ut den ena dns-servern från ComHem till OpenDNS ip-nr: 208.67.222.222 eller 208.67.220.220

Link to comment
Share on other sites

Jag har ett liknande problem. Men om jag kopplar ur brandväggen i modemet (Cisco EPC2425) så funkar det kanon.

På Comhem supporten tyckte de inta att det var nått problem att koppla bort brandväggen i modemet så länge den inbyggda i Windows är aktiverad.

Lite märkligt tyckte jag.

Link to comment
Share on other sites

Hejsan,, ser att de är väldigt mycke svar här vilket givetvis är bra :)

Voddler Remote är ett tillägg till programmet voddler som måste vara igång för att det ska gå att starta, detta kan jag naturligtvis pröva att ta bort.

Har prövat inaktivera min brandvägg i routern och avvaktar nu, hör av mig om resultatet :)

EDIT: de verkar fungera bra nu efter att jag stände av brandväggen i routern, tack så mycket för tipset pTr :)

Edited by __087
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...