Jump to content

IE8 - Slutar inte skapa nya processer


Recommended Posts

Hej!

Bifogar bilder så ni ser vad jag menar med..

Problemet är inte att varje gång man öppnar en flik så startar en ny process.

Problemet är att IE8 har fått för sig att en flik kraschar hela tiden och ska återställa den.

Detta resulterar i att det blir väldigt många processer och jag kan inte ens starta IE8.

Jag behöver bara starta IE8 en gång så håller den på. Men inte utan att jag startat.

Efteråt så fortsätter den, se bild.

Hur får man bort det?

post-11313-1254140024_thumb.png

post-11313-1254140107_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Detta hände också mig.

Avinstallerade IE8. Körde med FireFox.

Har nu av andra skäl ominstallerat WinXP, och kör återigen med IE8. Ska bli intressant att se om IE8 börjar bete sig likadant.

Är det verkligen ingen som vet vad detta beror på? :blink:

Har försökt googla om problemet men inte hittat något vettigt svar.

Link to comment
Share on other sites

Detta hände också mig.

Avinstallerade IE8. Körde med FireFox.

Har nu av andra skäl ominstallerat WinXP, och kör återigen med IE8. Ska bli intressant att se om IE8 börjar bete sig likadant.

Är det verkligen ingen som vet vad detta beror på? :blink:

Har försökt googla om problemet men inte hittat något vettigt svar.

Det verkar börja direkt om det skall krångla

Link to comment
Share on other sites

Inte en flik utan massor som i bilden ovan

Det är det jag menar... skumt.

Den skulle bara öppnat en ny instans vid varje flik... inte så många som på bilden.

Men vad det beror på är att det finns en säkerhetsaspekt i ie8 som inte fanns tidigare. Det öppnas en instans vid varje flik plus en som "återställer" vid eventuell krash.

En annan sak som också ska beaktas är att i Windows XP så är internet explorer integrerat i operativsystemet och då bör man inte använda sig av ie8 som har dessa funktioner utan nöja sig med ie7 om man måste ha ie.

I Windows Vista och W7 är internet explorer helt utanför operativsystemet och påverkas inte av problemet.

Edited by Venoms
Link to comment
Share on other sites

Det är det jag menar... skumt.

Den skulle bara öppnat en ny instans vid varje flik... inte så många som på bilden.

Men vad det beror på är att det finns en säkerhetsaspekt i ie8 som inte fanns tidigare. Det öppnas en instans vid varje flik plus en som "återställer" vid eventuell krash.

En annan sak som också ska beaktas är att i Windows XP så är internet explorer integrerat i operativsystemet och då bör man inte använda sig av ie8 som har dessa funktioner utan nöja sig med ie7 om man måste ha ie.

I Windows Vista och W7 är internet explorer helt utanför operativsystemet och påverkas inte av problemet.

Alltså nu sitter du ju och hittar på... Klart som *** det är en bugg.

Link to comment
Share on other sites

Jag använder också Windows 7. Problemet är att IE8 återställer flikar hela tiden. Flikar som inte syns. Vare sig man har IE8 öppet eller inte. Ni ser på ena bilden att skrivbordet är framme när en flik återskapas.

Detta började för en vecka sen. Jag har haft Windows 7 i ca två månader.

Startar man inte IE8 så händer ingenting, men när man kört det en gång så är det kört för datorn till slut.

Det funkar att stänga alla processer i Aktivitetshanteraren, när alla är stängda startas inga nya.

Link to comment
Share on other sites

Har du installerat något tillägg av någon sort, toolbar, flash etc? För oftast så beror ju krascher på sådana.

Enligt hjälpen i Win7 så kan man starta IE utan tillägg på detta sätt:

Click the Start button , click All Programs, click Accessories, click System Tools, and then click Internet Explorer (No Add-ons).

För att ta reda på om det är något sådant som strular.

Link to comment
Share on other sites

Nej, inga tillägg har installerats. Jo, Flash installerade jag samma dag jag installerade hela Windows 7.

Men problemen började förra veckan. Då har jag inte medvetet installerat något.

Det som jag har installerat (via win update) är svenska som språk man kunde få, men det har väl inte så mycket med IE8 att göra?

Link to comment
Share on other sites

Om du tror det e-son, så kan det vara lämpligt att börja med detta:

Vi kan se vad DDS visar till att börja med. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

Starta programmet (i Vista och Windows 7 högerklicka och Kör som administratör).

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt men inte Attach.txt. Attach.txt sparar du på skrivbordet utifall att den blir intressant senare.

Edited by Cecilia
Link to comment
Share on other sites

Jag gjorde en scan:

DDS (Ver_09-09-29.01) - NTFSx86

Run by Tolle at 17:00:32,50 on 2009-09-29

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1252.46.1033.18.3071.1290 [GMT 2:00]

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdc.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\SysWOW64\Ctxfihlp.exe

C:\Windows\SysWOW64\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\sppsvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Dreamweaver CS4\dreamweaver.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe

C:\Users\Tolle\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: D: {0160f9e6-5b25-34a2-81f1-1a25f5defb09} - c:\windows\syswow64\xwr60722.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AskBar BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - c:\program files (x86)\askbardis\bar\bin\askBar.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

TB: Ask Toolbar: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - c:\program files (x86)\askbardis\bar\bin\askBar.dll

uRun: [msnmsgr] "c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [uTorrent] "c:\program files (x86)\utorrent\uTorrent.exe"

mRun: [avast!] "c:\program files\alwil software\avast4\ashDisp.exe"

mRun: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files (x86)\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [AdobeCS4ServiceManager] "c:\program files (x86)\common files\adobe\cs4servicemanager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll

IE: {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - {2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - c:\windows\windowsmobile\INetRepl.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~2\micros~1\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} - hxxp://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1250371452405

DPF: {6D2EF4B4-CB62-4C0B-85F3-B79C236D702C} - hxxp://www.facebook.com/controls/contactx.dll

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\tolle\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\oh9hrebt.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

FF - plugin: c:\program files (x86)\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\win7codecs\rm\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\win7codecs\rm\browser\plugins\nprpjplug.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R1 aswSP;avast! Self Protection;c:\windows\system32\drivers\aswsp.sys --> c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [?]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswfsblk.sys --> c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [?]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswmonflt.sys --> c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [?]

R3 camdrv42;Philips SPC 900NC PC Camera;c:\windows\system32\drivers\camdrv42.sys --> c:\windows\system32\drivers\camdrv42.sys [?]

R3 CT20XUT.SYS;CT20XUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\ct20xut.sys --> c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.SYS [?]

R3 CTEXFIFX.SYS;CTEXFIFX.SYS;c:\windows\system32\drivers\ctexfifx.sys --> c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.SYS [?]

R3 CTHWIUT.SYS;CTHWIUT.SYS;c:\windows\system32\drivers\cthwiut.sys --> c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.SYS [?]

S3 CT20XUT;CT20XUT;c:\windows\system32\drivers\ct20xut.sys --> c:\windows\system32\drivers\CT20XUT.SYS [?]

S3 CTEXFIFX;CTEXFIFX;c:\windows\system32\drivers\ctexfifx.sys --> c:\windows\system32\drivers\CTEXFIFX.SYS [?]

S3 CTHWIUT;CTHWIUT;c:\windows\system32\drivers\cthwiut.sys --> c:\windows\system32\drivers\CTHWIUT.SYS [?]

=============== Created Last 30 ================

2009-09-26 01:34 <DIR> --d----- c:\programdata\FLEXnet

2009-09-26 01:32 225,280 a------- c:\windows\system32\xwr60722.dll

2009-09-26 01:17 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\common files\Macrovision Shared

2009-09-14 12:13 <DIR> --d----- C:\TokensBackup

2009-09-14 01:23 <DIR> --d----- c:\program files (x86)\Axife Mouse Recorder DEMO

2009-09-14 01:22 <DIR> --d----- c:\windows\system32\XPSViewer

2009-09-14 01:22 <DIR> --d----- c:\windows\system32\wbem\sv-SE

2009-09-14 01:22 <DIR> --d----- c:\windows\system32\sv

2009-09-14 01:22 <DIR> --d----- c:\windows\system32\drivers\sv-SE

2009-09-14 01:21 <DIR> --d----- c:\windows\sv-SE

2009-09-10 00:02 <DIR> --d----- c:\users\tolle\Resor

2009-09-04 23:41 <DIR> --d----- C:\TT

==================== Find3M ====================

2009-09-14 01:20 294,764 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-09-14 01:20 294,764 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-09-14 01:20 37,052 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-09-14 01:20 37,052 a------- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-08-27 08:31 347,648 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcLayers.dll

2009-08-27 08:31 135,168 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcXtrnal.dll

2009-08-18 02:34 356,352 a------- c:\windows\system32\atipdlxx.dll

2009-08-18 02:34 274,432 a------- c:\windows\system32\Oemdspif.dll

2009-08-18 02:34 43,520 a------- c:\windows\system32\ati2edxx.dll

2009-08-18 02:31 2,469,888 a------- c:\windows\system32\atidxx32.dll

2009-08-18 02:20 3,105,280 a------- c:\windows\system32\atiumdag.dll

2009-08-18 02:11 11,650,560 a------- c:\windows\system32\atioglxx.dll

2009-08-18 02:05 2,868,736 a------- c:\windows\system32\atiumdva.dll

2009-08-18 01:52 51,712 a------- c:\windows\system32\atimpc32.dll

2009-08-18 01:52 51,712 a------- c:\windows\system32\amdpcom32.dll

2009-08-18 01:52 184,320 a------- c:\windows\system32\atiadlxy.dll

2009-08-18 01:49 53,248 a------- c:\windows\system32\aticalrt.dll

2009-08-18 01:49 53,248 a------- c:\windows\system32\aticalcl.dll

2009-08-18 01:48 3,264,512 a------- c:\windows\system32\aticaldd.dll

2009-08-15 01:21 444,952 a------- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2009-08-15 01:21 109,080 a------- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2009-08-15 00:59 319,488 a------- c:\windows\HideWin.exe

2009-08-15 00:46 323,104 a------- c:\windows\AlcRmv64.exe

2009-08-15 00:46 524,288 a------- c:\windows\RtlExUpd.dll

2009-08-15 00:46 475,648 a------- c:\windows\AlcUpd64.exe

2009-07-14 07:37 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0409\perfi.dat

2009-07-14 07:37 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0409\perfh.dat

2009-07-14 07:37 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0409\perfd.dat

2009-07-14 07:37 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0409\perfc.dat

2009-07-14 06:54 174 a--sh--- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 03:40 52,736 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\apihex64.dll

2009-07-14 03:40 309,248 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\AcGenral.dll

2009-07-14 03:40 111,104 a------- c:\windows\apppatch\apppatch64\acspecfc.dll

2009-07-14 03:39 10,240 a------- c:\windows\write.exe

2009-07-14 03:39 61,952 a------- c:\windows\splwow64.exe

2009-07-14 03:39 427,008 a------- c:\windows\regedit.exe

2009-07-14 03:39 193,536 a------- c:\windows\notepad.exe

2009-07-14 03:39 733,696 a------- c:\windows\HelpPane.exe

2009-07-14 03:39 16,896 a------- c:\windows\hh.exe

2009-07-14 03:39 2,868,224 a------- c:\windows\explorer.exe

2009-07-14 03:39 15,360 a------- c:\windows\fveupdate.exe

2009-07-14 03:38 71,168 a------- c:\windows\bfsvc.exe

2009-07-14 03:26 21,584 a------- c:\windows\system32\BOOTVID.DLL

2009-07-14 03:23 5,070,848 a------- c:\windows\system32\AuthFWSnapin.dll

2009-07-14 03:22 107,008 a------- c:\windows\system32\NAPHLPR.DLL

2009-07-14 03:22 46,080 a------- c:\windows\system32\NAPCRYPT.DLL

2009-07-14 03:20 3,954,768 a------- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-07-14 03:20 3,899,472 a------- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-07-14 03:20 91,728 a------- c:\windows\system32\MigAutoPlay.exe

2009-07-14 03:20 126,976 a------- c:\windows\system32\AuthFWWizFwk.dll

2009-07-14 03:19 52,816 a------- c:\windows\system32\PSHED.DLL

2009-07-14 03:17 249,680 a------- c:\windows\system32\bcryptprimitives.dll

2009-07-14 03:17 242,936 a------- c:\windows\system32\rsaenh.dll

2009-07-14 03:17 156,728 a------- c:\windows\system32\dssenh.dll

2009-07-14 03:17 102,448 a------- c:\windows\system32\wbem\Win32_Tpm.dll

2009-07-14 03:17 1,289,712 a------- c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-07-14 03:17 143,936 a------- c:\windows\system32\basecsp.dll

2009-07-14 03:15 1,386,496 a------- c:\windows\system32\msxml6.dll

2009-07-14 03:14 171,520 a------- c:\windows\system32\BioCredProv.dll

2009-07-14 03:11 54,272 a------- c:\windows\system32\WsmRes.dll

2009-07-14 03:10 2,560 a------- c:\windows\system32\uxlibres.dll

2009-07-14 03:10 1,164,800 a------- c:\windows\system32\UIRibbonRes.dll

2009-07-14 03:10 2,048 a------- c:\windows\system32\tzres.dll

2009-07-14 03:10 108,544 a------- c:\windows\system32\tapiui.dll

2009-07-14 03:10 7,168 a------- c:\windows\system32\spwizres.dll

2009-07-14 03:10 8,338,432 a------- c:\windows\system32\spwizimg.dll

2009-07-14 03:10 2,560 a------- c:\windows\system32\sfc.dll

2009-07-14 03:10 68,608 a------- c:\windows\system32\nlsbres.dll

2009-07-14 03:08 6,917,120 a------- c:\windows\system32\NlsLexicons0c1a.dll

2009-07-14 03:07 18,944 a------- c:\windows\system32\netevent.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\netmsg.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\neth.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml6r.dll

2009-07-14 03:07 2,048 a------- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2009-07-14 03:07 60,928 a------- c:\windows\system32\msvcrt40.dll

2009-07-14 03:07 268,800 a------- c:\windows\system32\msshavmsg.dll

2009-07-14 03:07 8,192 a------- c:\windows\system32\msorc32r.dll

2009-07-14 03:07 60,416 a------- c:\windows\system32\msobjs.dll

2009-07-14 03:07 25,088 a------- c:\windows\system32\msimsg.dll

2009-07-14 03:07 4,608 a------- c:\windows\system32\msidntld.dll

2009-07-14 03:05 3,072 a------- c:\windows\system32\icmp.dll

2009-07-14 03:05 4,240,384 a------- c:\windows\system32\GameUXLegacyGDFs.dll

2009-07-14 03:05 925,184 a------- c:\windows\system32\FXSRESM.dll

2009-07-14 03:04 2,560 a------- c:\windows\system32\dpnlobby.dll

2009-07-14 03:04 2,048 a------- c:\windows\system32\dpnaddr.dll

2009-07-14 03:04 372,224 a------- c:\windows\system32\dmdskres.dll

2009-07-14 03:04 2,048 a------- c:\windows\system32\dmdskres2.dll

2009-07-14 03:04 1,297,408 a------- c:\windows\system32\comres.dll

2009-07-14 03:04 514,048 a------- c:\windows\system32\shellstyle.dll

2009-07-14 03:00 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 03:00 291,294 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 03:00 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 03:00 31,548 a------- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-07-14 01:25 293,888 a------- c:\windows\system32\atmfd.dll

2009-07-14 01:16 14,336 a------- c:\windows\system32\wowreg32.exe

2009-07-14 01:16 7,680 a------- c:\windows\system32\instnm.exe

2009-07-14 01:15 2,048 a------- c:\windows\system32\user.exe

2009-07-14 01:15 25,088 a------- c:\windows\system32\mode.com

2009-07-14 01:15 16,384 a------- c:\windows\system32\tree.com

2009-07-14 01:15:17 A------- 20,992 c:\windows\system32\more.com

2009-06-10 22:44 9,633,792 a--shr-- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

============= FINISH: 17:04:04,72 ===============

Attach.zip

Link to comment
Share on other sites

Kör inte fildelningsprogram som uTorrent på infekterade datorer, det är så lätt infektioner sprids den vägen.

AskBar/Ask Toolbar avinstalleras lämpligen.

UAC (användarkontroll) ser inte ut att vara inställt på det säkraste sättet. Det är mycket bra på stoppa skadliga program från att installeras så utnyttja det skyddet, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Inställningar hittar man här:

Control Panel - System and Security - Action Center - Security - User Account Control Change settings

Surfa till http://www.virustotal.com klistra eller skriv in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här.

c:\windows\system32\xwr60722.dll

Link to comment
Share on other sites

Resultat:

Två program har hittat en trojan?

a-squared 4.5.0.24 2009.09.28 Trojan.Win32.Chepdu!IK

AhnLab-V3 5.0.0.2 2009.09.28 -

AntiVir 7.9.1.27 2009.09.28 -

Antiy-AVL 2.0.3.7 2009.09.28 -

Authentium 5.1.2.4 2009.09.28 -

Avast 4.8.1351.0 2009.09.27 -

AVG 8.5.0.412 2009.09.28 -

BitDefender 7.2 2009.09.28 -

CAT-QuickHeal 10.00 2009.09.26 -

ClamAV 0.94.1 2009.09.28 -

Comodo 2462 2009.09.28 -

DrWeb 5.0.0.12182 2009.09.28 -

eSafe 7.0.17.0 2009.09.24 -

eTrust-Vet 31.6.6763 2009.09.27 -

F-Prot 4.5.1.85 2009.09.27 -

F-Secure 8.0.14470.0 2009.09.28 -

Fortinet 3.120.0.0 2009.09.28 -

GData 19 2009.09.28 -

Ikarus T3.1.1.72.0 2009.09.28 Trojan.Win32.Chepdu

Jiangmin 11.0.800 2009.09.27 -

K7AntiVirus 7.10.855 2009.09.26 -

Kaspersky 7.0.0.125 2009.09.28 -

McAfee 5755 2009.09.28 -

McAfee+Artemis 5755 2009.09.28 -

McAfee-GW-Edition 6.8.5 2009.09.28 -

Microsoft 1.5005 2009.09.23 -

NOD32 4465 2009.09.28 -

Norman 6.01.09 2009.09.28 -

nProtect 2009.1.8.0 2009.09.28 -

Panda 10.0.2.2 2009.09.28 -

PCTools 4.4.2.0 2009.09.28 -

Prevx 3.0 2009.09.28 -

Rising 21.49.04.00 2009.09.28 -

Sophos 4.45.0 2009.09.28 -

Sunbelt 3.2.1858.2 2009.09.27 -

Symantec 1.4.4.12 2009.09.28 -

TheHacker 6.5.0.2.020 2009.09.28 -

TrendMicro 8.950.0.1094 2009.09.25 -

VBA32 3.12.10.11 2009.09.27 -

ViRobot 2009.9.28.1960 2009.09.28 -

VirusBuster 4.6.5.0 2009.09.28 -

Link to comment
Share on other sites

UAC är påslagen men du måste välja Change Settings också och kontrollera att den står på max.

Eftersom den skadliga filen är dåligt igenkänd så skulle jag vilja att du skickar den till mig så kan jag skicka den vidare till antivirusföretagen så att de kan uppdatera sina program. Gör det genom att ladda upp filen på http://www.skickafilen.se/ och klistra in den länk du får tillbaka i ditt svar.

Alla andra låter bli att ladda ner filen på länken för man kan bara ladda ner en gång!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...