Jump to content

Hur du Reparerar din Windows XP installation [Reparera]


Venoms

Recommended Posts

1. Boota med din XP-cd. Det kan vara så att du måste byta boot ordningen så att cd'n kommer före hårddisken.

2. När du kommer till "Välkommen" bilden, ser du detta nedan,

För att Installera Windows XP nu, tryck enter

För att Reparera Windows XP med Återställningskonsollen, tryck R.

För att avsluta Installationen av Windows XP, tryck F3.

3. Tryck Enter för att Installera Windows XP.

Du ska inte använda Reparera Windows XP med Återställningskonsollen, tryck R.

4. Acceptera licensavtalet och den börjar att leta efter en installation.

5. Välj den XP installation från listan som du vill reparera, tryck R.

Om alternativet att reparera inte finns, gå till Varning 1!

6. Installationen fortsätter med att kopiera filer och starta om. Du ska inte trycka på någon tangent för att boota från cd, när meddelandet kommer.

Installationen kommer att fortsätta precis som vid en nyinstallation, men dina inställningar och program kommer att vara intakta.

Om du får "filen kunde inte hittas" under kopieringsfasen.

Stäng alla meddelandefönster till slutet av reparationen.

Om det inte fungerar med "sfc /scannow" är det en nyinstallation som det lutar mot.

BLASTER VARNING http://support.microsoft.com/?kbid=833330

7. Återinstallera servicepack och uppdateringar.

Varning 1!

Om reparationsalternativet inte finns.

Och du fortsätter med installationen, kommer du att ta bort din Windows & Documents and Settings kataloger.

Alla program med instaällningar i registret kommer att behöva installeras om.

Du borde avsluta installationen och överväga andra alternativ...fortsättning följer...

Link to comment
Share on other sites

Möjlig reparation genom att Konfigurera om Boot.ini genom återställningskonsollen.

1. Boota på Windows XP cd'n

2. Tryck R för att ladda återställningskonsollen.

3. Skriv: BootCfg /rebuild

4. Denna procedur ska fixa alla fel med boot.ini så att installationen kan se din Windows installation.

5. Prova att reparera en gång till.

Ett förslag från MVP Alex Nichol

1. Boota på Windows XP cd'n

2. Tryck R för att ladda återställningskonsollen.

3. Två andra filer kan behövas...Om din cd är K:

copy K:i386ntldr C:

copy K:i386ntdetect.com C:

4. Skriv: attrib -h -r -s C:boot.ini del C:boot.ini

5. Skriv: BootCfg /Rebuild

Denna procedur kommer att slänga den skadade boot.ini samt söka igenom din hårddisk efter ett operativsystem och skriva en ny boot.ini. Detta kan medföra ett skadat windows, men du får en andra chance till reparation.

6. Prova att reparera en gång till.

Om inget av ovanstående funkar...gå vidare.

Link to comment
Share on other sites

Reparation av systemets register

Detta är en lång procedur men det går fortare än en ominstallation av Windows XP, håll ut :D

Kom ihåg att skriva precis som det står här. Nu antar jag att du har en standard installation med C:windows. Om det skulle vara annat på din maskin får du ändra sökvägen själv.

Copy kommandot svarar med "...Fil kopierad"

Delete kommandot svarar med att flytta ner en rad.

Del 1

1. Boota på windows XP cd'n

2. Tryck R för att ladda återställningskonsollen.

3. Tryck 1 eller det nummer som din windows visar

4. Skriv administratörslösenordet. Om du inte kommer ihåg att du skrivit in något...tryck enter

Som standard är lösenordet blankt...

Kommer du inte in? gå till http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm och hämta hjälp.

5. md tmp

copy C:windowssystem32configsystem C:windowstmpsystem.bak

copy C:windowssystem32configsoftware C:windowstmpsoftware.bak

copy C:windowssystem32configsam C:windowstmpsam.bak

copy C:windowssystem32configsecurity C:windowstmpsecurity.bak

copy C:windowssystem32configdefault C:windowstmpdefault.bak

delete C:windowssystem32configsystem

delete C:windowssystem32configsoftware

delete C:windowssystem32configSam

delete C:windowssystem32configsecurity

delete C:windowssystem32configdefault

copy C:windowsrepairsystem C:windowssystem32configsystem

copy C:windowsrepairsoftware C:windowssystem32configsoftware

copy C:windowsrepairsam C:windowssystem32configsam

copy C:windowsrepairsecurity C:windowssystem32configsecurity

copy C:windowsrepairdefault C:windowssystem32configdefault

Nu kan du ta det lite lungt och fixa en kopp kaffe eller något för att hämta andan, du har just klarat första delen av tre...

Vad har du gjort nu då.

Du skapade en temp katalog och kopierade alla filer som bootar windows. Sedan slängde du alla startfiler, (en av dem är det som fått dig till detta), efter det kopierade du nya startfiler till rätt ställe. Dina inställningar är borta, just nu i alla fall. Oroa dig inte, du sitter i livbåten och inte på det stora skeppet...men du kommer dit du ska tids nog.

Du får tillbaka det mesta, men inte förrän efter steg två och tre.

6. Skriv: Exit och låt windows boota om igen, men du ska inte trycka på någon tangent för att boota från cd, när meddelandet kommer.

Gå vidare till Del 2.

Link to comment
Share on other sites

Del 2

1. Starta Windows Explorer -> Verktyg -> Mappalternativ -> Visa, fyll i "Visa alla filer och kataloger".

avbocka "Göm skyddade systemfiler..." svara ja på frågan om du vill...

2. Dubbelklicka på den hårddisk som du har din windowsinstallation på, så att du ser alla kataloger.

3. Öppna katalogen "System Volume Information" (den är lite dimmad) eftersom den är en systemkatalog.

Om du använder FAT32 är det bara att öppna katalogen, men om du har NTFS kommer du inte in så lätt.

Så här gör du då...Högerklicka på katalogen och välj "Delning och säkerhet", klicka på fliken "säkerhet", (ingen flik som heter säkerhet, hoppa över lite).

Klicka "Lägg till", och sedan i rutan som heter "Fyll i objektnamnet du vill välja" eller något liknande skriver du namnet på användaren som finns i toppen på Startmenyn, (antagligen du) så är det att vara ett objekt :D

Hur som helst, skriv in exakt som det står i startmenyn. När du gjort det, klicka OK några gånger och du kommer in.

Om man inte har fliken säkerhet

Markera rutan som heter "Dela ut den här katalogen på nätverket" och den andra som heter "Tillåt användare att ändra mina filer", ändra resursnamnet till något enkelt som "Sysinfo". Nu kommer du in.

När du är färdig med hela reparationen vill du säkert komma tillbaka och ställa in säkerheten till det den var tidigare.

OBS!I den här katalogen finns det en eller fler _restore {GUID} kataloger som t.ex

"_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}".

4. Öppna den katalog som inte är skapad nu. Det kan vara så att du måste klicka på "detaljer" i "visa" menyn för att se när de var skapade. Det kan vara så att det finns en eller fler "RP x " i den katalogen, det är "restore points" återställningspunkter.

5. Öppna en av dessa för att hitta en "snapshot subfolder", följande sökväg är ett exempel på en sådan,

C:System Volume Information_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}RP1Snapshot

6. Kopiera följande filer till C:windowstmp (du kan använda musen, du är i windows).

_registry_user_.default

_registry_machine_security

_registry_machine_software

_registry_machine_system

_registry_machine_sam

Detta är systemåterställnings filer för registret. Det är därför det är viktigt att inte använda den katalog som är skapad nu.

Nu är det dags att göra dessa filer tillgängliga i återställningskonsollen och för att göra det, se till att du har windows XP cd'n i och starta om, gå till återställningskonsollen.

Fortsätt med Del 3.

Link to comment
Share on other sites

Del 3

I del 3 kommer du att ta bort existerande registerfiler och kopiera över registerfilerna från återställningspunkten till C:WindowsSystem32Config katalogen.

Från återställningskonsollen skriv in följande kommandon:

Del c:windowssystem32configsam

Del c:windowssystem32configsecurity

Del c:windowssystem32configsoftware

Del c:windowssystem32configdefault

Del c:windowssystem32configsystem

copy c:windowstmp_registry_machine_software c:windowssystem32configsoftware

copy c:windowstmp_registry_machine_system c:windowssystem32configsystem

copy c:windowstmp_registry_machine_sam c:windowssystem32configsam

copy c:windowstmp_registry_machine_security c:windowssystem32configsecurity

copy c:windowstmp_registry_user_.default c:windowssystem32configdefault

Nu är det klart :D Skriv: exit och datorn kommer att starta om till den status som det var vid tidpunkten för återställningspunkten. Men det här är inte rätt...var lugn, du kan gå in i systemåterställningen nu och återställa till i stort vilken tidpunkt som helst. Windows håller reda på det mesta.

Så här kommer du till återställningen:

1. Start -> alla program -> tillbehör -> systemverktyg, klicka på systemåterställning och välj en tidpunkt.

Nu är du helt färdig...

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
  • 1 month later...
  • 6 months later...
  • 4 months later...
  • 2 years later...

Hörru Venoms! Kom hit så ska du få en puss på pannan!

Du har räddat mig från magsår.

Dock fick jag under Reparation av systemets register, i steget mellan Del 1 & Del 2 köra Reparera då Windows ändå inte startade.

Sedan fortsatte jag med del 2 osv..

Tack igen!

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Hej,

Då är jag nu här såsom en fortsättning på mina problem i anledning av säkerhetsuppdateringen häromdagen. Se följande tråd:

http://www.alltomxp.se/forum/index.php/topic/21641-aktuell-saekerhetsuppdatering-kraschar-xp/page__gopid__157896&

Min första fråga är givetvis om denna reparationsguide OCKSÅ duger för en dator där XP ligger i dual boot med Win7. Det är ju så att säga grundförutsättningen.

Och i det sammanhanget så skulle jag vilja veta vad som står i respektive Boot.ini filerna i de båda systemen i DIN dator, som vi ju nu vet fungerar oklanderligt med säkerhetsuppdateringen vad gäller båda systemen.

I min dator har jag installerat programmet EasyBCD version 1.7.2.7 som är ett väldigt behändigt litet program med vilket man kan ändra boot-ordningen på sina två operativsystem. Originalsättningen är ju den att Win7 bootar först och XP är det andra alternativet men under resans gång har jag då och då ändrat på den ordningen av olika anledningar. För tillfället har jag dock original-sättningen applicerad och Win7 är den som startar först och gör det utan problem, som jag informerade om i ovan tråd.

Emellertid har boot.ini-filen i Win7 följande MYCKET underliga utseende:

[operating systems]

bad=bad /safeboot:minimal

Kan det verkligen stämma att den skall se ut så?

I XP har jag dels en boot.ini fil men också en boot.BAK och det kanske av den anledningen att jag prövade med att köra sfc /scannow igår.

Boot.ini hos XP har följande text:

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT /NOEXECUTE=ALWAYSOFF

och boot.BAK ser ut så här:

;

;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.

;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.

;

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\windows="Microsoft Windows XP Professional" /FASTDETECT /NOEXECUTE=ALWAYSOFF

Kanske det är så, att allt kommer att lösa sig om jag får ordning på boot.ini filerna på respektive system? Det hade ju varit bra. MEN ändå återstår den ursprungliga frågan om hur XP kommer att reagera när den krånglande säkerhetsuppdateringen skall till. Den har jag dolt för tillfället som sagt.

Jag är mycket intresserad av dina synpunkter i anledning av ovanstående.

cheers!

thomcats

Link to comment
Share on other sites

boot.ini används inte i datorer med Vista eller Windows 7 utan där är det de inställningar som EasyBCD, eller liknande program, gör som gäller.

Det är väl en risk för att en reparationsinstallation av XP kommer att ta bort det det och återinstallera XPs boothanterare med boot.ini så att du inte kommer åt Windows 7 utan att ytterligare fixar.

Link to comment
Share on other sites

boot.ini används inte i datorer med Vista eller Windows 7 utan där är det de inställningar som EasyBCD, eller liknande program, gör som gäller.

Det är väl en risk för att en reparationsinstallation av XP kommer att ta bort det det och återinstallera XPs boothanterare med boot.ini så att du inte kommer åt Windows 7 utan att ytterligare fixar.

:(

Jag blev varse situationen med Win7 och "brist" på boot.ini under dagen och jag börjar känna mig lite modlös. Skall verkligen det här "dual-boot-äventyret" sluta här? Med att en säkerhetsuppdatering från Microsoft självt släcker alla möjligheter till en fortsättning?

Att Venoms kör en dual boot framgångsrikt är dock ett litet hopp för mig. Jag är fortfarande intresserad av hur boothanteringen ser ut hos honom på de båda operativsystemen. Det måste väl ändå gå att genomföra här också då, tycker jag. Så när jag får höra av Venoms om det för det första går att reparera XP, där det ligger nu, med den reparationsmanual, som finns här, så är det kanske värt att pröva det för att få en fungerande XP och därefter får jag väl åter aktivera EasyBCD för att komma åt båda operativsystemen. Det är ju det, det är till för trots allt.

:unsure:

thomcats

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

1. Boota med din XP-cd. Det kan vara så att du måste byta boot ordningen så att cd'n kommer före hårddisken.

2. När du kommer till "Välkommen" bilden, ser du detta nedan,

För att Installera Windows XP nu, tryck enter

För att Reparera Windows XP med Återställningskonsollen, tryck R.

För att avsluta Installationen av Windows XP, tryck F3.

3. Tryck Enter för att Installera Windows XP.

Du ska inte använda Reparera Windows XP med Återställningskonsollen, tryck R.

4. Acceptera licensavtalet och den börjar att leta efter en installation.

5. Välj den XP installation från listan som du vill reparera, tryck R.

Om alternativet att reparera inte finns, gå till Varning 1!

6. Installationen fortsätter med att kopiera filer och starta om. Du ska inte trycka på någon tangent för att boota från cd, när meddelandet kommer.

Installationen kommer att fortsätta precis som vid en nyinstallation, men dina inställningar och program kommer att vara intakta.

Om du får "filen kunde inte hittas" under kopieringsfasen.

Stäng alla meddelandefönster till slutet av reparationen.

Om det inte fungerar med "sfc /scannow" är det en nyinstallation som det lutar mot.

BLASTER VARNING http://support.microsoft.com/?kbid=833330

7. Återinstallera servicepack och uppdateringar.

Varning 1!

Om reparationsalternativet inte finns.

Och du fortsätter med installationen, kommer du att ta bort din Windows & Documents and Settings kataloger.

Alla program med instaällningar i registret kommer att behöva installeras om.

Du borde avsluta installationen och överväga andra alternativ...fortsättning följer...

Jag får inte fram alternativet: Reparera.

Jag har

*Tryck ned Retur om du vill installera Windoes XP på markerat allternativ.

*Tryck ned C om du vill skapa en partition i det opartionerade utrymmet.

*Tryck ned D om du vill ta bort den markerade partitionen.

Alternativet *Reparera finns inte.

Link to comment
Share on other sites

Jag får inte fram alternativet: Reparera.

Jag har

*Tryck ned Retur om du vill installera Windoes XP på markerat allternativ.

*Tryck ned C om du vill skapa en partition i det opartionerade utrymmet.

*Tryck ned D om du vill ta bort den markerade partitionen.

Alternativet *Reparera finns inte.

Reparera finns i fönstret innan, som heter Välkommen till installationsprogrammet. Där finns:

*Tryck ned Retur om du vill installera Windows XP nu.

*Tryck ned R om du vill reparera en Windows XP-installation med hjälp av Återställningskonsolen.

*Tryck ned F3 om du vill avsluta installationsprogrammet utan att installera Windows XP nu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...